Over de Israël-lobby in Nederland

Ingestuurde tekst:

Anti-Israël is al snel anti-semiet, ook in Nederland. Tegenlicht onderzoekt met Thomas von der Dunk hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.

Nederland is een trouwe bondgenoot van Israël en die sentimenten zitten diep. Israël blijft dat zorgvuldig koesteren en regisseren zodat op elk gewenst moment de steun van Nederland kan worden ingezet. Al sinds de jaren ’70 bestaan er verschillende lobbygroepen en politieke partijen die zich inzetten voor Israël. Hun motieven zijn divers maar het doel is eensgezind, men kiest altijd de kant van Israël in het Israëlisch-Palestijns conflict.

De machtsverhoudingen in het Midden-Oosten veranderen in snel tempo en Israël verliest steeds meer steun voor zijn opstelling tegenover de Palestijnen. Hoe de politieke werkelijkheid ook veranderd, Nederland wil het niet zien. Het debat wordt meteen gekaapt door bewegingen die zich inzetten voor Israël en de uitkomst is meestal voorspelbaar. Anti-Israël is al snel anti-semiet. Dit overkwam ook Thomas von der Dunk toen hij dit voorjaar in Haarlem de Arondeus lezing wilde uitspreken. Tegenlicht onderzoekt met hem hoe in Nederland het denken over Israël wordt gemanipuleerd door een machtig samenspel van politiek, geloof en propaganda.

“Ik denk dat Israël er baat bij heeft dat zij een super loyale partner hebben in alle multilaterale fora, zoals de VN en de mensenrechtencommissie. Zelfs in Brussel kunnen ze er op rekenen als er kritiek komt op Israël, als er rapporten moeten worden geschreven over invallen in Gaza, dan zal Nederland altijd voor Israël gaan staan.”

Petra Stienen, publicist

In Tegenlicht, op 17 oktober, kijken we samen met Thomas von der Dunk naar de handel en wandel van de Israëllobby in Nederland. De publicist en cultuurhistoricus verafschuwt de kritiekloze houding. Samen met oud-diplomaten Petra Stienen, Willem Beelaerts van Blokland en historicus Ilan Pappé duidt hij een aantal recente kwesties. Waarom werd de ontwikkelingsorganisatie ICCO door Minister Rosenthal vorig jaar zo hardhandig op de vingers getikt? Wie zat er achter de verstoring van de jaarlijkse Kristalnacht herdenking in Amsterdam? En waarom staat Israël als enig land genoemd in de buitenlandparagraaf van het regeerakkoord? Slechts een paar voorbeelden van het geraffineerde spel dat de pleitbezorgers voor Israël spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *