Was Ben Hur een jood of een Palestijn?

Ruzie in de VS over de vraag of Judah Ben Hur, in 1959 gespeeld door Charlton Heston in de epische film, afkomstig was uit een joods dan wel een Palestijns land. Waar maken ze zich druk over, vraag je je af, het is een film over een verhaal dat zich afspeelt rond het begin van onze christelijke jaartelling – Jezus komt er nog in voor. Dat is wel tamelijk lang geleden. En helemaal is het de vraag wat er historisch waar is van alle verhalen die verteld worden over die tijd. Waar ging de ruzie over?

Nou, de LA Times beging de brutaliteit om Ben Hur te omschrijven als ‘een Palestijnse edelman die tot slaaf werd gemaakt door de Romeinen’. Meteen stennis. Een van de inmiddels lange lijst van zionistische propagandainstituten, CAMERA (The Committee for Accuracy in the Middle East Reporting in America) riep hun achterban op om meteen te reageren, en de LA Times werd bedolven onder protest. Want, zei CAMERA, “natuurlijk was er in de tijd van Jezus geen land dat Palestina heette, want de Romeinen noemden Judea pas Palestina honderd jaar na de dood van Jezus.”

Twee dagen later bood de LA Times excuses aan, en ‘corrigeerden’ ze hun fout meteen: “Ben Hur was een Jood uit Judea die leefde lang voor het land de naam Palestina kreeg.”

Einde ruzie? Nou nee, want zoals wel meer zionistische clubs loog CAMERA wel een beetje. Want wij moeten natuurlijk denken dat er éérst Judea was, dat láter Palestina werd genoemd – dat versterkt de ‘rechten’ die Israël heeft op het land.

Het klopt dus van geen kant, wat CAMERA beweert, en Nima Shirazi heeft dat even voor ons op een rijtje gezet.Er zijn al geschreven documenten van vijf eeuwen vóór de tijd van Jezus, de tijd van Ben Hur dus, waarin het land Palestina wordt vermeld. Herodotus, de eerste historicus van de westerse beschaving had het vele malen over Palestina, toen nog gezien als onderdeel van het grotere Syrie, en hij sprak over de Syrische Palestijnen, dat wil zeggen, het volk dat leefde in de kuststreek van Syrië tot aan Egypte.

Honderd jaar later had Aristoteles het over dat merkwaardige zoute meer in Palestina. Tweehonderd jaar later schreef Polemon over ‘dat deel van Syrië dat Palestina wordt genoemd’, en de Griek Pausanius schreef over de dadels van Palestina en in de tijd van Jezus was het onder andere Ovidius die het over de wateren van Palestina had. In de tijd van Ben Hur zelf was het de joodse filosoof Philo die het had over Palestina waar de joden woonden. En de joodse historicus Josephus, levend in de eeuw na de jaartelling, had het over Egypte, Syrië en Palestina. Toen de Romeinse keizer Hadrianus volgens het zionistische verhaal de joodse inwoners van Judea na hun opstand wilde straffen door hen te verbannen uit het land en het te hernoemen als Palestina was de naam al zes eeuwen in gebruik. Nog afgezien van het feit dat de verbanning van de joden niet op historische feiten blijkt te berusten, maar hoort bij de ‘sterke verhalen’. (Zie voor dit laatste oa Schlomo Sand, The Invention of the Jewisch People).

Waarom maakt een organisatie als CAMERA zich druk over deze kwestie? Het is een onderdeel van de zionistische, Israëlische poging om de Palestijnen niet alleen hun land maar ook hun geschiedenis te ontnemen. De verwoesting en het letterlijk van de kaart vegen van zo’n vijfhonderd Palestijnse dorpen tijdens en na de grote golf etnische zuivering was nog niet voldoende (hier), er moest ook gedaan worden alsof ze nooit hadden bestaan. Nu is Israël bezig aan de ‘hebraisering’ van de bewegwijzering. De Arabische naam voor Jeruzalem, al Quds (al te vinden in de koran) moet veranderd worden in de Arabische transscriptie van de naam Jeruzalem, want anders zou er gesuggereerd worden dat Jeruzalem niet joods maar Palestijns is (hier). En ook de laatste resten van de Palestijnse geschiedenis, zoals de ruïnes van het dorp Lifta moeten worden vernietigd (hier) En er zijn veel voorbeelden, voor de manier waarop Israël probeert met terugwerkende kracht een joodse geschiedenis over Palestina heen te stulpen – ook waar die er helemaal niet was. Meron Benvenisti, zoon van een kaartenmaker, en een Israëlische jood met veel respect voor de werkelijke gechiedenis van zijn land heeft een boek geschreven, Sacred Landscape, waarin hij aantoont hoe ook Arabische en islamitische monumenten zijn ‘verjoodst’, Arabische plaatsen bijbelse namen kregen, alsof die altijd al bij de joodse geschiedenis hadden gehoord, en zelfs fouten zijn gemaakt waarbij oorspronkelijke bijbelse plaatsnamen werden verwijderd als zijnde te Arabisch.

En de poging om de Palestijnen te laten verdwijnen geldt ook voor de recente geschiedenis – bij de zionistische sprookjes hoort het om te doen alsof Palestina een primitief, praktisch leeg land was, met wat verdwaalde nomaden erin die de naam ‘Palestijn’ niet verdienden, in plaats van een land dat minstens zo ontwikkeld was als de andere landen die later staten zijn geworden in de regio, een land met kranten, politieke partijen, steden en intellectuelen, auto’s en bioscopen, en een levendige export, waaronder de beroemde Jaffa sinaasappels die voor 1948 al bekend waren in Europa. En waarom zou je de mensen die in een land woonden dat Palestina heette geen Palestijnen mogen noemen, terwijl ze het in hun door de Britten uitgegeven paspoort hadden staan?

Waarom doet Israël na zoveel tijd zo’n moeite, en dat nadat er ruimschoots historische boeken zijn gevonden en geschreven over de eeuwenlange geschiedenis van een land waar vele volken en religieuze groepen hebben gewoond, en bepaald niet alleen de joden? Waarom moeten de Palestijnen die je nu toch echt moeilijk meer kan verdonkeremanen zoveel mogelijk afgeschilderd worden als geschiedenisloze en identiteitsloze ‘Arabieren’ die maar toevallig in het land rondzwerven en net zo goed ergens anders kunnen wonen, zeg Jordanië of een ander Arabisch land? Terwijl alle andere voormalige koloniale mogendheden, misschien niet altijd van harte en zeker niet volledig, opgehouden zijn om de geschiedenis van de landen die ze eens overheersten te negeren en wit te wassen?

Omdat het kolonialisme van Israël geen geschiedenis is maar actualiteit. Nog steeds is de etnische zuivering die al voor 1948 begonnen werd niet voltooid. Nog steeds moet Israël rechtvaardigen waarom er zelfs geen Palestijnse staat is gekomen op die 22% van het oorspronkelijke Palestina die door de Palestijnen is geclaimd. En Israël heeft in de dagen waarin de informatie en ook het historisch onderzoek niet meer kan worden tegengehouden steeds meer moeite om hun slechte geweten te verbergen onder de leugens. Miljoenen worden er intussen besteed aan de zogenaamde onafhankelijke instituties die in werkelijkheid deel uitmaken van de ‘hasbara’, dat mooie Israëlische woord voor zionistische propaganda. En haast dagelijks komen ook hier in Nederland de producten van die hasbarista’tjes langs, profi’s en amateurs, die nog even uit willen leggen dat Palestijnen eigenlijk geen Palestijnen zijn, en Palestina geen geschiedenis heeft, maar eigenlijk altijd al joods is geweest, al waren ze een paar duizend jaar even ergens anders.

Gaat dat werken? Ik dacht het niet.

Ondertussen kunnen we erkennen dat er voor 1948 eeuwenlang joden, de aanhangers van het judaisme, woonden in Palestina, en dus Palestijnse joden waren. Of joodse Palestijnen. Zoals Ben Hur.

Bron: hier.

22 gedachten over “Was Ben Hur een jood of een Palestijn?

 1. Kunt u me één passage aanwijzen in een van de werken van de Griekse schrijvers waar melding wordt gemaakt van Palestijnen. In mijn versies kan ik nl. alleen een vermeldingen vinden over Filistijnen.

  Daarnaast komt deze berichtgeving zeer onbetrouwbaar over. In de vele boeken en verslagen die ik heb gelezen van zowel Arabieren als Europeanen die Palaestina (de correcte naam zoals de Romeinen die gaven) hebben bezocht in de afgelopen eeuwen lees ik totaal andere zaken.

  Dat u tegen de staat Israël bent kan ik nog begrijpen, maar kom dan wel met feiten en niet met dit soort onzinnige argumenten waarmee u uw naam te grabbel gooit.

 2. Ik heb de bron aangegeven waar de passages in worden genoemd onderaan het artikel, en de lettterlijke citaten zijn daar te vinden. Ga het zelf maar na.
  Dat deze versie niet klopt met de bekende pro-Israelische christelijke zienswijze weten we al heel lang, meneer Giessen, en veel mensen schokt het als ze geconfronteerd worden met een visie die niet klopt met waar ze altijd in hebben geloofd, maar dat betekent nog niet dat de feiten die vermeld en gedocumenteerd zijn onzin zouden zijn. En met mijn naam gaat het prima, dankuwel.

 3. Ik bedoel de oorspronkelijke Griekse bronnen. Ik heb die zelf gelezen en kan daar de suggestie die uw bron noemt niet vinden. Dit heeft niet te maken met een “bekende pro-Israëlische christelijke zienswijze”, maar met het correct citeren uit de oorspronkelijke bronnen. Het schokt mij als ik geconfronteerd wordt met een visie die bewust de historische feiten verdraaid. Ik zou u aanraden om net als ik Grieks, Latijn, Hebreeuws, Aramees en Arabisch te leren en daarna de oorspronkelijke bronnen te lezen en te bestuderen. Want pas dan ben u in staat om de feiten over de geschiedenis van Palaestina te interpreteren en misschien een visie daarover te ontwikkelen.

 4. Nog eens: Shirazi heeft een reeks van bronnen gegeven, met citaten erbij. Daar blijkt volgens mij zonneklaar uit dat het niet maar een of andere achteraf auteur is geweest die het over Palestina had, maar een hele reeks van ons bekende mensen die al vele eeuwen voor Christus Palestina noemden. Ik geloof echt niet dat ik nu eerst jarenlang oude talen moet gaan studeren – de citaten zijn voor ons al vertaald in het engels en kennelijk redelijk makkelijk toegankelijk. En verder interpreteer ik heel weinig, behalve de constatering dat er kennelijk al eeuwen eerder sprake was van Palestina dan de zionistische geschiedschrijving, notoir onbetrouwbaar, ons wil laten geloven. Bent u het daar niet mee eens, bewijs dan maar dat de citaten zijn verzonnen.

 5. Erg schokkerend dat u 1) de talen niet kent om de teksten te bestuderen 2) dat u zelfs dit niet wil interpreteren 3) maar wel op niets een mening vormt. Ik hoop dat u niet op dezelfde manier ons land regeert, want dan vrees ik het ergste.

  Verder ik zeg niet dat de citaten verzonnen zijn, maar worden verdraaid.

  Ik zal slechts één bron citeren van uw auteur nl. Herodotos VII.89: Φοίνικες μὲν σὺν Σύροισι τοῖσι ἐν τῇ Παλαιστίνῃ waarbij Παλαιστίνῃ / Phalaistin op andere plekken noemt hij het Παλαιστῖνοι / Phalaistinoi en Παλαιστίυμ / Phalaistíum.
  De interpretatie van deze passage met de andere bronnen doe ik niet, omdat u zelf stelt dat u niet bereid ben om deze te interpreteren

 6. Laten we het er snel over eens worden, voordat we ruzie krijgen. Hij was een kaninefaat. En hij werd geboren in een hunnebed.

 7. Als rechtstreekse afstammeling van de kaninefaten (die zoals bekend de duinstreken bevolkten) moet ik hier toch tgen protesteren. Mijn voorouders maakten geen gebruik van hunebedden!

 8. @ (1) en @ (5)
  “Kunt u me één passage aanwijzen in een van de werken van de Griekse schrijvers waar melding wordt gemaakt van Palestijnen. In mijn versies kan ik nl. alleen een vermeldingen vinden over Filistijnen.”

  Herodotos VII.89: Φοίνικες μὲν σὺν Σύροισι τοῖσι ἐν τῇ Παλαιστίνῃ waarbij Παλαιστίνῃ / Phalaistin op andere plekken noemt hij het Παλαιστῖνοι / Phalaistinoi en Παλαιστίυμ / Phalaistíum.

  Ik begrijp het niet; hier staat toch duidlijk “Palestini” en niet “Filistini”?
  Filistijnen zouden toch aangeduid moeten worden als Φιλιστίνοι , of zie ik dat verkeerd?

 9. Voor iemand die zoveel talen zegt te kennen, maakt vd Giessen wel erg lelijke fouten in zijn Nederlands (bv “ik wordt” met dt, “verdraaid” waar “verdraait” had moeten staan).
  Wat daarnaast opvalt, is dat hij in zijn transcriptie van het Grieks de p schrijft als ph (spreek uit: f). Zodat hij in plaats van Palastinoi Phalastinoi schrijft. Wil hij soms suggereren dat dat geen Palestijnen maar Filistijnen zijn?
  Kortom, zolang meneer vd Giessen in het Grieks geen p van een f kan onderscheiden en in het Nederlands zijn werkwoorden niet weet te vervoegen, geef ik geen cent voor zijn zogenaamde kennis van de bronnen en zijn gespeelde geschoktheid. Sorry!

 10. Filistijnen en Palestijnen is hetzelfde volgens mij. In het Arabisch is Palestina Filistien. waar maak die zgnd geleerde meneer of mevrouw zich nou zo druk om. Jeetje

 11. @ Ruben (11):

  Precies, Ruben! Mijn eerste reactie was dezelfde.

  @ jpvdgiessen (5):

  U probeert Anja te intimideren, maar dat lukt u natuurlijk niet, want zij heeft ijzersterke argumenten.

  Vraagje: waaruit citeert u Herodotos dan wel? Uit de Anekdota? U vermeldt geen werk.
  Wat u hier kopieert is overigens geen fatsoenlijke oud-Griekse zin, en uw weergave van de Griekse in Latijnse letters is ook niet correct. “Παλαιστίυμ” is verder onmogelijk in het oud-Grieks. Ik vermoed dat uw “Hebreeuws, Aramees en Arabisch” ook niet van zo’n groot kaliber zal zijn.
  Kortom: u bluft allen maar.

 12. Nou ben ik maar een eenvoudige HBSer, dus ik kan geen Grieks, maar het viel mij wel op dat meneer met z’n nederlands ook niet zo uit de voeten kan. Zo geloof ik niet dat wij zoiets kennen als schokkeren. Shockeren, ja, schokken, kunnen we ook, schokkeren, daar doen we hier niet aan. Behalve dat meneer op school ook al niet had opgelet bij staatsinrichting en denkt dat je regeert als je in de Eerste Kamer zit. Ik dacht zo dat we deze meneer wel weer kunnen vergeten.

 13. Tot slot: ik vergat nog te vermelden dat jpvdg’s zin in nr. 5 die begint met “Ik zal slechts één bron citeren…” een duidelijk voorbeeld is van een “anakoloet”(een van het oud-Grieks afgeleide term :)), d.w.z.: een grammatikaal niet kloppende zin.

 14. Ik heb me naar gelachen over die meneer jpvdgiesen (1 en 5) en de
  manier waarop jullie hem te pakken namen. Ik ga er verder niet op in, want ik ben helemaal geen linquist, maar het heeft mijn dag wel goed gemaakt.

  Jan.N

 15. Toch ben ik wel benieuwd of meneer vdgiessen nog gereageerd heeft? Of zwijgt hij nu in alle talen?

 16. Anja: @4 Engels, @15 HBS’er, Nederlands

  Olav: @13 alleen, @16 grammaticaal

  Hahhhahhahaha (sorry, moest even).

 17. @ Clara (19):

  Om precies te zijn:
  -“Allen” was inderdaad een typefout, die ik bij teruglezen wel had gezien maar niet de moeite waard vond voor correctie. (Het was immers duidelijk).
  -Volgens mijn Van Dale (1992) is zowel “grammatikaal” als “grammaticaal” goed. Aan het eerste geef ik de voorkeur, ondanks het Groene Boekje (2005), dat voor mij niet heilig is.

 18. Pingback: dries, anja en ben | jominee

Reacties zijn gesloten.