“Nederland beloont anti-democratisch beleid van Israël”


(cartoon van Siegfried Woldhek)

Te gast, opnieuw, Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid

Minister Rosenthal wil de banden tussen Nederland en Israël versterken, terwijl het Israëlische parlement in hoog tempo wetsvoorstellen aanvaardt met een sterk anti-democratisch karakter. Dat betoogt Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid.

In zijn plannen voor 2012, die deze week in de Tweede Kamer zijn besproken, laat minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal weten dat hij de economische banden met Israël verder wil aanhalen. Rosenthal rechtvaardigt de oprichting van een Nederlands-Israëlische Samenwerkingsraad om de wederzijdse relaties te intensiveren, door erop te wijzen dat Israël ondersteund dient te worden in de strijd tegen de ‘delegitimatiecampagne’ die tegen het land gevoerd wordt.

De VVD-minister realiseert zich niet dat de huidige Israëlische regering met zijn eigen beleid het actiefst aan deze ‘campagne’ bijdraagt. De Israëlische premier Netanyahu en zijn regering moeten daarvoor niet beloond worden met een intensivering van de relaties. Duidelijk en uitgesproken stelling nemen tegen zijn anti-democratische wetgeving en tegen de obstruerende rol in het vredesproces dient de belangen van Israël op termijn stukken beter.

Deze week vond in de Tweede Kamer de behandeling plaats van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De relatie tussen Nederland en Israël kon rekenen op veel aandacht, aangezien het kabinet-Rutte vrijwel zonder voorbehoud achter het beleid van de regering-Netanyahu staat. Steun uitspreken voor Israëls regering is echter iets anders dan achter Israël staan, om maar te zwijgen over een benadering waarin ook ruimte is ingebouwd voor de belangen van Palestijnen.

Lees verder bij de Volkskrant: hier.

12 gedachten over ““Nederland beloont anti-democratisch beleid van Israël”

 1. Mevrouw Meulenbelt…zou u zich onderhand niet eens zorgen maken over het aantal doden in het niet-democratisch land Syrie. We horen u daar namelijk helemaal niet over////

 2. Het is met minister Rosenthal telkens weer opnieuw het geval: hij heeft het hem weer gelapt,alwéér een duidelijk bevooroordeelde beslissing ten opzichte van Israel en het Palestijns-Israelische conflict.De heer Rosenthal dient zich er goed van bewust te zijn dat hij minister van Buitenlandse Zaken is VAN NEDERLAND en niet van Israel.Begrijp mij goed,het staat iedere Joodse Nederlander volkomen vrij een eigen inhoud te geven aan zijn etnisch-religieuse identiteit en dat houdt ook in de houding ten opzichte van Israel en het Palestijns-Israelische conflict. Iedereen mag zo zionistisch zijn als hij maar wil.Maar wanneer iemand minister van Buitenladse Zaken is van een land dan dient hij in de eerste plaats de belangen van dat land te behartigen en niet van een kleine minderheid daarvan, laat staan van een geheel ander land.Weigert hij dit dan is er sprake van een ernstig belangen conflict.
  Ik vind het meer aanvaardbaar te moeten luisteren naar de zin (of onzin) van iemand als Leon de Winter – als schrijver, dan bevooroordeelde beslissingen te moeten aanvaarden van iemand als de heer Rosenthal – als minister.Dit is geen “anti-semitisme” (zelfs geen “anti-zionisme”) maar gewoon redelijkheid en rechtvaardigheid.

 3. (1) Je hoort mij over honderdduizend buitengewoon zorgelijke zaken niet, Twan. Ik ben namelijk geen krant. Dus als jij vindt dat er meer gezegd moet worden over Syrie, goed idee, begin zelf een weblog en doe wat ik doe over Israel/Palestina: zorg dat je er meer van af weet dan iedereen al in de kranten kan lezen en draag wat bij aan de wereld in plaats van mij te komen vertellen wat ik doen moet.

 4. Jammer dat een reactie die wel eerder geplaatst was, verwijderd is! Dhr Hamburger komt in het artikel niet met concerete voorbeelden over welke niet democratische maatregelen er komen. Daarnaast merkte ik even op dat Israel een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging heeft en vrijheid van meningsuiting en godsdienstbeleving. Dit in tegenstelling tot andere landen om als voorbeeld Egypte maar te nemen daar voelen de Kopten zich bedreigd.

 5. Val ons toch niet lastig met dat geijkte geneuzel, Erik. Als je maar enigszins op de hoogte was wist je allang van de reeks van anti-democratische wetten die al zijn aangenomen of er aan dreigen te komen. En die dooddoener dat Israel zo’n mooie democratie is heeft ook een baard van een meter. Het is niet voor niets dat lui als jij altijd weer aan komen zetten met de vergelijking met de Arabische landen en niet met Europa – want Israel zou met zijn onderscheid tussen joodse en niet-joodse staatsburgers never nooit een democratie genoemd worden in Europa zelf.
  Ik zeg het je maar vast, als je met niets beters komt dan deze geijkte nummers neem ik je reacties niet op.

 6. En voor wie het echt gelukt is om de laatste tijd oren en ogen gesloten te houden over het verdergaande verval van wat er aan democratie nog over is in Israel, hier een paar linkjes: Jonathan Cook, hier, of lees eens bij Abu Pessoptimist, hier.

 7. Anja je schrijft in reactie aan Erik o.m.: “want Israel zou met zijn onderscheid tussen joodse en niet-joodse staatsburgers never nooit een democratie genoemd worden in Europa zelf”.

  Daarmee geef je precies het probleem aan waar Israël mee worstelt, en wat jij eigenlijk niet wilt -in-zien; Israël grenst enkel en alleen aan Arabische landen die inderdaad lang niet aan het niveau van Europa tippen. ( al moet ik wel opmerken dat ik mij zorgen maak over de toenemende invloed van de rechts populistische partijen in Europa)
  Mar hád Israël gelegen tussen België en Nederland, dán zou de Israëlische samenleving zich heel wat meer ontspanning kunnen permitteren met alle positieve resultaten daarvan en had je recht van spreken gehad wanneer Israël zou hebben gefaald in vergelijking tot andere Europese democratische landen. Israël is nog altijd een democratie ( met Hooggerechtshof) en doet meer goed in de wereld dan jij ooit wilt of durft in te zien. Je mag deze reactie van mij verwijderen, natuurlijk, maar dan weet ik dat jouw instelling zeker niet democratisch is en je Israël in elk geval in dat opzicht geen enkel gefundeerd verwijt meer kunt maken.

 8. Waar Israel mee worstelt is duidelijk. Ze willen twee zaken die niet met elkaar op te tellen zijn: ze willen een joodse staat zijn, waarmee gezegd is dat het land van alle joden ter wereld is, ook die er niet wonen, en niet van de staatsburgers van Israel die niet joods zijn, ook al wonen hun mensen er al generaties lang. En ze willen in ieder geval naar Europa toe de schijn wekken dat ze een normale democratie zijn op westerse leest. Dat gaat niet samen.

  Israel heeft geen grondwet, deels omdat de orthodoxen dat niet willen, er is in Israel ook geen scheiding van staat en ‘kerk’, deels omdat de niet-joden dan gelijke burgerrechten kunnen eisen, en dat wil Israel niet. Er is nog veel meer dat maakt dat Israel niet voldoet aan het rijtje kenmerken van een democratie, lees de studie van Oren Yiftachel, joodse Israeli, genaamd Ethnocracy. Of lees het hoofdstuk na in mijn boek Oorlog als er vrede dreigt over de vraag of Israel een democratie is. Nee dus, net zo min als we zouden kunnen willen dat Nederland een christelijke natie is waarin niet-christenen niet met christenen mogen trouwen, complete woongebieden niet door niet-christenen bewoond mogen worden, niet-christenen niet in het leger gaan en vervolgens vele belangrijke privileges zoals goedkope hypotheken en bepaalde banen alleen worden weggegeven aan mensen die in het leger hebben gediend. En dit, een zeer onvolledige opsomming, heeft nog helemaal niets van doen met de Arabische landen er omheen.

  Dat is een ander verhaal, en dat heeft er mee te maken dat de zionistische troepen besloten hebben om een staat te vestigen in een land waar al een bevolking was, en die bevolking etnisch te zuiveren. En voor wie nog wenst te geloven dat ze ‘vrijwillig’ weg zijn gegaan: Israel begon meteen met de verwoesting van meer dan vierhonderd dorpen, en heeft ondanks de VN resoluties en het internationaal recht de vluchtelingen niet terug laten komen, die daarmee hun land, hun huizen, hun bezittingen inclusief hun bankrekeningen kwijt waren. En dan vraag je je af of de omringende buurlanden, waaronder landen die duizenden doden aan Israel te danken hebben zo blij zijn met de aanwezigheid van een tot de tanden gewapend, buitengewoon agressief land in hun midden, dat weigert om in het Midden Oosten te integreren? Heeft niet met het gebrek aan democratie te maken en alles met expansionisme – Israel weigert nog steeds de grenzen vast te leggen omdat ze meer land willen hebben, houdt daarvoor het laatste beetje Palestijns gebied onder bezetting al meer dan veertig jaar, en dreigt de overgebleven Palestijnen over de grens van Jordanie te schuiven, heeft onlangs een eenzijdige aanval op Gaza gepleegd met meer dan 1400 doden, en dreigt nu met een aanval op Iran. Tsjonge, en je dan verbazen dat je buren je liever kwijt zijn.

  Het Hooggerechtshof, als laatste, dat nog steeds als de parel geldt van het beetje democratie dat Israel nog heeft, staat er om bekend in vele gevallen blind de kant van het leger te kiezen, vanwege de ‘veiligheid’ dat spreekt vanzelf. Zodat, over democratie gesproken, Ilan Pappe het al heeft over een leger dat een staat heeft in plaats van een staat met een leger. Kan ik ook nog een hoofdstuk over vertellen, lees mijn boek, zie je ook alle bronvermeldingen. En zelfs die parel wordt nu aangetast nu er een wet in de maak is waarbij de politiek de rechters aan kan stellen, waarbij de ultrarechtse kolonistenbeweging meer vingers in de pap krijgt want die hebben de Knesset al veroverd, maar de rechterszetels nog niet. Dat komt nog. Dan heeft Israel ook geen scheiding meer tussen staat en recht, en hebben de burgers geen bescherming meer tegen de grillen van de regering benevens de ultrarechtse meerderheid in de Knesset. Uri Avnery noemt dat gewoon fascisme. En dan hebben we het er nog niet over dat er ook bij de rechtbanken zwaar gediscrimineerd wordt tegen Palestijnse staatsburgers, en dat op de Westoever twee rechtsystemen zijn, een militaire voor Palestijnen en een civiele Israelische voor kolonisten en drie keer raden waar de zwaarste straffen worden uitgesproken.

  ‘Ontspanning’ kan Israel zich inderdaad pas permitteren wanneer ze de bezetting opheffen, ophouden een ander volk te willen overheersen, zich beperken tot de grenzen van 1967, wat al heel genereus is van de Palestijnen die dan maar 22% van hun oorspronkelijke land overhouden, erkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor het vluchtelingenprobleem en daar eindelijk eens wat aan gaan doen, en een normale democratie worden met gelijke rechten voor alles staatsburgers ongeacht religie of etniciteit. Dat Israel als laatste koloniale macht – alle westerse staten zijn er mee opgehouden – met het zwaard in de hand zou moeten leven tot het bittere einde, dat wist Moshe Dayan al. Dat was de keuze die de zionisten zelf maakten.

  Nou, Tjalling, dit is een korte herhaling van het voorafgaande, want alles wat ik zeg is al duizend keer gezegd en ook met bronnen aangetoond en je kunt het allemaal op dit weblog en in mijn boek zo nalezen.

  En als laatste even het overbekende verwijt dat ik niet democratisch zou zijn als ik niet honderdduizend keer dezelfde rommel plaats, speciaal de rommel van mensen die never nooit de moeite doen om te lezen wat er al staat, en ook never nooit bereid zijn om wat er tegen de schertsverhalen in te brengen is serieus te nemen. Ook een krant neemt de meeste ingezonden brieven – vooral als dat steeds maar herhalingen zijn – niet op en is daarmee geen steek minder democratisch. Democratisch is dat je die eindeloze paradigma 1 verhalen – zie hier – oftewel de zionistische canon geheel vrij op je eigen website kunt zetten, alhoewel we daar al een stelletje van hebben die, kijk kijk, vrijwel nooit reacties toestaan, democratisch als die zijn. En het nadeel hebben dat ze alleen door de eigen aanhang gelezen worden, vandaar dat lui als jij altijd zo driftig bezig zijn om te proberen een poot tussen de deur te krijgen op mijn weblog. Dan heb je nu één keer je zin gehad. Graag gedaan.

  Dus ook jij hoeft niet meer terug te komen, want ik ken de vaste nummers die de Israel-verdedigers als robotten afdraaien al uit mijn hoofd, en dat doen ook de meeste lezers hier. En lees ook even de spelregels, dan snap je het verschil tussen een open forum en een persoonlijk weblog. Hier.

 9. Anja, bedankt dat ik voor 1 keertje mijn zin van je mocht krijgen en okay dit is jouw persoonlijke weblog en kan me wel vinden in de spelregels daarvan.
  Eén ding klopt niet Anja. Uit 3 citeer ik “Ook de geijkte aanvallen op de islam als geheel, op migranten als groep en dergelijke maken weinig kans”.
  Daar kan ik mij alleen maar van harte bij aansluiten, maar jij vult hier i p v Islam Israël in jouw persoonlijk denken in. Geijkte aanvallen op Israël maken op jouw persoonlijk blog wel een kans. Okay, dat is vrijheid van meningsuiting. Maar, Moshe Dayan had het inderdáád goed bekeken met dat zwaard. Deze planeet is vol van en met mensen die niet of nauwelijks de moed hebben om zich te verdiepen in achtergronden, van in dit geval de Joden. Dáárom is het Zionisme ontstaan, en heeft wat mij betreft intussen het doel bereikt.

 10. Mis, Tjalling. Op mijn weblog worden geen godsdiensten als geheel of bevolkingsgroepen als geheel aangevallen. Dat betekent dat ik net zo min antisemitisme als moslimhaat toesta en geen gescheld op migranten.
  Kritiek op Israel is heel wat anders. kritiek op Israel is toegestaan als dat gefundeerd wordt. Ik geloof niet dat het iemand gaat lukken om wat ik over Israel zeg feitelijk te weerleggen, ik zorg er voor goed gedocumenteerd te zijn, ik weet waar ik het over heb. En bovendien: ik ga er niet alleen van uit dat het gaat om de mensenrechten en het internationaal recht en dus vooral ook dat van de Palestijnen, ik ga er van uit dat Israel zichzelf aan het vernietigen is, van binnen uit. En dat is niet wat ik wens.

  Ik heb wel degelijk een studie gemaakt van het zionisme, kun je ook in mijn boek vinden. Ik begrijp de behoefte van eens om een veilige haven te scheppen voor joden, gezien de vervolging en de pogroms in de tijd dat het zionisme ontstond. Maar helaas was het zionisme gebaseerd op de spiegelbeeldige gedachte van het antisemitisme, dat joden en niet-joden niet samen kunnen leven maar gescheiden moeten worden, elk met eigen bodem onder de voeten. Jawel, Blut und Boden. Dat is nog steeds waar Israel op gebaseerd is, dat is de essentie van het zionisme: een zuiver joodse staat. En dat is waarom de idealen van Herzl niet in vervulling zullen gaan. Die dacht dat de joden in een joodse staat eindelijk normaal zouden kunnen leven, het respect van de wereld zouden krijgen en dat daarmee het antisemitisme op zou houden. Maar dit was de vergissing: dat die joodse staat niet in een leeg land is gesticht, maar is begonnen met een zware erfzonde, met een ongelooflijk onrecht tegen de er al wonende bevolking, en dat onrecht gaat tot op de dag van vandaag voort. En dat heeft niet alleen vreselijke gevolgen voor de Palestijnen, het betekent ook dat Israel zich steeds verder isoleert in de wereld, praktisch geen vrienden meer heeft, het religieuze ultranationalisme hand over hand toeneemt (en het oorspronkelijke zionisme was wel zwaar nationalistisch, maar toen bepaald nog niet vermengd met de huidige messianistische religieuze extremisme dat er niet tegen opziet om moord te prediken), het racisme en het geweld neemt enorm toe, zo sterk dat zelfs leger en politie worden aangevallen, dat wat er aan democratie wordt van binnenuit steeds verder uitgehold, de angst om de joodse meerderheid te verliezen wordt steeds reëeler want er gaan meer jonge joden weg dan er bij komen, zie de artikelen van vandaag en gisteren, het splitst de joden onderling buiten Israel – het verzet tegen de politiek van Israel ook onder joden wordt breder en sterker, met geen mogelijkheid kan ik dat als een succes zien en niemand kan mij wijs maken dat dat eeuwig goed kan gaan al vrees ik dat er nog een bloederige toekomst wacht.

  Ik ben daarin bepaald niet alleen, steeds meer van de oude zionistische pioniers distantiëren zich met bloedend hart van wat Israel voor een monsterlijk land aan het worden is, Burg, Avnery, Sternhell, nu Shocken. Zie hier. Voor mensen die werkelijk Israel een warm hart toedragen en zonder oogkleppen durven te kijken is het schokkend.

Reacties zijn gesloten.