Ook Nederland moet Israel veroordelen

12-13-of-1.jpg

Afgaande op de verklaarde doelstellingen van de Nederlandse regering zou men verwachten dat de commissie-Goldstone in Nederland een trouwe bondgenoot vindt. Zo laat de regering, die aan het grondwettelijk gebod is onderworpen de internationale rechtsorde te bevorderen, geen gelegenheid voorbijgaan om Den Haag als legal capital of the world te profileren. Zij is trots op de aanwezigheid van internationale instellingen die de bestrijding van straffeloosheid beogen.

Citaat uit het artikel van Dries van Agt en anderen gisteren op de opiniepagina van NRC.
Hele artikel hier.

Sterker, het tegengaan van straffeloosheid is één van de speerpunten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid. In zijn mensenrechtenstrategie ‘Naar een menswaardig bestaan’ schrijft minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) dat het essentieel is dat misdaden niet onbestraft blijven; plegers van oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid zijn internationaal strafrechtelijk aansprakelijk. Over de relatie tussen vrede en recht is de minister helder: duurzame vrede is niet mogelijk zonder gerechtigheid. Het is evident dat de Nederlandse tegenstem van 16 oktober indruist tegen dit beleid. Het Nederlandse stemgedrag rond Goldstone zet de geloofwaardigheid van ons mensenrechtenbeleid op het spel.

3 gedachten over “Ook Nederland moet Israel veroordelen

  1. Ik heb het Nederlandse mensenrechtenbeleid nog nooit erg geloofwaardig gevonden. Voor het huidige stemgedrag ook al niet.

Reacties zijn gesloten.