Nahed Selim (1)

Nahed Selim maakt het ondertussen wel erg bont. Haar boek De vrouwen van de profeet heb ik nog met enig plezier gelezen. Dat is het verhaal van een geëmancipeerde vrouw, oorspronkelijk afkomstig uit Egypte, en hoe ze aankijkt tegen de koran, de vrouwonvriendelijke passages daarin, de nog heel wat vrouwvijandiger hadith (de overleveringen) en wat ze te weten is gekomen over het boeiende gezinsleven van de profeet. Het boek heeft de charme van een frisse kijk, Selim zegt ook onomwonden hoe kwaad ze soms wordt. Voor meer diepgang over de vraag hoe vrouwenemancipatie en islam al of niet te verenigen zijn zijn er betere boeken, Amina Wadud, Fatima Mernissi, Leila Ahmed, Anne Sofie Roald. Met dat boek hoorde Nahed Selim voor mij wel in het rijtje van de vrouwen die sympathie hebben voor de emancipatiepogingen van moslima’s, en die daar zelf ook actief in is. Maar ze lijkt zich nu steeds meer af te zetten tegen vrouwen die vinden dat emancipatie en geloof heel wel te verenigen zijn. Er lijken op dit moment nog maar twee vrouwen te zijn die weten hoe het echt zit, en dat zijn Hirsi Ali – en Nahed Selim uiteraard.

Ik keek al erg op van Selims artikel in de bundel Hoe nu verder? waarin 42 visies op de toekomst van Nederland na de moord op Theo van Gogh. Op al die bijdragen maar drie vrouwen, je zou er weer opnieuw feministe van worden, en van die drie is er maar één vrouw met een moslimachtergrond en dat is nou net Nahed Selim. Daarin begint ze al om te slaan, richting Hirsi Ali en Rita Verdonk. Hoofddoeken legitimeren het onbeschofte gedrag van mannen, zegt ze, en moeten daarom op school en in werkplaatsen verboden worden, moslimorganisaties – een eigen zuil, bevorderen alleen de segregatie, voor de orthodoxe islam, en dat zijn volgens haar de meeste moslims in Nederland, is er geen plaats in een democratie met gelijke rechten. De integratie in Nederland moet als mislukt worden beschouwd.

Daarom moet er van ons, moslims, en van alle andere minderheden in Nederland niets minder dan assilimatie worden geëist.

Vooral dat ‘ons, moslims’ is erg subtiel, nadat ze het hele artikel over moslims heeft geschreven alsof ze daar zelf niet bij hoort. En we horen de boodschap, waar Verdonk blij mee zal zijn want die durft het woord assimilatie, je identiteit geheel opgeven en opgaan in de dominante cultuur, alleen te denken en niet te zeggen. Alle moslima’s moeten zich net zo assimileren als – nou ja als Nahed Selim nemen we dan maar aan.

Toen verscheen er een artikel in De Volkskrant waarin ze zichzelf ferm neerzet als medestrijdster van Hirsi Ali en waarin niet alleen al die orthodoxe moslims maar ook links het moest ontgelden; Links loopt aan leiband moslimeer.

Paradoxaal genoeg zijn het juist de figuren van weleer -die zich sterk hebben gemaakt voor waarden als individualisme, de rechten van vrouwen en gelijke kansen voor alle mensen -die zich nu afzetten tegen de strijd van het VVDKamerlid, terwijl die in wezen over dezelfde principes gaat.

Bedoel je mij, Selim? Had ik niet ook een paar argumenten genoemd waarom ik de strategie van Hirsi Ali contraproductief vind? Waarom ik nou juist vind dat ze niet voor moslimvrouwen opkomt, omdat ze niet naar hen luistert, niet met hen samen werkt, en haar aanval over de hoofden van de vrouwen heen op de islam richt, in een toch al behoorlijk islamofoob klimaat? Argumenten doen er niet toe?
Selim kan ons precies uitleggen waarom de revolutionairen van vroeger zo conservatief zijn geworden.

De revolutionairen van toen zijn revolutie-moe. Ze geloven niet meer in de maakbaarheid van de mens en hebben zich bekeerd tot het alles omvattende begrip ‘respect’. Ze propageren conformisme, kritiekloos realisme en verering van religie, wat die religie ook voorschrijft. De revolutionairen van weleer zijn de behoudende conservatieven van vandaag. De revolutie tegen de onderdrukking van vrouwen is links-Nederland een doorn in het oog geworden. Zo moest een voorvechtster voor vrouwenrechten verhuizen van een conservatieve PvdA naar een progressieve VDD. Was het ooit niet juist andersom?

Hoor ik ook bij die linkse conformisten die kritiekloos vereren wat de religie voorschrijft, en die dus tegen vrouwenrechten is, Selim? En wie nog meer? Naïma Azough? Khadija Arib? Nebahat Albayrak? Farah Karimi? Femke Halsema? Fenna Vergeer? De discussie niet gevolgd in de Tweede Kamer toen het ging over eerwraak? Niet opgemerkt dat het de linkse partijen zijn die willen dat vrouwen sneller een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen, zodat ze niet bij een mishandelende man hoeven te blijven, terwijl de VVD – inclusief Hirsi Ali kennelijk – die periode juist willen verlengen? Vind jij ook dat het Generaal Pardon, waaronder het dus veelvuldig gaat om vrouwen en kinderen, niet nodig is?

Selim is nu overgestapt naar rechts.

Als moslim-feministe merk ik dat mijn geestverwanten, als het om vrouwenrechten gaat, zich vooral bevinden onder de, traditioneel gezien, rechtse vleugel van denkend Nederland, terwijl ik mezelf altijd zag als iemand met een linkse oriëntatie!
Het is verwarrend te moeten geloven dat emancipatie en gelijke rechten van vrouwen alleen voor westerse vrouwen van toepassing zijn. Zodra het om moslimvrouwen gaat, gelden andere normen -normen die gedicteerd worden door teksten en voorschriften die pasten bij een tribale samenleving van veertien eeuwen geleden.

Emancipatie en vrouwenrechten zijn typisch westerse ideeën, roepen moslimfundamentalisten en hun linksige aanhang vaak.

Welke ‘linksige aanhang van moslimfundamentalisten’ roept dat vrouwenrechten typisch westerse ideeën zijn, Selim? Ikke? Waar staat dat? Wanneer zou ik dat gezegd hebben? En als je mij niet bedoelt, over wie heb je het? Wie is er hier in Nederland een linkse aanhanger van het moslimfundamentalisme, waar heb je het over?

Kennelijk wil Salem geloven dat de VVD van Hirsi Ali wél goed is voor vrouwen, en de linkse partijen niet. Dat lijkt me nogal een gotspe. Maar als ze zich meer thuis voelt bij rechts dan is dat waar ze wezen moet. Het is alleen wel jammer dat ze dat alleen kan door zich af te zetten tegen alle vrouwen die er andere gedachten en strategiëen op na houden dan Hirsi Ali, en niet alleen afzetten, maar die andere kant ook van alles aan lelijks in de schoenen te schuiven. Wij van links zijn dus inmiddels slaafse volgelingen van de orthodoxe islam. We zijn er ingetrapt. Want 80 procent van de moslims stemt op PvdA en GroenLinks (ik geloof dat wij van de SP nog even verschoond worden van de mosliminvasie) en aangezien de helft van de moslims voorstander is van de sharia koesteren wij nu een reactionaire slang aan onze boezem in de vorm van 400 duizend moslims die straks als ze de macht krijgen de grondwet af gaan schaffen en de handen van dieven af gaan hakken. Of zo. (Goeie oplossing voor het cellentekort, trouwens) En aangezien wij van links natuurlijk die stemmen niet kwijt willen buigen wij nu diep voor het religieuze conservatisme.

Geen wonder dat deze politieke partijen de vrijheid van geloof, zelfs wanneer deze in strijd is met vrouwenrechten en andere grondrechten van het individu, altijd laat prevaleren. In het kader van de vrijheid van geloof kan men in principe de invoering van de sharia in Nederland grondwettig verklaren. Met de PvdA en Groen Links heb je niet eens een Moslim Partij nodig.

Vinden de moslims die een eigen partij willen niet, trouwens. Maar wat dat gaat betekenen schetst Selim nog even, voor wie dat nog niet doorheeft. Dan worden de moslims hier aanhangers van Jamaal al-Banna, de oom van Tariq Ramadan, en dan is het afgelopen met de vrijheid van geloof, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van bezit en de persoonlijke vrijheid. Nee hoor, haast Selim zich op te merken, het is niet zo dat alle moslims in Nederland zo denken.

Daarmee wil ik absoluut niet beweren dat de meeste Nederlandse moslims dit radicale gedachtegoed onderschrijven, maar -gelet op voornoemd Nova-onderzoek -minstens twee van deze punten (zo niet meer) scoren hoog bij de meerderheid van de Nederlandse moslims.En dat is geen polarisatie, geen overdrijving, geen handel in angst, maar pragmatisch analyseren (normaal gesproken een gedegen eigenschap waarop Nederlanders prat gaan) en aan die analyse de onvermijdelijke consequenties verbinden.

Nou, en als we net bekomen zijn van de schrik dat links dus eigenlijk bezig is om de sharia in Nederland in te gaan voeren, hoezo geen handel in angst trouwens, komt er aan het eind van het artikel als konijn uit de hoed een verzusterende oproep:

Weldenkende vrouwen en mannen, moslims en niet-moslims, westers en niet-westers, het wordt tijd dat we onze krachten bundelen, dat we openlijk opkomen voor wat we werkelijk denken: gelijkheid van vrouwen en mannen, een optimale ontplooiing van onze talenten en potentie en een menselijke samenleving waarin niemand voor zijn/haar mening afgeslacht of bedreigd hoeft te worden.

Dat zou een oproep zijn waar elke ‘linksige’ partij zich makkelijk bij aan zou kunnen sluiten, maar ja, ik geloof dat ik al niet meer tot de weldenkenden wordt gerekend.

En dan komt er nog wat. Nu moeten ook de andere moslimfeministes worden bestreden, want er is maar één waar moslimfeminisme en Nahed is haar profeet.
Column in Trouw van gisteren.
(wordt vervolgd)

2 gedachten over “Nahed Selim (1)

 1. Ik kan me wel vinden in je verhaal Anja, Ik heb dat boek van Selim ook in eerste instantie met instemming gelezen en kon er veel in herkennen. Ik vond het wel jammer dat ze bleef steken in de fundamentalistische interpretatie van de Koran, ipv zoals Amina Wadud en Asma Barlas er een feministische interpretatie tegenover te stellen , en daarmee het ongelijk van de fundamentalisten aantonend. Met haar verdere artikelen is echter haar blijven steken wel verklaard.
  Ik denk dan ook dat daar het hele probleem ligt. Er zijn mensen die niet verder kunnen kijken dan die fundamentalistische interpretatie, in feite zijn ze in de “verkooptruc” van de fundamentalisten getrapt en geloven ze dus nog steeds dat deze gelijk hebben. Volgens de fundamentalisten is er maar een interpretatie van de islam mogelijk en dat is de hunne. Mensen als Selim en Hirsi Ali kunnen daar niet los van komen, maar tegelijkertijd willen ze er niet meer naar leven. Dan bestaat er dus maar een oplossing: iedereen die de islam verdedigt verketteren , want door hun tunnelvisie kunnen ze niet bevatten dat er meer dan één islam bestaat en dat je dus niet die fundamentalistische interpretatie verdedigt. Diep in hun hart zit nog steeds het fundamentalistisch geloof en dat moeten ze hard overschreeuwen om het niet te horen. En dat doen ze dan ook.
  Hier elders op je site staan er inmiddels een aantal artikelen die het ongelijk van Hirsi Ali en Selim en hun Nederlandse volgelingen en de fundamentalisten aantonen dat er maar één islam is.
  Totdat zij Selim en Hirsi Ali hun indoctrinatie( kennelijk een goed geslaagde) ongedaan kunnen maken en hun blikveld verruimen, zal niets hen kunnen overtuigen van hun ongelijk, want volgens hen is er maar één islam. Alle mensen die beweren moslim te zijn , maar er een andere interpretatie van de islam op na houden zijn geen goede moslims,( ook dat zijn ze met hun fundamentalistische ex-leermeesters eens).
  Misschien kun je hierin duidelijkheid scheppen door er eens die paradigma’s op los te laten. Ik heb er overnagedacht, maar kom niet verder dan paradigma 1 Er is maar één islam en die is onveranderlijk en fundamentalistisch. Maar hoe ik de volgende moet verwoorden weet ik niet, ik denk dat jij er beter in bent.

 2. Erg tevreden ben ik met het fenomeen Nahed Selim, al kan ik het niet altijd met haar meningen eens zijn. In mijn studietijd, tijdens de colleges over de Koran, lang voordat iemand zich in Nederland over moslims opwond, leerde ik zelf al lezen dat de hoofddoek-verplichting nergens in de Koran te vinden is, en dat dit ‘heilige boek’ zich slechts tot mannen richt, die de bezitters zijn der vrouwen. Dus al zou dat Selims enige verdienste zijn – dat zij die discriminerende sluiers uit het Nederlandse straatbeeld weet te verwijderen, en moslima’s aan het zelf-denken zetten – dan is dat een geweldige prestatie, die geen linkse of rechtse politica van Nederlandse origine kan bereiken, want naar zulke heidenen hoeven moslims niet te luisteren.
  Mijn grote bezwaar tegen moslim-schrijvers van Selims type is dat ze nooit verder kijken dan de islamitische cultuur in de confrontatie met de moderne westerse. Dan krijg je van die malle uitspraken als dat de Profeet de positie van de vrouwen wilde verbeteren omdat die voor zijn tijd volkomen rechteloos waren. Dat geldt inderdaad voor de nomadische woestijnvolkeren rond Mekka, maar beslist niet voor (bijvoorbeeld) het noorden van Europa, waar de vrouw sinds mensenheugenis een aan de man gelijkwaardige positie kende, die pas door de komst van het christendom, zo tussen 1000 en 1300, werd ingeperkt (want de Bijbel vindt zijn oorsprong ook in zo’n nomadische kudde-cultuur van het type ram aan het hoofd, en alle wijfjes moeten volgen).
  Een ander voorbeeld vormt het Wetboek van Hammurabi uit circa 1700 v.Chr. uit wat nu Irak is: daarin staat een wetsartikel dat een vrouw van haar man mag scheiden wanneer zij aan kan tonen dat hij hun geld verbrast, vreemd gaat of haar mishandelt. Na scheiding mag zij in het huis blijven wonen, en ontvangt alimentatie. Kom daar eens om in die vervelende mannen-Bijbel of die akelige macho-Koran!
  Met vriendelijke groeten, Drs. Selma Schepel, Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *