KORT

KORT vandaag: in debat met Rita Verdonk

KORT is de nieuwe rubriek voor korte berichten, bijeenkomsten, verwijzingen, aanbevelingen. Het is bedoeld als service, niet als discussiebijdrage. Commentaren worden alleen bij uitzondering geplaatst.

In debat met minister Verdonk: Is het integratiebeleid uit balans?

Donderdag 29 september 2005, 20.00 uur
Kriterion, Groot Handelsgebouw, Rotterdam

Debat met: Rita Verdonk, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie; Dominic Schrijer, PvdA-deelgemeentebestuurder in Rotterdam-Charlois; Thomas Schillemans, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en prof. Ruben Gowricharn, hoogleraar Multiculturele samenleving, Universiteit van Tilburg.

Moderator: Jeroen Visser

In het denken over integratie van immigranten worden van oudsher twee tegengestelde posities ingenomen: multiculturalisme en assimilatie. In het verleden volgde de overheid het zogenoemde laissez faire multiculturalisme. Men ging hierbij uit van de heilzame werking van diversiteit. Het koesteren van culturele verschillen zou de wegbereider zijn voor integratie, emancipatie en maatschappelijke cohesie. Inmiddels is de schaduwzijde van een te welwillend multiculturalisme steeds zichtbaarder geworden in het bijzonder door de toenemende onrust en botsingen tussen autochtonen en moslims. Het kabinet heeft daarom de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de gevolgen van etnische concentratie voor integratie.

Het laissez faire multiculturalisme is in het beleid omgeslagen naar assimilatie, aldus het RMO. Dit is ook wat critici minister Verdonk verwijten: het willen uitvlakken van alle verschillen van immigranten ten opzichte van de autochtone meerderheid. De RMO constateert in haar advies dat deze visie (assimilatie) te weinig oog heeft voor de positieve waarde die de meeste verschillen met zich meebrengen. De RMO presenteert dan ook een nieuw model. Dit model heet: Eenheid, verscheidenheid en binding. In het advies van de RMO wordt gewezen op de beperkte werking van restrictieve maatregelen als spreiding en op de waarde van verscheidenheid.

Tijdens dit Thermometerdebat gaat minister Verdonk in debat met beleidsmakers en critici. Hoe wil de minister integratie en maatschappelijke cohesie in de komende jaren bevorderen? Welke rol ziet zij weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en voor zelforganisaties van immigranten? Wat gaat minister Verdonk doen met het advies van de RMO? Deelt zij de visie van de RMO over het spreidingsbeleid? En wat zijn haar concrete plannen voor de komende twee jaar van deze regeringsperiode?

Locatie: Kriterion, Groot Handelsgebouw, ingang A, lift naar 7e etage, Rotterdam
Datum: donderdag 29 september 2005, 20.00 uur
Reserveren: rrkc@rrkc.nl of 010-433 35 34 (ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur)
Informatie: Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 010- 433 58 33. www.rrkc.nl of www.dethermometer.nl

Het advies: Eenheid, verscheidenheid en binding is te vinden op: www.adviesorgaan-rmo.nl
Klik via Adviezen, Uitgebrachte adviezen naar Advies 35.

De debatserie DE THERMOMETER wordt georganiseerd door het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, in samenwerking met CONTRAST, tijdschrift over de multiculturele samenleving.

LBR
Schaatsbaan 51
3013 AR Rotterdam
Tel: 010-2010201
Fax: 010-2010222
Internet: www.lbr.nl

Eén gedachte over “KORT

  1. zozozo…orkaan Rita in Rotterdam? Voorpaginanieuws Volkskrant van vandaag: ‘Grote evacuatie om Rita, nu categorie 5’, dus: Zandzakken voor de deur, wegwezen, catastrofefase 5!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *