Integratie komt recht uit de Koran

Te gast: Mohammed Boukhari, godsdienstleraar aan verschillende islamitische scholen. Het stuk verscheen in Trouw van 6 mei.

Waarom toch die angst voor orthodoxe moslims? De Koran is juist helder: als
moslims een minderheid vormen, moeten zij zich aanpassen aan de wetten van
het land.

Het Islamdebat wordt gedomineerd door bijklussende amateur-Islamologen die
geheel aan het belang van het handelen van de profeet Mohammed voorbijgaan.
Politicologe en liberaal-moslima Yousa Noordhof meent in “Moslimfeminisme,
dat bestaat niet” (Podium, 19 april) dat de orthodoxe islam het land uit
moet omdat het per theologische definitie integratie van moslimvrouwen in de
weg staat. Schrijfster en columniste Nahed Selim durfde het in “Links loopt
aan leiband Moslim-eer” aan allerlei culturele zaken op een hoop te gooien
met het Islamitische geloofsgoed en verwijt politiek links een kritiekloze
houding ten aanzien van de rol van de Islam in allerlei misstanden.
Ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet presteerde het in zijn veel geciteerde
“De grote vergissing in het islamdebat” in iedere moslims, kan het erger,
een gevaar voor de rechtsstaat te zien. En NRC-Midden-Oosten correspondent
Harm Botje wil de navolgenswaardigheid van de Profeet ter discussie laten
stellen want “De profeet botst met integratie” zo luidde de titel van zijn
artikel. Gelukkig kwam Trouw afgelopen zaterdag met het uitstekende
interview “Ik ben allergisch voor onrecht” met Ahmed Aboutaleb dat toch eens
en voor altijd duidelijk zou moeten maken dat de problemen bij
fundamentalisten onder de orthodoxe moslims zitten en juist niet bij de
overgrote groep van gematigde orthodoxe moslims.

Waarom heeft Aboutaleb gelijk? Om te beginnen wijst de Koran op de
relevantie van het handelen van de Profeet. Voor wie het na wil gaan, het
zijn de verzen 2:129, 2:151, 3:164 en 62:2. In het eerste bijvoorbeeld
zeggen Abraham en zijn zoon Ismael: “Onze Heer, zend tot hen een
boodschapper uit hun midden die uw tekenen voordraagt, hen het boek en de
wijsheid onderwijst en hen loutert”. “Het boek” is hier vanzelfsprekend de
Koran. Het onderwijzen van “de wijsheid” (al-Hikma) door de boodschapper –
de profeet Mohammed uiteraard – is opgetekend in de Hadith. De Hadith is
daarmee de belangrijkste exegese van de Koran. En wat leert de Hadith? Die
leert dat er verzen zijn die betrekking hebben op een Mekkaanse periode en
een Medinese periode. Op basis daarvan kan er een onderscheid gemaakt worden
tussen gedragsregels die gelden in het geval van een moslimminderheid
(Mekka) respectievelijk een moslimmeerderheid (Medina). In de Mekkaanse
periode dienen moslims zich te gedragen zoals de wetten van het land waar
men als minderheid verblijft dat voorschrijft. Er is dan dus geen sprake van
het toepassen van Islamitische wetten: logisch gesproken volgt men alleen
die Islamitische wetten die in overeenstemming zijn met de wetten van het
verblijfsland. Als minderheid in Nederland passen moslims zich dus aan de
Nederlandse rechtsstaat. Er zijn uiteraard spanningen tussen het Nederlandse
recht en Islamitische wetten. Maar omdat hier de Nederlandse wetten gelden
is dat voor moslims het gegeven waarnaar ze dan moeten leven, precies zoals
de profeet Mohammed dat leerde in Mekka.

In de Nederlandse rechtsstaat kunnen moslims uiteraard met een kritisch
oog blijven kijken naar en deelnemen in de politiek in Nederland. Op die
wijze kunnen zij ook gestand doen aan hun religieuze opdracht tot het
bestendigen en verspreiden van hun geloof en de praktijk die uit hun geloof
volgt dichterbij brengen. Wat dat betreft is er geen verschil tussen
christenen en moslims die zich verenigen in een politieke partij: beide
legitimeren en inspireren hun politiek op hun heilige boeken.

Er zijn natuurlijk moslims die moeite hebben hier te leven. Zij, veelal de
fundamentalisten onder de orthodoxe moslims, moeten beseffen dat moslims een
religieuze minderheid vormen en als zij dat niet kunnen accepteren kunnen ze
terug te keren naar hun land van herkomst of naar het land van hun tweede
paspoort. Dat beweerde Aboutaleb ook, en niet dat alle orthodoxe moslims maar
zouden moeten opkrassen zoals Yousa Noordhof ons wil doen geloven. Maar
veruit de meeste moslims in Nederland beseffen dat ze een minderheid vormen,
en zij staan dan ook volledig en onvoorwaardelijk achter de rechtsstaat. In
alle moskeeën in Nederland wordt ook het handelen van de profeet Mohammed
uit de Mekkaanse periode als voorbeeld gesteld. De Nederlandse journaliste
Samira Abbos noemt de Profeet treffend haar “rolmodel” – en wie in haar geen
goed geintegreerde moslima ziet, benoemt vele niet-moslims ook als
niet-geintegreerd. Onbekendheid met deze feiten kan het Islamdebat niet
verder brengen en, en dat is nog veel erger, het plaatst moslims voor de
zoveelste keer in een onterecht kwaad daglicht.

Mohammed Boukhari

12 gedachten over “Integratie komt recht uit de Koran

 1. Anja,

  Bedankt voor het plaatsen. Ik heb hiermee en de andere zaken op je weglog gezegd wat ik vond dat gezegd moest worden. Ik hoop dat het interessante gedachtenwisselingen op gang brengt.

  Ik wou het hier verder bij laten op je weblog en elders trouwens ook – meer zeggen zou voor mij meer van hetzelfde zijn en misverstanden zijn helaas onvermijdelijk.

 2. Dan wil ik jou graag bedanken voor je bijdragen tot nu toe. Ik vind het jammer dat je je terugtrekt, want ik denk dat we veel behoefte hebben aan gesprekspartners juist over de religies heen. En er zijn nog zoveel vragen en kwesties. En ik laat me, waar dat goed is, graag corrigeren. Maar ik kan het uiteraard alleen respecteren. Het beste met je.

 3. Duidelijk stuk en prima stuk, lijkt mij. Ik las het nadat ik als trouw Trouwlezer Ephimenco’s column had gelezen.

  En het treft me nu hoe schandalig iemand als Ephimenco opereert. En het gebeurt allemaal vrij subtiel, de verdraaiingen.

  1. Er is geen sprake van ‘funshoppen’ in de Koran. Volgens Boukari moet een moslim in Nederland zich houden aan de Mekkaanse verzen en daaruit volgt dat hij zich dient te houden aan de Nederlandse (Grond)wet. Mohammed B. deed dat evident niet.

  2. Boukhari heeft gezegd op Anja’s weblogs gezegd dat hij uit principe niet achter de grondwet staat – hetgeen betekende waarop je je uiteindelijk baseert (voor Boukhari de Koran, voor christenen de Bijbel)) – maar er juist wel achter staat in de praktijk voor het handelen. Hij houdt zich dus altijd aan de grondwet, en respecteert hij deze (zo schreef Boukhari hier ook), in tegenstelling tot wat Ephimenco beweert: “Volgens de rectrictieve uitleg van Boukhari dient een moslim zich aan de grondwet zolang deze hem mogelijk maakt zijn religie uit te oefenen”. Via Jabri zei Boukhari dat dat in Nederland het geval was. Dus wat nou?

  Ik zie werkelijk geen probleem. Voor mij, christen, zou ik ook niet willen zeggen dat uit principe achter de grondwet sta. Het is omgekeerd, uit mijn principes volgt dat ik bijna geheel achter de grondwet sta. Ik vind dat de grondwet op een aantal punten op de schop moet, maar ik handel wel conform de grondwet, en in die zij respecteer ik de grondwet.

  Ephimenco, een goede schrijver wellicht, maar een slechte lezer. En dat is zacht uitgedrukt. Hij handelt in angst

  T’is me wat, op een zondagochtend.

  Kees Zwollenaar.

 4. Onlangs hoorde ik van Mierlo spreken op de 5 mei conferentie in Wageningen. Titel: “Cultuur; brug of barriere.” (gekke titel) Eindelijk eens iemand die het heeft over de ‘hollands/christelijke’ kant van het integratie-probleem. Hand in eigen boezem. Bovendien werd er eindelijk eens gezegd dat Nederland gewoon verandert!!!! Integratie moet van twee kanten komen; en het huidige beleid vult het meer als assimilatie in.
  De heer van Mierlo hield een prachtig betoog over de verloren zuilenmaatschappij waardoor we destijds zo tolerant leken. De werkelijkheid wil echter dat burgers binnen de zuilen zorgvuldig gescheiden werden gehouden van elkaar (alleen besturen hadden onderling contact) waardoor Nederlanders nooit hebben geleerd om met ‘de ander’ om te gaan: Je werkt, eet, sport, trouwt, slaapt met je eigen groep!!!!
  Niet vreemd dat er grote onrust/onzekerheid/angst ontstaat als tegelijkertijd met de verdwijning van de zuilenmaatschappij er een heel nieuwe zuil (islam) zich aandient… hoe gaan we hier mee om? Tijd voor een nieuwe beschaving, respect en bescheidenheid…. Volgens Geert Mak (2e spreker) zijn er te veel mensen die in deze rumoerige tijden in angst gingen handelen. Er werd ook veel te snel ge/veroordeeld zonder te luisteren en vragen te stellen (red.). Maar volgens Mak zijn we door de moeilijkste tijd heen en ontstaan goede dingen en komen er weer nieuwe allianties. Dat wil ik graag met hem geloven (red.).
  Volgens van Mierlo moet taal ook een belangrijke rol gaan spelen.
  Beiden waren ze niet te spreken over Ayaan’s Submission II. In tegenstelling tot forumlid dhr. Ellian natuurlijk… hij gelooft heilig in de vrijheid (whatever that may be..) en vindt het ronduit achterlijk als Submission niet vertoont mag worden. Eerlijkheidshalve moet ik er aan toevoegen dat Ellian volgens eigen zeggen ingepolderd is en zijn toon een stuk milder was deze keer.

  Dit waren de inleidingen van de heren even heel kort in eigen woorden. Anja, ben je geinteresseerd in de volledige tekst van van Mierlo als ik die te pakken kan krijgen?

  Over de taal heb ik nog eens door zitten denken. Dat is wel interessant!
  Punt 1: Laten we beginnen met de ’tegenstelling’ allochtoon-autochtoon te schrappen!!!! (Zelf houd ik er bijna een identiteitscrisis aan over; Als autochtone moslim met allochtone kinderen pas ik toch het best in het autochtone allochtonen hokje…..wat niet bestaat) Volgens mij kent alleen Nederland zulke begrippen en maken deze het allochtonen alleen maar moeilijker. Wat je ook doet; je blijft een allochtoon en dat is toch echt tweederangs. Tot in de 3e generatie. Alsof je van een andere planeet komt??
  Punt 2: Mag hoofddoekje ajb hoofddoek of sluier worden!!! Dit is echt denigrerend taalgebruik.
  En zo zijn er vast nog vele andere zaken te bedenken…

  Nou, ik weet niet of het in deze rubriek paste, maar ik heb mijn hart weer gelucht.

 5. Ik was graag bij die bijeenkomst in Wageningen geweest, maar helaas, er gebeurt zo veel interessants dat ik de hele tijd onderweg zou zijn als ik alles zou volgen. Dus fijn om een verslagje van je te lezen, Noer. Dus als je de tekst van Van Mierlo te pakken kan krijgen, graag!
  We hebben hier al eens gediscussieerd over de begrippen allochtoon en autochtoon. Ik zou ze ook het liefst weg willen doen, want het woord ‘allochtoon’ wordt heel raar gebruikt: alsof Nederlanders van wie de ouders uit een ander land komen met terugwerkende kracht toch buitenlanders zijn.
  Aan de andere kant: ik heb in mijn betoog soms ook woorden nodig, bijvoorbeld als ik wil zeggen dat autochtonen niet altijd alle problemen bij allochtonen moeten leggen en ook eens naar zichzelf moeten kijken – hoe zeg ik dat zonder die termen te gebruiken?
  Ik zeg ook nooit meer ‘hoofddoekje’ maar ‘hoofddoek’. Ben ik mee eens.
  Dank je.

 6. Hallo Noer

  Ik vond de toespraken van van Mierlo en geert Mak ook een verademing. Tevens ook de toespraak van Prins Willem-Aexander.Hij vond, dat we zeker 5 mei in ere moeten houden, maar dat we in deze tijd met deze generatie er een ander tintje aan moeten geven. Wat de jongeren ook aanspreekt.Hij vertelde dat hij in 2001 in Eritrea was geweest, waar tienduizenden mensen vermoord waren en vroeg zich af of de mens wel wat geleerd had sinds de Tweede Wereldoorlog. Tevens maakte hij duidelijk,dat deze generatie er nu alleen voorstaat. Hij deed dit met een persoonlijk voorbeeld. “Ik heb nu ook geen grootvader meer, die met mij in de cockpit zit, ik sta er nu ook alleen voor”. M.a.w. de mensen, die de oorlog meegemaakt hebben zijn zo langzamerhand aan het uit sterven.

  De groep Samen tegen Racisme (Stop de hetze) heeft samen met andere groepen Michiel Smit van het bevrijdings festival hier in Groningen geweerd. Hij scheen uitgenodigd zijn om aan een debat deel te nemen. Dit vonden meerdere organisatie’s niet gepast en toen hebben ze hem afgezegd. Hij kwam toen als bezoeker naar Groningen, nadat hij in Zwolle en Assen al heel wat weerstand had gekregen. (Negatieve publiciteit is natuurlijk ook publiciteit). Burgermeester Wallage reageerde als volgt:”Iedereen heeft het recht om op het Bevrijdingsfestival te komen. Overigens vind ik het eigenlijk niet gepast om zulk soort mensen op een bevrijdingsfestival te hebben, dus ik zat niet echt op hem te wachten”

  Het heeft ook lang geduurd voordat het duidelijk voor mijn kinderen was, dat hun moeder autochtoon was en zij allochtoon. Ze vonden dat wel zo vreemd.

  Jaren geleden ben ik me al gaan verzetten tegen het woord “hoofddoekje” Vaak begrepen mensen dat niet, maar als ik uit legde, dat ik het woord denigrerend vond en dat mijn hoofddoek uit een grote lap stof bestond, was er meestal wel begrip voor.

 7. Er stond vorige week een reactie in Trouw op dit artikel waarin het tegenovergestelde wordt beweerd. Is het mogelijk dat Mohammed Boukari hierop reageert op het weblog?

 8. Anja,

  Omdat ik begreep hierboven dat Boukari het in bij zijn artikel wilde laten, wat ik natuurlijk jammer vind, vroeg ik me af of het mogelijk is hem expliciet te vragen naa zijn reactie op het Trouw artikel. Is het een idee dat je aan hem dat voor mij vraagt?

 9. Beste allemaal,

  Mij bereikte het verzoek van een bezoeker van Anja’s weblog om hier te reageren op het artikel in Trouw dat een reactie is op bovenstaand artikel van mij.

  Ik zal kort reageren, want meer is ook niet nodig. Historicus Brouwer bewijst in ziujn artikel precies hetgeen in mijn eerste en laatste zin staat: amateur islamologen kennen de feiten niet! Waar ik zeg dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen Mekkaanse Koranverzen en Medinensische Koranverzen doet Brouwer dat nu precies niet.

 10. Dank je, Mohammed.
  Ik zal in de cursus een keer aandacht besteden (voor de niet-moslims en andere belangstellende leken) over het verschil tussen de Mekkaanse en Medinensische Koranversen.

 11. Onderscheid maken tussen Mekkaanse en Medinensische verzen is maar ten dele een oplossing. Het alcoholverbod is van Medina, maar kan hier (bijna) probleemloos worden toegepast, omdat het een individuele keuze is. Zo is het met veel voorschriften: we kunnen onszelf er in Nederland vrijwillig aan onderwerpen, maar ze niet aan anderen opleggen. Tegelijkertijd moeten we proberen zoveel mogelijk ruimte voor onze geloofsbeleving te creëren, natuurlijk voorzover de (grond)wet het toelaat en met respect voor onze landgenoten.

 12. Beste H.J. Bakker,

  Uitstekende toevoeging. Het is inderdaad zo dat een aantal Medinese verzen probleemloos kunnen worden gevolgd binnen de bestaande wetten. Daarnaast is mogelijk deel te nemen in de politiek in Nederland. Wat dat betreft is er geen verschil tussen christenen en moslims die zich verenigen in politieke partijen: hun politiek wordt gelegitimeerd met en geinspireerd op hun heilige boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *