KORT

KORT vandaag:
Politiek cafe van jongeren van Een Ander Joods Geluid, over Palestijns geweldloos verzet, Amsterdam.
Seminar van Lahore Ahmadiyya over islam en moslims, Den Haag

KORT is een rubriek voor korte berichten, bijeenkomsten, verwijzingen, aanbevelingen. Het is bedoeld als service, niet als discussiebijdrage. Commentaren worden alleen bij uitzondering geplaatst.

Geachte geïnteresseerde,

Hierbij wil de jongerengroep van Stichting Een Ander Joods Geluid, u graag
uitnodigen voor het vierde EAJG Café:

“Geweldloos Verzet: mogelijkheden voor Palestijnen”
Datum: 31 oktober 2005
Tijdstip: 20.30 tot 22.00 uur
Locatie: Café de Engelbewaarder, Kloveniersburgwal 59, Amsterdam

Politiek Cafe o.l.v. Martijn Dekker, afgestudeerd antropoloog. Martijn deed
zijn afstudeeronderzoek op de Westbank (voornamelijk in Betlehem en
Ramallah) naar de mogelijkheden van geweldloos verzet voor Palestijnen. Op
wat voor manieren beïnvloedt de bezetting het dagelijkse leven van
Palestijnen en hoe kunnen zij zich hier op microniveau tegen verzetten?

Georganiseerd door:
Next Step
jongerengroep van Een Ander Joods Geluid
eajg2@xs4all.nl
020-6795850

Stichting Een Ander Joods Geluid
Postbus 59506
1040 LA Amsterdam
tel: 020 6795850
fax: 020 6758925
www.eajg.nl

Uitnodiging: seminar zaterdag 5 november, Theater en zalen concordia,
den haag

Waar hebben wij moeite mee ? Met de islam ? Moslims? Hun gedrag? Wat
staat de islam eigenlijk voor? Allemaal vragen die u altijd al wilde
stellen. Wie geeft antwoord?
Reden te meer voor de Ahmadiyya Anjuman Isha’at (Lahore) Nederland,
AAI(L)N, om haar verantwoordelijkheid te nemen. Eerder deed zij dit al
door, bijvoorbeeld in samenwerking met het CIDI, een studieproject op te
zetten. Daarnaast, en dat is uniek in de Nederlandse geschiedenis, heeft
de Lahore Ahmadiyya het voortouw genomen om, met succes, een door de
regering erkende koepelorganisatie van de grond te krijgen waar
verschillende belangrijke stromingen in de islam zijn vertegenwoordigd:
namelijk de Contact Groep Islam (CGI). Ook organiseert de Lahore
Ahmadiyya jaarlijks seminars over tal van maatschappelijk relevante
onderwerpen. Zo ook dit jaar, op zaterdag 5 november in Concordia, Den
Haag. Het thema:

Islam en moslims … tegenstrijdigheden tussen geloof en belijdenis

De islam is in Nederland langzamerhand uitgegroeid tot godsdienst nummer
twee. Wat helaas scheef is meegegroeid, is het beeld dat de islam alleen
haat en verderf predikt. Het negatieve beeld van de islam is voor een
belangrijk deel te wijten aan waarnemingen met betrekking tot het gedrag
van moslims. Terecht maakt het merendeel van de moslimgemeenschap
bezwaar tegen de verkeerde uitleg van hun vredelievende islam, en tegen
de al te gemakkelijke beoordeling op basis van oppervlakkige observaties
door enkelingen. Tegelijkertijd schuift zij hiermee alle
verantwoordelijkheid van zich af en doet zij er zelf weinig aan om
daadwerkelijk een harmonieuze boodschap van vrede en liefde uit te
dragen.

Gedragen moslims zich niet zoals het hoort, omdat zij verkeerd
beoordeeld worden door niet-moslims? Of is het andersom: belijden de
moslims de islam niet op de juiste manier, waardoor zij verkeerd
beoordeeld worden door niet-moslims? De AAII(L)N beoogt met dit seminar
het debat hierover aan te zwengelen en deze cirkelredenering te
doorbreken. Het thema krijgt in hoofdlijnen op twee manieren gestalte:

* in gesprek met Prof. Dr. Hans Jansen (arabist), drs. Margot
Kraneveldt (LPF-Kamerlid) en Martin Fröber (directeur IKON)
* boekpresentatie van De Religie van de Islam

Waarom een boekpresentatie van De Religie van de Islam? Juist omdat een
nieuwe generatie moslims in Nederland voortdurend op zoek is naar
informatie over de islam om haar leven hier in Nederland te kunnen
inrichten; en juist omdat ook niet-moslims benieuwd zijn naar de islam
als religie om hun medeburgers beter te begrijpen, heeft de AAII(L)N
besloten het toonaangevende naslagwerk De Religie van de Islam grondig
te herzien, en opnieuw uit te brengen. Wij hopen met dit boek enerzijds
een zinnige bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over
moslims en de islam, en anderzijds een beter begrip te creëren van de
islam als religie. Het boek zal op het seminar worden aangeboden aan het
kabinet.

U bent van harte welkom op het seminar. Bijgaand treft u het programma
aan, alsook wat achter­grond­informatie over het boek. Tot zaterdag 5
november in Theater en Zalen Concordia, Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Hikmat Mahawat Khan
Voorzitter AAIILN
T: 06 – 24 69 59 24
E: hikmat@tiscali.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *