Dagboek 30 mei 2007

Ik krijg vragen over de verkiezing van de Eerste Kamer. Ik dacht niet dat we nog verrassingen zouden krijgen, zo opwindend gaat het er meestal niet aan toe. Maar er stond weer van alles in de kranten.

Het eerste is dat we de twaalfde zetel, die we al binnen leken te hebben, en vervolgens af moesten staan aan GroenLinks nu vanwege een al of niet opzettelijke fout van een GroenLinkser weer terug krijgen. Het valt al bijna niet uit te leggen hoe het werkt, dat door ‘lijstverbindingen’ die ook nog na de verkiezing gesloten kunnen worden, en die inhoudelijk verder helemaal niets voorstellen, partijen kunnen proberen om nog een restzeteltje binnen te halen. We zagen in ieder geval fractievoorzitters druk in de weer met zakcalculatortjes, want die verdeling van restzetels is zo ingewikkeld, een normaal mens komt daar niet uit. Door de ‘lijstverbinding’ met de PvdD kreeg GroenLinks er een zetel bij, die er bij de SP weer afging.

Ik gun GroenLinks meer zetels dan ze nu hebben, want ik zou wel willen dat we een sterkere zusterpartij naast ons hadden. Maar ik had natuurlijk ook liever dat ze die ergens anders vandaan haalden. Dat onze nummer twaalf verdween vond ik heel vervelend, Ineke Palm die al dacht er in te zitten verdween weer uit het zicht, en ik wou haar er als oude rot in de partij, voorzitter van Rotterdam er graag bij hebben, al was het alleen maar omdat zij zo veel weet over migranten en oude wijken, en het daar in de komende jaren best over zal gaan. Dus prima, dat ze er alsnog weer in zit – en GroenLinks mag zich nu beraden over wat ze moeten doen met een partijgenoot die een ongeldige stem heeft uitgebracht, als ze er tenminste achterkomen wie dat was.

Ingewikkelder vind ik het dat er nu twee mensen van onze lijst af zouden vallen, en er twee nieuwe mensen op voorkeursstemmen in zouden komen. Nog geheel ongeacht de mogelijke capaciteiten van die mensen zelf, want daar heb ik het niet over. In de SP vinden we het democratischer om de kandidatenlijst vast te stellen in de partijraad, waar alle afdelingen evenredig zijn vertegenwoordigd, en waar iedereen tegenkandidaten kan voorstellen, als een afdeling wat anders wil dan de door een kandidatencommissie samengestelde en door het bestuur voorgestelde lijst mensen. Ik zie daar de voordelen van: de lijst is zo evenwichtig mogelijk samengesteld, zodat zoveel mogelijk portefeuilles goed bediend kunnen worden, met een redelijke balans tussen mensen ‘van buiten’ en mensen van ‘binnen’ de partij. En de verkiezing in de partijraad is onder de omstandigheden – op directe verkiezing na – het meest democratische wat je kunt bedenken, omdat alles boven tafel gebeurt en alle vertegenwoordigers van de partij – alle afdelingen dus, daar hun zegje bij kunnen doen. Normaal legt iedereen zich neer bij de beslissingen die in de partijraad zijn genomen, en gaat het er alleen nog maar om hoeveel kandidaten elke partij in de EK krijgt.

Nu hebben dus een aantal statenleden gebruik gemaakt van hun recht om voorkeursstemmen uit te brengen – en zo deden we dat in de SP tot op heden niet. Het zou ook heel zuur zijn voor Kees en Paul die er al vanuit gingen dat ze er in zaten, die hun tijd al aan het herorganiseren waren om ruimte te maken voor het Eerste Kamerwerk. We vergaderden al, we waren al bezig met de verdeling van de commissies. Ik weet nu dus niet hoe dat verder moet, want we hebben een probleem. Morgen hebben we weer een vergadering. We zullen zien.

Dat er aan de manier waarop de Eerste Kamer wordt verkozen bezwaren zitten, dat is wel duidelijk. Misschien is dit toch weer een aanleiding om het daar nog eens over te hebben.

21 gedachten over “Dagboek 30 mei 2007

 1. Ik ben een beetje verbaasd te lezen dat je lijkt te willen dat de voorkeursstemmen niet mee zouden moeten worden gewogen. Daar is toch niets aan te willen, dat is toch gewoon volgens de wet geregeld? Ik zou het heel vreemd vinden als Ad van der Kolk en Düzgün Yildirim (want daar gaat het om, zie http://www.trouw.nl/incoming/article720222.ece) niet in de Eerste Kamer zouden komen. Alle mensen op de lijst zijn toch in principe goedgekeurd door de partijraad? Dan kun je nu niet meer terugkrabbelen en zeggen dat je het liever anders had gewild. Zo werkt democratie nu eenmaal.

 2. Democratie kun je op verschillende manieren doen, Anne-Marie.
  Ik heb uiteraard niets tegen Ad van der Kolk, die ik niet ken, en Düzgün Yildirim, die ik wel ken. Ik had er op zich niks tegen gehad als zij hoger op de lijst hadden gestaan. Maar als zij in de EK komen betekent dat dat twee andere mensen, die al waren verkozen door de voltallige partijraad, er weer uit gaan. Want we hebben in de partijraad niet alleen de namen van de kandidaten goedgekeurd maar ook de volgorde van de lijst. En niemand heeft daar toen bezwaar tegen aangetekend. En hebben de twee kandidaten die er nu uit zouden moeten een goede reden gehad om aan te nemen dat ze er in zitten. En het is dus de vraag wat je democratischer vindt: dat de partijraad kiest, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, of de individuele statenleden.

  Inderdaad, dat mogen ze volgens de wet. Er kunnen nog meer dingen volgens de wet. Je bent ook niet verplicht om op je eigen partij te stemmen. Toch is dat wel wat partijen van hun statenleden verwachten. En die mevrouw/meneer van GroenLinks die een ongeldig stembiljet heeft ingeleverd, mag ook volgens de wet, krijgt het nog moeilijk. Zo zijn er wel meer dingen. Ik ben het er mee eens dat ik een deel van mijn inkomsten afsta aan de partij. Maar als ik morgen zin heb om het te houden, ga ik niet doen hoor, dan sta ik juridisch in mijn recht. Met andere woorden: een partij kan ook in onderlinge overeenstemming regels afspreken, omdat we dat bijvoorbeeld rechtvaardiger of democratischer vinden, die niet door de wet zijn geregeld. Het laatste woord over de manier waarop we de Eerste Kamer kiezen is dus niet gesproken. En ik wacht even af want er zal zeker op dit moment over gepraat worden.

  En vervolgens is het natuurlijk sowieso de vraag of we vinden dat de Eerste Kamer op deze wijze gekozen moet worden. En wordt het misschien tijd voor een wetswijziging. Want over democratie gesproken is het de vraag waarom het de statenleden zijn die de EK zouden moeten kiezen, erg logisch of democratisch is dat ook niet.

 3. Mooi voorbeeld van een moreel probleem. De SP heeft kennelijk het idee gehanteerd van de juiste persoon op de juiste plaats. Is dat in deze setting moreel het juiste idee, want je maakt deel uit van een vertegenwoordigend orgaan? Is de procedure open genoeg geweest? Hebben de kandidaten zich voldoende geprofileerd? De nieuwe leden kunnen hun zetel ter beschikking stellen, of juist niet. Wie is er voor wie en wat verantwoordelijk? Enzovoorts, enzovoorts. Als het lukt daar goed mee om te gaan dan kun je daar alleen maar van groeien en is het afwijkende stemgedrag een cadeautje. Succes!

  Groet,

 4. Dus het probleem, als ik het goed begrijp, is dat er twee verkiezingen door elkaar lopen: eentje in de partijraad, en eentje in de provinciehuizen. Ja, ik weet dat er meer van dat soort afspraken zijn die wettelijk niet houdbaar zijn. Ik doe zelf ook vrijwillig mee aan de afdrachtregeling die niet wettelijk af te dwingen is. Maar dit gaat over het stemgeheim, en de daarbij behorende vrijheid om zelf te bepalen op wie je stemt. Tja, inderdaad, dat vraagt om een fundamentele discussie. Er is wat voor te zeggen om de partijraad het laatste woord te geven. Maar ik hecht toch ook aan ieders eigen verantwoordelijkheid. Ik bedoel: die mensen die op Van der Kolk en Yildirim — en trouwens ook op Ineke Palm — hebben gestemd, wisten wat de wens van de partijraad was. Ze hoeven niet uit te leggen wat hun overwegingen zijn geweest, maar ze zullen toch goede redenen gehad hebben om af te wijken van die wens.

 5. Ook mevrouw Quik-Schuijt is voor de SP in de Eerste kamer gekozen. In tegenstelling tot eerdere uitspraken beweerde ze onlangs in De Pers dat ze vaders gelijk wil behandelen aan moeders (eerder beweerde ze dat vaders in het uiterste geval moeten wijken omdat kinderen 100% van moeders afhankelijk zouden zijn). Nu beweerde zij dat kinderen in het uiterste geval moeten worden toegewezen aan de opvoedende ouder. In feite is dat zo goed als een contradictio in terminis. Er zijn maar weinig vaders of moeders die niet opvoeden, tenzij ze daarvan worden uitgesloten. En dat gebeurt dan meestal door rechters. Zoals… Mevrouw Quik-Schuijt. En echt, dat zijn toch meestal vaders die dan worden uitgesloten, en uit onderzoek blijkt dan ook nog helaas dat dat eerder vaders zijn die meer dan gemiddeld tijd in de opvoeding steken dan minder.
  Kortom Mevrouw Quik-Schuijt is het boegbeeld van seksediscriminatie en koude uitsluiting van kinderen van hun ouders. De SP heeft in haar partijprogramma staan dat ze voor gelijkwaardig ouderschap is. Daarom ondere andere ben ik er lid van. Als er slechts één opvoedende ouder zou zijn zoals deze kersverse senator veronderstelt dan is dat per definitie in strijd met gelijkwaardig ouderschap. Er valt niets gelijk te waarderen als er standaard maar een opvoedende ouder als zodanig wordt erkend en herkend. Anja; het zou je sieren als je hier ns mee aan de slag ging en daarmee je eigen idealen over feminisme weer eens fris in de verf zet. Succes ermee.

  Joep Zander (joepzander.nl)

 6. Democracie in Nederland.. laat me niet lachen. Het is een regelrecht schande.

  Nu is er een figuur in de Eerstekamer die jarenlang heeft deelgenomen in het abuus van kinder rechten in Nederland. Inmiddels is het nu zo ver dat 1 kind in de 5 de helft van zijn familie heeft verloren door een geheime rechtbank in Nederland.

  2.000.000 mensen in Nederland zijn een familielid kwijt door het corrupte familierecht.

  Het laat ons wel zien hoe belangrijk een kaskoe die geheime
  familierechtbanken, kinder”bescherming”, advocaturen, omgangsghetos enz zijn voor een club juristen in de Eerstekamer.

  Aan de einge kant is het een teken van de success van de SP dat QS zo waanhopig was om binnen te dringen.. aan de andere kant is het vandaag (alweer) een heel zeer triste dag voor mensenrechten in Nederland.

  Mensen, verlies nooit hoop dat de dag komt en je weer je kinderen mag zien… het is de taak van iedereen te zorgen dat rechters zoals QS voor een VN tribuun komen en hun daden te beantworden. Ten minstens krijgen ze dan een fair trail – iets
  dat 565.000 kinderen hebben nooit gekrijgen in Nederland.

  Zonder.. heel erg zonder dat de SP zo ingeluist is. Zonder voor 565.000 kinderen, zonder voor 2.000.000 ouders, grootouders en familieleden.

  http://www.f4j.nl

 7. Je draait het nu om Anja. Die twee met voorkeursstemmen gekozen leden komen automatisch in de Eerste Kamer, en zij mogen volgens de wet afzien van hun plaats terwille van de twee kandidaten waaraan de partijraad de voorkeur had gegeven.

  Democratie kun je inderdaad op verschillende manieren doen, en ik krijg uit deze gebeurtenissen en jouw apologie de indruk dat de SP en jijzelf zich graag pragmatisch van die ‘verschillende manieren’ bedienen.

 8. Heeft u mijn brief (4 april 2007 18:46) aan de SP
  naar aanleiding van de kandidatuur van mevrouw Quik-Schijt gelezen? Of heeft die brief u niet bereikt?

  U schrijft:
  (…de lijst is zo evenwichtig mogelijk samengesteld, zodat zoveel mogelijk portefeuilles goed bediend kunnen worden, met een redelijke balans tussen mensen ‘van buiten’ en mensen van ‘binnen’ de partij. En de verkiezing in de partijraad is onder de omstandigheden – op directe verkiezing na – het meest democratische wat je kunt bedenken, omdat alles boven tafel gebeurt en alle vertegenwoordigers van de partij – alle afdelingen dus, daar hun zegje bij kunnen doen…)

  Mins inziens is er geen sprake van een evenwichtge samenstellng en een redelijke balans…

  Uw nieuwe collega Mevrouw Quik_Schijt heeft als kinderrechter vele jaren lang in de werkgroep van Kinderrechters en een ieder die het maar horen wilde de toon aangegegeven om vaders geen rol van betekenis te laten spelen in de zorg en opvoeding van (jonge) kinderen. Met deze opvatiing en hiervan afgeleide opvatiignen staat zij lijnrecht tegenover de het standpunt van de SP met betrekking tot echtscheiding. Een grote misser van de SP wat betreft haar kandidatuur.

  Bent u ook van mening dat vaders na een echtscheiding geen rol van bdetekenis dienen spelen in de opvoeding van hun kinderen?
  U hebt vermoedelijk zelf nog op het binnenhof gestaan met spandoeken met de tekst: ‘Weg met de omgangsregeling…Deelt u die mening nog steeds?

  Met vriendelijke groet,

  Wouter Hanhart
  Oud voorzitter Commissie Familierecht Platform SCJF.

 9. 1.. Democratie in Nederland.. laat me niet lachen. Het is een regelrechte schande.

  Nu is er een figuur in de Eerste Kamer die jarenlang heeft deelgenomen in het schenden van kinderrechten in Nederland. Inmiddels is het nu zo ver dat 1 op de 5 kinderen de helft van zijn/haar familie heeft verloren door een geheime rechtbank in Nederland.

  2.000.000 mensen in Nederland zijn een familielid kwijt door het corrupte familierecht.

  Het laat ons wel zien hoe belangrijk die geheime familierechtbanken, kinder”bescherming”, advocatuur, omgangsgetto’s enz als geldbron zijn voor een club juristen in de Eerste Kamer.

  Aan de ene kant is het een teken van de succes van de SP dat QS zo wanhopig was om binnen te dringen, aan de andere kant is het vandaag (alweer) een zeer trieste dag voor de mensenrechten in Nederland.

  Mensen, verlies nooit hoop dat de dag komt en je weer je kinderen mag zien. Het is de taak van iedereen te zorgen dat rechters zoals QS voor een VN tribunaal komen om hun daden te verantwoorden. Zij krijgen dan ten minstens een eerlijk proces – iets dat 565.000 kinderen nooit hebben gekregen in Nederland.

  Triest, heel erg triest dat de SP zo ingeluisd is. Triest voor 565.000 kinderen, triest voor 2.000.000 ouders, grootouders en familieleden.

  http://www.f4j.nl

  Reactie door Press Office, Fathers 4 Justice – woensdag 30 mei 2007

 10. Tjerk, je bent weer op Tjerkse wijze aan het steggelen. Ik meen precies wat ik zeg en ik dacht niet dat ik iets omdraai, of dat er sprake is van ons ‘van verschillende manieren bedienen’. Het lijkt wel of je het niet laten kunt om bij alles wat ik zeg te zoeken naar iets wat je er tegen in kunt brengen – de stijl van zoveel websites. Het is zo saai. Het nodigt mij in het geheel niet uit om nog eens met jou in discussie te gaan want het gaat echt nergens over, behalve dat jij kennelijk graag steggelen wil. Je zou het ondertussen kunnen weten, daarvoor ben je hier aan het verkeerde adres. Dus kom nog eens terug als je echt wat te zeggen hebt en laat anders maar.

 11. En daar hebben we de vader-lobby. Nu heeft aanstaand Eerste Kamer-lid Quik het gedaan. Als ik het goed begrijp is het verschrikkelijke vergrijp dat ze gepleegd heeft dat ze als kinderrechter vond dat in geval van onderlinge strijd een kind moet worden toegewezen aan de ouder die het leeuwendeel van de dagelijkse verzorging op zich heeft genomen. Dat vinden wel meer mensen op het moeilijke terrein van toewijzing van kinderen en het lijkt mij heel redelijk, en niet in strijd met de SP opvatting dat we streven naar gelijkwaardig ouderschap. Die moet dan namelijk ook gelijkwaardig zijn voorafgaand aan de echtscheiding. Daar kun je veel aan doen, ook aan de vaders die het zelf af laten weten, maar daar hoor ik jullie nooit over.

  Wat zo jammer is, is dat jullie van de vaderlobby jezelf zo overschreeuwen dat je het doel dat je zou willen bereiken, dat vaders minder worden uitgeschakeld na de echtscheiding, nou juist niet bereikt. Althans, niet bij mij. Niet op deze manier, met zoveel agressie, is het eerste wat ik denk. Daar hadden we het al eerder over, en ik hoef niet alles te herhalen wat er toen is gezegd. Zie hier.

  Verder is het onderwerp niet wat de vaderlobby denkt over mevrouw Quik, ik ga er dus van uit dat jullie hiermee ruimschoots de ruimte hebben gekregen om te zeggen wat jullie zeggen willen, en we ons nu weer houden aan waar dit topic over ging.

 12. Ik hecht ook aan ieders eigen verantwoordelijkheid, Anne-Marie. Maar die had iedereen ook al tijdens de partijraad. Iedereen die het ergens niet mee eens was had dat ook toen kunnen zeggen.
  Waar we het over eens zijn is dat er stevig binnen de partij over gesproken moet worden. Ik zie morgen wel hoever we daarmee zijn.

 13. Het probleem van de voorkeurstemmen speelt niet alleen bij de SP heb ik begrepen. Het maakt toch een rare indruk dat de stemgerechtigden in feite geacht worden helemaal niet te stemmen maar accoord te gaan met de voordracht van het partijbestuur of, in het geval van de SP, de Partijraad. Als dit de norm is dient inderdaad het recht van de statenleden om de eerste kamer te kiezen direct te worden afgeschaft.

 14. Het hoeft voor partijen die daar geen andere afspraken over hebben gemaakt helemaal geen probleem te zijn, Jan. Maar in de SP vinden we het democratischer om de EKleden te kiezen met de voltallige partijraad, waar alle afdelingen in zijn vertegenwoordigd, dan door de persoonlijke voorkeur van een klein groepje statenleden.
  Het is dus helemaal niet zo raar dat partijen er van uit gaan dat statenleden gebonden zijn aan afspraken, als die afspraken maar open en helder zijn, met instemming van de leden, zoals je ook geacht wordt om op je eigen partij te stemmen – hoewel er nergens in de wet staat dat dat moet.
  Die formule, statenleden kiezen EKleden, is een erfenis van een oud systeem waar wij niet voor hebben gekozen. En zoals je merken kunt gaan er meer stemmen op om dat als systeem te veranderen. Het punt is dan alleen wel dat er een ander systeem bedacht moet worden, en die is er nog niet.

 15. En zie een reactie uit GroenLinks, van Brechtje Paardekoper op Brechtjes Blog:
  Hmmmmmmmmm, niet sterk. Om een soortement van proteststem uit te brengen en daarbij zeven vakjes rood te maken, maar er niet voor uit te durven komen, als blijkt dat dat GroenLinks een zetel gekost heeft. Het kan natuurlijk ook zijn dat het een kwestie was van verregaande baldadigheid. Maar dan nog.
  Naar nu blijkt valt het met die zetel wel mee -vanwege de stemming in Utrecht hadden we hem zowiezo niet gehaald- maar u, statenlid! U was toch immers door de leden gemandateerd om een senator te kiezen voor GroenLinks? Had u geen andere manier kunnen uitkiezen om hetzij protest, hetzij baldadigheid op opbouwender wijze tot uiting te brengen? Was bijvoorbeeld naakt in de vergaderzaal verschenen, had het stembiljet tot vliegtuigje gevouwen of, groener, tot windmolentje; of had een t-shirt gedragen met ‘ik vindt de partijtop van GroenLinks k*t’. Open een weblog, schrijf een ingezonden stuk, ga in hongerstaking, vraag het woord, hang een spandoek op, dien een motie in, start een petitie, doe aan graffiti, zeg je lidmaatschap op, kortom, er zijn betere manieren.

 16. En overigens blijkt dat de SP die twaalfde zetel ook terug gekregen zou hebben als die ene GroenLinkser niet alle hokjes rood had gemaakt. En dat blijkt te komen door de uitslag van Utrecht. Vraag mij niet om het uit te leggen maar zo is het. Misschien dat dat iets gaat schelen bij de heftigheid waarmee het nu binnen onze zusterpartij toe zal gaan.

 17. Als Ad erbij komt, dan hebben we eindelijk een Fries in de Eerste Kamer en met Duzgun hebben we voor het eerst een allochtone SP`er in de Eerste Kamer (1/12 + 1/25 = . Ik zie het positief, daarnaast komt Ineke ook in de Eerste Kamer want zij heeft ook voldoende stemmen gekregen.

 18. Klopt niet, Farshad. Ad komt er niet in. En kwam hij er wel in dan hadden we weliswaar een Fries maar viel de enige Zeeuw af. Je slaat over dat er voor iedereen die er met voorkeurstemmen in zou komen iemand anders die al gekozen was weer af moet vallen. Dus reden voor feest is er hoe dan ook niet. En je negeert het punt dat de partijraad, dus alle vertegenwoordigers van de partij, al hadden gekozen. Als Duzgun er nu in zou komen valt Ineke af. Zo gaat dat.

 19. Anja, maar jij baseert je op nieuwe feiten waar ik ten tijde van mijn schrijven nog niet op de hoogte was.

  Wat jij zegt is natuurlijke het dubbele aan het hele verhaal. Er zal bij een aantal mensen teleurstelling zijn, wat er nu ook gebeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *