Cliteur terug van niet weggeweest

Daar is ie weer. Met veel dramatisch misbaar en aandachttrekkerij vertrokken uit het openbaar debat omdat hij zich zo bedreigd voelde, nee niet echt bedreigd maar toch wel een beetje, een paar maanden later al weer terug. De aanval wordt weer ingezet (in de Volkskrant van vanochtendNRC van woensdagavond), nu op Dijkstal en Job Cohen, die de polariserende strijd tegen alles wat islam is niet willen delen. Nee, juist de critici van islam stimuleren de integratie, orakelt Cliteur, en noemt, voor het geval ons dat was ontgaan, nog even zijn medestanders op van de liberale jihad: Sylvain Ephimenco, Afshin Ellian, Hafid Bouazza, Ebru Omar, en Ayaan Hirsi Ali. Eigenlijk zou het integratiebudget aan hen moeten worden uitgekeerd, vindt hij.

Daar gaan we weer. Schelden op de islam is geen schelden en geen racisme, dat is ‘religiekritiek’. En dat is geen aanval op de moslims zelf, alleen op hun religie. En als ze daar niet leuk op reageren is dat alleen maar een bewijs dat islamitische jongeren niet tegen religiekritiek kunnen. En dat bewijst dus dat het mis is met de islam.

In zo’n circelredenatie gevangen is er geen enkele ruimte voor de mogelijkheid dat er met de islam zelf niet zoveel mis is.

Een denkoefening:
We hebben geen kritiek op joden hoor, alleen maar op hun geloof. Het joodse geloof is achterlijk, want het stelt vrouwen achter en is tegen homoseksualiteit. Dat is geen antisemitisme, dat is religiekritiek. Joden kunnen niet tegen religiekritiek, en dat bewijst hoe achterlijk het judaïsme is. Dus geen subsidie meer voor joodse organisaties en joodse scholen, en weg met de keppeltjes, want die staan integratie alleen maar in de weg. Alleen joden die openlijk afstand hebben genomen van het joodse geloof mogen meedoen in onze verlichte samenleving.

25 gedachten over “Cliteur terug van niet weggeweest

 1. Nou inderdaad! In de Metro van gisteren stond overigens een opvallende brief. Een jongeman bedankte de Ayans en de Van Goghs, want zij zouden er juist voor zorgen dat jongeren van Turkse en Arabische afkomst juist weer dichter bij de islam zouden komen juist vanwege alle kritiek op de islam. Niet dat ik er problemen mee heb hoor dat jongeren islamitischer worden, maar ik moest wel even lachen toen ik het las. Haatcampagnes leiden immers nooit tot verbroedering en die brief gaf dat alleem maar aan. Ik moest lachen omdat ik weer eens vond dat die Ayans en die Van Goghjes en vanmorgen inderdaad ook de Cliteurtjes gewoon super dom zijn. Hoe kunnen zij nu denken dat dit soort uitspraken goed zijn voor de samenleving?
  Natuurlijk, en misschien ten overvloedde, je mag kritisch zijn op sommige actoren in de samenleving, maar het werkt zoveel beter als je dat doet zonder de afkrakende noot!

 2. Anja, ik heb de Volkskrant niet gelezen, maar wel zijn boek. Daar staat echter in dat hij geen onderscheid maakt tussen de religies en dat, omdat hij niet kan noemen wat de referentiekader is van een regering die naar christelijke maatstaven zou regeren, om maar iets te noemen; of dat iets niet christelijk is, of iets niet volgens de moslim wetten, kan geen referentiekader zijn. Hij is voor een seculiere staat.
  Trouwens ik ben ook van mening dat een regering getoets moet worden op algemeen geldende wetten, dus geldig voor iedereen.
  Bij een oorlogsvoering is het nog moeilijker; moet je dan kiezen uit een Kruistocht of een Heilige oorlog? Ik heb liever geen oorlog.
  Een discussie moet kunnen en als iets niet bespreekbaar is kun je ook geen mening vormen. Er is wel een democratisch hebbending dat men ridiculisering noemt; maar zover komt het niet eens. Het benoemen en- bespreekbaar maken is het belangrijkste.

 3. Cliteur zegt dat zijn kritiek alle godsdiensten betreft maar heel toevallig heeft hij het altijd alleen over de islam.
  Zijn rijtje schreeuwlelijkerds hebben het ook alleen over de islam, en dan zeggen ze er ook nog dingen over die aantoonbaar niet waar zijn, of op zijn minst niet voor alle moslims gelden.
  Uiteraard ben ik voor voor een seculiere staat. De moslims die ik ken zijn ook voor een seculiere staat. Turkije is een seculiere staat. De meederheid van de Palestijnen, moslim of christen zijn voor een seculiere staat. In Israël is maar een gedeeltelijke scheiding tussen ‘kerk’ en staat. Hoor je daarom iemand schelden op het jodendom?

 4. “De dialoog met een religieuze groepering wordt opgeschort zodra zich
  structureel incidenten voordoen waarin expliciet tot onverdraagzaamheid, vooroordelen
  over seksuele geaardheid, vrouwenonderdrukking, haat en/of geweld wordt opgeroepen.
  Dergelijke groeperingen kunnen niet rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente”

  Bovenstaand citaat komt uit een intiatiefvoorstel van diverse partijen w.o. de SP uit de Haagse gemeenteraad, na te lezen op

  http://www.denhaag.nl/docs/grf/integratienota.pdf

  Kunt U mij uitleggen hoe dit strookt met de strekking van uw verhaal hier?

  Welke SP-er houdt nu welk verhaal, de gematigde die een vrijheid van godsdienst voorstaat of de strenge die de ondersteuning van uit de gemeente wil in houden? Sterker nog, zelfs helemaal geen dialoog met dergelijke groeperingen wil(lees de hele nota maar even)?

 5. Wat valt er uit te leggen? Heb ik gezegd dat ik voor vrouwenonderdrukking of tegen rechten van homoseksualiteit ben of zo?
  Vrijheid van godsdienst is in de wet geregeld, daar hoef je niet ‘gematigd’ voor te zijn.
  Dat vrouwen en homo’s niet mishandeld mogen worden is ook in de wet geregeld, en daar heeft iedereen in Nederland, ongeacht godsdienst, zich aan te houden.
  In elke godsdienst worden lelijke dingen gezegd, met name over vrouwen en homo’s. Dat betekent dus niet dat we islam, christendom en judaïsme verbieden. Het betekent wel dat niemand hier homo’s van het dak af mag gooien, zelfs homo’s niet.
  Dus hoe bedoel je?

 6. Ten eerste: waar in de Volkskrant van vanochtend staat die aanval van Cliteur? Ik heb de Volkskrant driemaal doorgebladerd, en nergens heb ik iets van Cliteur kunnen vinden.

  Ten tweede: Anja Meulenbelt maakt een karikatuur van de denkbeelden van Cliteur. “Schelden op de islam”. Wat verstaat ze onder “kritiek” en wat onder “schelden”, waar ligt voor haar de grens tussen “kritiek” en “schelden”. Cliteur heeft kritiek op bepaalde aspecten van de islam en geeft daar argumenten voor, dat noem ik geen schelden. Waar en wanneer noemt Cliteur DE islam achterlijk? Waar en wanneer roept Cliteur openlijk de moslims op afstand te nemen van de islam? Nee, in haar “denkoefening” maakt ze een onzinnige karikatuur van de denkbeelden van Cliteur.

  De islam zoals die zich nu ontwikkeld heeft wordt in toenemende mate gedomineerd door de wahabitische variant, oftewel de variant die uit Saoedi-Arabie afkomstig is. Overal in de islamitische wereld leidt dat tot moslimfundamentalisme, en dat gaat ten koste van de rechten van vrouwen en van religieuze minderheden en andersdenkenden. Aanslagen tegen christenen, shieten, joden, hindoe’s in Pakistan, Soedan, Indonesie, Egypte en noem maar op. Ook onder moslimgemeenschappen in het westen vindt radicalisering plaats, al ver voor de kritiek van Cliteur en anderen. De radicalisering manifesteert zich onder meer in toegenomen dwang tegen vrouwen, grotere agressie tegen joden en homo’s, oproepen tot moord tegen andersdenkenden als Hirshi Ali en toenemende steun aan Al Qaida of andere moslimextremistische groeperingen. Redenen genoeg dus om kritiek uit te oefenen, aangezien het moslimfundamentalisme een bedreiging is voor elke democratie. Het geeft dus geen pas om kritiek op de islam te vergelijken met anti-semitisme. Die vergelijking is onzinnig:
  1. Joodse jongeren vallen geen andersgelovigen lastig, zoals joden wel lastig gevallen worden, bijvoorbeeld in Amsterdam-West. Joden vallen geen islamieten aan zoals het omgekeerde wel in Antwerpen de laatste tijd veel gebeurt.
  2. De blijf-van-mijn-lijf-huizen zitten niet vol met joodse mishandelde vrouwen.
  3. Joodse jongeren verstoren geen 5-mei-vieringen, bedreigen geen andersdenkenden als Pim Fortuyn en Hirshi Ali.
  4. In synagogen worden geen haatspeeches gehouden tegen het westen, de democratie, joden en moslims.
  5. Vanuit Israel wordt geen anti-westerse en anti-islamitische haatpropaganda verzonden naar joodse gemeenschappen via de schotelantennes.

  Citaat anja
  “Zijn rijtje schreeuwlelijkerds hebben het ook alleen over de islam, en dan zeggen ze er ook nog dingen over die aantoonbaar niet waar zijn, of op zijn minst niet voor alle moslims gelden.”

  Wederom een onzinnige karikatuur. “Schreeuwlelijkerds” als Boeazza, Ephimenco, Omar en Ellian hebben het wel degelijk regelmatig over andere onderwerpen. Dat de islam echter vaak bij hen de revue passeert is onvermijdelijk, aangezien een bepaalde variant, het wahabitisme, de islam steeds meer domineert en voor een hoop spanningen zorgt. De bovengenoemde personen laten zich niet knevelen door de politieke correctheid en spreken daarover hun zorg uit, en terecht, het opkomende moslimfundamentalisme is totalitair en dus bedreigend, zoals het opkomende nationaal-socialisme in de jaren dertig eveneens bedreigend was, ook toen waren er “schreeuwlelijkerds” als Ter Braak, Du Perron en A. den Doolaard die daar openlijk tegenin gingen. Etiketten als “schreeuwlelijkerds” opplakken is makkelijk, want daarmee maskeert men het feit dat goede tegenargumenten kennelijk ontbreken. Ellian, Ephimenco, Ali, Boeazza en Omar hebben in ieder geval wel goede argumenten, dus hen acht ik geloofwaardiger dan diegene die hen weg probeert te zetten met etiketjes als “schreeuwlelijkerds”.

 7. @Anja.. “Zijn rijtje schreeuwlelijkerds hebben het ook alleen over de islam, en dan zeggen ze er ook nog dingen over die aantoonbaar niet waar zijn, of op zijn minst niet voor alle moslims gelden ”
  Wat is dan niet aantoonbaar?
  Anja ik had het over dat het ridiculiseren soms de scherpe kantjes kan afnemen om “iets” dat moeilijk bespreekbaars is wel bespreekbaar te maken. Wat jij doet is ridiculiseren van Cliteur, maar hij is makkelijker bespreekbaar, beter dan sommige onderwerpen (gelijke rechten….enz). Ik had het over sommige thema’s en geen personen.
  Ik heb hier een voorbeeld uit een web-log:
  http://discriminatie.startkabel.nl/forum/?id1308&n=3&sub=1
  http://www.monotheist.nl/hoofddoek.html

  “Moslims kennen alleen gelovigen. Als westerling mag je jezelf nooit een atheïst noemen, want dan ben je automatisch een vijand, een verwerpelijke ongelovige.
  Zeg altijd: ik ben gelovig (christen, protestant of jood: het is eender). In sommige landen, zoals Saudi-Arabia, krijg je overigens alleen een visum wanneer je een doopbewijs kunt voorleggen.”
  http://users.pandora.be/wvaerewijck/wrislab.html

  Vrouwen, identiteit en discriminatie:
  http://www.amnesty.nl/themas_vrouwenrechten.shtml

 8. Hartelijk dank voor de gelegenheid me te corrigeren: Cliteur stond in het NRC van woensdag, niet in de Volkskrant van donderdag.

 9. Citaat Anja Meulenbelt

  “In zo’n circelredenatie gevangen is er geen enkele ruimte voor de mogelijkheid dat er met de islam zelf niet zoveel mis is.”

  Er bestaat een mogelijkheid dat er met de islam zelf niet zoveel mis is. Die mogelijkheid is echter niet zo groot: islam is niet alleen de heilige geschriften en gebruiken, maar ook datgene van wat gelovigen ervan maken. En de huidige stand van zaken laat zien dat het moslimfundamentalisme een steeds grotere greep heeft op de islam, wat een grote bedreiging betekent voor vrouwen, homo’s, gematigde moslims, andersgelovigen, nietgelovigen en critici van de islam. De tragiek is dat vele moslims het fundamentalisme als oplossing ziet voor de problemen in de islamitische wereld, terwijl dat fundamentalisme juist de oorzaak is van de stilstand in de islamitische wereld.

  Laten we de vraag omkeren, als er met de HEDENDAAGSE islam zelf niet zoveel mis is:
  1. Waarom zijn er dan zoveel kritische moslims gedood en/of zodanig bedreigd dat ze naar het westen hebben moeten vluchten: geleerden als Mohammed Arkoun (gevlucht uit Egypte), Faraq Foda (in 1992 gedood in Egypte), Suliman Bashear (Palestijn die in de universiteit van Nablus uit het raam gekieperd is), Fazlur Rahma (gevlucht uit Pakistan), Nair Abu Zaid (gevlucht uit Egypte), Shakri Mustafa (vermoord in Egypte in 1978) en Hasjem Aghahari (bedreigd in Iran)?
  2. Waarom komen er dan steeds meer vrouwen, binnen de islam en die de islam verlaten hebben, die in publicaties stem geven aan het protest tegen de vrouwonvriendelijke kanten van de islam: Ayaan Hirshi Ali, Tashima Nasrin, Yasmine Alas, Chahdortt Djavann en Irshad Manji? Om nog maar te zwijgen over het boek over de uitzichtsloze situatie van vrouwen in veel islamitische landen: “De tol van de eer” van Jan Goodwin.
  3. Waarom zijn moslims dan verantwoordelijk voor elf van de zestien grote internationale terroristische acties die tussen 1983 en 2000 gepleegd zijn (dus dan reken ik de aanslagen in New York, Madrid, Bali, Tunis en Istanboel dan nog niet eens mee)?
  4. Waarom zijn dan vijf van de zeven staten die terroristen steunen en als zodanig op de Amerikaanse lijst van het State department voorkomen moslimlanden, en zijn de meerderheid van de buitenlandse organisaties op dezelfde lijst moslimorganisaties?
  5. Waarom waren dan volgens het International Institute of Strategic Studies bij tweederde van de tweeendertig gewapende conflicten in het jaar 2000 moslims betrokken, terwijl slechts een vijfde van de wereldbevolking moslim is?
  6. Waarom zijn er dan tegenwoordig zoveel websites die de praktijken van het moslimfundamentalisme aan de kaak stellen zoals http://www.muslim-refusenik.com, islamfortoday.com, secularislam.org, http://www.instapundit.com, http://jihadwatch.org en http://www.faithfreedom.org?

  Citaat Meulenbelt
  “Nee, juist de critici van islam stimuleren de integratie, orakelt Cliteur, en noemt, voor het geval ons dat was ontgaan, nog even zijn medestanders op van de liberale jihad: Sylvain Ephimenco, Afshin Ellian, Hafid Bouazza, Ebru Omar, en Ayaan Hirsi Ali. Eigenlijk zou het integratiebudget aan hen moeten worden uitgekeerd, vindt hij.”

  Toch geen gekke gedachtegang. Als Cohen oproept om de bindende kracht van religie nieuw leven in te blazen wordt de integratie juist geen dienst bewezen, omdat moslims vanaf hun geboorte juist compleet doortrokken zijn van religie, en dat is nu juist de oorzaak van de achterstand. In plaats van dat moslims door Cohens oproep in het religieuze, redeloze isolement vastgemetseld worden, is het beter om dat ze zich open stellen
  voor discussie, zodat de balans tussen religie en rede hersteld wordt. de religie hoort terug te keren waar ze thuis hoort: in de moskee en in de privesfeer.

  Waarden als individuele vrijheid en de gelijkheid van man en vrouw zijn geen westerse maar universele waarden. Politici, beleidsmakers en denkers hebben zich lange tijd laten leiden door de angst om moslims te confronteren met hun opvattingen, gewoontes en gebruiken, voortvloeiend uit hun religie en die
  uitermate nadelig uitwerken voor henzelf en voor de samenleving. Zodoende zal de angst om te kwetsen betekenen dat onrechtvaardigheid en menselijk leed (zoals veel abortussen, seksueel geweld, kindermishandeling) bestendigd zal blijven.

  Voorlopig zijn de reactionaire krachten binnen de islam aan de winnende hand. Mensen als Ellian, Boeazza, Hirshi Ali, Ephimenco en Ebru Umar proberen de discussie over de universele waarden die ook gelden voor moslims aan de gang te krijgen, en dat is de enigste mogelijkheid om een fundamentale mentaliteitsverandering bij moslims te bewerkstelligen, opdat er een einde komt aan de door religieus fanatisme veroorzaakte achterstand.

 10. ahhhhh!!! mag ik gewoon gillen???? kun je nog uberhaubt een gesprek voeren zonder dat je jezelf moet verdedigen, zonder partij te kiezen, zonder uitleg te geven????
  dit (sorryyyyy) gezeik wordt me teveel!!!!!

  een tip: gaat u allen naar de film Fahrenheit 9/11 van michael moore, misschien kunnen we dan eens de rollen omdraaien!

  gegroet,

 11. Nog even iets over het begrip “schreeuwlelijkerds” dat Anja Meulenbelt hanteerde. Mij valt juist op dat mensen als Bouzza, Hishi Ali, Cliteur, Ellian, Spruyt in televisie-optredens uitblinken in beleefdheid, anderen laten uitspreken en bescheidenheid. Juist diegenen die de “liberale jihadisten” op de korrel nemen, mensen als Marcel van Dam, Jan Mulder, Prem Radhakishun, Willem Oltmans en Maarten van Rossem, blinken uit in schreeuwerigheid, in het schofferen van opponenten en in het anderen niet uit laten praten. Toegegeven, ook Theo van Gogh blinkt niet bepaald uit in beleefdheid jegens zijn opponenten, hij is echt de ‘rechtse’ uitzondering die de regel bepaalt.

 12. Polariseren kan iedereen, iets stuk maken is veel makkelijker dan de scherven lijmen. Kijk nu eens verder dan de vooroordelen en de mooie dingen van het geloof. Want echt, die zijn er.

  De mooiste zin die ik ken komt uit de Koran (ik weet helaas niet meer welk deel): als god de zee is zijn we allemaal een druppel.

  Als christen, nou ja, kijk ik met ongeloof naar onze christelijke partijen, de paus, en andere mensen die met de mond van God spreken. Geloven is iets heel gevaarlijks!

 13. Citaat Imad El Kaka

  “PFF Edwin, moeten de moslims maar collectief zelfmoord plegen, dan hoeven jij ze niet te vergassen. Wat een stigma’s deel jij gdv uit!”

  Wederom wordt er een karikatuur gemaakt van andermans opvattingen. Als ik constateer dat bepaalde problemen relatief vaak bij moslims voorkomen, iets wat bijvoorbeeld vast te stellen is door het grote aantal moslim vrouwen in blijf-van-mijn-lijf-huizen, dan betekent niet dat deze problemen bij ALLE moslims voorkomen.

  Dat is nu het grote probleem, men kan geen discussie aangaan over een groot vraagstuk, en het toenemende moslimfundamentalisme is een groot vraagstuk, zonder dat er iemand hetzij begint te roepen over “stigmatisering”, hetzij de tweede wereldoorlog erbij te haalt.

  Kan de tweede wereldoorlog eindelijk eens buiten beschouwing blijven? Dank u!

 14. Citaat Renske

  “Polariseren kan iedereen, iets stuk maken is veel makkelijker dan de scherven lijmen. Kijk nu eens verder dan de vooroordelen en de mooie dingen van het geloof. Want echt, die zijn er.”

  Ik neem direct aan dat er mooie dingen in het geloof zijn, anders zouden er niet zoveel gelovigen zijn. Daar hoef je dan ook geen discussie over te beginnen.

  Als er echter bepaalde aspecten of bepaalde ontwikkelingen zijn in het geloof die voor een hoop problemen zorgen, dan is het echter wel zeer noodzakelijk om daarover te discussieren, ja zelfs te polariseren als dat nodig is. Het moslimfundamentalisme lost zich niet op door erover te zwijgen, zoals andere totalitaire stromingen als nationaal-socialisme en communisme evenmin bestreden werden door erover te zwijgen.

  En ja, wat betreft de “vooroordelen”, mijn kritiek op een aantal elementen van de hedendaagse islam is gebaseerd op feiten, zoals die zich elke dag voordoen in de wereld en in het nieuws komen, zoals die beschreven worden in talrijke publikaties en zoals die alleen terug te vinden zijn in talrijke bronnen op het internet omdat de media daar minder belangstelling voor hebben. Niks vooroordelen, feiten!

 15. Tuurlijk, Cliteur is een rechtse columnist. Meestal ben ik het niet met hem eens, maar (eerlijkheidshalve ken ik hem alleen van zijn columns in Buitenhof) om hem met Van Gogh over één kam te scheren… mwwaagh.

  Cliteur slaat de plank wel mis met zijn “critici van de Islam bevorderen de integratie”. Hoewel… moslims raken ontevreden, en als er iets typisch Nederlands is, is het wel ontevreden zijn!

 16. Correctie van mijn bijdrage van 19.42:

  Toegegeven, ook Theo van Gogh blinkt niet bepaald uit in beleefdheid jegens zijn opponenten, hij is echt de ‘rechtse’ uitzondering die de regel BEVESTIGT (in plaats van “bepaalt”).

 17. @Anja (5)

  Als het in de wet geregeld is, waarom dan een integratienota waarin expliciet vermeld staat dat de gemeente niet langer een dialoog aangaat of ondersteuning biedt aan religieuze groeperingen terwijl zoals je zelf al stelt, in elke godsdienst worden lelijke dingen gezegd, met name over vrouwen en homo’s.

  Leg mij de zin nou eens uit van een dergelijk artikel in een nota van een politieke partij als de wet al genoeg voorhanden heeft…

  Misschien kun je het even helemaal nalezen en mij duidelijk maken waarom de welzijnsvoorzieningen en dan m.n. die gericht zijn op allochtonen, voortaan een publiek-privaat karakter krijgen en waarom er voortaan alleen nog maar etnische groepen subsidie krijgen die zich richten op meerdere nationaliteiten, waardoor bijvoorbeeld Marokkaanse buurtvader projecten straks wel eens gewoon geen geld meer zouden kunnen krijgen.
  Of doe eens een poging mij uit te leggen waarom er in dit voorstel staat dat kinderen met een taalachterstand van 2 1/2 verplicht naar de voorschool moeten en willen ze niet, dan mogen de ouders op de basisschool extra geld gaan betalen?

  Weet je misschien kun je me vertellen waarom de SP accoord gaat met de zinsnede dat “illegalen belemmerend werken op de integratie”? We gooien ze nog net niet de bak in.
  Waar leggen we nou de bal neer van het mislukte beleid?
  Bij de allochtoon of is de overheid ook nog wat van plan te gaan doen?

  Ik vind de discussies van Cliteur e.d. allemaal erg interessant, maar dit is de uitkomst in de stad en in de wijken. Verdonk kan trots zijn.
  Geen enkele tolerantie meer, de verantwoordelijkheid voor het slagen van de integratie ligt volledig bij “de allochtoon”, geen cent teveel en pas op als de imam zijn mond opendoet, want dan praten we niet meer met je.

  Is dit het integratiebeleid dat de SP voorstaat?

  Leg het mij maar uit.

 18. dat gezeik over de islam . is puur om de de aandacht af te lijden van de afbraak van onze sociale maatschappij . en voor de isl;amieten is er hoop , want over een paar jaar krijgen de polen de schuld . ben trouwens benieuwd anja wanneer sharon de nederzettingen gaat tracteren op raketten . want het lijkt mij als je bedreigt word . dat het niet uitmaakt of dat door israeleliers gebeurt of palastijnen . toch!!!

 19. Ik vind het nogal kort door de bocht om te stellen dat moslims niet tegen kritiek kunnen. Laten we vooral alles in de context blijven zien. Moslims komenop dit moment alleen maar negatief in het nieuws. Een mijnheer zegt op dit forum: ja maar de moslims die slaan hun vrouwen, wij Nederlanders hebben nu eenmaal het meest last van ze, etc. Een beetje ongenuanceerd, nietwaar? Ik zou ook kunnen zeggen: de Nederlandse witte man verkracht kinderen (in Nederland is één van de grootste kinderpornonetwerken ter wereld actief) en de Nederlander is de grootste slavendrijver geweest (zie geschiedenis), maar dat doe je niet als je gezond verstand hebt, want je wilt niet stigmatiseren. Uiteraard benoemd je de problemen wel als je in een debat zit of wat dan, maar dat doe je wel op een subtiele manier, namelijk door je opponent in het debat niet te beledigen, door hem/haar bijvoorbeeld achterlijk te noemen. Verder is het opvallend hoe erg je, ook hier op dit forum, verguist wordt als je opkomt voor de Nederlandse moslimburger. Raar, dat weinigen beseffen dat je tegen negatieve stigma’s richting moslims kunt zijn, maar ook tegen homohaat, vrouwenonderdrukking, etc uit welke hoek dan ook van de samenleving. Een beetje triest eigenlijk…

 20. Toen de mens zover was dat hij zichzelf onbeantwoordbare vragen ging stellen… ontstond religie.
  En de mens van nu, die zichzelf zoveel knapper vindt dan de ‘domme holbewoners’ van toen, heeft nog veel meer moeite met dezelfde onbeantwoordbare vragen. Een (flink) deel gaat op zoek in het alternatieve circuit, een ander deel wordt fanatiek(er) binnen zijn eigen geloof… en wil zijn ‘waarheid’ bevestigd zien door zoveel mogelijk gelijkgestemden.
  Zelf nadenken… te vermoeiend, te riskant en daarbij, je mist dan het ‘zij zijn fout en wij zijn goed’-gevoel.
  Populistische columnisten weten daar goed op in te spelen.
  Gelukkig hebben de meeste het charisma van rotte citroen.

 21. Heraclitus VII@ waar wat je zegt, maar de wetenschap zoekt naar oplossingen en die onbeantwoorde vragen gaan wij niet bij de god neerleggen, die onderzoeken we. Wij kunnen niet zomaar van alles beweren, zoals de godsdienst het doet. Eigen verantwoordelijkheid noemt men zoiets. Ga je ergens in geloven kun je bij slechte daden moeilijk hem tot verantwoording roepen, of zeggen dat de god je opdracht gaf. Wat doe je dan, een pilletje nemen….. Moet men dan psychosomatica gaan subsidiëren?

 22. Wie waren dat dan?

  De Egyptenaren?

  De Nubische Arabieren?

  De Sumeriers wellicht?

  De Tolteekse Arabieren misschien?

  De Arabieren uit de Indus by any chance?

  De Arabieren van planeet X?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *