Islam voor beginners (0)

Ik studeer weer, tegenwoordig. Niet formeel, niet aan een universiteit. Door te lezen, veel te praten, te vragen, te luisteren. Over de islam.

Daar heb ik een aantal redenen voor.
De eerste is gewoon nieuwsgierigheid. We leven in Nederland met bijna een miljoen moslims. De islam is bezig een van de gevestigde religies van Nederland te worden. Ik ken mensen, autochtoon, die tot de islam zijn overgegaan. Ik wil dus weten waar dat over gaat, de islam, welke betekenis die heeft in het leven van mensen. Ik zelf ben gelovig, op latere leeftijd over gegaan naar de kerk die ik gekscherend onze linkse kerk noem, de Amsterdamse Studentenekklesia. Ik wil graag weten of het waar is, dat dat wat ik met mijn water aanvoel, dat in de diepste essentie mijn geloof hetzelfde is als dat van de moslims die ik ken ook waar is.

Ik werk ook al bijna tien jaar in de Gazastrook. De mensen die ik ken, een aantal van hen zijn echte vrienden geworden, zijn moslim. We hebben het er zelden over, omdat in Gaza moslim zijn zo gewoon is dat het nauwelijks een onderwerp van gesprek is. Wat ik waarneem is dat er vele manieren zijn om als moslim je leven in te vullen. Dat betekent dat ik al weet dat er onzin beweerd gaat worden als iemand het heeft over ‘de islam’. Tenzij het werkelijk gaat over de vijf zuilen van de islam die iedereen deelt die zich moslim noemt. Wat ik verder waarneem is dat mensen in islamitische landen zelf nauwelijks een onderscheid maken tussen traditie en geloof. Zo weten veel moslims zelf niet exact wat een gewoonte is, die je dus kunt veranderen, en wat bij het geloof hoort, dat wat ze willen behouden als ze zich nog moslim willen noemen. Ik neem waar dat moslims die naar Nederland zijn gekomen hier vaak door een proces gaan van moeten ontwarren wat traditie is van het land van herkomst, en wat hoort bij de kernwaarden en regels van de religie. Ik kom daar nog op terug.

De tweede reden om te studeren op de islam is dat we in een tijd leven van koude oorlog en herleefd racisme waarin de islam het vijandbeeld communisme heeft vervangen. We worden gebombardeerd met oordelen en vooroordelen, met informatie en non-informatie over wat de islam zou zijn. De islam zou vrouwen onderdrukken. De islam zou niet verenigbaar zijn met de moderne democratie. Moslims zouden een soort vijfde colonne vormen die er op zitten te wachten tot ze de meerderheid hebben – en maar bruiden aanslepen en maar babies maken – en ze eindelijk kunnen doen waar ze op uit zijn, de sharia invoeren in Nederland, op elke hoek van de straat een moskee en alle vrouwen in een burqa. Een veroveringsoorlog via een demografische strijd.

Bijna elke dag stukken in de kranten. Een dominee krijgt twee pagina’s in Trouw om uit te leggen dat de islam veel gewelddadiger is dan het christendom, vergelijk Jezus maar even met Mohammed. Nahed Selim, zelf van huis uit Egyptische en dus, denkt men, islamdeskundige, weet ons uit te leggen in de Volkskrant dat de islam onverenigbaar is met de moderne democratie, omdat er onder de islam geen vrijheid van meningsuiting is, geen vrijheid van geloof, geen vrijheid om bezittingen te vergaren en geen persoonlijke vrijheid. En natuurlijk zullen er weer mensen zijn die dat voor zoete koek slikken. In een recente theorie die nu de ronde maakt wordt gesteld dat 95% van de in Nederland wonende moslims orthodox zijn, en dus in staat om op elk moment fundamentalist en gevaarlijk te worden. De overheid moet ze dus maar zoveel mogelijk het land uit zetten. En feminisme is niet met de islam te verenigen wordt er ook nog beweerd.

Ik toets zulke uitspraken aan de realiteit die ik ken: moslimmensen met wie ik bevriend ben of waar ik mee samenwerk. Dat zijn er ondertussen veel. Dat zijn mensen die helemaal geen tegenstelling zien in burgerschap in Nederland, met volledig behoud van grondwet en rechtstaat, en het feit dat ze belijdend moslim zijn. Ik ken ondertussen een hele reeks vrouwen, minstens zo geëmancipeerd als ik, die ook geen tegenstelling ervaren met het feit dat ze de islam aanhangen en dat ze moderne vrouwen zijn. Die wel veel redenen zien om het emancipatieproces van allochtone vrouwen voort te zetten, maar veel meer belemmeringen zien in tradities en meegenomen gewoontes dan in de islam zelf.

Op mijn water, en door de kontakten met mensen waarover geoordeeld wordt weet ik dus vaak dat de beweringen eenvoudig niet waar zijn. Maar dat betekent nog niet altijd dat ik de tegenargumenten paraat heb. Ook dat is een reden om te studeren. Wat is de islam eigenlijk, wat zegt de islam over de problemen van nu, is de islam toepasbaar ook in de huidige tijd, is het toegestaan de koran te interpreteren naar de huidige tijd, naar deze samenleving?

Ik zou een paar jaar kunnen wachten totdat ik zelf vind dat ik genoeg weet om er mee voor de dag te komen, zoals ik inmiddels echt voldoende weet over het Palestina/Israël conflict om daarover ferm mijn mening te uiten. Maar een paar jaar wachten zou jammer zijn, omdat het gaat om kwesties die bijna dagelijks spelen en waar we ons hoe dan ook toe moeten verhouden. Dus is dit mijn idee: terwijl ik studeer maak ik jullie, de lezers van dit weblog, deelgenoot van wat ik leer. En waar je dat kunt vinden. Niet als laatste woord, niet als de definitieve waarheid, maar misschien om een beetje samen op te kunnen studeren.
Uiteraard vraag ik mijn moslimvrienden om me te corrigeren en aan te vullen wat ik nog niet begrijp. En ik kan ook de werkelijke deskundigen vragen om eens ergens hun licht over te laten schijnen.

Dit is dus de inleiding op de inleiding. Islam voor beginners, nummer nul.
Spoedig de volgende aflevering.

39 gedachten over “Islam voor beginners (0)

 1. Goed van je Anja. Ik wil trouwens een typerende anekdote vertellen. Ik heb een collega die heel aardig is, maar echt geloofde dat de islam zo’n beetje alles in de weg staat wat met emancipatie en vooruitgang te maken heeft. Ik probeerde hem diverse malen te overtuigen dat hij dat niet zo maar kan zeggen, dat hij niet alle moslims over één kam kan scheren, etc. Vorige week was ik discussieleider tijdens een Eurabia debat aan de EUR, thema: verlichtend denken binnen de moslimgemeenschap. Ik vroeg mijn collega of hij, naast zijn werk is hij actief voor COC Rijnmond in het panel wilde zitten. Temeer omdat één van de stellingen over homoseksualiteit ging. De discussie verliep goed, hier en daar heftig, maar zo hoort het ook tijdens een studentendiscussie. De volgende dag vertelde mijn collega dat hij zo aangenaam verrast was en dat hij het zo goed vond dat die studenten zo openhartig over onderwerpen als seks voor het huwelijk, homoseksualiteit, etc. kunnen praten. Ik glimlachte en zei: “Beste Ton zolang ik me kan herinneren, en zeker vanaf mijn eigen studententijd, zo’n 11 jaar geleden, hebben we het hier over gehad, organiseerden we debatten, discussies en conferenties.” Ik zou zo graag willen lieve Anja, dat men dit eens inziet. De tweede en inmiddels derde generatie moslims in Nederland is al sinds jaar en dag bezig met het bespreken van voorheen taboeonderwerpen en het zoeken naar antwoorden op theologische vragen of naar een balans tussen Westers zijn en tegelijkertijd islamitisch. Zoals Tarik Ramadan zei: “mensen dit proces kost nu eenmaal tijd. Gun ons die tijd.”

 2. Ik vind het een geweldig plan, Anja. Bloggen is ook mijn manier om met nieuwe kennis om te gaan, en ik vind het heerlijk om te lezen wat andere mensen leren, en wat ze ervan vinden. Ik hoop dus ook van harte dat je de mens achter de leerling zichtbaar houdt, dat maakt het voor mij een stuk toegankelijk. Ik zal je studies met belangstelling volgen.

 3. Wel nu Anja dan studeren er heel veel mensen met je mee!

  Als je als moslim wordt geboren betekent dat niet automatisch dat je ook een deskundige bent op dat gebied. Daar kan ik me soms behoorlijk aan ergeren. Ook het onvermogen van de autochtonen om ons als individu te zien. Waarom draag je geen hoofddoek en zij wel?, jullie zijn toch allebei moslim!

  We kunnen alleen tradities en geloof ontwarren als we ons in beiden verdiepen. Ik zelf zie mijn geloof als iets persoonlijks tussen mij en God, waar ik in het hiernamaals verantwoording moet aflegen voor mijn daden in het leven hier op aarde. Ik beroep mij vaak op het feit dat we als man en vrouw gelijk zijn en elkaar moeten aanvullen en steunen i.p.v steeds in een machtstrijd verwikkeld te raken. Ik ben de baas, dat is mijn recht en nog meer van dit soort onzin.
  Als je nog vrij jong bent is het moeilijk om je aan de huisregels te houden, op tijd thuiskomen is er een voorbeeld van. Als je niet voor zessen thuis bent dan ga je zonder eten naar bed, dat overkomt je dus ook maar 1 keer.
  Het begin van de problemen is als je onderscheid gaat maken tussen wat jonges wel mogen en meisjes niet en je dan vervolgens beroepen op het geloof, terwijl dat een voortzetting van de traditie/mentaliteit is. Als je je gaat verdiepen in je geloof kan je vaker dan je denkt met tegen argumenten komen om je vrijheid van meningsuiting, vrijheid van partnerkeuze, etc gerespecteerd te krijgen binnen je eigen gemeenschap.

  We kunnen onze problemen niet ontkennen, ook is het niet verstandig om steeds maar weer met een beschuldigende vinger te gaan wijzen. Verstandiger om eerlijk, kritisch, on-bevooroordeeld naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren om het voor ons makkelijker te maken om samen te leven en zo hopenlijk ook voor de generatie na ons.

 4. Anja, goed initiatief. Ik ben blij dat er nog genuanceerd over de Islam gesproken kan worden. Die tweespalt die de laatste paar jaar in Nederland heerst, bevalt me niet. Ik wordt afkerig van generaliserende opmerkingen, zeker omdat die niet met mijn eigen ervaringen stroken.
  Bij deze geef ik me op voor jouw cursus “Islam voor beginners”

 5. Uitstekend initiatief.

  U stelt de goede vragen: “Wat is de islam eigenlijk, wat zegt de islam over de problemen van nu, is de islam toepasbaar ook in de huidige tijd, is het toegestaan de koran te interpreteren naar de huidige tijd, naar deze samenleving?”

  Ik heb ook veel moslimvrienden. Ik was echter geschokt door een Nova-onderzoek waaruit bleek dat 50% van de moslims in Nederland de sharia zou willen invoeren. Misschien dat het er wel meer zijn, was ik bang, en geven veel van de andere moslims alleen een sociaal gewenst, politiek correct antwoord – dat komt namelijk heel vaak voor. Dat zou ik liever niet willen geloven.

  Sinsdien heb ik me voorgenomen aan mijn moslimvrienden de volgende vraag voor te leggen: “Heb je bezwaar tegen de volgende vraag: zou je op de koran willen zweren dat voor het politieke en maatschappelijk handelen de Nederlandse grondwet, met in het bijzonder de democratische en rechtsstatelijke artikelen, boven de koran staat?” Ik dacht en denk, dat als het echte vrienden zijn, en echte democratie- en rechtsstaatgezinden, ze me mijn vraag en bezorgdheid niet kwalijk nemen.

  Wat zou u bezwaar zijn tegen die vraag? Ben ik te wantrouwend?

 6. Heel goed idee, Anja! Ik doe mee!
  Wat is al dat gezeur over “dé Islam” en “dé moslims” toch vermoeiend. Hoeveel woorden heb ik ook zelf daaraan al besteed! Elke keer maar weer moeten uiteenzetten dat de Islam net zo divers is als het Christendom, en veel uiteenlopende stronmingen kent, waaronder liberale en progressieve. En dat écht niet elke moslim een fundamentalist en potentieel terrorist is. Zelf ben ik, als agnost, ook bezig mij meer te verdiepen in de Islam. Uit het oogpunt van belangstelling voor mijn mede-landgenoten en hun taal en cultuur. Maar ja, zelfs dit schijnt tegenwoordig ook al verdacht te zijn…..

 7. Ik zit hier in Groningen nu 2 jaar in “Het Platform Religie en Levensbeschouwing” Dit platform bestaat uit het Jodendom,Christendom,Baha’i, Brahma Kumaris,Islam, Boeddhisme, Hindoeisme en Humanistisch Verbond. Wij organiseren allerlei activiteiten en gaan met elkaar in dialoog en vertellen elkaar over ons geloof.En dan blijkt dat we heel veel gemeen hebben. Op 3 april hadden we( eveneens als vorig jaar ) “Open huis” De gebouwen werden open gesteld en de inwoners van Groningen konden deze gaan bezoeken. Ze werden rondgeleid en konden vragen stellen. Een groot succes!

  Zijn we niet allemaal mensen,(die verschillende smaken hebben, onze huizen allemaal anders inrichten, ons verschillend kleden enz.) maar zo wie zo al universele waarden delen? Respect voor elkaar hebben, open staan voor een ander en kijken wat we gemeen hebben, dan wordt je leven alleen maar “rijker”

 8. laatste Half jaar zag ik 2 schitternde doku’s over de jaarlijkse pelgrims tocht naar Mekka. Ik geloof dat een van de uitzendingen door de NMO werd uitgezonden. Bijde docu’s ontroerde mij enorm want ik heb de verlichting van een gelovige nog nooit zo mooi en helder in beeldgebracht gezien. Voorheen was ik redelijk op de hoogte van de verlichting die de Budist zoekt. Sinds deze docu’s ben ik ook redelijk op de hoogte van de verlichting van de Moslim. Sinds deze doku’s ben ik ook bewust van de vele misvattingen over de islam hier in nederland. Een geintreseerde observator ziet in deze doku’s een enorme verzameling van culturen met toch maar 1 geloof. Juist deze twee dingen worden in nederland helaas enorm verhaspelt.
  Wat erg fijn is om te zien is dat elke pelgrim die ze vragen stellen met alle openhartigheid de anwoorden probeert te geven. terwijl er in Nederland een klimaat is geschapen waar moslims bijna niet meer over hun geloof op de TV of radio durven spreken.

  Ik sluit me onmiddelijk aan bij deze studie “Islam voor beginners (0)” En ik kan iedereen deze Doku (bij NMO zeker bekent) aanraden te bekijken naast deze studie !

 9. Dag Anja,

  Geweldig dat je de Islam gaat bestuderen. Werk ook vaak met moslimvrouwen en mijn ervaring is dat de vrouwen die ik tegen kom, behoorlijk geemancipeerd zijn. Hun mond goed kunnen roeren. zich niets laten zeggen. Goed zelf nadenken en eigen keuzes maken.
  Af en toe werk ik met groepen waarin vrouwen zitten uit verschillende nationaliteiten en religies. Uit Afrika, Rusland, Marokko, Turkije. Als ze over hun afkomst praten en hoe ze naar elkaar luisteren, met zoveel respect, en praten over de problemen en de oplossingen, denk ik vaak: als deze groep eens een tijdje de wereldleiding hadden, zou het allemaal goed komen.

  Ik ben net in Suriname geweest en gaf een lezing over het bezielen van je leven. Er waren Moslims, Hindoestanen en Christenen aanwezig. Als het ging over God, wisten ze allemaal wat ik bedoelde… zonder: de mijne is beter!!!
  De synagoge en de moskee staan naast elkaar. Geen probleem.
  Het kan dus wel. Ik ken twee Joodse vrouwen die in Tunesie wonen. Ze voelen zich helemaal thuis. Geen probleem.
  Het kan dus. Wij kunnen het dus ook. Als we maar willen.

  Er is teveel wij/zij gepraat. Dat onstaat zo makkelijk. Op bedrijven gaat dat ook heel snel. De tweede verdieping tegen de eerste… backoffice en frontoffice. Ik dacht vroeger: mannen tegen vrouwen. Tot we wakker worden en inzien wat we doen.
  Zag ooit een prachtig plaatje. God straalde in het midden. Er omheen allemaal mensen, die met touwen aan hem trokken. “Hij is van mij!!!” riepen ze. En God bleef naar iedereen stralen en trok zich er niets van aan. Hartelijke groeten, Marja

 10. Ik vind dat een goed plan! Ik snap er namelijk niet veel van en ben een van die “zoete-koekslikkers” uit de krant. Tegengas is altijd welkom dus ik ben benieuwd naar de eerste les. Leuk, weer studeren.

 11. het is ongelooflijk dat een vrouw die in de 70-er jaren tegen burgerlijke waarden en normen streed en een voorbeeld is geweest voor zovelen, nu een religie goed vind die absoluut homo- en vrouw vijandig is.

 12. Beste Keesje dinges, als je bij voorbaat zo zeker weet dat de gehele islam homo- en vrouwvijandig is, en daarmee dus ook alle moslims hier in Nederland, dan raad ik je aan je heil te zoeken bij al die websites die dat net zo zeker weten als jij, en niet hier.

 13. Wordt het niet tijd voor objectief sociologisch onderzoek naar al die zogenoemde wantoestanden. dan is dat ook de wereld uit. hoeven we niet te wachten tot anja zich de leerstelingn van de koran heeft eigen gemaakt.

 14. Zozan schrijft hierboven: Ik was echter geschokt door een Nova-onderzoek waaruit bleek dat 50% van de moslims in Nederland de sharia zou willen invoeren.

  Het hardst oprukkende geloof van Nederland is: METEN=WETEN.
  We worden echt dag in dag uit door de media en opinisten beneveld door onderzoeken en peilingen en hypothesen en vooronderstellingen en conclusies.
  Okay, dus Nova beweert dat 50% van de moslims de sharia zou willen invoeren. Er is door Nova om dit te meten een gerenommeerd bureau ingehuurd.
  Maar omdat het over belangrijke maatschappelijke uitspraken en peilingen gaat, ben ik dan wel zo achterdochtig dat ik eerst wil weten a. hoe Nova aan die gegevens komt, b. hoeveel van ‘de’ moslims er eigenlijk zijn ondervraagd, c. hoe de exacte vraagstelling was en d. of de conclusie wetenschappelijk verantwoord is, wat dus de marges waren.
  Je kunt indrukwekkend veel info vinden op de Novasite, maar precies (en niet toevallig) deze info niet. Dus kunnen er voor hetzelfde geld even tien passerende moslims ondervraagd zijn, waarvan er vijf zeiden: “O ja, werkelijk, kan de sharia hier echt ingevoerd worden? Hee tof, goed plan zeg!” En dan is het voor Nova vervolgens een kwestie van gewoon even die vijf mohammedanen extrapoleren, een spannend moslimachtig wereldmuziekje eronder pluggen en hoppa: op ons tuinpad is weer een laagje angst gestort.
  Misschien is het anders gegaan – maar zolang ik dat niet zelf kan controleren, heb ik met mijn interpretatie evenveel gelijk als Nova.

  Ander voorbeeld: 2vandaag heeft sinds enige tijd een opiniepanel. Ze willen graag Het Grootste Opinie Panel Van Het Land worden (doe mee en je krijgt als je wilt een cadeautje), want 2vandaag is namelijk in een enorme kijkcijferstrijd gewikkeld met zichzelf, Netwerk, Nova en Medy van der Laan.
  Daar doe je vrijwillig aan mee, aan dat Opinie Panel. Wie doen er aan zoiets mee? Dat weten we niet. De disclaimer op de 2vandaag-site zegt geruststellend, dat we ervan uit mogen gaan dat het een dwarsdoorsnee van het Nederlandse volk is, in alle opzichten. Maar controleren kun je het als kijker niet. Ikzelf doe aan zulke peilingen in elk geval nooit mee en ik ken ook niemand in mijn omgeving die dat doet. Wel staan er nog drie zeerhooggeleerde statistiekgeleerden met naam en toenaam genoemd, maar wat ze precies voor 2vandaag doen staat er helaas weer niet bij.

  Vandaag, 20 april, hebben maar liefst 18.000 (!) mensen antwoord gegeven op vragen over het vertrouwen dat het Nederlandse volk heeft. In het leger, de politie, de politici en de koningin. Dan denk je als kijker die net zijn avondeten opheeft en even zit uit te buiken: 18.000 mensen, poepoe, nounounounou.

  Maar om te beginnen heeft het 2vandaagpanel intussen al 26.000 participanten, zeggen ze zelf trots. Als dus maar 18.000 van hen dit onderwerp (vertrouwen) interessant genoeg vonden om even respondent te zijn, dus maar 60,9%, dan lijkt me alleen dat gegeven al een teken aan de tv-wand.
  Vervolgens zit ik dan met mijn boerenhersens te denken: maar 18.000 mensen, hoeveel zijn dat er eigenlijk op de gehele Nederlandse bevolking? Van de 16 miljoen landgenoten zijn er (schat ik ruim) 6 miljoen in staat op internet een enquêtetje in te vullen. Dan is 18.000 deelnemers dus – als ik goed kan rekenen – 0,3% van de gehele Nederlandse bevolking!

  Nee, zegt 0,3% van de Nederlandse bevolkking dus volgens 2vandaag vandaag, nee, we hebben geen vertrouwen in de politiek (Zakkenvullers!!!!) en in onze koningin hebben we zelfs nog minder vertrouwen dan in ons leger. Waarop het voltallige 2vandaagteam natuurlijk onmiddellijk (leger!!!) naar een legeroefening gaat, daar naast een soldaat in camouflagepak in de blubber gaat liggen en vraagt, of die soldaat zelf eigenlijk wel begrijpt hoe het komt dat wij hem zo vertrouwen, terwijl Karreman toch na de moord op de 7000 mannen van Srebrenica een glaasje dronk met de Serviers (beeld van Karremans, heeft iemand het beeld van Karremans!!!!).

  Ik vind dit niet alleen bespottelijk en ergerlijk, ik vind dit een levensgevaarlijke vorm van manipulatie en volksverlakkerij. Ook hier weer lekker geile achtergrondmuziek erbij. Ook hier weer niet te controleren gegevens. Ook hier weer een dubieuze vraagstelling.
  Waarbij je je sowieso af kunt vragen, of een dergelijke enquête van 2vandaag ook maar een snipper bijdraagt aan meer vertrouwen. Nee dus. Het enige wat je met zekerheid kunt zeggen, is dat zo’n enquête zelf volstrekt onbetrouwbaar is.

  Zozan, je kunt ook zeggen dat 50% van de(?) moslims de sharia niet wil. Die andere vijf mensen uit mijn voorbeeld. Dus laat je niet aan het schrikken brengen, wees niet te gauw geschokt.

  Het enige wat ik op dit moment met zekerheid durf te beweren is dat ik, eenzestiendemiljoenste van de Nederlandse bevolking, te laat en boos naar bed ben gegaan.

 15. Ja, Zozan, je bent te wantrouwend. Als je mijn vriend was en je me zo’n vraag zou stellen zou ik zeggen: ga fietsen. Want vraag je aan iedereen om een eed te zweren dat ze de grondwet hoger achten dan hun geloof, hun eigen overtuigingen? Dacht jij dat iedereen die geen moslim is weet wat er in de grondwet staat? En is het jou niet opgevallen dat er behoorlijk wat autochtonen zijn, waaronder gerenomeerde politici die vinden dat de in de grondwet vastgelegde rechten wel bij gelegenheid opgeschort mogen worden? Dus waarom vraag je zo’n eed van trouw speciaal aan moslims? Exact. Wantrouwen dus.
  Ik weet dat veel Nederlandse moslims langzamerhand spuugzat zijn van al die autochtonen die te pas en te onpas van moslims verwachten dat ze zich excuseren voor alles wat een andere moslim ergens verkeerd gedaan dan wel verkeerd gezegd zou hebben. Ik excuseer me als christen ook niet voor de uitspraken van de paus en minister Verdonk.
  Toen Theo van Gogh vermoord werd werd van alle moslims geëist dat ze zich tegen die moord uit zouden spreken. Toen Pim Fortuyn werd vermoord werd niet van alle dierenactivisten, linkse lieden en autochtonen verwacht dat die zich uit zouden putten in verklaringen dat ze er tegen waren. We gaan er namelijk van uit dat normale mensen tegen moord zijn tot het tegendeel is gebleken. En als we moslims ook als normale mensen willen behandelen dan gaan we er dus van uit dat die tegen moord zijn en zich houden aan de grondwet tot het tegendeel is bewezen. Columniste Karin Spaink zei het mooi: ‘Ik vond dat een ronduit onbeschoft verzoek: iedere fatsoenlijke burger verwerpt moord immers, zodat de grondslag voor dat verzoek niets anders was dan een verkapte motie van wantrouwen aan het adres van alle moslims…”Diep in ons hart geloven wij dat jullie die gruweldaad steunen. Spreek ons tegen.’”
  (Parool, 16 november 2004).
  Vriendschap begint niet met een motie van wantrouwen, Zozan.

 16. Beste Zozan,

  Dat hele verhaal van de sharia moet je ook niet te serieus nemen. Moslims willen misschien meer van hun geloof terugzien in het rechtssysteem (don’t we all?) maar het merendeel zal echt geen Iraanse of Saudi-Arabische praktijken willen in Nederland. Sharia is net als Jihad een term die voor de meeste autochtonen zuiver negatief klinkt, terwijl dat tenminste genuanceerder ligt dan dat.
  Moslims hebben net als Christenen het recht om b.v. tegen abortus, euthanasie en prostitutie te zijn. Een CDA stemmer wil ook de Christelijke waarden terugzien in ons rechtssysteem, dat zou je een soort Christelijke Sharia kunnen noemen.
  Ik ben een keiharde atheist en als je aan mij zou vragen of ik mijn ideeën boven die van de grondwet stel, dan zou je een volmondig JA horen. Dat betekent niet dat ik te pas en te onpas de wet ga overtreden of mijn ideeën op ga dringen aan andere mensen.
  Als je Islamitische vrienden ‘fout’ zouden zijn, denk je dan dat ze met jou om zouden gaan? Is dat niet voldoende ’test’?

 17. Beste Claar, Anja en Wouter,

  Bedankt voor jullie reacties.

  Met “de democratische en rechtsstatelijke artikelen” bedoelde ik vrije verkiezingen voor iedereen en vrije kandidaten en gelijkheid voor de wet van man, vrouw, gelovige en ongelovige, en godsdienstvrijheid. Iemand had het hierover op een avond bij het studentenpastoraat waar ik regelmatig kom.

  Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat iemand deze artikelen onderschikt maakt aan wat er in zijn heilige boek – of atheistische boek – over staat: hoogstens staat er in die boeken hetzelfde, maar meestal, laten we eerlijk zijn, moet er heel wat ge(her)interpretereerd worden om zover te komen. En vrijheid van interpretatie is zeker voor moslims – zie ook Anja’s weblog “Debat voor jonge moslims” (5 april 2005) – geen vanzelfsprekendheid. Er staat daar: “Omdat de interpretatievrijheid van veel individuele moslims vrij beperkt is door de zogenaamde ulema’s, de consensus van een grote groep islamgeleerden, is fundamentele moderniseringen van de Islam moeilijk door te voeren omdat je dan zo’n grote groep tot een fatwa – gemeenschappelijke uitspraak – moet bewegen.”

  Ik moet toch ook vaststellen dat in alle moslimlanden die ik ken bovenstaande democratische en rechtsstatelijke artikelen niet tot stand zijn gekomen – in Turkije is het leger nodig om ze te handhaven (anders, zo is de angst daar, grijpen fundamentalisten de macht).

  Graag jullie inschatting. Ik zit er echt mee omhoog.

  P.s. Mijn twee beste vriendinnen hadden geen bezwaar tegen mijn vraag, mits ik tegen eenzelfde wedervraag ook geen bezwaar had (ik ben christen). Zij wisten niet of ze van hun geloof koranteksten ondergeschikt mochten maken aan die artikelen. Ik zei dat wat er ook in de bijbel over zou staan – ik ben wel christen maar geen bijbelkenner – dat met betrekking tot bovengenoemde artikelen de bijbel voor mij niet relevant is omdat ik het boek ook zie als een historisch boek. Mijn vriendinnen verbaasde dat: “Het is toch Gods waarheid?”. We zijn nog steeds goede vriendinnen. Dus daarover geen zorgen.

 18. Beste mensen,

  Als links een onderzoek doet, dan geloven jullie het wel, maar als er een onderzoek is waar de uitkomsten niet strookt met jullie overtuigingen, dan schilder je het maar slecht af, en kraak je het af?

  KANSLOOS

 19. Lieve Wolverine,

  Heb je mij horen zeggen dat ik NOVA niet geloof? Ik heb die uitzending zelfs niet eens gezien, dus ga ik daar niet oordelen. Maar omdat één van de bezoekers van deze site wat kritische kanttekeningen plaatst, dicht je ons allemaal die mening toe? Misschien is de cursus “Islam voor beginners” te hoog voor je gegrepen, en moet je het eerst dichter bij huis zoeken.
  Een onderzoek van links slik ik trouwens ook niet voor zoete koek, hoor.

 20. Ik vraag me altijd af als iemand zoals Wolverine reageert, wat diegene dan wil. Moeten we dan maar heel hard mee gaan roepen: “Moslims zijn gevaarlijk, eng, jak.” En wat is beoogde resultaat van zo iets? Vingertje wijzen en misschien mensen uitwijzen? Of erger…. Ik weet één ding: stigma’s uitdelen en consequent één bevolkingsgroep zwart maken, resulteert uiteindelijk in clashes.

 21. Ja, wat je dan gaat krijgen. Ze vinden me een kutmarokkaan, dan gedraag ik me ook als een kutmarokkaan. Je doet het toch nooit goed. Er wordt voor ons uitgemaakt of we wel of geen goede moslim/burgers zijn, echt zwaar irritant. Mag ik a.u.b. zelf uitmaken hoe ik mijn geloof beleid! Zie zelf het nut van het dragen van een sluier niet in, maar denk er toch vaak aan om hem te gaan dragen als statement. Ik val niemand lastig met mijn geloof, val mij dan ook niet lastig over mijn geloof! Het is wel een lichtpunt dat veel mensen zich verdiepen in het geloof, om de mensen die geloven beter te begrijpen en daar waar nodig is te helpen.

 22. Wolverine schrijft: Als links een onderzoek doet, dan geloven jullie het wel, maar als er een onderzoek is waar de uitkomsten niet strookt met jullie overtuigingen, dan schilder je het maar slecht af, en kraak je het af?

  Ik zou aan ‘links’ of ‘rechts’ onderzoek al bij voorbaat geen waarde hechten.

  Geef trouwens eens een voorbeeld van links onderzoek, Wolverine? Ik kan me daar namelijk niets bij voorstellen.

 23. Er ligt hierboven al een tijd een onbeantwoorde vraag van Zozan die ook aan mij is gesteld. Ik heb erover lopen denken, maar mijn kennis en begrip van de materie schiet eigenlijk tekort. Het gaat over de spanning die er kan zijn tussen grondwet en geloofsartikelen. Zozan schrijft: Ik moet toch ook vaststellen dat in alle moslimlanden die ik ken bovenstaande democratische en rechtsstatelijke artikelen niet tot stand zijn gekomen – in Turkije is het leger nodig om ze te handhaven (anders, zo is de angst daar, grijpen fundamentalisten de macht). Graag jullie inschatting. Ik zit er echt mee omhoog.

  Wat ik als leek zie, is dat er een verschil is in ‘ontwikkeling’ tussen een land als Nederland en een land als Turkije. Ik plaats ontwikkeling bewust tussen aanhalingstekens, omdat ik niet zomaar durf te stellen dat de ene ontwikkeling beter is dan de andere. Ik leef in Nederland, wat daar gebeurt is mijn referentiekader. Zou ik in Turkije opgegroeid zijn en daar wonen, dan was mijn referentiekader anders.

  In Nederland is sprake van een nieuwe spanning tussen culturen, die zich ook uit in een vijandige houding ten aanzien van het islamitisch geloof. Wij zijn opgegroeid met een scheiding van kerk en staat (hoewel …). Velen hier zien nu in het openlijk zichtbaar zijn van islamitische geloofsuitingen zoals hoofddoeken en baarden een bedreiging van de democratie. Angst ingegeven door terreurdaden van moslim-extremisten die een aanval doen op de westerse democratie. Angst, die zich vervolgens projecteert op allen die zichtbaar dat geloof belijden. Daarmee heeft ook meer en meer de mening postgevat dat democratie en islam in wezen onverenigbaar zijn. Wat volgens mijn baarlijke nonsens is.

  In Turkije heerst een andere situatie dan hier. Het land is geen theocratie, maar ondanks de pogingen van Kemal Atatürk is het ook (nog) geen seculiere democratie zoals de onze. De Turkse democratie is zelf in ontwikkeling en staat voordurend onder spanning. Het feit dat de AKP van Erdogan feitelijk voortkwam uit een islamitische partij en Erdogan zelf zijn fundamentalistische ideeën heeft moeten inslikken geeft wel aan, hoe moeizaam de emancipatie van de democratie daar verloopt. Ik denk dat Erdogans pogingen, Turkije volwaardig lid te laten zijn van de EU voor vele diepgelovige Turken net zo moeilijk te accepteren zijn als voorheen de ingrepen door het leger.
  Je kunt dus stellen dat In Turkije democratie en islam wel nog steeds op gespannen voet met elkaar staan.

  Zozan geeft in feite aan, dat het gevaar dat fundamentalisten in Nederland ook de democratie bedreigen, reëel is. Ik wil graag het onderscheid blijven maken in gevaar van welk fundamentalisme dan ook en reëel gevaar dat ‘de’ islam in Nederland een bedreiging zou vormen voor de democratie. Zoals gezegd: dat geloof ik niet.

 24. Claar,

  Heel erg bedankt voor je reactie; je verduidelijkingen kan ik goed gebruiken.

  Jammer dat je niet ingaat mijn punt over het al dan niet ondergeschikt maken van de genoemde grondwetartikelen aan wat er in iemands heilige boek – of atheistische boek – staat.

  Relativisme, akkoord, maar de ongelijkheid van man en vrouw wil ik niet wegrelativeren. Zodra je dat toestaat is volgens mij het einde zoek.

 25. Zozan, akkoord, ik zal de laatste zijn die het schenden van de gelijkheid van man en vrouw wil relativeren. Zij zijn volgens onze wet aan elkaar gelijk en de man of vrouw die zijn of haar partner op welke manier dan ook onderdrukt, is strafbaar. Punt.

  En daarna ben ik je kwijt. Want jij ziet louter islamitische beren op de Hollandse weg. Let wel, ik zeg niet dat ik geen beren zie lopen, zo onnozel ben ik niet. Maar de mijne hebben vachten in duizend kleuren, lezen allemaal verschillende heilige berenboeken en zijn allemaal van nature geneigd hun eigen beren- en berinnenwaarheid als het hoogste goed te beschouwen. Dat doe jij trouwens ook en ik ook. Daarom zijn er wetten, anders werd het hier een zootje.

  Nog een keer: extremisme is iets anders dan orthodoxie. En zonder dat ik wil ontkennen dat er ook islamitische mannen zijn die hun vrouwen onderdrukken – die zijn er – geloof ik er niks van dat jij als medeburger hun vrouwen helpt dat probleem de wereld uit te helpen, door zo angstig te focussen op de islam.

  Ik heb het gevoel dat dit meer over jou gaat dan over onderdrukte vrouwen, maar misschien heb ik het mis.

 26. Claar, en Wouter,

  Tenzij Anja het geen probleem vindt, Claar, anders moeten we misschien gezien de intensiteit onze ideeenuitwisseling buiten het Anja’s weblog voortzetten.

  Zeker, extremisme is geheel iets anders dan orthodoxie, maar voor christen-orthodoxie – van SGP-snit (zoals Ernst schreef) – ben ik ook niet, al zeg ik het zelf (als christen). Jij?

  Ik ben het met je eens dat je je niet moet focussen op de koran, als je dat bedoelt, maar wel op hoe moslims met de koran om (mogen) gaan. Ik ben niet angstig maar onzeker over hoe het nu zit. Angstig word ik pas als mocht blijken dat moslimmannen en moslimvrouwen een hoge prijs moeten betalen voor een egalitaire interpretatie van de koran; dus als minder gematigde moslims en fundamentalisten ze mochten gaan bedreigen. Dan hebben jij en ik nu makkelijk praten.

  Wouter, jij zegt dat je je door atheisme geinspireerde ideeen boven de grondwet stelt maar niet dat je daarom de wet gaat overtreden of je ideeën op gaat dringen. Maar ik mag toch aannemen dat je je politieke keuzes wel laat bepalen door die ideeen? Dan hoop ik toch wel dat je atheisme je voorschrijft dat je voor gelijkheid van mannen en vrouwen enzo bent. Bottom-line: ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat iemand de genoemde grondwetartikelen onderschikt maakt aan wat er in zijn heilige boek – of atheistische boek – over staat: hoogstens staat er in die boeken hetzelfde, maar meestal, laten we eerlijk zijn, moet er heel wat ge(her)interpretereerd worden om zover te komen.

  Verder vind ik je nogal kort door de bocht met “Als je Islamitische vrienden ‘fout’ zouden zijn, denk je dan dat ze met jou om zouden gaan? Is dat niet voldoende ‘test’?” Mijn moslimvriendinnen gaan met me om om andere redenen dan geloofsredenen, naar ik aanneem. Ze vertelden me wel eens dat strikt genomen het niet mocht van de koran – met christenen omgaan – maar dat je het je als moslim ook niet altijd zo moeilijk hoefde te maken voor jezelf.

 27. Ik denk dat mijn levensinstelling gewoon anders is dan de jouwe, Zozan.
  Ik heb geen enkele behoefte te focussen op het geloof van mensen om me heen, om erachter te komen of zij eventueel een bedreiging zouden kunnen vormen of om te bekoekeloeren hoe zij met hun heilige boeken omgaan.
  Omdat ik de zaken graag in proportie blijf zien en geen behoefte heb, spoken op te roepen die er domweg niet zijn.

  Nogmaals, extremisme – feitelijk elke vorm van fanatisme – ja, natuurlijk maakt me dat bezorgd. Maar ook niet meer dan dat. Ik kan persoonlijk niets daartegen doen, wie anderen wil vernietigen zal vernietigen. Of wacht, ik kan daar persoonlijk wèl degelijk iets aan doen: niet meegaan in de gekte van in elke islamiet een potentieel onheil zien en in elke baanloze een potentiele werkonwillige en in elke bijstandsgerechtigde een potentiele fraudeur en in elke topmanager oh nee, die wel.

  Probeer maar eens, daar wordt het leven een stuk ontspannener van. Laat je niet gekmaken, Zozan.

 28. Ik wil er nog wel eens op terugkomen Claar, want het interessante vind ik dat ik (als gelovige misschien) terugkom van de gedachte dat geloof alleen een privézaak is, van ‘dat doe je maar thuis’. Wat ik inmiddels weet van de islam is dat het in de koran staat, in de eerste plaats, als een allerpersoonlijkste band die iemand heeft met God. Een band die niemand anders voor je over kan nemen, die niemand je kan voorschrijven. Anders dan veel mensen denken staat er in de koran juist nadrukkelijk dat de geloofsbelevenis vrij moet zijn. Maar. De islam, en het christendom zoals ik dat begrijp, gaan ook over het samenleven tussen mensen, de islam gaat over barmhartigheid, over rechtvaardigheid, zoals het christendom, als het goed is, zegt: ik ben mijn broeders hoeder. De islam is dus wel degelijk óók bedoeld als basis voor een sociaal systeem. En eerlijk gezegd zou ik wel willen dat de politiek wat christelijker was – als ik kijk naar het CDA en me afvraag waar die C nog over gaat.
  Ik maak het dus nog een beetje gecompliceerder. Uiteraard ben ik vreselijk tegen een staat die mensen een godsdienst voor gaat schrijven, alsof dat zou kunnen trouwens, of gedrag afdwingt dat alleen maar conformistisch of onderdrukkend is. Maar dat de keuzes die we maken in de politiek ook te maken hebben met ons mensbeeld, en met hoe we zouden willen dat mensen met elkaar leven, dat staat voor mij buiten kijf. En naarmate ik er meer van af weet denk ik bij zich misdragende allochtone jongeren, mannen, enzovoorts vaker: hield je je maar beter aan de islam. Dan hadden we een heleboel problemen minder.
  Dus we hebben nog wat om over na te denken.

 29. Voor mij is geloof zeker niet iets van ‘dat doe je maar thuis’. Die kreet hoor je tegenwoordig heel veel en wat ik dan versta is: “Alles goed en wel, jullie gaan je wilde moslimgang maar, als Wij Autochtone Nederlanders er maar geen last van hebben.” Dus de mensen die dat luidkeels roepen willen ook pertinent geen zichtbare geloofsuitingen als hoofddoeken et cetera. Ik las zelfs, dat niet-moslims (vooral vrouwen) die hoofddoeken interpreteren als persoonlijke belediging, als teken van arrogantie – zo van: ik als moslimvrouw voel me beter, hoogstaander, “heiliger” dan jij als niet-moslimvrouw.
  Als ‘geloven doe je maar thuis’ op die manier als argument wordt gehanteerd, voel ik me daar onpasselijk van. Want dat is een teken van segregatie. Dat is eisen dat de ander volledig assimileert.

  Ik ben het dus met je eens, dat niemand z’n geloof binnenskamers moet en hoeft te houden. En ik ben het ook eens met je conclusies dat onze maatschappij er behoorlijk van zou opknappen, als praktiserende christenen, moslims, boeddhisten enz. – zowel in politiek als dagelijks leven – zich zichtbaar, hoorbaar en voelbaar lieten leiden door de basiswaarden van hun persoonlijke geloof. Je noemt er een paar, die vele religies delen: barmhartigheid, rechtvaardigheid. Ik voeg er een aan toe die ik heel belangrijk vind: nederigheid, de voortdurende bereidheid je gelijk te weten aan ieder ander. In die zin maak jij de discussie niet gecompliceerder, zoals je zegt, je maakt het juist eenvoudiger.

  En jouw hartekreet, dat je zo ernaar hunkert dat het CDA haar C echt weer ging praktiseren, deel ik van harte. Ik voeg daar dus aan toe: en ik snak ernaar dat de C van het CDA ook betekent, dat deze politici zich nederiger en dienstbaarder opstellen. Want wat mij vooral tegen de borst stuit en verontrust, is het gevoel van superioriteit, suprematie dat dit door het CDA gedomineerde kabinet uitstraalt. Een van de trucs waarvan men daarbij stelselmatig bedient, is het ontkoppelen van beleid en de individuen die object zijn van dat beleid. We mogen dus niet zien, wie die 26000 asielverzoekers zijn, want dan gaan we ons met hen identificeren en willen we hen hier mogen houden. Ons wordt voortdurend gesuggereerd, moet je maar eens op letten, dat baanlozen werkonwillig zijn, want als we ons identificeren met de wanhoop van mensen die domweg niet (meer) aan werk kunnen komen, kalft onherroepelijk de steun voor de hardvochtige kabinetsmaatregelen af en zien we ook hoe irrealistisch het is. We moeten geloven in het sprookje van de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van de burger (waar ik als idee het mee eens kan zijn), want als we erkennen dat velen door omstandigheden of van nature eenvoudig niet in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, dan kunnen vele harde beleidsmaatregelen die ons nu door de strot worden geduwd, niet gerealiseerd worden. En ga zo maar door. Over arrogantie gesproken. Niet alleen de arrogantie van de macht, maar ook de arrogantie van het (christelijk) geloof.

  Ik ben het ook met je eens dat scheiding van kerk en staat iets anders is dan je – ook als politicus – niet zichtbaar door je geloof laten leiden. Als jij met je studieclub duidelijk wilt maken, dat de basiswaarden van elke religie overeenkomsten vertonen en een sterke en vitale basis vormen voor een barmhartig, rechtvaardig en nederig sociaal stelsel, sta ik vierkant achter je. Want als we die gezamenlijke noemer erkennen, zouden mensen – burgers en machtsdragers – elkaar moeiteloos kunnen vinden en kunnen samenwerken in de inrichting van een samenleving waarin het goed toeven is met respect voor elkaar’s persoonlijke uitgangspunten en geloofsovertuigingen. Als je dat begrip wilt laten indalen in ons maatschappelijk bewustzijn, dan heb je mijn steun.

  Maar wat ik wel met nadruk wil zeggen, Anja, is dat we daarbij niet uit het oog mogen verliezen dat de geloofsbeleving voor elk mens tegelijk ook een private aangelegenheid is. Ik schreef elders op jouw weblog al, dat ik me in toenemende mate geneer, omdat we als niet-moslims ons hier en elders zo openlijk en vrij mengen in private geloofszaken van moslims. Diezelfde vrijheid, het christendom openlijk ter discussie te stellen, zal aan moslims nooit voorbehouden zijn en de grond daarvoor is gelegen in de toenemende maatschappelijke ongelijkheid. Wij mogen wel met hen, wat zij niet met ons. Ik was opgelucht, dat je bijvoorbeeld die fatwa-discussie halt toeriep, want ik vond en vind dat niet kunnen. De pretenties die soms uit bijdragen hier en elders spreken zijn enorm, ik proef ook onbestemde angst. Als ik lees, hoe sommigen hier en elders menen door enkele boeken te lezen, op het gebied van exegese uitspraken over de islam te mogen doen, dan heb ik de neiging hardop te roepen: “Waar bemoei je je mee!” En vooral: “Waarom bemoei je je er in vredesnaam zo mee?” Ik zou er als praktiserend moslim doodmoe en doodziek van worden, constant mijn geloof uit te moeten leggen en te moeten verdedigen, schreef ik hier al eerder.
  Daar komt bij dat ik me afvraag, of het verstandig is zo te focussen op de islam. Hoe integer dat ook gebeurt, want dat proef ik uit alles.

  Want het is niet alleen de islam, de religie, die door velen als bedreigend wordt ervaren. Het is ook de cultuur, de taal, de kleding, het gedrag van moslims, die voor velen object zijn van afweer, afkeer en angst. De islam wordt daar een soort exponent van, omdat het nou eenmaal gemakkelijker lijkt met elkaar te spreken over het geloof van anderen, dan over de cultuur van anderen. Want dat al die islamitische culturen heel verschillend zijn, is veel zichtbaarder.
  Als me trouwens iets nu al is duidelijk geworden uit jouw studie, is het dat ook ‘de’ islam helemaal niet bestaat, maar dit terzijde.

  Daarom stelde ik al eerder met nadruk de vraag: waarom een cursus islam voor beginners?

 30. Lieve Claar. Ik kan je betoog grotendeels volgen. Ook ik vind dat religie, naast het feit dat het ook een sociale aangelegenheid is, een priveezaak is. Ik erger me dus ook aan het feit dat zoveel niet-moslims denken zich te mogen bemoeien met het geloof van anderen, dat wil zeggen als het maar moslims zijn. En maar oordelen, en maar oordelen, en maar oordelen, zonder enig wezenlijk kontakt met de mensen waarover je oordeelt, het lijkt al gewoon geworden.
  Ik ken ook behoorlijk wat moslims die zo ziek worden van die eindeloze stroom domme troep dat ze eenvoudig niet meer reageren. Dat is een houding die ik me zeer goed voor kan stellen, ik denk zelf ook regelmatig ik hou er mee op om tegen die stroom op nog te proberen enige zinnige tegeninformatie te geven, bekijken jullie het maar, zoek het maar uit. Maar dan laat ik toch eigenlijk iets zitten waar ik me wel degelijk verantwoordelijk voor voel.
  Zo’n serietje informatie over de islam, of over de verschillende islams, of over de verschillende belevingen en invullingen van de islam is riskant, want het roept tegelijkertijd ook op wat je nu juist zou willen vermijden. Zoals hierboven, ik hoef maar even de teugels te laten vieren en de oordelen vliegen je weer om de oren, en, precies, van mensen die de klok hebben horen luiden, die halve informatie hebben, die zich laten sturen door angst, inderdaad, en alleen maar kunnen luisteren naar oordelen die die van hen bevestigen. Ik moet dus om dit te kunnen doen nóg strenger zijn dan ik al was, en nóg meer selecteren wat er mee door kan en wat niet.
  Toch wil ik daar wel mee verder, want met het thema islam ondergronds te gaan en me alleen verder te blijven ontwikkelen in de gesprekken die ik voer, de boeken die ik lees, de isnpiratie die ik haal uit bijeenkomsten, dat is onbevredigend. Als iets zo belangrijk is voor mij, dan is het dat ook voor een aantal anderen, want zo bijzonder ben ik niet. Dan wil ik dat dus toch delen, zodat we niet elk apart zelf het wiel hoeven uit te vinden. Ik zou mezelf niet respecteren als ik een zo belangrijk thema maar weg liet van dit weblog omdat ik een deel van de reacties zo vervelend vind. En ik vind dat we informatie, gewoon, heldere informatie over de islam kunnen geven zonder daarmee te suggereren dat iedereen zich met het private geloof van medemensen mag bemoeien. Integendeel.
  En ik heb niet alleen de mensen voor ogen die net als ik aan het bijleren zijn en dat gewoon graag doen, omdat ze meer willen weten van de mensen waar we de toekomst mee ingaan. Ik richt me ook op de twijfelaars die nog te weinig houvast hebben, en dan in verwarring raken als ze in Trouw een stuk lezen waarin betoogd wordt dat de islam inherent aggresiever is dan het christendom, kijk maar naar Mohammed, die was toch veel gewelddadiger dan Jezus. Zo iemand (dit geval is historisch) is nog wel te bereiken door goede informatie. En er zijn ook mensen die door mij niet bereikt kunnen worden, helaas, omdat ze zich vastgebeten hebben in hun angst, en uiteraard, zeker in deze tijd, altijd voldoende ‘informatie’ kunnen vinden die hun oordeel bevestigt. Ik wil dus absoluut mijn weblog gebruiken om enig tegenwicht te bieden, een andere stem te laten horen.
  Of het me lukt om het helder en integer te houden, mijn moslimvriendinnen en vrienden lezen met me mee. En jij leest mee. En anderen.
  Claar, ik ben gewend om op het scherpst van de snede te opereren, te schrijven. Over zaken waarbij ik moet blijven nadenken, niet alleen wat schrijf ik maar hoe schrijf ik dat en waarom. Adrienne Rich (joodse, lesbische, feministische moeder van zoons) die een voorbeeld voor me is geweest hoe ze balancerende tussen al die subculturen die wat anders van haar wilden, toch bleef schrijven wat ze vond dat ze moest schrijven schreef eens in een gedicht: ‘everything I write can be used against me and against those I love’.
  Dus ik zit al te popelen tot ik weer even een middag vrij kan maken om de volgende aflevering te schrijven. Het materiaal ervoor ligt al klaar.
  En blijf jij het vooral kritisch volgen, en onthoudt me ook in de toekomst je bedenkingen niet.
  En dank je wel.

 31. Ik bedoelde uiteraard niet, dat je met het thema islam ondergronds moet gaan, Anja.
  Als we maar weten, dat er veel meer aan de hand is dan latente angst voor islam. Als we ons maar bewust zijn dat al die kritische vragen over de islam voor velen de meest voor de hand liggende stok zijn om de hond te slaan. Maar niet de enige stok, dus.
  Het gaat om wat daaronder zit. Waarom de hond geslagen moet worden.

  Ik blijf (kritisch) meedenken en ben benieuwd naar het vervolg.

 32. Laten we inderdaad Anja nu eens de tijd gunnen haar zoektocht door het thema islam af te maken.

  We weten van tevoren dat tegenover een positief verhaal altijd door anderen ook weer een negatief verhaal gezet kan en zal worden.

  Ik denk als Anja terechte latente angst en onterechte latente angst voor de islam – in al zijn/haar(?) gedaantes – voor ons in kaart weet te brengen er al heel wat gewonnen is.

 33. Beste Anja Meulenbelt,

  Ik volg passief je weblog, maar wil nu graag iets schrijven (kan ik ook mijn internetcursus voor gepensoineerden eens gebruiken). Ik ben een vutter en al lange tijd werkzaam in het buurthuis waar ook best wel veel moslims komen. Ze zijn van Surinaamse afkomst en ze zeggen dat ze Ammadiaas zijn. Maar dat zegt me allemaal niet zoveel. Ik kan niet anders zeggen dat het me prima bevalt. We praten regelmatig over veel dingen en ook over die negatieve dingen die er over moslims gezegd worden en dat dat allemaal ook op hen afstraalt. Ik herken dat helemaal niet in de alledaagse dingen met ze. We organiseren leuke dingen samen. Ik wou dit je even zeggen.

  wim rozendaal

 34. In aansluiting op bovenstaande discussie over geloof in prive-domein of ook in sociale aangelegenheden, onderstaande tekst schreef Jan Marijnissen op zijn weblog op 08-11-2004.

  “De moslimgemeenschap zal moeten begrijpen dat er een collectieve verantwoordelijkheid bestaat om uitwassen – zoals de politieke Islam – actief te bestrijden. Opvoeders, leraren en imams zullen onomwonden moeten kiezen vóór onze Grondwet en in de geest daarvan hun kinderen moeten opvoeden.
  Indien men niet bereid is zich te conformeren aan wat wij hier gezamenlijk aan waarden en wetten hebben geformuleerd, dan is het dringende advies: Zoek een land waar u zich wél thuis voelt.”

  Mevrouw Meulenbelt, zo denkt u er toch niet over, hoop ik, want ‘uitwassen’ en ‘politieke islam’ gelijk stellen is op en verkeerde manier generaliserend en stigmatiserend. Met je laten inspireren voor je politieke standpunten door de islam is toch niks mis?

  Graag uw standpunt.

 35. Ik en het wel met Jan eens. We moeten wel de Nederlandse Grondwet respecteren.

 36. hart
  >
  >
  > handen heb je om te geven,
  > van je eigen overvloed
  > en een hart om te vergeven,
  > wat een ander je misdoet.
  > ogen heb je om te zoeken,
  > naar nog mensen ontbreekt
  > en een hart om uit te zeggen,
  > wat een ander moed inspreekt.
  > schouders heb je om te dragen,
  > zorg en pijn van alleman.
  > en een hart om te aanvaarden,
  > wat een ander beter kan.
  > voeten heb je om te lopen,
  > naar een mens die eenzaam is.
  > en een hart waar te maken,
  > dat geen mens een eiland is.
  > oren heb je om te horen,
  > naar die mens die vrede is.
  > en een hart om te geloven,
  > dat er toch één liefde is. onbekend……….
  >
  > groetjes uit turkey..likos

 37. ik zou zelfs willen dat er meer moskeèn zijn hier in Belgiè. waar ik woon (in oostende) is er zelfs geen enkele.

  ps: ik heb al veel bijgeleerd. bedankt. groetjes.

 38. Wat de meeste mensen niet weten is dat er wel degelijk een verband is tussen het Jodendom, het Cristendom en de Islam.
  Weet je: een van de eerste openbaringen werden geopenbaard aan de profeet mozes namelijk de torah, tot daar is het de basis geworden van het Jodendom, dan kwam er de tweede openbaring tot Jezus die de vorige openbaring van de Torah heeft bevestigd en dat leide tot christendom, dan kwam de laatse openbaring aan de profeet Mohammed die de twee vorige openbaringen heeft bevestigt en dit leide tot de Islam. Dus kun je concluderen dat er niet zo veel verschillen bestaan tussen deze godsdiensten.Integendeel deze godsdiensten zijn verweven in elkaar wat de meeste mensen ontkennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *