Gerechtigheid!

Feest!
Een grote morele overwinning voor de mensenrechten!

Persbericht Tweede-Kamerfractie SP

Den Haag, 9 juli 2004

Uitspraak Gerechtshof glashelder: Bot moet consequenties trekken

Het Internationaal Gerechtshof heeft vastgesteld dat de bouw van de muur door Israël in de Bezette Palestijnse Gebieden in strijd is met het internationaal recht. Volgens het Gerechtshof kan Israël niet terugvallen op het recht tot zelfverdediging. Israël wordt door het Hof opgedragen het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikkingsrecht te eerbiedigen en daarbij alle regels van het internationale recht te handhaven. De muur moet worden afgebroken. “Het is tijd voor minister Bot om moed te tonen en consequenties trekken uit de uitspraak,” zegt SP-Kamerlid Harry van Bommel.

Van Bommel is opgetogen over het advies van het Gerechtshof: “Het is het begin van rechtvaardigheid. Nu de uitvoering nog. De SP is blij dat de Palestijnse bevolking heeft gewonnen in haar strijd tegen deze wond in het landschap en dit litteken in de geschiedenis. We blijven deze strijd steunen.”

In het uitvoerige vonnis wordt Israël opgedragen het werk aan de muur in de Bezette Gebieden en om Oost-Jeruzalem te stoppen. Dat betekent dat de reeds gebouwde stukken moeten worden afgebroken en de Palestijnse bevolking compensatie moet ontvangen voor de geleden schade en dat de vernielde huizen en andere bezittingen moeten worden hersteld. Zo is Israël in de ogen van het Hof verplicht het land, boomgaarden. olijfboomplantages en andere door de muur verloren gegaan onroerende goederen terug te geven. Israël moet er door alle staten op gewezen worden dat zij zich conformeert aan de regels van het internationaal recht. Het hof vindt dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties verdere actie moet overwegen tegen Israël om een eind te maken aan de illegale situatie als gevolg van de bouw van de muur.

Van Bommel: “Het advies is een logisch gevolg van de regels van het Internationaal recht. De Israëlische regering moet een einde maken aan haar brutale annexatiepolitiek. Als de internationale gemeenschap zichzelf serieus neemt, moet het maatregelen voorbereiden tegen Israël. Nederland moet als voorzitter van de EU moet laten zien wat het waard is. Het is tijd voor minister Bot om moed te tonen en het internationaal recht serieus te nemen.”

De uitspraak staat te lezen op http://electronicIntifada.net/downloads/pdf/icj20040709.pdf

9 gedachten over “Gerechtigheid!

 1. Pingback: Weblog Theo Cornelissen

 2. een afscheiding..inderdaad..dat is wat het is. ga erheen en neem bijv de bus van jerusalem naar haifa…rechts van je prachtige arabische dorpjes met groene minaretten…met name tegen zonsondergang ziet het er fantastisch mooi uit en ineens……verdwenen..waar zijn die dorpjes gebleven????? verdwenen achter een hoge betonnen muur… tja als je alles waar je liever niet mee wordt geconfronteerd verstopt dan vergeet je het misschien ook. paslestijnen, arabische dorpjes? hoezo?

 3. nederland noet inderdaad grote druk zetten op israel. wand ik heb begrepen dat de uitspraak niet bindend is ,helaas!!!

 4. Gelezen in een recent bericht in het Nederlandse Dagblad dat sinds de bouw van de afscheiding in het Noorden van de Westelijke Jordaan het aantal terreuraanslagen met 90 procent is afgenomen, het aantal dodelijke slachtoffers door terreur daalde met 70 procent.

  Zeker hebben veel Palestijnen materieel en anderszins zwaar te lijden door de afscheiding. Zeker valt er veel kritiek te leveren over de manier waarop Israel maatregelen genomen heeft en over de ligging van de afscheiding. Absoluut moet Israel de schade compenseren die door de afscheiding veroorzaakt wordt.

  Maar godallemachtig, we hebben het hier over een kwestie van LEVEN EN DOOD. In de uitspraak van het Internationale Hooggerechtshof wordt welgeteld 1 keer gewag gemaakt van terreur. Totaal geen aandacht voor de behoefte aan veiligheid van Israel, totaal geen aandacht voor de dodelijke slachtoffers van de aanslagen. Het Internationale Hooggerechtshof blinkt uit in eenzijdigheid, zoals de VN uitblonk in eenzijdigheid toen 30 jaar geleden zionisme met racisme werd gelijkgesteld.

  Als de uitspraak van het Internationale Gerechtshof uitgevoerd wordt en de afscheiding afgebroken, dan zal het aantal dodelijke slachtoffers door aanslagen onmiddelijk flink stijgen. Men stelt dus het “internationale rechtsgevoel” dus boven mensenlevens! Een volstrekt doorgeslagen legalisme ten koste van het fundamentele recht op leven! Men lijkt het besef kwijt te zijn dat het internationale recht niet meer dan een instrument is in dienst van de mensen, in plaats van een heilig dogma dat doorgevoerd moet worden ten koste van mensenlevens! Het is krankzinnigheid ten top.

  Europa behoort niet voorop te lopen in het veroordelen van Israel, het zijn het de Europeanen geweest die het anti-semitisme uitgevonden hebben, het zijn de Europeanen geweest die miljoenen joden vermoord hebben, het zijn de Europeanen geweest die de staat Israel noodzakelijk gemaakt hebben. Het zijn de Europeanen geweest die Israel in de steek lieten toen het in 1973 door de Arabieren werd aangevallen. Europeanen zijn derhalve niet bepaald de eerstaangewezen personen om Israel op het schandblok te zetten.

 5. “Afscheiding” is een eufemisme volgens Theo Cornelissen, in bepaalde gedeeltes is het een hek, in andere een muur, hoe men het ook noemen wil: het ding was er in elk geval nooit gekomen zonder de moordaanslagen die daaraan vooraf ging. En voordat we belanden in een eindeloze discussie over wie de hoofdschuldige is in dit conflict: men kan nooit verlangen van een staat dat het lijdzaam toekijkt hoe week in week uit burgers afgeslacht worden. Het Internationale Gerechtshof veroordeelt een muur die bewerkstelligde dat het aantal dodelijke slachtoffers verminderde, maar over de vele honderdduizenden Soedanezen die niet de beschikking hebben over een muur om hun levens te beschermen zwijgt het Internationale Gerechtshof als het spreekwoordelijke graf.

 6. @Edwin, niet alle Europeanen hebben Joden uitgemoord, er waren meer dan 12 miljeon Jugoslavische (verzet) slachtoffers. Vandaag de dag zijn ze goede vrienden met Duitsland.
  Kijk wat de VN doet in B. Luka, zij ontslaan alle (60) medewerkers in één keer en dat heeft bepaald één persoon. Is dat democratie? Hoor je iemand hier vragen stellen hoe dat kan? Wat is dat voor despotisme? De VN is niet democratisch.

  Ik vind ook dat men die “afscheiding” weg moet doen en naar andere oplossingen zoeken. Misschien weet de VN een goed werkend oplossing?
  Zij kunnen iedereen aanstellen en

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *