Beste Femke

Femke Halsema reageert op haar website op het ‘internetstormpje’ dat veroorzaakt is door haar interview in de Pers. Hier. Ze richt zich ook tegen mij. Ik druk eerst haar stuk af, en dan volgt mijn reactie.

Femke Halsema: Vrijheid van geloof en van hoofddoek

Tsss, laat ik met mijn interview in De Pers een heus internetstormpje hebben veroorzaakt.

Helemaal verbazingwekkend is dat niet omdat, met dank aan Geert Wilders, elke opmerking over de Islam inmiddels voor de hevigste emoties zorgt. Dat tendentieuze samenvattingen in de Telegraaf en Spitsnieuws op internetfora tot xenofobe, onderbuikoprispingen leiden, beschouw ik inmiddels als een niet meer weg te denken (maar betreurd) onderdeel van het publieke debat. Deze laat ik onbesproken. Maar wat mij wel verbaast zijn sommige hevige, en soms zelfs ronduit kwaadaardige reacties uit progressieve kring. Temeer daar geen van de opvattingen die ik uitdraag nieuw is (alles heb ik al eens eerder gezegd), zij het dat het mogelijk wat scherper want bondiger is gesteld. Een paar opmerkingen van mij bij alle reacties.

1. Islamkritiek

Ik voel mij deel van een progressieve stroming die – ook tegenover Wilders en opkomende Islamofobie – de godsdienstvrijheid verdedigt. Wat mij betreft komt aan de godsdienstvrijheid alleen een einde als religieuze organisaties criminele activiteiten ontplooien of de godsdienstvrijheid gebruiken als een argument om andere mensenrechten te schenden. Er kan dus geenberoep worden gedaan op de godsdienstvrijheid om vrouwen te mishandelen, te vernederen of achter te stellen, of om homoseksuelen te discrimineren. Maar zo lang daar geen sprake van is, zijn mensen vrij om te geloven wat ze willen en dat uit te dragen. Bij geloofsvrijheid hoort voor mij ook de vrijheid om dat geloof te bekritiseren. Juist in een beweging als GroenLinks, waar van oudsher veel – buitengewoon – kritische christenen deel van uitmaken, zijn godsdienstvrijheid en -kritiek, twee zijden van dezelfde medaille (hoewel een enkeling dat nu lijkt te vergeten).

Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met deze opvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitische opvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee te hebben. Sommige ‘close readers’ maken vooral heisa over het zinnetje ‘Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem’, want daarmee zou ik een hele wereldgodsdienst diskwalificeren. Tsja, dat is vooral ‘bijziend lezen‘, want uit elk bijgeleverd citaat blijkt dat het mij gaat om orthodoxe en conservatieve religieuze opvattingen die slecht zijn voor de vrijheid en emancipatie van vrouwen.

Mijn indruk is dat sommige van mijn critici, ook uit verontwaardiging tegen Geert Wilders, verdediging van de Islamitische godsdienstvrijheid verwarren met kritiekloosheid. Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein.

Met haar en vele anderen vind ik de selectieve en discriminerende verontwaardiging van Geert Wilders over de Islam weerzinwekkend. Maar ik denk dat progressieve mensen een grote fout maken als zij dat beantwoorden met even selectieve kritiekloosheid. Moslims mogen niet gediscrimineerd worden om hun geloof, maar sommige Islamitische overtuigingen verdienen stevige kritiek. Wie daarover twijfelt, moet vooral eens het commentaar op mijn interview lezen van Sheikh Fawaz Jneid van de As-soennah moskee in den Haag.

De progressieve beweging in Nederland heeft een lange traditie in de verdediging van de mensenrechten en van vrouwenemancipatie. Wij bewijzen onszelf geen dienst als wij ons – in verweer tegen Geert Wilders – politieke correctheid laten opdringen waarbij we goedpraten wat niet goed is. Dan wordt de ruimte voor progressief debat ook veel te klein.

2. Het hoofddoekje

In de 12 jaar dat ik in de politiek zit heb ik er altijd tegen gevochten dat Islamitische vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs en soms zelfs de publieke sfeer werd geweigerd omdat zij een hoofddoek dragen. Vrouwenemancipatie betekent voor mij in essentie dat vrouwen overal toegang toe hebben en alle kansen krijgen. Dus heb ik ook verdedigd dat vrouwen met een hoofddoek politie-agent kunnen worden, overigens als één van de heel weinigen in Nederland. Dit herhaal ik ook nog eens in het interview. Maar dat ik achterstelling van gelovige vrouwen niet accepteer, maakt mij nog niet tot een fan van de hoofddoek.

Laat ik een vergelijkbaar voorbeeld geven. Lang was het in Nederland zo dat getrouwde vrouwen de toegang tot de arbeidsmarkt werd geweigerd of dat zij na een huwelijk werden ontslagen. Als dat nu nog het geval zou zijn dan zou ik daartegen de barricaden op gaan. Maar dat maakt me nog geen fan van het huwelijk. Laat staan dat ik uit misplaatste solidariteit zou trouwen. Solidariteit uit je door te vechten voor de vrijheid en rechten van getrouwde of gesluierde vrouwen, niet door er zelf één te worden (waartoe in Trouw en door Meulenbelt absurd wordt opgeroepen).

Ik respecteer vanzelfsprekend de autonome keuze van veel Islamitische vrouwen om, zoals Fatima Elatik, een hoofddoek te dragen als deel van hun (religieuze) identiteit. Die zal ik ook nooit aantasten. Maar ik vind dat degenen die nu vooral de schoonheid van de hoofddoek verheerlijken, eens moeten nadenken over de opmerking van een Islamitisch meisje in een mail aan mij: ‘zo dwing ik ook respect af’. En wie nog twijfelt over de vele keren dat het dragen van een hoofddoek voortkomt uit sociale en religieuze dwang (of drang), moet vooral de retorische vraag van Sheikh Fawaz Jneid eens op zich laten inwerken: ‘Welke vrouwen zijn vaker het doelwit van verkrachtingen en seksuele intimidaties in de wereld? Gesluierde vrouwen of niet-gesluierde?’

Reactie: Beste Femke,

In je toelichting op het ‘internetstormpje’ richt je je vooral op ‘sommige kwaadaardige reacties uit progressieve kring’ en die zitten je kennelijk meer dwars dan de reacties van de moslims in dezen, Tineke Bennema, Ahmed Marcouch en Fatima Elatik, hoewel ik denk dat zij degenen zijn met wie je in gesprek moet. Maar okee, je noemt mijn naam, en ik zal reageren op jouw reactie.

Om te beginnen verbaast het mij echt dat je niet hebt voorzien wat je uitspraken over hoofddoeken en islam zouden veroorzaken – jij weet als politica midden in de wereld staand toch ook wel in welk politiek klimaat we op dit moment leven: het is niet alleen Wilders, want dan hadden we een zorg minder. Het gaat om een fiks deel van de Nederlanders dat nogal wat oordelen en vooroordelen heeft over mosllims. Ik vind dat de Nederlandse moslims vrijwel permanent onder vuur liggen, en het is geen geheim meer als ik zeg dat ik vind dat de linkse partijen tegenover onze moslim burgers tekort schieten – de linkse partijen, dus inclusief de mijne. Daarom vind ik het zo belangrijk dat iemand als jij laat zien waar je staat.

Formeel gezien heb je dat in de toelichting nog eens op een rijtje gezet. Je verdedigt de godsdienstvrijheid, je verdedigt het recht om ook kritiek te mogen hebben op de islam, je verdedigt vrouwenemancipatie, en je verdedigt het recht van Fatima Elatik om een hoofddoek te mogen dragen. Allemaal helemaal in orde en helemaal mee eens. En toch heb ik na herlezing van je interview en je toelichting er op geen moment het gevoel gehad dat ik mijn ‘kwaadaardige’ reactie zou moeten herzien. Want wat mij dwars zit, ligt op een ander vlak. En dat is hoe jij je persoonlijk uitlaat over hoofddoeken. Persoonlijk heb je al het recht van de wereld om dat te vinden, maar je bent ook de voorzitter van een progressieve partij, en daarmee weet je wat voor een werking jouw persoonlijke opvattingen zullen hebben als die via een interview openbaar worden.

Het eerste deel van je stuk. Je zegt: “Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein”. Het punt is dat niemand zich in Nederland druk maakt over de achterhoedegevechten met de SGP, omdat zij in het akelige politieke klimaat van nu geen rol spelen. Ik zou dus niet speciaal staan te juichen als jij in de clinch gaat met de SGP, ik vind dat nauwelijks de moeite. Maar als er onder het mom van ‘islamkritiek’ weer eens een moslim man wordt beticht van discriminerende opvattingen over vrouwen of homo’s let ik extra scherp op. Het kan waar zijn, maar vaak is het routine en niet eens waar, en gaat het duidelijk om wat anders. Wat jij bij deze vergelijking geheel buiten beschouwing laat, is dat er sprake is van een wijdverbreide anti-moslim stemming in Nederland. In zo’n context is kritiek op de islam van een ander soortelijk gewicht dan kritiek op de opvattingen van de SGP. Mag je nog steeds vinden wat je vindt. Hoef je je er niet over te verbazen dat je een ‘internetstormpje’ krijgt.

Ik heb je interview wel degelijk goed gelezen, en ik laat me geen bijziendheid noch ‘politieke correctheid’ aanpraten – dat laatste vind ik trouwens ondertussen een volstrekte dooddoener. En deze uitspraken, hierboven geciteerd, met of zonder context, stuiten mij nog steeds tegen de borst: “Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos”. Wat je daar mee suggereert is het aloude ‘wij zijn vrij’ (want hoofddoekloos) en zij moeten dat nog worden. En als zij net zo bevrijd zijn als wij dan doen ze, nee dan slingeren ze hun hoofddoeken af. Ik vind dat neerbuigend, beledigend, en niet getuigen van veel inzicht in het emancipatieproces waar moslima’s/migrantenvrouwen middenin zitten.

Wij komen beide uit de feministische beweging, staan alletwee aan de linkerkant in de politiek, en juist daarom ben ik zo teleurgesteld. Dit was toch een van de belangrijkste lessen in de vrouwenbeweging: dat geen elite (blank, hoger opgeleid, zich progressief achtend, wat ook) het recht had om voor andere vrouwen te bepalen hoe hun emancipatie er uit hoorde te zien.

Ik volg de zich dubbel emanciperende moslimvrouwen nu al jaren, ik heb er vriendinnen bij, we trekken met elkaar op. Dubbele emancipatie: als migrant of migrantendochter, en als moslima in een op beide fronten behoorlijk vijandige wereld. Ik heb vooral gezien hoe dat een gevecht is naar twee kanten: tegen conservatisme en seksisme in eigen kring, en tegen de moslim- en migrantenvijandigheid daarbuiten. Tussen de progressieve politici die vinden dat ze pas bevrijd zijn als ze hun hoofddoek afslingeren en een imam die denkt dat ze een hoofddoek moeten dragen om niet verkracht te worden in. Ik vind dat de vele moslima’s die ik ken, met en zonder hoofddoek, het fantastisch doen, maar ze verdienen dat vrouwen zoals jij en ik naast ze staan. Naast ze, Femke, niet met uitspraken over wat ze moeten doen om bevrijd te worden tegenover ze.

In je ijver om jezelf te verdedigen doe jij nu wat zoveel mensen aan de rechterzijde ook doen als ze aan ‘islamkritiek’ doen: ze halen de meest conservatieve imam aan als exemplarisch. Inderdaad, de opvattingen van Sheikh Fawaz Jneid die denkt dat vrouwen een hoofddoek moeten dragen omdat dat beschermt tegen verkrachting zijn net zo patriarchaal als ‘onze’ mannen van een generatie terug die dachten dat vrouwen met korte rokjes er om vroegen. Maar ik heb in al die jaren niet een van de vrouwen met hoofddoek die ik ken zo’n opvatting horen uiten. En de Sheikh spreekt niet namens die vrouwen, dat doen ze namelijk zelf. Jij zou kunnen weten dat er een ware emancipatiegolf onder islamitische migrantendochters plaats vindt, en dat dat net zo goed gepaard kan gaan met de vrijheid om wel een hoofddoek te dragen als met de vrijheid om dat niet te doen. En jij kunt weten dat er heel veel verschillende motieven zijn om een hoofddoek te dragen. Die vrouwen doe je geen plezier door opnieuw te suggereren dat ze pas bevrijd zijn als ze hun hoofddoek afslingeren. Wie je wel een groot plezier hebt gedaan is al die lui aan de islamofobe rechterkant die al zolang tegen hoofddoeken ageren, en nu denken dat ze in jou een bondgenoot hebben gevonden. Ik neem aan dat dat niet je bedoeling was, maar helaas, het is alweer geschied.

Ik vind dat jij en ik, als progressieve en feministische politici naast de moslimvrouwen moeten staan die zich naar twee kanten teweer moeten stellen. Ik weet wat je zegt: dat doe ik al. Ik zeg: het kan beter.

Het beste met de storm,

Anja

46 gedachten over “Beste Femke

 1. (Tijani, ik heb je reactie die je schreef voor dit stuk er op stond naar boven gehaald. Neem aan dat je dat goed vindt. Anja)

  Geachte mevrouw Halsema,

  Na de integratie-nota van de PvdA wist het zeker: ik stem nooit meer PvdA. De laatste keer wilde ik al op Groen Links stemmen, maar ik koos – net als zoveel andere Nederlanders – om strategisch te stemmen. Ik had de laatste maanden zoiets van: ik ga nu zeker op GL stemmen. Totdat duidelijk werd dat ook GL zwicht onder de druk van Geert Wilders (de eigenlijke premier van Nederland) en Tariq Ramadan wegstuurde omwille van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen (politieke partijen hebben overigens hun idealen verloren en lijken zich te prostitueren voor zoveel mogelijk stemmen).

  Als klap op de vuurpijl kwam uw interview. De quote ‘Islam is een probleem’, daar heb ik de meeste moeite mee Als u nou zou zeggen: ’sommige moslims zijn een probleem’, dan ben ik het daar volmondig mee eens. Stel dat u zou zeggen dat u moeite heeft met het jodendom of met homofilie (wat ik geen verstandige opmerking zou vinden). Dan zou u niet alleen uit de partij worden gezet, maar ook uit de Tweede Kamer. Maar over de islam mag je natuurlijk alles zeggen, want dan geldt vrijheid van meningsuiting opeens wel.

  En over de hoofddoek doet u tegenstrijdige uitspraken. Eerst zegt u dat u er geen moeite mee heeft zolang het uit vrije wil is. En daarna wilt u eigenlijk die vrije wil ontnemen, door te zeggen dat het uw streven is om Nederland hoofddoekloos te krijgen. Vind ik wel een PVV-uitspraak.

  Mijn hoop is gevestigd op D66 onder Pechtold. Dat is kiezen voor het minste kwaad, want onder Van der Laan was D66 ook behoorlijk rechts. En anders wordt het tijd voor een goede moslimpartij. Als zelfs linkse partijen islamofobe uitspraken doen…

  Tot slot snap ik niet waarom moslims nog deel uitmaken van Groen Links, als u zulke islamofobe uitspraken doet. GL heeft in elk geval voor mij en voor mijn vrienden afgedaan. Als ik zou moeten kiezen tussen Groen Links en de PVV, dan zou ik voor de PVV kiezen. Bij de PVV weet je tenminste wat je krijgt. Groen Links lijkt ver te gaan voor wat extra stemmen.

  P.S. Ik kan het niet helpen dat u geen fijne Marokkaanse buren heeft. Om dat dan af te reageren op de hele moslimgemeenschap, is ook verkeerd. Mijn laptop is ook een keer gestolen door een blonde Nederlander, moet ik dan een hekel gaan krijgen aan alle blonde Nederlanders?

  Met Vredige groet

 2. Jammer zo een reactie van femke. Ben benieuwd wat de vrouwen op die school van dit alles vinden. Deze reactie van femke is zo typisch arrogant. De manier van praten maakt al dat een discussie geen zin heeft. Eerst de bodem omploegen mevrouw halsema. Echt jammer:-(

 3. Kort tijd, wil toch reageren.
  Voor mij geldt wat de Islam betreft een omgekeerde redenering. Als de Egyptenaar Ibrahim Abouleish zijn Egyptische moslimbroeders en -zusters er van kan overtuigen dat de basis van de biologisch-dynamische landbouw in de Koran te vinden is en dat hij hen interreligieuze samenwerking met de Kopten (Egyptische Christenen) kan verdedigen op basis van de Koran, dan geldt voor mij dat de Islam ‘an sich’ geen probleem is.

  Groet,

 4. Beste Anja,

  Wederom een mooi stuk!

  Ik wil zelf als dat kan nog wel even reageren op de opmerking over ‘politiek correctheid’. Laat ik allereerst in z’n algemeenheid zeggen dat het ik het zwak vind om mensen die kritiek op je hebben weg te zetten met het stempel ‘politiek correct’.
  Waar het mij echter echt om gaat is dat Halsema met het gebruik van deze term zich niet lijkt te realiseren dat de politieke correctheid waar zij het over heeft een politieke correctheid is van haast 20 jaar terug. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen dat zij zichzelf ‘schuldig’ maakt aan de hedendaagse politiekcorrecte spreekwijze. Het lijkt immers wel alsof het discours over de multiculturele samenleving tegenwoordig alleen inbreng van mensen verdraagt als zij beginnen met een soort ‘Westers/Verlichte geloofsbelijdenis’ waarin minimaal is opgenomen dat de islam en de moslims respectievelijk problematisch en onvrij zijn. Dat Halsema zich – hoe zuiver haar bedoelingen ook zijn – bij deze ‘hedendaagse politieke correctheid’ aansluit stelt me zeer teleur.
  Mocht Halsema mee lezen, dan raad ik haar over dit onderwerp het boek ‘De gedroomde samenleving’ van Willem Schinkel aan (heb jij, Anja, daar niet ooit een recensie over geschreven?)

  Groet
  SP-er

 5. Beste Femke,

  Tijani´s reactie is ook de mijne en vele anderen met mij in de wijken waar we het meest last hebben van wat jij internetstormpje noemt. Ik heb alleen al met die benaming moeite, omdat het voor jou daar stopt. Terwijl vele mensen in de wijken en straten van Nederland door dit soort uitlatingen uit soms onverwachte hoek in hun dagelijks leven worden beinvloed.

  Ik kan mij zo vinden in Tijani´s reactie. Als Rotterdamse heb ik in 2006 me suf gepiekerd over hoe het nu met de stad moest. Welke partij zou mijn stem het beste kunnen gebruiken en inzetten om mijn stad ook echt mijn stad te maken. Leefbaar Rotterdam had er net de eerste vier jaren op gehad en ik wist een ding zeker: na de verschrikkelijke Islamdebatten nooit meer. Ook ik besloot strategisch mijn stem in te zetten omdat anders LR nogmaals de grootste zou worden. Vier jaar (bijna) later dient zich hetzelfde probleem aan. Groenlinks is een alternatief geworden, die jij met je internetstormpje volkomen hebt weggenomen. Ik vraag me af of alle ‘linkse’ politici dit eigenlijk diep van binnen nog steeds denken? Dat vrouwen met een hoofddoek toch niet helemaal vrij zijn. Toch zouden ze meer vrij zijn zonder die doek. Ik vraag me dat echt af. Paranoide? Wellicht!

  In elk geval ben ik teleurgesteld, Femke. Ik kan alleen zeggen wat dit met mij doet, en ik wil het niet voor anderen invullen. Maar in een lastige tijd als deze, hoor je als politica te beseffen wat de consequenties kunnen zijn van wat je zegt in een interview, zeker nu. ‘De islam is een probleem’, een deel van je uitspraak kun je niet anders uitleggen dan hoe het er staat. Daarmee schoffeer je duizenden moslims die uit de Islam hun dagelijkse zingeving, inspiratie en hoop halen, om ook in een moeilijke tijd als deze, te participiren als burgers ondanks dat het hen verdomd moeilijk wordt gemaakt.

  Het stormpje zal gauw weer gaan liggen, want de volgende is vast al weer in de maak. Tot maart 2010 gaat het zeker nog door, want de strijd om de stem maakt overuren…

  Fatima

 6. Yep, SP-ert. Ik schreef met grote instemming over Willem Schinkel. Hier o.a.

  En ik ben het erg met je eens over het gebruik van de term ‘politiek correct’. Die komt in mijn geval, als ik er weer eens van beticht wordt, van rechts, en het suggereert dat ik zelf niet nadenk maar mijn mening baseer op wat ik denk dat hoort volgens multiculti links. Nou zou ik wel willen weten waar de paus van politiek correct multiculti links dan zit, want volgens mij valt het met links nou juist nogal tegen op dat vlak en mag het van mij wel een beetje eh…. zeg maar politiek correcter. Het is ook een handige manier om iemand weg te zetten zonder in te gaan op wat ie zegt.

 7. (3) Bert, je zoekt het te ver van huis. Het is veel simpeler. Het blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse moslims zich heel goed weten te vinden in de democratie. Het probleem ligt meer bij de autochtonen die dat nog niet zo erg door hebben en nog veel angsthazige beelden in hun kop hebben zitten, plus ideeën dat moslims per definitie niet zo geëmancipeerd zouden zijn als ‘wij’.

 8. Pingback: Hoofddoek, islam en Femke Halsema « Rooieravotr

 9. Femke raakt toch met haar interview de echte kern van het probleem. Onderhuids voelt ze het als een enorme bedreiging wanneer ze op de school van haar kinderen als Westerse, blanke autochtone vrouw in de minderheid is. Ze moet het gevoel hebben dat ook veel Wilders stemmers bekruipt dat zij straks de minderheid zal zijn in de grote stad. Het is de bedreiging van het eigene van de Nederlandse cultuur (het Wilders sentiment bij uitstek) waar Femke zo bang voor lijkt. Ze wil die mensen wel hun vrijheid en hun geloof gunnen maar hoe is dat straks voor haar en haar kinderen. Wat blijft er over van de linkse verworvenheden van de jaren 60/70?
  Het is die vraag waar de Nederlandse politiek maar geen antwoord op lijkt te vinden. Als politici massaal samen met moslims opgaan trekken zoals jij Anja wordt de kloof ook alleen maar dieper. In dit conflict moet niet de kloof met de moslim overbrugt maar met de autochtone bange Nederlander. Die voelt zich in de steek gelaten (samen met heel veel meelopers) en levert Wilders zijn zetels.
  Ik snap de spagaat waarin Halsema zit wel. Aan de ene kant wil je niemand geloofsvrijheid afpakken aan de andere kant zie je het autochtone electoraat van je vervreemden. Zelf zie ik veel in beter en goed onderwijs van iedereen want dat zal de kloof versmallen en vanzelf de scherpe randjes van het onbegrip afhalen. Dat houdt alleen in dat we wel een paar generaties geduld moeten hebben.

  Helaas is met Wilders de kans groot dat het eerder uit de hand loopt.

 10. Ik zou de kloof alleen maar groter maken omdat ik veel met moslims optrek? Ben je belazerd. Als er meer politici met moslims op zouden trekken wisten ze ook dat 95% van al die autochtone angst klets is, en dan konden ze laten zien dat het heel goed mogelijk is om die kloof te overbruggen en die angst de deur uit te doen en dat het heel goed mogelijk is om zowel voor allochtonen als autochtonen op te komen.

  Er is ook geen enkele reden om bang te gaan zitten wezen over het verlies van linkse verworvenheden, wat je wel weet als je meer moslims kent. Het overgrote deel voelt zich heel wel thuis in de vrijheid van de democratie: zoals Marcouch zei: de vrijheid van een homo om homo te zijn, is dezelfde vrijheid die ik heb om moslim te zijn. En dat er geen reden is om daar bang om te zijn is iets wat een linkse politica uit zou moeten dragen.

  Zeker zijn de bange autochtonen een probleem, heb ik ook al eerder betoogd. En inderdaad heeft de (linkse) politiek daar weinig antwoord op. Het antwoord is wat mij betreft niet het antwoord van Femke Halsema. En ik geloof nou weer niet dat zij er bewust aan zit te denken dat ze zich zo moet uiten om het autochtone electoraat binnen te houden. Ik ben het duidelijk met haar oneens, maar ik vertrouw nog steeds wel op haar integriteit. Ik denk gewoon dat ze gezegd heeft wat ze denkt.

  Ik denk zelfs dat ze er nu wel achter is dat ze daar haar partij niet erg mee heeft geholpen: ik denk niet dat ze zo blij is met die mensen die nu roepen we stemmen op Femke want die is ook tegen hoofddoeken – die stemmen ben je ook zo weer kwijt – en ik denk wel dat een deel van haar achterban haar uitspraken zorgelijk vindt, vooral ook omdat Groen Links lang gold als de meest betrouwbare linkse partij wat migranten betreft – ook ik dacht wel eens dat ze consequenter waren op dat punt dan SP en PvdA. Tja, dat is nu wel voor meer mensen, zie hierboven, een beetje over.

 11. Anja, daar heb ik uiteraard geen problemen mee. Nog een aanvulling op jouw uitstekende reactie. Femke Halsema had al het imago van een rijk grachtengordelmeisje, die ver afstaat van haar electoraat. Met haar paternalistische houding over vrouwen met hoofddoek komt ze over als de priesters die eeuwen geleden naar Afrika togen om de ‘domme bosjesmannen’ het licht te laten zien. Ze duwt moslimvrouwen met hoofddoek in de slachtofferrol. Femke, als je toch niet onder het ‘klootjesvolk’ wilt begeven, ga een keer naar de Erasmus Universiteit. Praat daar met een vrouw met hoofddoek. Tegenwoordig is het zo dat sommige jonge moslimvrouwen geen hoofddoek van hun ouders mogen dragen, vanwege het huidige politieke en maatschappelijke klimaat. En tegenwoordig heb je veel moslimmannen die hun (aanstaande) vrouw de hoofddoek verbieden. Dat is dus het tegenovergestelde wat Femke Halsema beweert. Het standpunt in de islam is: er is geen dwang in het geloof. Vrouwen dwingen tot een hoofddoek heeft geen zin, want zodra ze uit het zicht zijn van vader of echtgenoot doen ze hem uit. Ja, dit komt ook wel eens voor. En ja, ik heb dit ook wel eens met eigen ogen gezien. Maar doe aub niet alsof dit een meerderheid is.

 12. Fatima, mooie reactie. Vooral over die storm. Ik vroeg aan een moslimvrouw waarom we het in Nederland als moslims toch zo moeilijk hebben in vergelijking met Engeland. Zij zei heel treffend: in Nederland doen we te veel ons best om ons te bewijzen, dat we goed geïntegreerd zijn, dat we om in Bush-termen te spreken tot de good guys behoren. In Engeland stoppen moslims hun energie in het opbouwen van bedrijven, kantoren, winkelketens. En daardoor is er een sterke moslimlobby in Engeland. Geen enkele politicus die daar het woord hoofddoekverbod in de mond durft te nemen. In Nederland is er geen sprake van een moslimlobby. Wat dat betreft heeft Anja gelijk dat de huidige politieke partijen niet goed genoeg voor moslims opkomen. Dus afwachten wat het gaat worden met die nieuwe moslimpartijen. Vaak worden ze door politici en sommige media gelijk in een kwaad daglicht gezet waardoor je gedwongen wordt als moslim om te zeggen: ik hoor daar niet bij. Dan is er niet eens de vraag opgeworpen of de beschuldigingen nu waar of onwaar zijn.
  P.S. Ik vind het altijd grappig als mensen zeggen dat moslims lange tenen hebben. Is er 1 dag in Nederland voorbij gegaan dat er geen islamofobe uitspraken zijn gedaan?

 13. Als lid van de SP sta ik toch achter Femke. Er is inderdaad de laatste tijd een behoorlijk overspannen stemming in Nederland. En die stemming is niet gunstig voor enig verbetering van de huidige problemen. Kritiek moet gewoon kunnen. Nuances moeten kunnen.
  Het moslim zijn in Nederland is ook behoorlijk overspannen. Daarmee bedoel ik dat je hier een vaak fundamenteler geloof aantreft dan in de islamitische landen. Daar sta ik dus helemaal niet achter. Ik vind de hoofddoek een uiting van ouderwets islamgeloof, net als de ramadan. Over de vasten maken we ons toch ook niet druk. Een hoofddoek is volgens mij een uiting van een politieke stellingname, geen religieuze.
  Al dat politiek correcte is niet gunstig voor emancipatie en tolerantie over en weer. Overigens hadden de mensen van Argan in Amsterdam gelijk om tijdens het gesprek met Balkenende de kwestie van Palestina aan te kaarten. Groot gelijk. Misschien is die kwestie veel en veel belangrijker dan een hoofddoekje. Een menswaardig leven in Palestina zou door onze Nederland telkens weer benadrukt moeten worden. Als Nederland wat meer moeite doet voor Palestina, zul je waarschijnlijk de hoofddoekjes stilaan zien verdwijnen.

 14. Beste Anja, Dankjewel voor dit stuk. Dit had ik nodig. Mijn complimenten voor je empathisch vermogen en open blik die maakt dat jij de inzichten hebt die femke ontbeert. Onderstaand stukje heeft me een brok in de keel bezorgd, je slaat de spijker op zn kop.

  “Ik volg de zich dubbel emanciperende moslimvrouwen nu al jaren, ik heb er vriendinnen bij, we trekken met elkaar op. Dubbele emancipatie: als migrant of migrantendochter, en als moslima in een op beide fronten behoorlijk vijandige wereld. Ik heb vooral gezien hoe dat een gevecht is naar twee kanten: tegen conservatisme en seksisme in eigen kring, en tegen de moslim- en migrantenvijandigheid daarbuiten. Tussen de progressieve politici die vinden dat ze pas bevrijd zijn als ze hun hoofddoek afslingeren en een imam die denkt dat ze een hoofddoek moeten dragen om niet verkracht te worden in. Ik vind dat de vele moslima’s die ik ken, met en zonder hoofddoek, het fantastisch doen, maar ze verdienen dat vrouwen zoals jij en ik naast ze staan. Naast ze, Femke, niet met uitspraken over wat ze moeten doen om bevrijd te worden tegenover ze. “

 15. (13) Je weet er gewoon te weinig van, Hetty. Sorry. Ook jij zit nu van alles op moslims te plakken, je schijnt precies te weten waarom ze hoofddoeken dragen, je noemt het moslim zijn overspannen, hou nou toch eens op met die oordelen over mensen die je niet kent. Het wordt zo ontzettend vervelend.

  (14) Dank je wel, Aouatif

 16. Na de uitspraken van F.Halsema heb ik meteen mijn GL lidmaatschap opgezegd. Het had weinig gescheeld of ze zei ” De tsunami van hoofddoekjes op de school van mijn kinderen lust ik rouw’. Ik heb geen vertrouwen meer in de politiek, en zeker niet in de linkse politiek. Met rechts weet je waar je aan toe bent. Met links, wappert het alle kanten op. Groen Links was een partij van hoogopgeleide linkse idealisten met een duidelije richting, en is onder Halsema verworden tot een strategieloze beweging zonder kompas. Visionair en strategisch denken heeft plaats gemaakt voor opportunistisch handelen. Femke, succes in het kabinet Wilders.

 17. Hoi Anja,
  Je hebt Femke perfect van repliek gediend. Als het feministische adagium “Het persoonlijke is politiek” dan vind ik Femkes opmerkingen in De Pers maar ook bij De Tafel van 5 (Net 5) een voorbeeld van hoe zij op persoonlijk niveau geen raad weet met etnische verschillen. Ik vind dat alledaagse niveau niet onbelangrijk. Halsema (in De Tafel van 5) zegt het belangrijk te vinden dat haar kinderen naar een school gaan, een kwalitatief goede zwarte school, zodat ze om leren gaan met de etnische diversiteit in Amsterdam. So far so good. Maar als je dan vervolgens over andere moeders praat alsof het om abstracte, anonieme wezens gaat, gesluierde vrouwen, dan geef je wel een erg slecht voorbeeld aan diezelfde kinderen. Zij zou het gezamenlijk bij het schoolplein staan als een kans moeten zien om ondanks verschillen in etniciteit, opleidings- en inkomensniveau etc. met deze vrouwen in contact te treden op basis van wat ze met elkaar delen: kinderen, moederschap, wonen in dezelfde wijk etc. De vrouwen waar ze het over heeft, blijven dan niet anoniem maar individuen met hun eigen ideeen en overwegingen (om bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen). Hoe kan je met beleidsvoorstellen komen als je zelf op microniveau niet weet hoe om te gaan met deze dagelijkse praktijk. Misschien ook niet toevallig dat Groen Links tegenwoordig spreekt van “integratie” en “de problemen benoemen” in plaats van emancipatie en een krachtig antidiscriminatiebeleid.
  Het is jammer dat Femke een blinde vlek heeft voor de kwesties die jij aanhaalt.
  hartelijke groet, Maayke

 18. beste Anja,
  Die dialoog met Fatima Elatik begint aardig te lukken, zie:
  http://twitter.com/FatimaElatik/status/3953082908
  Overigens moet ik zeggen dat ik de reacties van de andere Fatima (hierboven), evenals die van Tijani en Naeeda wel een beetje buiten proportie vind. Naima Azough en Tofik Dibi lopen ook heus niet meteen weg en GroenLinks heeft als partij het hart in deze kwestie echt niet opeens op een andere plek dan de goede (zie het debat op Planeet GroenLinks)!

 19. Johan, Fatima is een heel loyaal en lief mens. Dus als het helpt als ze aardig reageert, des te beter voor GL. Ik begrijp uit je reactie dat je nu bezig bent aan de damage control en ik mag aannemen dat je geschrokken bent over de reacties. Die hierboven zijn gewoon wat je krijgt. Kun jij buiten proportie vinden, maar jij weet niet van binnen uit wat moslims al dag in dag uit voor hun kiezen krijgen en hoe het aankomt als iemand in wie ze in principe vertrouwen hadden zulke uitspraken doet. Dat weet je dan nu dus wel. Dus is er werk aan de winkel om vertrouwen te herstellen, en je kent ook het cliché: vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

  (PS en niet meteen gaan roepen waarom staat mijn reactie er niet op. Ik zit niet de hele dag achter mijn computer, en soms duurt het even voor ik wat doorsluis en soms gaat er in het doorsluizen ook wel eens wat mis en moet ik de reacties weer ergens opvissen. Ik had geen reden om jouw reactie niet op te nemen.)

 20. (17) Nou Mamoun, hoe boos je ook bent, ik denk niet dat je Femke Halsema ooit in een kabinet met Wilders aan zult treffen hoor.

 21. (13) Politieke stellingname’? Welke zou dat dan moeten zijn? Hetty, kun je in het hoofd van die moslimvrouwen kijken? En waarom wil je oh zo graag dat over een tijd minder hoofddoeken te zien zijn? Heb je er zo’n last van?

 22. Johan, probleem voor de moslims is dat de meeste kamerleden met een moslimachtergrond geassimileerd zijn (een uitzondering daargelaten). Ze staan heel ver af van de Nederlandse moslims. Dus ik verwacht ook niet dat kamerleden met een moslimachtergrond zich zullen laten horen. Toen ik een kennis van mij vertelde over de kritiek van Anja Meulenbelt op de uitspraken van Femke Halsema, zei ze: ‘zie je wel, het is typisch dat weer een niet-moslim haar mond opendoet en dat de moslims die ons zouden moeten vertegenwoordigen niets inbrengen’.

 23. @ Hetty (13):

  Citaat: “Ik vind de hoofddoek een uiting van ouderwets islamgeloof, net als de ramadan. Over de vasten maken we ons toch ook niet druk. Een hoofddoek is volgens mij een uiting van een politieke stellingname, geen religieuze.”

  Een cluster van (voor)oordelen.
  -Hoezo “ouderwets islamgeloof”? Het dragen van een hoofddoek heeft velerlei achtergronden, zoals hiervoor al is betoogd. Ook progresieve, moderne, en gedeeltelijk hoog opgeleide moslima’s dragen wel een hoofddoek.
  -Hoezo is de Ramadanviering een uiting van “ouderwets” moslimgeloof? De Ramadan behoort tot de kern van de Islam, en is daarvan niet weg te denken. Ook veel progressieve, moderne, en gedeeltelijk hoog opgeleide moslims doen eraan mee.
  -Het dragen van een hoofddoek is niet een uiting van een politieke stellingname. Wélke politiek mag dat dan wel wezen? En nu zeg je: niet een uiting van een religieuze stellingname, wat lijnrecht in strijd is met wat je in het begin beweert. (“Een uiting van ouderwtes moslimgeloof”).

  Dit onzinnige gedoe over hoofddoekjes is schadelijk; Wilders c.s. richten niet voor niets o.a. juist hierop hun populistische pijlen. Het is tegenwoordig veeleer “politiek correct” om mee te huilen met deze wolven in het bos. De hoofddoekenhetze maakt deel uit van een zeer gevaarlijke, kwaadaardige politiek op lange termijn, en daarom is het belangrijk voor dit onderwerp goed oog te hebben.

  Natuurlijk is de kwestie Palestina ook belangrijk. Maar dat is een apart verhaal, dat voornamelijk hiervan los staat, en waaraan juist ook op dit weblog veel aandacht wordt besteed.

 24. Tijani, ik denk dat het wat ingewikkelder ligt met de kamerleden met moslimachtergrond – als je je als politicus wilt handhaven binnen het parlement is het belangrijk dat je laat zien dat je er niet alleen voor je ‘eigen’ groep zit – zo moet ook Aboutaleb laten zien dat hij echt de burgemeester is van heel Rotterdam, en niet alleen van de Marokkaanse Nederlanders. Zo gauw hij kritiek krijgt van rechts heet hij meteen ‘de moslimburgemeester’. En ik weet van nabij dat sommige ‘moslimparlementariers’ er een sik van krijgen dat ze altijd de vraag moeten beantwoorden ‘en wat vinden jullie daar nu van’.

  Ik zie het dus meer als de taak van partijen dan van individuele kamerleden, en ik zou het verkeerd vinden wanneer wij autochtonen zouden denken, hoeven wij niks van te vinden want dat doen de moslims wel.

  Neemt niet weg dat ik het dus met je eens bent dat de moslimgemeenschappen binnen het parlement te weinig stem hebben, te weinig worden gehoord.

  Verder hebben Tineke Bennema (niet praktiserend moslim) en Ahmed Marcouch en Fatima Elatik wel van zich laten horen, hoor. Maar Femke Halsema vond het kennelijk belangrijker om met mij in de clinch te gaan – ik denk dat ze van mij wat anders had verwacht, wat kan kloppen want ik van haar ook.

 25. Verder lijkt het me wel goed zo. Uitgehoofddoekt. We zijn nu al aanbeland bij de vraag waar iedereen dan wel op moet stemmen, en er druppelen nog wat reacties binnen van mensen die mij uit willen leggen dat ik Femke Halsema helemaal verkeerd begrepen hebben en me wel even willen vertellen wat zij wel bedoelt en dan vervolgens uiteraard aan komen zetten met wat zij zelf bedoelen – doe maar niet. Halsema is welbespraakt en kan uitstekend voor haar eigen mening opkomen. Dus tenzij ik nog reacties aantref die een ander licht laten schijnen is het zo wel genoeg geweest en gaan we over tot de orde van de dag.

  Laatste verwijzingen: Abu Optimist deed ook een duit in het zakje, hier.

  En dingeman in Trouw vanochtend was leuk.

  Plaatje 1: Femke achter het spreekgestoelte: “Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos!”
  Moslimvrouw slingert haar hoofddoek af: “Nou dan doe ik m af”.

  Plaatje 2: Femke achter het spreekgestoelte: “Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland volstrekt vrij!”
  Moslimvrouw: “Fijn! Dan doe ik mijn hoofddoek weer om”

  Plaatje 3: Commentaar: wispelturig vrouwtje die Femke. Wat is het nou?
  Alle vrouwen hoofddoekloos
  Nee alle vrouwen vrij.
  Nee toch hoofddoekloos.
  Of is vrij beter?

 26. Anja, politici met een moslimachtergrond die carrière willen maken, stellen zich extra hard op tegen moslims. Zie Aboutaleb (op zijn initiatief is Tariq Ramadan ontslagen), zie Marchouch (‘Marokkaanse criminelen terug naar eigen land’, host mee op de gayparade, terwijl veel homo’s niets moeten hebben van al dat exhibisionisme), zie Samira Abbos (wil de moslimzoekmachine Imhalal op scholen verbieden. Waarom omdat het voor moslims is. Met een sexzoekmachine zal ze geen moeite hebben).

  Ik heb ook een mailtje naar Naima Azough gestuurd. Ben benieuwd of ze gaat reageren. En wat de reactie van Tofik Dibi zal zijn. Zij zijn opvallend stil.

 27. Ik weet weer helemaal ,waarom ik als hoofddoekdragende moslima ben gestopt met stemmen op groenlinks.
  Ik vermoed dat Mevrouw Halsema het respectloos van mij zou vinden, of het uitoefenen van religieuze dwang , als ik zou zeggen dat ze mijns inziens pas vrij zou zijn op het moment dat ze een hoofddoek zou gaan dragen. Laat me zelf bepalen ( en verder ieder voor zich) wat mijn versie van vrijheid is.

 28. Tijani, je mag wel een klein beetje erbarmen hebben met de politici. Het is niet zo eenvoudig om tussen twee vuren je werk te doen, als ze niet alles doen wat de moslim achterban van ze wil dan krijgen ze op hun kop dat ze niet loyaal zijn, doen ze dat wel dan wordt er gezegd dat ze er alleen maar voor de moslims zijn. Ik zou je willen vragen: hoe kunnen ze het dan ooit goed doen? Maar helemaal niet in de politiek? Dan laat je de macht wel aan de anderen over.

  Aboutaleb heeft trouwens niet het initiatief genomen om Ramadan te ontslaan, de hetze begon elders. Maar hij vond het wel goed en dat vond ik erg jammer. Maar niet speciaal omdat hij moslim is. Je hoeft als moslim niet alles goed te vinden wat een andere moslim doet, doe jij trouwens ook niet. Hij mag blijven vinden dat Ramadan niet goed was als bruggenbouwer, al vind ik hem juist een buitengewoon waardevol figuur. Ik vind het alleen erg dat het zo’n hetze was.

  En ik denk dat Naima Azough en Tofik Dibi helemaal niet gelukkig zijn met de zaak, waar ze tenslotte niet voor hebben gekozen. Ik heb ook wel eens klem gezeten, dat ik geen zin had om in het publiek iemand van mijn partij af te vallen maar ook geen zin had om die gelijk te geven. Het is ook heel vervelend dat je juist omdat je moslim bent weer gedwongen wordt om stelling te nemen – je wordt dan zo’n beroepsmoslim. Had je vroeger ook met Surinamers, toen er nog niet zoveel waren. Ik weet niet meer wie het zei: ik ben de beroepsneger. Moest altijd zijn mening geven namens iedereen die zwart was.

  Dus ik snap wel wat je zegt, en er zit zeker wel wat in, maar leef je ook een beetje in hoe je het wel goed kunt doen. Ik ga er nog steeds van uit dat de partij als partij het goed moet doen, (en dus de voorzitter) dan heb je het daar als politicus niet zo moeilijk mee. Ik vind het ook niet vanzelfsprekend dat het altijd moslims zijn die voor moslims opkomen – dat hoort iedereen te doen en zeker bij links.

 29. Moslims verwachten ook niets van kamerleden met een moslimachtergrond. En het is inderdaad zo ieder kamerlid moet opkomen voor iedereen, zeker voor de zwakkeren in de samenleving, en dat zijn dus ook de moslims, die geen eigen lobby hebben. Types als Naima Azough zag ik voor de vorige verkiezingen wel allerlei multiculti-debatten bijwonen. Dus dan vist ze wel in die vijver. En als ze dan moslims heeft overtuigd om op GL te stemmen, dan laat ze hen keihard vallen. Ze moet het voorbeeld van Mamoun nemen: het lidmaatschap opzeggen.

 30. Mag ik hier een vraag stellen? Misschien ben ik paranoide. Ik heb net die discussie hier in Rotterdam gehad. Zijn sommige linke intellectuelen, Femke incl., gewoonweg niet in staat om de religieuze vrijheid te verdedigen omdat ze overwegend anti-religieus of atheistisch zijn en in de decennia na de oorlog zich zo hebben ingezet tegen de kerk? Blijft daarom het linkse antwoord op het populisme uit? Omdat ze diep van binnen het zowiezo niet echt hebben op religie? De stellige manier van Wilders zie ik namelijk niet terug. Ik denk dat het erg moeilijk is iets te verdedigen waar je diep van binnen niet in gelooft. Misschien is dat bij Femke niet zo, maar door deze discussie laat ik mijn fantasie maar op de loop… Het alternatief hiervoor is anders nog erger; nl. dat veel politici die links waren eigenlijk diep van binnen ook vinden dat de islam onderdrukkend is en een probleem is. Want ik zie alleen verschuivingen van links naar rechts in de politieke arena.

 31. Je hebt absoluut een punt, Fatima, en ik zal er vandaag als ik tijd heb (laatste dag voor mijn boek) op terugkomen: op de koudwatervrees van links voor religie.

  Verder wil ik de discussie hier stoppen, tenzij er nog nieuwe aspecten naar voren komen, zoals Tijani het had over politici met moslimachtergrond, en Fatima nu vraagt of linkse intellectuelen meestal anti-religieus zijn (Vaak!). Dat er mensen zijn die meer op de hand van Femke zijn dan op die van mij was voorspelbaar. Wat mij daarbij opvalt is a. dat het praktisch allemaal autochtonen zijn, en b. dat ze het al geweldig vinden dat Femke Halsema de hoofddoek niet wil verbieden. Nou, wie wat ik schreef goed heeft gelezen weet dat we het daarover eens zijn. Maar opvallend is ook dat de aanhangers van de Femke-richting geheel negeren wat ik ook heb gezegd: dat het neerbuigend en onterecht is om namens moslim vrouwen te beslissen dat ze ‘vrijer’ zullen zijn als ze hun hoofddoek afdoen. Dat blijft, kennelijk, een blinde vlek voor een deel van de autochtonen, inclusief de linkse. En het is ook opvallend dat praktisch alle reacties van moslims die ik heb gekregen en ben tegen gekomen wel heel goed begrijpen wat ik daarover zeg.

  Hoe dan ook, stuur geen reacties meer in de trant van ik ben tegen jou of ik ben tegen Femke, en vooral, vooral, hoef ik hier geen reacties van autochtone ongelovigen die uit komen leggen waar de hoofddoek over gaat.

  Fatima, je krijgt nog antwoord.

 32. Mijn grootste bezwaar is dat de discussie zich opnieuw lijkt toe te spitsen op de hoofddoekjes van vrouwen (en baarden van mannen).

  Toen ik in Palestina bij een checkpoint voor de zoveelste keer door een Israëlische militair werd toegeschreeuwd, voelde ik heel duidelijk dat ik, als ik een moslim zou zijn, me meteen in een lange jas en hoofddoek zou hullen om zo mijn identiteit te benadrukken. Femke’s kritiek leidt m.i. tot die reactie: hoofddoek en baard als statement… Wil je diversiteit en integratie bevorderen (interessant onderwerp) dan is een minder “onderbuik gerichte” houding vereist.

  Zelf kom ik heel regelmatig in hartje Kanaleneiland en woon ik ‘om de hoek’ van Ondiep. Allebei Vogelaar/pracht/kracht/VanderLaan/probleem/wijken waar de afgelopen jaren mensen zijn doodgeschoten, mishandeld, beroofd etc.

  In Ondiep is de laatste jaren veel geïnvesteerd in voorzieningen en renovatie. Er hangt een dorpssfeer van straten met bomen, rood-gedakte huisjes met tuinen, een buurtcafé en winkels rondom een plein. De kern wordt gevormd door Utrechtse bewoners die er geboren en getogen zijn en er niet vandaan willen omdat ze van hun wijk houden. Islamitische bewoners bezoeken de moskee in een voormalig schoolgebouw, naast de kerk. Kortom, een toonbeeld van sociale cohesie en herkenbare Hollandse kneuterigheid.

  In Kanaleneiland wisselen onpersoonlijke laag en hoogbouw elkaar af, bewoond door mensen uit alle windstreken die weinig of niets met elkaar delen. Jongeren hangen rond op straat, in koffiehuizen en in het overdekte lawaaierige winkelcentrum. Ze racen met auto’s en scooters door de straten. Politiewagens patrouilleren zichtbaar en veelvuldig. Agenten op straat zijn vervangen door toezichthoudende teams van mannen, veelal met baard, die overlast bezorgende jongeren aanspreken.

  Een Marokkaanse moeder met drie zonen vertelde me dat ze bezorgd is dat haar kinderen ook op straat gaan rondhangen. Om dat te voorkomen heeft ze ze op voetbal gedaan. Helaas is besloten dat de drie voetbalvelden in de wijk, gelegen in de schaduw van IKEA, worden opgeofferd aan de uitbreiding door dit Zweedse Warenhuis. Misschien komt er een alternatief, misschien ook niet.

  Het is een politieke keuze om te investeren in voorzieningen, contact met de buurt en sociale cohesie i.p.v. te zeuren over hoofddoekjes en het uiterlijk van vrouwen. Daar kom je echt niet mee binnen en in gesprek.

 33. Ik constateer hetzelfde als Fatima. Daarom ben ik benieuwd naar jouw reactie, Anja. Misschien moet ik de Christen Unie eens goed volgen. CDA is ook anti-islam en bovendien rechts. CU heeft nog de linkse, humane waarden.
  Over die blinde vlek: het is een soort koloniale, superieure reactie.

 34. We houden echt even op met dit onderwerp, mensen. Dus even geen oordelen meer over Femke Halsema, geen verhalen van autochtonen om uit te leggen waarom het verbieden van hoofddoeken toch echt beter is, geen stemadviezen – we hebben het nu allemaal wel even gehad. En de volgende keer dat iemand het woord ‘hoofddoek’ laat vallen beginnen we gewoon weer opnieuw.

 35. Anja, wat vind je van de uitlatingen van partijgenoot Jan Marijnissen? Die zei dat hij geen voorstander is van de hoofddoek. “Af die dingen”, voegde hij eraan toe.

 36. Ik heb het hem niet horen zeggen, Tijani, maar als hij dat gezegd heeft is het duidelijk dat ik het niet met hem eens ben. Wel meer partijgenoten trouwens.

 37. Tijani, ik heb die uitzending niet gezien, maar een partijgenote, die wat mij betreft absoluut boven verdenking staat wat betreft haar solidariteit met moslims/migranten, zei dat Jan Marijnissen nu juist heel stevig stelling genomen had tegen Wilders, hij noemde de aktie Wilders over hoofddoeken onbeschoft, krankzinnig, fatsoensnormen overschrijdend, en zal zelf de stropdassenbelasting voorstellen. Die uitspraak dat hij niet zo voor hoofddoeken is is dus wel erg uit zijn verband gerukt. Jan heeft vooral gezegd dat vrouwen zelf hun emancipatie moeten bevechten, al is hij persoonlijk geen voorstander van hoofddoeken. Of zoiets. Zoals gezegd: ik heb het niet gezien, maar ik geef je dat even door.

 38. Het is hier te zien bij 12.23:

  http://pauwenwitteman.vara.nl/Politiek-detail.219.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12297&tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&cHash=89f7198b2c

  Nee Anja, ook Marijnissen heeft voor mij afgedaan. Hij heeft zich hetzelfde uitgelaten over de hoofddoek als Halsema. De verzachtende omstandigheden die jij opnoemt voor Marijnissen kun je ook loslaten op Halsema, die heeft het voorstel van Wilders ook verworpen (je moet wel ondemocratisch zijn om dat voorstel toe te juichen, dus het is geen verdienste om er tegen te zijn). Met ‘Af die dingen’ legt hij juist druk op moslima’s, die toch al een lange weg hebben afgelegd om tot het dragen vd hoofddoek te komen.
  Maar nu zie ik nog meer in dat je gelijk had toen je zei dat de linkse partijen niet opkomen voor moslims.

 39. Ik vind het wel een verdienste van Marijnissen en Halsema dat ze zich luid en duidelijk af zetten tegen de voorstellen van Wilders, Tijani. Dat scheelt al een slok op een borrel, om het maar even on-islamitisch te zeggen. Ik wilde dat alle partijen dat deden. Maar ik ben het zeker met je eens dat de linkse partijen te weinig voor de moslims opgekomen zijn. En als het aan mij ligt gaat dat veranderen. Want ik weet dat er in alle linkse partijen ook mensen zijn die wel willen dat links meer voor moslims opkomt. Ik weet ook dat er binnenskamers in de partijen behoorlijke discussies zijn. Ik ben absoluut niet de enige. Ze zouden wel een beetje meer van zich kunnen laten horen.

 40. “Wat jij bij deze vergelijking geheel buiten beschouwing laat, is dat er sprake is van een wijdverbreide anti-moslim stemming in Nederland. In zo’n context is kritiek op de islam van een ander soortelijk gewicht dan kritiek op de opvattingen van de SGP”

  Wat jij voorstelt is versluierend politiek-corect taalgebruik. Dit is neerbuigend voor moslims. Zij worden weggezet als zielige mensen waar je geen kritiek op mag hebben, op hun gedrag of de uitwassen van de islam. Anno 2009 zijn er genoeg moslims die voor zichzelf kunnen opkomen, daar is geen oproep tot censuur voor nodig.

 41. Als ik zeg dat er een wijdverbreide anti-moslimstemming is in Nederland is dat precies wat ik bedoel en daar is geen Spaans bij noch versluierend politiek-correct taalgebruik. Sowieso is dat een non-argument, ik doe niet aan politiek correct, ik zeg wat ik vind.

  Ik heb met veel moslims gesproken, en zij vinden wat ik zeg niet neerbuigend. Zij vinden mensen die denken dat ze beoordelen kunnen dat vrouwen beter af zijn zonder hoofddoek neerbuigend.

  Moslims worden door mij niet weggezet als zielig.

  Je mag kritiek hebben op alles en iedereen als het ergens over gaat. Maar driekwart van wat er over moslims wordt gezegd is lariekoek.

  Er zijn absoluut genoeg moslims die voor zichzelf op kunnen komen, maar dat neemt niet weg dat ik me op kan stellen als bondgenoot als ik vind dat mensen slecht worden behandeld. Dat noemden we vroeger solidariteit.

  Dit is ook mijn land, en ik wil dat mensen beter met elkaar om gaan en vindt het slecht dat er een hele groep wordt verketterd. Waar ik het overigens wel over eens ben met Femke Halsema en Jan Marijnissen die dat ook duidelijk hebben gezegd: er mag hier niet worden gediscrimineerd.

  En verder roep ik niet op tot censuur.

  We zijn het dus helemaal nergens over eens, dappere ugge die zijn naam niet durft te zeggen.

 42. @ Anja
  Jouw reactie vindt ik tot nu toe de enige die op een juiste manier daarop regeert. Veel Moslimsvrouwen met hoofdoek zijn bezig met deelname aan de samenleving en worden door Femke erop gewezen dat ze niet emanciperen, blijkbaar.
  Het is al moeilijk voor Moslims om als burger mee te doen in deze samenleving, met al dat wantrouwen, vooroordelen,bedreigingen en het ontnemen van hun vrijheden, dat zo’n reactie van Femke hen opnieuw de ervaring geven , datz e in Nederland geen steun kunnen verwachten en ook niet erg welkom zijn bij Groen Links.
  Nederland heeft net zijn islamfobie een groep in een hoek geduwd, waardoor deze mensen geen kant meer opkunnen. Elke poging om mee te doen, wordt uiteindelijk beantwoord met we willen jullie niet.
  Het staan naast hen geeft nog even het gevoel van niet helemaal in eenzaamheid te moeten leven als groep en continu zich moeten verdedigen tegenover de aanvallen via politiek, media en ook steeds meer van buurtbewoners( mondelijke/schriftelijke aanvallen tot aanrandingen door autochtone Nederlanders)
  Een groep bewoners in Nederland, die geen kant meer op kunnen
  En juist de hoogopgeleide en zakenmensen verlaten nu steeds meer Nederland.Ze ervaren dat ze niet aanwezig mogen zijn. Zij kunnen dat doen, omdat ze financiéle middelen daarvoor hebben. Maar de anderen komen terecht in apathie en in een moderne slavenbestaan

Reacties zijn gesloten.