Homo op een zwarte school

Vanochtend in de Volkskrant. Goed stukje van een ‘ervaringsdeskundige’. En een goed voorbeeld van wat we aan moeten pakken en hoe: niet wegkijken van de problemen, maar ook niet alleen maar een hele groep mensen beschuldigen.

Je kunt homo zijn op een zwarte vmbo

Ik besta niet? Openlijke homo, leraar op een zwarte vmbo, die met plezier in een grote stad woont. Ik besta niet, en dat zou vooral de schuld zijn van allochtonen, vooral Marokkanen, want die pesten mij weg. Als een nationale mantra wordt dat eindeloos herhaald.

Aan de problemen met allochtone jongeren doe ik geen millimeter af. Het doet mij pijn om te horen welk leed homo’s wordt aangedaan. De daders moeten dan oom stevig aangepakt worden. Maar het werkelijke probleem is niet dat er jongeren zijn die niets van homoseksualiteit weten en begrijpen, die het normaal vinden dat homo;s worden gepest, gediscrimineerd en aangevallen. Het probleem is zelfs niet dat hun ouders hen daarin lijken bij te staan. Het probleem is dat onze maatschappij het allemaal laat gebeuren en geen enkele weerstand biedt. An als het dan tot misdrijven komt, opeens als een bezetene tekeer gaat.

Ik wil niets af doen van de verantwoordelijkheid van ouders. Maar als wij willen dat zij zich houden aan normen, waarden en wetten, moeten we die eerst wel duidelijk maken. Feit is dat er volgens het blad van de onderwijsbond AOB welgeteld één Amsterdamse school een homobeleid heeft geformuleerd. Dat op de meeste scholen met veel allochtonen de directies en schoolbesturen het onderwerp homoseksualiteit weigeren bespreekbaar te maken en homoseksueel personeel op geen enkele wijze steunen. Dat het COC niet meer wordt uitgenodigd om voorlichting te geven, omdat de leraren het niet meer aandurven. Dat het COC nog steeds niet weet hoe het allochtone homo’s moet benaderen en opvangen. Dat de politie weigert aangiften wegens discriminatie van homo’s op te nemen.

Feit is dus dat deze maatschppij weigert haar normen, waarden en wetten uit te dragen, maar wel verwacht dat iedereen zich er aan houdt. Lekker realistisch.

Uit eigen ervaring kan ik melden dat je als homo heel open kunt zijn op een zwarte vmbo, mits je wordt gesteund door je directie. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets vervelends, maar dan heb ik altijd de mogelijkheid om in te grijpen. Meestal is dat niet nodig, omdat leerlingen (ja, ook moslims, ook Marokkanen) elkaar corrigeren.

Het mooie is dat door mijn openheid niet alleen de negatieve maar ook de positieve kanten naar boven komen. Als een leerling giebelt over het woordt homo, roepen er meteen drie ‘dat het toch heel normaal is’.

Wie grenzen stelt, leert mensen kennen. Wie geen grenzen stelt, zal verdrinken in de problemen. Ook ik werd in het Oude Noorden, een oude Rotterdamse arbeiderswijk, wel eens lastig gevallen door Marokkaanse jongeren. Waarom lukte het mij wel om daar met hen uit te komen? Laten we de intolerantie nu stoppen. Elke school die nog een leraar dwingt in de kast te blijven krijgt COC demonstraties op de stoep. Hetzelfde gebeurt met politiebureau’s waar aangiften worden geweigerd. Docenten die steun van hun leidinggevenden eisen, krijgen steun van de onderwijsbonden. Minister van der Hoeven laat de inspectie leten op het homobeleid dat scholen voeren.

Leraren en leerlingen worden voortaan onmiddelijk aangesproken op discriminerend gedrag, ouders worden op school gehaald en aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Gezagsdragers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun nek uitsteken. Dan zal het snel beter gaan met emanciaptie en integratie, ook zonder nieuwe wetten. Het bewijs dat het werkt? Simpel: ik besta!

Daan de Leeuw, Rotterdam

11 gedachten over “Homo op een zwarte school

 1. dit stukkie heb ik ook gelezen in de volkskrant vanmorgen. Het is prima dat hij de dialoog aangaat. Het is eigenlijk belachelijk dat veel schoolbesturen het onnodig vinden om een homovriendelijk beleid te voeren, terwijl de cijfers er niet om liegen: homoseksuele leraren worden veelvuldig gediscrimineerd. Ik ken gevallen van homoseksuele leraren die geadviseerd zijn door de directeuren van de scholen waar ze lesgeven om hun geaardheid te verzwijgen…. Is de islam werkelijk de bedreiging van de open samenleving? Of zijn er gewoon zaken in Nederland zoals vrouwenemancipatie (de vrouw verdient nog steeds minder dan een man) en homo-emancipatie (je moet eens horen wat er over homo’s gezegd wordt op scholen en in kleedkamers van voetbalclubs)die ondanks de open samenleving met ‘onze verwovenheden’ nog steeds taboe worden. Volgens zit geen islamitisch beleid hier achter.

 2. Precies, Daan de Leeuw! Je hebt er gelijk in, dat je, als je bij de pakken neerzit, niet verder komt. Als onder met name (meer zeker niet uitsluitend!) allochtone leerlingen problemen bestaan over homoseksualiteit, moeten die bij de kop worden genomen, en niet als gegeven geaccepteerd. Ook allochtonen weten “deep down” wel dat homoseksualiteit universeel is, en net zo goed bestaat in b.v. islamitische landen en onder islamitische mensen in Nederland. Bekend is zelfs, dat homoseksualiteit relatief veel wordt gepractiseerd in Marokko, ook b.v. door jongens die nog niet hebben kunnen toekomen aan heteroseksueel contact. Steeds weer is het probleem: men voelt zich meestal gedwongen om de schijn op te houden, naar buiten toe volgens de officiële “leer” te leven.
  Tegenwoordig bestaan gelukkig ook homojongerenorgansiaties als Yussuf. Soms zeggen moslim-jongeren dat ze hun homoseksualiteit anders willen beleven dan autochtone Nederlanders, vooral wat betreft “extravagantie”. Natuurlijk moet ieder zijn eigen weg hierin kunnen kiezen. Maar voor allen geldt: niet geaccepteerd moet worden, dat je gedwongen wordt je aard te verloochenen, “stiekem” te leven en een uiterlijke schijn op te houden. Maar je moet vrij kunnen zijn om volgens je geaardheid te leven, waarbij “provocatie” van anderen helemaal niet aan de orde is.

 3. Geweldig dat er mensen bestaan die op die manier met hun omgeving omgaan. Gweldig dat er een schoolbestuur is dat hem steunt. Gweldig dat leerlingen elkaar corrigeren. Is dat de kracht waarover gesproken wordt in het gedicht hierboven. Het geeft me hoop dat er nog van alles mogelijk is.

 4. hartstikke goed Daan. Jij maakt weer duidelijk dat hett niet alleen aan de allochtone jongeren ligt, maar dat het een wisselwerking is van allerlei factoren. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat ook de leerlingen op witte scholen enkele jaren geleden weinig moesten hebben van homo-seksuele leraren. Door openheid, voorlichting etc. is het beter geworden. maar niemand kan mij wijsmaken dat wij nederlanders volledig tolerant zijn tegenover homo seksuelen. Nog maar een paar maanden geleden hoorde ik een nederlandse vader zeggen dat hij niet wilde dat zijn zoontje van 9 leerde breien op school. Op die witte school hadden ze de jongens en meiden samen handwerkles gegeven, lijkt me enig. maar deze vader was op hoge poten naar de school gestapt, om de school te vertellen dat hij niet wilde dat zijn zoon een ‘flikker” zou worden. En hij was bang dat dat dus zou gebeuren als het jochie zou leren breien.

  helaas wordt het onbegrip van allochtonen voor homo-seksualiteit nu weer gebruikt om met het vingertje te wijzen naar deze groep, om te bewijzen dat ze wel erg intolerant zijn. Ga er op een open manier mee om, geef voorlichting en het zal uiteindelijk wel goed komen. bedankt Daan voor deze inzending. Trees

 5. Daan heeft wel gelijk. Als er zoveel fout is, waarom gebeurt er dan niets?

  Alles wat Daan formuleert om de discriminatie van homo’s te stoppen kost zelfs geen geld, waarom gebeurt er dan niets?

 6. Tsja, het is inderdaad de wereld op zijn kop. Niet voor onze normen en waarden opkomen, niet de moeite getroosten om ze kenbaar te maken; maar wel verwachten dat men zich daaraan houdt?
  Goede zaak dat we het roer eens gaan omgooien!

 7. Anja,

  gezien de aard en het mogelijk gewicht, denk ik dat alleen de kennis van een ter zake kundig persoon recht doet aan de ernst van de materie.

  Voor mijn informatie; kun je in dit soort vraagstukken als politicus eenvoudig aan sociologische feitenkennis komen?

 8. Ik heb sociale wetenschappen, waaronder sociologie gestudeerd, ik hou mijn feitenkennis bij op de onderwerpen waar ik me mee bemoei, ik loop op onderwerpen die emancipatie en diversiteit betreffen al veertig jaar mee, we hebben als politici bovendien de ondersteuning van ter zake kundige medewerkers, en als SPers initieren we af en toe een onderzoek als we dat nodig vinden. Het antwoord is dus ja.

 9. Jarenlang werden mensen die hier iets van zeiden uitgemaakt voor racist door de linkse kerk. Nu ondervinden de geitenwollensokken-PvdA-stemmende onderwijzers de gevolgen van de nederlandse politiek zelf de gevolgen van wanbeleid.
  Eigen schuld, geen medelijden, helemaal verdiend!

 10. Die waar wat van zeiden, Frits?
  Ben jij nog bij het onderwerp, of zocht je naar een plekje om nog even uit te halen naar ‘de linke kerk’?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *