Drie verhalen die er toe doen

080401_mar_wilders.jpg

Drie verhalen die er toe doen, in dit post-Fitna tijdperk in Nederland.

Jan Marijnissen:

Altijd en overal is er sprake van een tegenstelling onder de mensen waar het gaat om vooruitstrevendheid en behoudzucht. De tegenstelling tussen de moderniteit en zij die er een ander waarden en normenpatroon op na houden is van alle tijden.

De vooruitgang heeft ons hier de emancipatie van het individu gebracht, democratie, vrijheid van meningsuiting en bescherming van de belangen van het individu tegen willekeur in de vorm van een rechtstaat.

Er is niemand, letterlijk niemand, in staat om ons deze verworvenheden af te nemen. Ruim zestig jaar geleden is de laatste massieve aanval hierop afgeslagen. Definitief, àls we dat willen.

Onder die vrijheden valt ook de vrijheid van godsdienst. Het geweten is vrij, men mag geloven wat men wil. Of iemands religieuze opvatting verstandig is, is niet aan mij – in de hoedanigheid van politicus – om te beoordelen.

Maar wat niet kan, is geloven dat je geloof een rechtvaardiging of zelfs verplichting levert voor het overtreden van de wet. Waar Fitna de plank misslaat, is op het punt van de suggestie dat de excessen in islamitische landen morgen realiteit zijn in ons land. Voor die paranoïde veronderstelling is geen cijfermatig, noch enig ander bewijs voorhanden.

Maar bestaat er hier dan geen eerwraak? Ja, zeker wel. En dat kunnen we ook niet hard genoeg aanpakken. Worden hier dan geen homo’s bedreigd en erger? Ja, zeker wel, en ook daar moeten we hard tegen optreden. Er zijn nog veel meer voorbeelden van zeer ongewenst, asociaal, crimineel gedrag dat allemaal bestreden moet worden. Maar dat doen we niet door middel van generalisaties en versimpeling. We doen dat niet door de zorgvuldigheid van een juiste analyse in te ruilen voor demagogie tegen één bevolkingsgroep.

Gisteren was ik er bij in de Tweede Kamer toen Jan Marijnissen in het Fitnadebat zijn verhaal hield, een verhaal dat staat als een huis. Het hele verhaal hier. Twee dagen daarvoor het verhaal van Ahmed Marcouch, van de PvdA, hier. En daarvoor het verhaal van Tofik Dibi, GroenLinks, hier.

Wat zouden we al verder zijn als deze drie verhalen eens werkelijk gehoord zouden worden, of om met de vraag van Marcouch te eindigen: Ik vraag alle Nederlanders dit goed tot zich te laten doordringen.

36 gedachten over “Drie verhalen die er toe doen

 1. Ik mag al twee jaar niets meer posten bij Jan op zijn weblog. Maar ik wilde toch even kwijt dat ik het 100% met zijn verhaal eens ben. Marcouch had ik al van gezegd dat ik zijn verhaal geweldig vind en het verhaal van die knappe knul kan ik mezelf ook bij aansluiten. Het is ongelooflijk triest dat mensen blindelings achter iemand aanrennen die alleen maar kan schoppen en gillen, maar die feitelijk niets zal doen voor ons land en de burgers. Zelfstandig nadenken is iets dat veel mensen niet kunnen of niet willen??

 2. Lydial,

  Je spreekt van zelfstandig nadenken. Ik vind de “verhalen” ook prachtig” en de denkbeelden van Wilders totaal verwerpelijk. Toch zit ik – sinds ik dat “welles – nietes” debat heb gevolgd – met een grote twijfel. Spreekt het kabinet de waarheid en liegt Wilders, of hoe zit het dan echt? Alle fracties geloven het kabinet. Is dat reëel? Waarom geen onafhankelijke commissie?
  Zo geloofwaardig komt het kabinet nu ook weer niet bij mij over.
  Ik denk alleen maar aan de weigering inzake onderzoek naar de politieke steun voor de oorlog in Irak.
  Maar ja, misschien zie ik het wel helemaal verkeerd.

  Vriendelijk gegroet.

 3. Suggesties racismebestrijding
  Volgens onderzoek wordt geweld gestimuleerd door verheerlijking van geweld op tv(1.)Ook is aangetoond dat velen anderen imiteren als die worden gezien als aantrekkelijk en bekwaam.

  De massamedia verheerlijken bijna onophoudelijk egoïsme, hebzucht en lichamelijk en geestelijk geweld. Die permanente brainwashing stimuleert conflicten.

  Er spelen veel andere problemen, bijvoorbeeld lichamelijke en geestelijke ongezondheid, ongelukken, schulden, morele verwarring en persoonlijke conflicten.

  Een aantal allochtonen heeft specifieke problemen, zoals taalachterstand.

  Door alle bovengenoemde factoren problemen fungeren allochtonen nu als zondebok in Nederland. Dat stimuleert haat bij radikale allochtonen.

  De oplossing ligt in taalonderwijs voor allochtonen via radio, tv en internetvideo’s. En in het verwerken van een heel bescheiden positieve morele boodschap in alle amusementsprograma’s op radio en tv. Dergelijke ‘drama for development’ werkt in ontwikkelingslanden erg effectief, o.a. tegen racisme, geweld, pesten en criminaliteit.

  (1.) Onderzoek naar mediageweld
  http://www.google.com/search?num=100&hl=en&q=%22meta+analysis%22+%22media+violence%22+2008&btnG=Search

  Video over oorzaken geweld
  Volgens onderzoeker Zimbardo worden haat en geweld vaak bepaald door de subcultuur. Dit ondersteunt mijn verhaal hierboven.

  http://video.google.com/videoplay?docid=-5959243284059957374&q=Zimbardo&total=73&start=0&num=100&so=0&type=search&plindex=1

 4. Jan, klopt… geen van beide is echt te vertrouwen volgens mij. Maar ik heb de afgelopen maanden toch echt dingen gehoord van Geert Wilders die hij maandag glashard liep te ontkennen. Of ik moet zachies an het gekkenhuis gaan opzoeken omdat ik waanideeën ga krijgen… ?

 5. Jaap, al die beweringen van jou zijn knotsen van generalisaties en klinken wel duur, maar zijn niet te onderbouwen. Idem dito voor je ‘oplossingen’. Bovendien zijn de problemen die je aankaart geen exclusief voor allochtonen geldende problemen, dus waarom zou je ze exclusief aan allochtonen toeschrijven?

 6. Lydial,

  Bedankt voor je reactie. Ik denk dat we tenslotte wat de geloofwaardigheid t.a.v. kabinet en Geert Wilders wel op één lijn zitten. Ik constateer t.a.v. mijzelf steeds meer de nodige scepsis m.b.t. het functioneren van onze democratie.
  Ik ben blij, dat de twijfel niet alleen bij mij ligt en ook dat
  m.b.t. van vele “Haagse kwesties” mensen zich afvragen, “ben ik nou gek of waar ben ik nou aan toe”

  Jan

 7. @ 6 Clara schreef: “al die beweringen van jou zijn knotsen van generalisaties en klinken wel duur”
  …………………………….

  Pejoratieve argumenten? 😉

  Binnen de toegestane 250 woorden en binnen mijn beperkte tijd, heb ik geprobeerd om zo genuanceerd mogelijk te zijn. Ik stem trouwens op de SP en ik vind zeker niet dat de problemen die ik noemde alleen of vooral gelden voor allochtonen.

  En nieuwe oplossingen kunnen wetenschappelijk experimenteel worden onderzocht. Pas dan kunnen we daarover genuanceerde onderbouwde conclusies trekken, vind ik.

  Anja, bedankt voor je link. Ik zal hem bestuderen.

 8. Een artikel dat mij verontrustte gisteren op de opiniepagina van Trouw was van Andre Krouwel ‘Wilders wint op alle fronten‘.
  Krouwel zegt dat Wilders gesteunt wordt en representant is van neoconservatieven. Deze neoconservatieven maken van Huntington’s ‘Clash of Civilisation’ een self-fulfilling prophecy. Het gaat niet meer om de strijd tussen staten maar om die tussen culturen. Neoconservatieven zoals Amerikaans vice-president Cheney en ook Wilders geloven daar heilig in. Zij zijn daardoor niet onder de indruk van de internationale rechtsorde. Dit gedachtegoed, zegt Krouwel, is uit beeld geraakt, c.q. uit het debat gebleven.
  Krouwel: “De minachting die Wilders liet zien in het debat komt niet voort … uit een diepe overtuiging dat progressieve politici onze kernwaarden verkwanselen. Het lukte de gevestigde partijen dan ook niet om Wilders ook maar één moment aan het wankelen te brengen.” Wilders is niet bang, want een politicus die ergens in gelooft. Een politicus met een absurde en gevaarlijke visie wat mij betreft.
  Krouwel vermoedt dat Wilders erin zal slagen de strijd der beschavingen nog lang te kunnen voeren, omdat de gevestigde partijen, zo zegt Krouwel, één front tegen Wilders vormen. En dat is volgens Krouwel precies wat Wilders wil.

  Groet,

 9. @6 Clara

  Ik bedoelde absoluut niet dat alle allochtonen radikaal zijn en dat schreef ik ook niet. Ik ben juist erg voor verdraagzaamheid. En ik probeer juist zoveel mogelijk om drogredenen te voorkomen. En om niet onterecht te generaliseren.

  Maar in de wetenschap is het voorzichtig generaliseren van onderzoeksresultaten naar de rest van de onderzoekspopulatie volgens bepaalde strenge spelregels tot op zekere hoogte juist vereist.

  Welke woorden van mij vind je precies generaliserend? En van welke specifieke beweringen wil je dat ik onderzoeksgegevens geef als onderbouwing? Over imitatie van aantrekkelijke en bekwame ‘role models’ bijvoorbeeld kan ik je duizenden onderzoeken geven. En wat vond je inhoudelijk van Zimbardo’s verhaal?

  En vind je echt dat ik zo opgeblazen en duur klink? Valt toch wel mee? Ik moet m’n woorden wel zorgvuldig kiezen om te voorkomen dat jij er gaten in schiet. Dat wel. 🙂

 10. Jaap, je schrijft: “Volgens onderzoek wordt geweld gestimuleerd door verheerlijking van geweld op tv(1.)Ook is aangetoond dat velen anderen imiteren als die worden gezien als aantrekkelijk en bekwaam.
  Vorig jaar verscheen een boek van Peter Nikken, Mediageweld en kinderen, waarin verschillende onderzoeken worden beschreven. Zowel onderzoeken die jouw stelling bevestigen als onderzoeken die jouw stelling ontkrachten. Ik zou na lezing in elk geval niet meer kunnen beweren wat jij zo stellig beweert.

  De massamedia verheerlijken bijna onophoudelijk egoïsme, hebzucht en lichamelijk en geestelijk geweld. Die permanente brainwashing stimuleert conflicten.
  Dit is een subjectieve borrelpraatbewering. Het hangt er volstrekt vanaf waar je naar kijkt, wat je leest, en ook nog eens hoeveel je kijkt en leest. Er is vast wel een onderzoek op te duikelen dat je stelling bevestigt, maar dat zegt niets.

  Er spelen veel andere problemen, bijvoorbeeld lichamelijke en geestelijke ongezondheid, ongelukken, schulden, morele verwarring en persoonlijke conflicten.
  Ja, dit geldt voor vele Nederlanders. Alle door jou opgesomde zaken heb ik bijvoorbeeld zelf aan den lijve meegemaakt of ik zit er nog midden in. Maar dat bedoel je niet, je bedoelt niet mensen zoals ik, je stuurt er rechtstreeks op aan dat wij als lezers al deze ellende één op één koppelen aan ‘allochtonen’ (wat dat dan ook mogen zijn, kennelijk bestaat er in jouw hoofd al een stereotiep beeld van ‘de allochtoon’, wat mij verontrust.)

  Een aantal allochtonen heeft specifieke problemen, zoals taalachterstand.
  Als docent kan ik je meedelen, dat er ook maar zat autochtone kinderen zijn met een joekel van een taalachterstand. Dat wordt wel eens vergeten te vermelden, in de ijver het begrip ‘taalachterstand’ te koppelen aan het containerbegrip ‘allochtoon’. En die autochtone taalachterstand is even schadelijk en wordt op precies dezelfde manier aangepakt als die van kindertjes die in hun eerste levensjaren in een andere taal opgroeiden. Je kunt ook zeggen, maar dat zegt nooit iemand, dat het eigenlijk best knap is dat een hoop Nederlandse jongeren volstrekt tweetalig zijn. Dat kunnen de meeste kinderen van eigen teelt niet zeggen, laat staan nadoen.

  Door alle bovengenoemde factoren problemen fungeren allochtonen nu als zondebok in Nederland.
  Alleen bij mensen die jouw redenatie hierboven delen, Jaap. En wat bedoel je met zondebok? Zijn ze ergens schuldig aan? En dan ook nog eens allemaal?

  Dat stimuleert haat bij radikale allochtonen.
  Ik zou er zelf ook ontzettend genoeg van krijgen als ‘allochtoon’. Ik word bijvoorbeeld ontzettend chagrijnig van de manier waarop je hierboven je redenatie opzet. M.i. kun je die ‘haat’ waarover jij het hebt al voor een groot deel voorkomen door voortaan zelf niet meer mee te werken aan generalisaties en het bevestigen van vooroordelen.
  Zijn er dan geen problemen? Jazeker, die zijn er. Maar je helpt mensen niet door die problemen te blijven koppelen aan hun etnische, culturele of religieuze identiteit. Je helpt mensen met problemen het best door ze in de eerste plaats te zien als mensen met problemen, niet door ze te zien als ‘allochtonen’. En door ze daarna de gelegenheid te geven zelf hun problemen te verhelpen. Dat heet integratie en het betekent in de eerste plaats dat je zelf als samenleving bereid moet zijn ruimte te maken. Maar in heel veel gevallen, bijvoorbeeld als je luistert naar de Rita’s Verdonk en de Wildersen en de Henken Kamp, wordt met integratie eigenlijk gewoon assimilatie bedoeld. De ander met alle geweld gelijk willen maken aan jezelf, omdat je de ander namelijk ziet als probleem voor jezelf.
  Je kunt problemen van mensen ook heel goed – misschien zelfs beter – helpen oplossen zonder daarbij de onuitgesproken eis te stellen dat ze in ruil hun eigen identiteit op moeten geven.
  Waarbij ik overigens niet zeg, dat jij dit beweert. Maar Rita wel.

  De oplossing ligt in taalonderwijs voor allochtonen via radio, tv en internetvideo’s. En in het verwerken van een heel bescheiden positieve morele boodschap in alle amusementsprograma’s op radio en tv. Dergelijke ‘drama for development’ werkt in ontwikkelingslanden erg effectief, o.a. tegen racisme, geweld, pesten en criminaliteit.
  Is dit een oproep aan de politiek, de samenleving of aan de media? Die ‘drama for development’-projecten zijn zowel politieke als ngo-initiatieven. Beweer je nu impliciet dat ‘de allochtonen’ in de Nederlandse samenleving eigenlijk een soort ontwikkelingsland vormen? En waarom moeten de media in Nederland van jou ‘bescheiden positieve morele boodschappen’ afgeven? En aan wie? Aan ‘allochtonen’ of aan ‘autochtonen’? Dat is toch onzin? Zodra een Marokkaan of Surinamer of what ever een beetje lekker kan voetballen voor Oranje dragen wij kaaskoppen hem toch op handen, zie je hem in alle tv-programma’s als vip opdraven en is’ie ‘één van ons’?

  Wat betreft die Zimbardo: ik herinner me dat in mijn studententijd (begin jaren zeventig) overal zijn experimenten werden besproken en nagedaan. Je kunt van elke brave ziel een moordenaar maken, bewees hij, mits zorgvuldig en heel geleidelijk gemanipuleerd en met de psychologisch juiste technieken. Dus maakte hij de ene helft van zijn studenten gevangene en de andere helft oppasser. Hijzelf was de directeur, die de oppassers onwaarschijnlijk ver bleek te kunnen laten gaan. De man heeft voor zijn experimenten wetenschappelijk geweldig op zijn flikker gehad, herinner ik me ook. Hij was niet meer in staat zijn eigen rol als onderzoeker te abstraheren, zo ging hij op in zijn rol van gevangenisdirecteur. Dat je juist hem als ‘bewijs’ aanhaalt, maakt dat ik heel kritisch werd over wat je verder beweerde. Sorry.

 11. @13 Clara,

  Je negeert de zeer vele recente meta-analyses over mediageweld in mijn link hierboven. Ook volgens de zeer gezaghebbende APA en IMH vergroot mediageweld geweld bij (jeugdige) kijkers: Link

  Het zondebok-mechanisme impliceert een onschuldig slachtoffer. Dat erfelijke mechanisme wordt nu in ons land getriggerd door frustraties over ernstige problemen onder ALLE bevolkingsgroepen. Wil je mijn teksten alsjeblieft nauwkeuriger lezen?Link

  ‘Drama for development’ moet m.i. in Nederland in aangepaste vorm intensief worden aangeboden via de media aan álle bevolkingsgroepen, met een heel bescheiden morele en informatieve boodschap. Ter preventie van oorlogen, geweld, criminaliteit, racisme, conflicten, drogredenen, ziekten, ongelukken en allerlei andere problemen. Link

  Prof. Zimbardo is gekozen president van de gerenommeerde American Psychological Association, heeft verschillende prijzen ontvangen en een aantal bestsellers geschreven. Zijn nieuwste boek ‘The Lucifer Effect’ gaat over oorzaken van geweld.
  Link

  Video’s van Zimbardo
  Link

 12. @Bert Erends,

  Ik sluit me volledig aan bij wat je zojuist hebt bericht over Wilders. Het is inderdaad een man met een levensgevaarlijke visie. Wat men vaak vergeet is dat hij vaak letterlijk tot geweld heeft opgeroepen tegen een deel van de bevolking. Waarschijnlijk kun je je herinneren dat hij van mening is dat indien bij voetbalrellen Marokkanen betreft dat er met scherp mag worden geschoten. Een ook de oproep in het parlement dat Iran preventief moet worden aangevallen. Stel nou eens voor dat een Iraanse parlementariër zulks oproep zou doen maar dan een aanval tegen Nederland gericht? De media hebben volgens mij nog nooit zoveel politieke zendtijd aan partij gegeven dan aan die van Wilders. Zijn politieke propaganda krijgt alle ruimte en tijd in de publieke omroep.

 13. Jaap,
  jij vindt dat de media geweld bij kinderen in de hand werken; ik ben daar niet zeker van. Jij vindt dat ik je teksten niet zorgvuldig genoeg heb gelezen; ik heb er kennelijk iets anders in gelezen dan jij hebt bedoeld. Jij vindt dat de media ‘intensief’ ‘een heel bescheiden morele en informatieve boodschap moeten geven’, maar beantwoordt mijn vragen daarover niet; ik heb ook nog bezorgde vragen over wie bepaalt welke morele en informatieve boodschappen dat dan zouden moeten zijn, en voor wie dan wel, en vind zelf dat bepaalde (publieke) omroepen al hinderlijk dwingend en vooral ontzettend christelijk bezig zijn met morele boodschappen waar ik persoonlijk soms helemaal de griezels van krijg. Dus wat mij betreft liever niet. En wat betreft meneer Zimbardo: het kan zijn dat ik er mega naast zat, maar het feit dat ik meer dan dertig jaar lang zelfs ’s mans naam heb onthouden bracht me ertoe te zeggen wat ik zei. Dus mogelijk heb jij gelijk en ik niet, ik heb het niet nagekeken en ook jouw filmpjes nog niet bekeken. Maar ik heb persoonlijk ook helemaal geen behoefte aan een bewijs voor jouw stelling hierboven dat ‘haat en geweld vaak worden bepaald door de subcultuur.’ Ik zoek het in mijn dagelijks leven nooit in die richting en kijk eigenlijk nooit uit welke subcultuur iemand anders is.
  Ik heb begrip voor je bezorgdheid en begrijp dat je naar goed onderbouwde oplossing zoekt voor de toestand in de wereld; ik deel je bezorgdheid, maar kies voor een andere manier. En dus zullen we het niet eens worden.

  Wel tof dat je zo snel geleerd hebt die hyperlinks te maken!

 14. Citaat van Jan Marijnissen:
  “Maar wat niet kan, is geloven dat je geloof een rechtvaardiging of zelfs verplichting levert voor het overtreden van de wet.”
  Dit is naar mijn mening te kort door de bocht. Soms kan overtreding van de (straf)wet wel degelijk geboden zijn, al dan niet op grond van een godsdienstige overtuiging! Bv. in de vorm van “burgerlijke ongehoorzaamheid”.
  Zelf heb ik vroeger ook enkele malen de wet overtreden op grond van mijn politieke opvattingen; de formele wet vond ik ondergeschikt aan het politieke belang. (I.c.: belediging van een buitenlands staatshoofd (Johnson) en lokaalvredebreuk) .

  @ Jan Noort (3) en Lydial (5):

  Vergeet niet dat Wilders zélf een onafhankelijk onderzoek naar de desbetreffende gespreksverslagen heeft afgeslagen. (“Bekijken jullie het allemaal maar!”, weet je nog?).
  Verder bestaat de parlementaire hoofdregel, dat ministers geacht worden de waarheid te vertellen in het parlement. Liegen is een “doodzonde”, en zou zeker in dit geval het einde van het kabinet betekenen. Zolang de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer het kabinet gelooft blijft het dus zo. Het is aan Wilders zelf om de beweerde leugenachtigheid van de minsiters aan te tonen.

  Gezien de non-verbale communicatie van de betrokken ministers en het enorme risico, dat het kabinet met een “ingestoken kaart” zou nemen, ben ik geneigd het kabinet in deze te geloven.

 15. Bedankt voor je reactie Mounim. Wilders waant zich zelf in oorlog, een oorlog der beschavingen. De voorbeelden die jij noemt passen daar in.

  Groet,

 16. @16 Clara,

  Ik stem op de SP. Als we niet snel effectieve oplossingen vinden tegen haat, criminaliteit en geweld, bestaat de Tweede Kamer ‘straks’ voor een aanzienlijk deel uit radikaal rechtse politici. Daarom is heel dringend nieuw evidence based beleid nodig.

  Met ‘subcultuur’ bedoelde ik het waardensysteem van elk ‘sociaal systeem’. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn, een schoolklas of een politieke partij. Zowel een subcultuur als een dominante cultuur hebben volgens Zimbardo grote invloed op haat en geweld. Bijvoorbeeld in een land, waar veel mensen kijken naar tv-programma’s, die haat en geweld stimuleren en daardoor indirect racisme stimuleren.

  Prof. Zimbardo heeft een BA in sociologie en antropologie en studeerde summa cum laude af in psychologie.

  De boodschappen in amusementsprogramma’s moeten worden bepaald door tweederde deel van de volksvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld voorlichting over medemenselijkheid, geweldloos communiceren, drogredenen, racisme, emotionele problemen, verkeersveiligheid, SOA, anticonceptie, voeding. roken en harddrugs.

  En de verheerlijking van geweld op tv moet sterk worden verminderd vind ik. Bekijk de bovengenoemde metastudies over mediageweld van de afgelopen twee! jaar. Maar zelfs als je die studies zou betwijfelen, zou beperking van mediageweld volgens mij het veiligste beleid zijn.

 17. Olav Meijer,

  Betreffende het citaat van Jan Marijnissen kan ik ook zeggen, dat ik in het verleden de wet overtreden heb. ( b.v. dienstweigering in de “In de Indië-tijd” of Vietnam – demonstraties met de leuze “Johnson moordenaar”. Dus dat is mij allemaal wel bekend.

  Wat je verder aan mij uitlegt, dat is me ook bekend, maar toch….

  Ondermeer n.a.v. het onderzoek naar de politieke opstelling t.a.v. de oorlog in Irak en de hele kwestie omtrent de nieuwe straaljager, alsmede andere zaken, is mijn vertrouwen in de algemene geloofwaardigheid in het kabinet en haar ministers behoorlijk gedaald.
  Ik weet wel, dat heeft niet direct te maken met het “Wilders- welles-nietes” debat, maar het heeft er wel toe bijgedragen dat mijn scepsis nogal is toegenomen.

  En nogmaals: misschien zie ik het wel helemaal verkeerd.

 18. Jaap, je schrijft: “De boodschappen in amusementsprogramma’s moeten worden bepaald door tweederde deel van de volksvertegenwoordiging.

  Dus dan bepaalt de volksvertegenwoordiging wat er wordt uitgezonden? Bedoel je staatstelevisie?

  Laten we het erop houden dat we in verschillende richtingen denken, zowel wat betreft de analyse als de oplossing.

 19. Jaap,
  Clara schrijft: “wie bepaalt welke morele en informatieve boodschappen (in de media BE) dat dan zouden moeten zijn, en voor wie dan wel.” Dit zinnetje geeft al direkt aan dat wat jij de media wilt opleggen gewoon niet kan, moreel of ethisch of wat dan ook onaanvaardbaar.
  Mijn kinderen hebben tot ongeveer hun twaalfde thuis geen TV gekeken, de TV was ook niet aanwezig. Je hebt het recht dat benepen te vinden. In jouw voorstel zou de overheid ons (de opvoeders) wellicht verplicht hebben TV in huis te nemen. Riekt naar dictatuur, niet waar?
  Jouw voorstel zou ook een verkeerd signaal naar Wilders c.s. (want daar gaat het in dit item om) uitzenden, want als overheid mag je manipuleren.
  Een veel beter signaal naar Wilders c.s. zou zijn als het Openbaar Ministerie sneller met aanklachten jegens Wilders zou omspringen en als minister Verhagen, die prat gaat op het bevorderen van mensenrechten in de wereld dat ook met klem waarmaakt ten opzichte van Israël, in plaats van bekvechten over wie er gelijk heeft. Het signaal: zo doen wij dat in dit land.

  Groet,

 20. @21 Clara,
  Maatschappelijke organisaties en individuen kunnen meedoen met die mediavoorlichting, ook lokaal. Dat kan bijvoorbeeld via permanente talkradio en talk-tv. Link talkradio

  @22 Bert,
  Ik wil absoluut geen dictatuur. Laten we genuanceerd, verantwoordelijk en innovatief zoeken naar evenwicht. Ik wil wel meer discussie over moraal stimuleren bij burgers.

  Denken dat mijn voorstel automatisch leidt tot een dictatuur, is een ‘drogreden van het hellend vlak’. Dat zou een ernstige denkfout zijn. Jij redeneert gelukkig voorzichtiger.

  Of mijn voorstel kan leiden tot een minder democratische samenleving of minder welzijn, kunnen we onderzoeken via kleinschalige wetenschappelijke experimenten. Op basis daarvan kunnen we zonodig innovatieve maatregelen verzinnen om de gevonden nadelen te verminderen en de vorm aan te passen.

  Nu worden burgers permanent gebrainwashed via commerciële tv, betaald door grote bedrijven. De boodschap daarbij is te vaak hebzucht, verspiling, milieuvervuilend consumeren, egoïsme en geweld, vind ik. De huidige ‘mediavrijheid’ is dus de vrijheid van de rijkste bedrijven, niet de vrijheid van burgers.

  Uiteindelijk zullen radio, tv, persoonlijke communicatie, informatievoorziening en onderwijs grotendeels in elkaar vloeien, denk ik.

  Link . Hellend vlak drogreden

 21. Ha, het was niet mijn bedoeling Jaap om de discussie met jou van Clara over te nemen.
  Vanuit mijn beroep en beroepsopleiding, vanuit mijn ervaring, inzicht en geloof zo je wilt, geloof ik niet dat je volwassen mensen kunt opvoeden. Want daar gaat het om als je ‘moraal wilt stimuleren bij burgers’.
  Kinderen voed je op (tot vrije volwassenen, hoop ik), met volwassenen heb je in vrijheid een relatie en daar waar er onvrijheid is heb je een probleem en soms een grote verantwoordelijkheid.
  Daar waar, zoals in mijn werk, andere volwassenen van mij afhankelijk zijn is het streven toch om naar de wilsrichting van de ander te zoeken. En het spreekt voor zich dat mijn collega’s en ik daarin niet perfect zijn.
  Vanuit mijn ervaring, inzicht enzovoorts, weiger ik mee te doen aan experimenten om moraal te bevorderen bij burgers.
  Mijn link hieronder sluit hier nog wel bij aan. Einde discussie.

  Groet,

 22. Jaap, wat ik echt teleurstellend vind is dat je wel blijft herhalen dat je vindt dat er een intensieve doch bescheiden morele mediavoorlichting moet komen, maar dat je de vragen die ik jou daarover heb gesteld gewoon geen van allen hebt beantwoord. Ik ga er nog op door, omdat ik in mijn eigen omgeving meer mensen tegenkom die in jouw richting denken en die oprecht menen dat er een soort maakbare oplossing is, waar ‘de overheid’ of ‘de media’ of ‘maatschappelijke organisaties of individuen’ zo snel mogelijk voor moeten zorgen.
  Ik ga even voorbij aan alle voor jou kennelijk muurvaststaande hypothesen, zoals dat de media het publiek brainwashen en de televisie aanzet tot geweld en zelfs racisme. Het gaat me nu alleen om jouw plan. Dus ik hoop echt dat je mijn vragen daarover wilt beantwoorden.

  Je zegt hierboven “Laten we genuanceerd, verantwoordelijk en innovatief zoeken naar evenwicht. Ik wil wel meer discussie over moraal stimuleren bij burgers.
  Mijn eerste vraag is: wie zijn precies die ‘we’ over wie je het hebt en op welke burgers doel je precies?

  Op onze Nederlandse televisie en radio heb je een aantal commerciële zenders en een aantal publieke zenders. De publieke zendtijd wordt verdeeld over een aantal publieke omroepen, waarvan er enkele religieus en cultureel geörienteerd zijn, enkele ideologisch en enkele zich richten op specifieke doelgroepen. Een wonderlijk bestel, door Wim de Bie ooit een nationaal kunstwerk genoemd.
  Mijn vraag is: worden in jouw plan alle omroepen verplicht of uitgenodigd iets aan morele mediavoorlichting te doen? Of beperkt zich dat tot de publieke omroepen? Hoe wordt dat georganiseerd en door wie? Staan er sancties op niet-uitvoeren, bijvoorbeeld inhouden van subsidie, of is het een vrijblijvende call?

  De omroepen genieten evenals de kranten persvrijheid. Samen met de vrijheid van meningsuiting een van de pijlers onder het democratisch bestel.
  Mijn vraag is: hoe verhoudt jouw plan om aan morele mediavoorlichting te gaan doen zich tot de persvrijheid?

  Je gebruikt het begrip ‘moreel’. Maar moreel is geen vaststaand onveranderlijk begrip. Er bestaat niet zoiets als een universele morele standaard. Mensen verbinden hun morele overtuigingen en drijfveren aan hun politieke, sociale, religieuze, culturele, etnische wereldbeeld en dan maakt het ook nog eens uit of je oud of jong bent, man of vrouw, rijk of arm. Ergo: wie pleit voor een moreel reveil of ethisch reveil of whatever zal dat altijd doen vanuit een specifieke achtergrond, overtuiging en zienswijze. De morele mediavoorlichting zal dus per definitie niet waardevrij kunnen zijn. Ook niet als het een ‘morele standaard van een twee derde meerderheid van volksvertegenwoordigers’ betreft. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat een twee derde meerderheid van volksvertegenwoordigers nooit en te nimmer een door die twee derde volledig gedeelde morele standaard zal opleveren.
  Mijn vraag is: wie bepaalt uiteindelijk welke morele mediavoorlichting gegeven moet worden en op grond waarvan? En aansluitend: waaraan toets je de gehanteerde morele standaard? Aan politieke achtergrond? Etnische, culturele, religieuze achtergrond?

  En mijn laatste oprecht nieuwsgierige vraag: wat maakt dat jij zo stellig gelooft in dit middel? Of anders gezegd: geloof jij dat een van buitenaf of bovenaf komende morele call het effect oplevert dat je beoogt? Geloof je bijvoorbeeld ook dat de morele oproepen die Balkenende doet – wij allemaal samen gezamenlijk met z’n allen – effect hebben? Zie je dat effect ook? Is het te meten en te toetsen? Bestaat ‘wij allemaal samen gezamenlijk met z’n allen’ eigenlijk wel?

 23. @26 Clara,

  Morele herbewustwording wordt m.i. de komende decennia een belangrijke trend.

  Via veel onderzoek uit de reclamewereld is bekend dat mensen het best beïnvloedbaar zijn via prettige ‘stimuli’. Ik pleit voor een wetenschappelijke experimentele aanpak, waarbij we nauwkeurig de hypothesen toetsen. Door te meten wat de effecten zijn van entertainment-programma’s op radio en tv met een morele en informatieve boodschap.

  En daarbij moeten kijkers worden gestimuleerd om na te denken over de gevolgen van hun gedrag op anderen. Dat stimuleert empathie.

  Ik wil dat overheid en maatschappelijke organisaties morele bewustwording stimuleren bij alle burgers.

  Ik stel voor dat alle omroepen worden verplicht (via sancties) om een zeer bescheiden morele of informatieve boodschap te verwerken in alle amusementsprogramma’s.

  Een brede maatschappelijke discussie moet een genuanceerd evenwicht zoeken tussen moreel verantwoorde mediaprogramma’s en persvrijheid.

  De morele en informatieve boodschappen die door tweederde deel van de volksvertegenwoordiging worden gesteund, zullen inderdaad niet veel onderwerpen bevatten. Bijvoorbeeld mensen bewust maken van de schadelijke gevolgen van lichamelijk en geestelijk geweld en asociaal rijgedrag. Zulke morele boodschappen kunnen pragmatisch worden vastgesteld bij tweederde meerderheid, zonder een uiterst ingewikkelde filosofische onderbouwing.

  De morele oproepen van Balkenende hebben waarschijnlijk veel minder effect dan een boodschap die wordt verwerkt in een tv-soap. De exacte effecten moeten experimenteel worden vastgesteld. Daarbij gaat het om de statistische gemiddelden, niet om uniforme reacties van burgers.

  Edutainment”>Link

  Link

 24. De bovenste link in mijn vorige bericht werkt niet. Het moet de volgende Google-zoekopdracht zijn:

  “entertainment education” effects research television 2008

 25. Je gaat maar door, Jaap, maar je geeft op de vragen van Clara geen antwoord. Alle politieke stroming, van geheel rechts naar links, vinden hun eigen opvattingen erg moreel verantwoord en zijn er reuze voor dat die nog beter verspreid worden. Daar zitten ook morele opvattingen tussen die ik absoluut en geheel en al afwijs – en met de gedachtenwereld van Verdonk over de patatdemocratie waarbij de meerderheid altijd gelijk heeft en de minderheid het verder wel kan schudden moet je er niet aan denken dat die richting ooit een meerderheid krijgt.
  Met andere woorden: jouw gedachten over die morele boodschappen zijn hol. Ze zeggen niets. Je hebt het over methoden zonder inhoud. Je overtuigt mij daar in ieder geval van geen kant mee. En je hebt erg de neiging maar door te gaan, zonder tot je door te laten dringen wat er gezegd wordt. Over communicatie gesproken, trouwens.
  Zonder wetenschappelijk onderzoek kan ik je wel vertellen dat je verhaal niet aankomt. En tenzij Clara nog puf voor een laatste woord heeft wil ik het hier graag bij laten.

 26. Anja,

  Ik heb geprobeerd om me te houden aan de toegestane 250 woorden per bericht en toch nauwkeurig te antwoorden. Daardoor klinken mijn teksten nogal zakelijk en ongevoelig.

 27. Jaap, jammer dat je niet serieus ingaat op mijn serieuze vragen. Ik begin te begrijpen dat morele (her?)opvoeding in jouw wereld zoiets is als levertraan. Niemand lust het, uit zichzelf zal niemand vrijwillig levertraan slikken volgens jou. Maar twee derde van de volksvertegenwoordiging is het er gloeiend over eens dat levertraan goed is voor de mensen. Dus mengen de omroepen de morele opvoeding op bevel van hogerhand en op straffe van sancties heel sneaky door de junkprogramma’s waar het gehersenspoelde volk dagelijks wel pap van lust. En ze leefden nog lang en gelukkig.

 28. Echt, Jaap Het heeft helemaal niets te maken met het aantal woorden dat je tot je beschikking hebt, meer van hetzelfde zou niet helpen. Op een of andere manier wil of kan niet tot je doordringen wat de vragen zijn die aan je gesteld worden. Het is echt een heel erg verschillende manier van denken. We kunnen het niet eens eens worden dat we het niet eens zijn.

 29. Clara, ik probeer altijd te leren van mensen met een andere mening. Ik zal zeker nadenken over je belangrijke argumenten. Bedankt voor je uitgebreide reacties.

  Anja, fijn dat ik toch mijn behoorlijk afwijkende mening heb mogen publiceren op je weblog. We agree to disagree.

 30. @ Jan Noort (20):

  Jouw twijfels over het kabinet deel ik geheel en al. Ik ben echt niet naïef en ben ervan overtuigd dat ministers af en toe behoorlijk manipuleren en zelfs liegen.
  Niet voor niets heb ik in nr. 17 geschreven:
  “…ben ik geneigd het kabinet IN DEZE te geloven.”

  Intussen heb je waarschijnlijk ook vernomen dat de Tweede Kamer afziet van een verder onderzoek, evenals Wilders zelf.

 31. Jaap schrijft: “Ik zal zeker nadenken over je belangrijke argumenten.

  Echt jammer dat je dat nadenken niet hardop hebt willen doen, Jaap. Dan hadden we namelijk een zinnig gesprek gehad hier.

 32. Olav Meijer (34)

  Bedankt voor je reactie. Ik zie je overigens zeker niet voor naïef aan. Ik blijf echter een twijfelaar, niet alleen
  m.b.t. “Wilders-nietes-welles” kwestie maar t.a.v. de hele politiek. Het is toch onvoorstelbaar, dat afschuwelijke oorlogen
  begonnen zijn door het poneren van leugens (b.v. Irak-massavernietigings-wapens – Vietnam-Tonkin-incident).En zo zijn er nog zoveel twijfelachtige kwesties te noemen in de wereld
  zowel als nederland.
  Toch blijf ik wel geinteresseerd, ben lid van de SP en leef mee met wat er op deze aardkloot gebeurt.

Reacties zijn gesloten.