33 gedachten over “Nederland bekent kleur

 1. Wat lees ik nu?
  Net als de PvdA weigeren SP en GroenLinks daarom een petitie in ontvangst te nemen, die vooral ook tegen xxx gericht zou zijn.
  Dit valt me nu tegen, kan de Tweede Kamer een keer wat doen en dan laten ze het. Het lijkt me juist goed om daar samen ons gezicht te laten zien.
  Anja, weet jij meer?

 2. Het valt mij wel op, dat het kabinet deze manifestatie boycot.
  Ik vat een boycot van deze manifestatie op als een legitimatie van het kabinet voor Wilders en zijn standpunten.

  Anja, hoe denk jij hierover, waarom wil het kabinet geen steun verlenen?

  Gr. Ann

 3. Het kabinet zal uiteraard nooit deelnemen aan een demonstratie, Annie. Maar je bedoelt waarschijnlijk, net als Bastar, waarom de parlementariers niet deelnemen, en niet op de uitnodiging ingaan om op de demonstratie een petitie in ontvangst te nemen. Dat is simpel. Was het een algemene anti-racisme manifestatie dan zouden ze wel aanwezig zijn geweest, blijkt het een uitgesproken anti-Wilders demonstratie, dan zullen kamerleden daar niet aan mee doen, onder het motto ‘kamerleden demonstreren niet tegen kamerleden’. Hun werk is het om binnen het parlementaire kader Wilders te bestrijden op inhoud. Doe je dat met een demonstratie dan maak je het Wilders maar al te makkelijk om weer in de slachtofferstand te gaan en te beweren dat iedereen, inclusief collega parlementariers, proberen hem de mond te snoeren.
  Het blijft een diepgaande discussie hoe je het best op kunt treden tegen de in wezen zeer antidemocratische club van Wilders, hoe kun je er duidelijk zijn over dat je het volstrekt niet met hem eens bent, zonder in de valkuil te trappen waardoor je zelf beschuldigd kunt worden van ondemocratische pogingen om hem te mond te snoeren. De SP doet dat bijvoorbeeld door de uitgave van Wat Wilders wil. Op inhoud.
  Verder is het natuurlijk prima dat burgers demonstreren.

 4. Wat ontzettend jammer dat de SP niet meedoet, juist in deze tijd is het erg van belang dat er wordt geuit op álle mogelijke manieren dat wat er nu gebeurt: een hele duidelijke hetze tegen de islam, waarbij Wilders voorop loopt in het debat, echt niet kan! Juist door mee te doen, kan de SP laten zien waar ze staan… jammer, een gemiste kans!

 5. De SP laat zien waar ze staat, Eva. En als het goed is zie je zaterdag mensen van de afdeling Amsterdam van de SP – met het nummer van Spanning over Wat wil Wilders, bij de demonstratie. Je ziet alleen geen parlementariers op het podium. Zoals Sadet Karabulut dat mooi zei (Parool): “Demonstreren doe je tegen ideeen, niet tegen personen. Ik heb ook geen zin in een oproep aan mezelf om beter mijn best te doen”.

 6. …en een deel van SP Venlo staat er ook, samen met een hoop vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap en nog vele anderen uit Venlo, die laten zien dat Venlo ook kleur bekent, en niet iedereen Wilders’ ideeën aanhangt!

 7. Als ik niet zou worden geplaagd door nogal wat handycaps, zou ik absoluut van de partij zijn geweest. Dat parlementariers er niet zijn kan ik wel enigszins begrijpen, hoewel ik grote vraagtekens zet bij de mogelijkheid van een debat met Geert Wilders. (Zie weblog Harry van Bommel). Temeer hoop ik dat vele S.P.ers heel duidelijk aanwezig zullen zijn. Waarom zou je niet tegen de opvattingen van een individu of een groep (partij) mogen demonstreren?

  Mensen, terwille van de menselijkheid, VEEL SUCCES!!

 8. “Was het een algemene anti-racisme manifestatie dan zouden ze wel aanwezig zijn geweest, blijkt het een uitgesproken anti-Wilders demonstratie, dan zullen kamerleden daar niet aan mee doen, onder het motto ‘kamerleden demonstreren niet tegen kamerleden’. Hun werk is het om binnen het parlementaire kader Wilders te bestrijden op inhoud.”

  Wat is er met de SP gebeurd? Sinds wanneer is het werk van een SP kamerlid alleen binnen het parlementaire kader? De Partij is toch altijd voor een samengaan van die twee geweest? De hele structuur is daarop gebaseerd (fractievoorzitters in het bestuur omdat binnen en buitenparlementair samen gaan). En dan: Marijnissen zit wel in allerlei media actie te voeren tegen Wilders (en dat mag van mij – maar P&W en Jensen is ook niet echt de Tweede Kamer). En was de SP ook niet volop aanwezig bij een demonstratie tegen het Kabinet een paar jaar geleden? Mij ontgaat de logica een beetje. Ze kunnen toch gewoon aanwezig zijn en spreken over het thema. Ik begrijp werkelijk de angst van Links niet om ouderwets duidelijk stelling te nemen. Iedereen roept maar “Vrijheid van meningsuiting”, maar art.7 Grondwet gaat verder: …behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” En die verantwoordelijkheid heeft betrekking op zaken als beledigen, stigmatiseren…
  Mijn vriendin moest van de politie een anti-Wilders poster van haar raam halen, een kunstenaar bij RAI heeft anti-Wilders kunstwerken op “advies” van de politie verwijderd en Wilders mag alles zeggen met een verwijzing naar art. 7?

 9. Maar het gaat niet om een oproep aan Wilders om het beter te doen, zou ik tegen Sadet willen zeggen. Dat de demo alleen anti-Wilders zou zijn is een beetje een mediafabricatie. Het is een manifestatie tegen het alsmaar toegenomen racisme en de islamofobie in de samenleving. Het probeert een oude, mooie traditie weer tot leven te brengen: die van de tienduizenden mensen die de straat opgingen tegen racisme en uitsluiting. Sindsdien is het racisme en de islamofobie alleen maar toegenomen en ook meer gemeengoed geworden. Dit soort manifestaties is dus meer dan ooit nodig.
  Ik begrijp best dat er kritiek mogelijk is op dit wat geisoleerde initiatief, dat gedomineerd wordt door radicale activisten en te weinig breed is. Maar ik begrijp NIETS van Marijnissens opmerking in de NRC gisteren, dat het debat met Wilders ‘in de Kamer’ gevoerd moet worden. Sinds wanneer zijn we zo parlementaristisch? Het racisme kan alleen maar gestopt worden door strijd, in de Kamer natuurlijk maar vooral ook daarbuiten. Een brosjure Wat Wilders Wil – toen mocht er overigens blijkbaar wel op de man gespeeld wordenn – is mooi en belangrijk, maar het is niet genoeg. Gemiste kans! De parlementaristische houding van Marijnissen in deze gaat ook in tegen de mores in de SP…

 10. Anja, het valt me wel wat van je tegen dat zo keurig in parlementaire termen denkt over Wilders. Het is toch ook niet zo dat we het op een anti-oorlogsdemonstratie niet over Bush hebben? Misschien moeten we dan de volgende keer dat we opkomen voor de Palestijnen ook maar niet meer kritiek leveren op Olmert, want dat is misschien te persoonlijk. Of nog dichter bij huis: op demonstraties tegen sociale afbraak heb ik Marijnissen een aantal keer fel van leer zien trekken tegen Balkenende. Natuurlijk benoem je de naam van de persoon die het inhoudelijke probleem symboliseert.

  En natuurlijk ging het om de inhoud op de demonstratie vandaag. Ik heb niemand op de demonstratie horen zeggen dat ie zich zo ergert aan het kapsel van Wilders, om maar iets te noemen. Mensen hadden het JUIST over de inhoud. Zo zei een vrouw van 72 tegen me: ‘Het gaat niet om Wilders, het gaat erom dat hij aanzet tot haat. Ik heb de oorlog meegemaakt, dus ik weet waar deze haatzaaierij toe kan leiden. Ik vind juist dat oudere mensen zich zouden moeten uitspreken.’

  De houding van de parlementariers van de SP is de reactie van iemand die net doet alsof er niets aan de hand is als er een grote roze olifant door de kamer loopt.

  Ik kan me herinneren dat je een paar jaar geleden op een grote Samen Tegen Racisme-bijeenkomst een hoopgevend antwoord gaf op de vraag van een teleurgestelde bezoeker die zich afvroeg wanneer de SP zich eens ging uitspreken tegen racisme. Daar wordt aan gewerkt, onder andere door mij, waren toen ongeveer je woorden. Ik weet niet of deze bezoeker er vandaag was, maar zijn teleurstelling zal niet kleiner zijn geworden….Een gemiste kans en voor mij echt onbegrijpelijk!

 11. We zijn er geweest met 66 man sterk (5 van de sp), de hele bus vol, vanuit venlo, dankzij de marokkaanse gemeenschap, samen met pvda en gl, eensgezind in deze strijd, en we hebben genoten van de optredens, en van de toespraken van rabbae, dijkstal en d’ancona met het ‘ander joods geluid’. Lage opkomst, met de hele dam vol om 13 uur? echt niet! Minstens een halfvol VVV-stadion! Anja, blijf nog lang ons grote voorbeeld binnen de SP!

 12. Beste Anja,ik was uiteraard op de Dam.
  Ik was ook teleurgesteld,met mij meerdere sp leden.
  Er waren een aantal sp leden die,die overwogen hun lidmaatschap optezeggen,een slechte zaak.
  De pr had beter gekund,hadden de mensen het beter kunnen begrijpen.
  Na jou uitleg is het ook beter te begrijpen.
  Groetjes Gerard.v.d.Voort.

 13. Wat we waar kunnen nemen is dat de SP (en de andere twee linkse partijen) kennelijk niet in staat zijn geweest om duidelijk genoeg te maken waarom hun parlementariers niet naar de Dam gingen om een petitie in ontvangst te nemen. Hoewel ik het hier heb uitgelegd, en ook Harry van Bommel op zijn weblog: hier.

  Het gaat er niet om dat we niet tegen racisme zouden zijn, het gaat er ook niet om dat we het niet heel erg duidelijk heel erg oneens zijn met de ideeen van Wilders. Het gaat er ook niet om dat ik of anderen opeens te bang zouden zijn om ons nek uit te steken – ik doe dat zowat dagelijks, ook Jan Marijnissen en vele andere SPers hebben zich ondubbelzinnig uitgelaten. Het gaat er ook niet om, zoals wordt gesuggereerd, dat we opeens keurige parlementariers zijn geworden die geen actie meer willen voeren. Het gaat werkelijk om de vraag hoe je de zaak het beste te lijf kunt gaan.

  En dan is het duidelijk: dat burgers demonstreren is prachtig. Maar de kamerleden hebben besloten dat het onproductief is om buiten het parlement om in de aanval te gaan op een collega kamerlid, juist omdat dat uitgebuit kan worden door de PVV. Wilders dreigt zich voortdurend buiten de democratie te plaatsen, dat is een reden des te meer voor de partijen om hem te bestrijden binnen de democratische spelregels die het parlement ons biedt. Op inhoud, en niet in de verleiding te komen om het op de man te gaan spelen, hoe zeer hij daar ook om vraagt. Want dan heeft hij je precies waar hij je hebben wil. En het was eerlijk gezegd wel duidelijk dat het geen algemene antiracisme demonstratie zou worden, maar een die vooral gericht zou worden tegen Wilders persoonlijk. En kamerleden die anders altijd van de partij zijn, zoals Harry, vonden het wijs om daar dit keer niet aan mee te doen. Zo dus. Daar kun je het dan nog steeds mee oneens zijn, maar het feit dat de fracties van alledrie de linkse partijen daarin een lijn hebben getrokken zou iedereen toch op het idee kunnen brengen dat daar wel over is nagedacht, en dat politici als Sadet Karabulut, Khadija Arib, Femke Halsema, altijd op hun post als het gaat om het bestrijden van disciminatie, racisme, en achterstelling van mensen, niet zomaar opeens te bang of te netjes zijn geworden om hun nek uit te steken.

  Voor mij persoonlijk was het aarzelen, of ik als burger toch nog zou gaan. Normaal ben ik bij zulke manifestaties van de partij. Meestal hoef ik niet lang na te denken, deze keer wogen de redenen om wel te gaan bijna even zwaar als de redenen om niet te gaan. Mijn vriendinnen – SP, GL en PvdA, gingen wel, en hadden het tot mijn jaloezie heel gezellig met elkaar, ik ging niet. Ook omdat ik wel kon zeggen, ik ga niet als kamerlid maar als burger, maar dat ik kon verwachten dat de media op de uitkijk stonden om de kamerleden uit het publiek te vissen en daar had ik geen zin in. Volgende keer ben ik er weer bij, als we Wilders hopelijk achter de rug hebben want wat kan die man nog meer verzinnen, en verder is het ook uit een hele verzameling initiatieven duidelijk dat er nog veel meer middelen zijn om ons in te zetten dan demonstreren op de Dam, en dat we er ook met een demosntratie nog lang niet van af zijn.

  Dus volg de linkse kamerleden maar kritisch in hoe ze het de komende tijd gaan doen, en schrijf ze niet te makkelijk af, zou ik zeggen.

 14. Beste Anja,

  Jammer dat je onder de druk bent bezweken om niet te komen. Zoals Hedy D ‘Ancona het zei op het podium: “Het is heel eng dat alle partijen van links tot rechts zich laten weerhouden door 1 man (Wilders) om niet te gaan demonstreren”. Dat is heel gevaarlijk voor de democratie. Het argument van niet demonstreren tegen collega Kamerleden is onzin want tegen Balkenende kwam wel de hele SP (en andere partijen) op de been. En de demonstratie was bovendien uitdrukkelijk gericht tegen racisme en de discriminerende standpunten van de PVV, dat heeft niets met personen te maken.

  Ik hoop dat je de volgende keer er gewoon weer bij bent. Je hebt altijd tot de dappere voorhoede behoort. Ik hoop dat dit zo blijft!

  Rene

 15. Ik ben niet ‘onder de druk bezweken’ Rene, ik heb mijn eigen afwegingen gemaakt. Ook als jij, of Hedy D’ Ancona het daarmee oneens zijn. Ik vind het nogal insinuerend om mijn keuze zo af te doen. En je zou me beter moeten kennen.

  Met de voorafgaande publicaties en uitingen van Nederland Bekent Kleur is wel degelijk de indruk gewekt dat het vooral een anti-Wilders demonstratie zou worden – anders waren de parlementariers er wel geweest.

  Of ik er de volgende keer bij ben hangt er dus vanaf. Wanneer je een brede demonstratie wilt, dan is het misschien handig dat je meer overlegt met de organisaties en partijen die je er bij wilt hebben, en ze niet pas optrommelt als er een petitie overhandigd moet worden.

  Verder dacht ik niet dat iemand jou benoemd had tot voorzitter van de ballotagecommissie van de dappere voorhoede, Rene. Ook dat is een nogal neerbuigende opmerking, en een overbodige.

  Ik begrijp dat je teleurgesteld bent, maar mijn advies aan jou is om er van te leren en er over na te denken wat je kunt doen om de volgende keer een grotere massa op de been te krijgen, inclusief de kamerleden. Als dat tenminste is wat je wilt.

 16. Met Harry ben ik het meer oneens dan met Anja, maar in het algemeen geldt: racisme en islamofobie kan niet in het debat in de Kamer gestopt worden. Het kan alleen op straat, door de beweging van de mensen gestopt worden. De nonsense van Van Bommel dat een demonstratie Wilders in de kaart speelt, staat in schril contrast met de werkelijkheid: toen we in Nederland nog werkelijk een actieve antiracisme beweging hadden vonden racistische en islamofobische vertogen nog veel minder legitimiteit.. Die legitimiteit is juist gegroeid de afgelopen jaren omdat het niemand lukt een tegenbeweging op te bouwen. Ik vind het ontzettend jammer dat de meerderheid in de SP niet inziet dat het nodig is een beweging op te bouwen. Want in het parlement gaat de strijd tegen de islamofobie niet gewonnen worden.

 17. Nee, in het parlement alleen gaat de strijd tegen de islamofobie niet gewonnen worden, Paul, maar alleen op de Dam evenmin. Je doet alsof het een keuze is tussen parlementaire of buitenparlementaire actie. Ik denk dat het gaat om beide, en dat is een oude discussie. Ik heb wel eens het voorbeeld aangehaald van de geslaagde actie om abortus te legaliseren, dat lukte doordat er aan de ene kant een actiegroep was die de Bloemenhovekliniek bezette, een bredere actiegroep Wij Vrouwen Eisen, lobbygroepen in de partijen, en kamerleden die het oppikten. De kamerleden zouden zonder de actie ‘op straat’ geen been hebben gehad om op te staan, maar de actiegroepen zou niets hebben bereikt zonder de parlementariers.

  Ik denk dat het dus belangrijk is om er van uit te gaan dat je op verschillende fronten moet werken, en dus ook op verschillende manieren. De linkse parlementariers hebben zeer bewust gekozen voor een strategie van binnen de lijnen blijven, en of je het daar nu mee eens bent of niet, je zult wel moeten toegeven dat er over is nagedacht.

  Ik ben het heel erg met je eens dat het nodig is om een bredere anti-racisme beweging te bouwen, en daar bedoel ik nog veel meer mee dan de straat op. Dat betekent ook een lange mars door de instituties, gebruik maken van de media, beinvloeding door het gebruik van het web, enzovoorts. Eens was de anti-racisme beweging zover dat er op erkende opleidingen en scholen les over werd gegeven, ik heb dat jaren gedaan. Er zijn dus nog veel meer vormen mogelijk van het creeeren van brede bewustwording dan demonstreren op de Dam, bedoel ik maar. De advertentie van Harry de Winter was ook zo’n initiatief. Heeft een geweldig effect gehad. En er zijn meer initiatieven, die elk weer een andere doelgroep bereiken.

  Kortom: we zijn het er over eens dat er nog veel meer moet en kan, en we zijn het er waarschijnlijk ook wel over eens dat er binnen de SP meer zou kunnen, maar waar we het niet over eens zijn is dat een demonstratie op de Dam de enige ware strategie zou zijn, en iemands aanwezigheid daar de enige meetlat om te bepalen of je wel in orde bent. Vooral elkaar de maat nemen in plaats van in te zien dat er meerdere fronten zijn en meerdere methoden vind ik een erg vervelende en onproductieve manier van op elkaar reageren, zeker als je van elkaar weet dat je voor dezelfde zaak staat.

 18. Hoi Anja,

  Jammer dat je het zo op de man speelt. Laten we het over inhoud hebben. Nederland Bekent Kleur heeft vanaf het begin honderden organisaties erbij proberen te betrekken. Uiteraard ook de SP.
  Maar het landelijk partijbestuur weigerde al in een heel vroeg stadium medewerking en heeft doorverwezen naar de afdeling Amsterdam. De landelijke SP wilde vanaf het begin niet meedoen aan de organisatie van de demonstratie. De Kamerleden hebben we later toch uitgenodigd, maar ook die weigerde zoals je weet om te komen. Aan ons heeft het dus niet gelegen. We hebben geprobeert het zo breed mogelijk te trekken. Dat blijkt ook het comite van aanbeveling van 50 bekende Nederlanders. Als jij denkt dat je weet hoe dat beter moet, hoor ik het graag. Of beter nog: laat de SP het initatief nemen voor een nieuw protest. Laat maar zien dat jullie meer mensen op de been krijgen. Ik sluit me graag direct aan. Die toezegging heb je vast binnen!

  Maar als je meer details wilt weten of hoe je partij zich heeft opgesteld in deze zaal, bel me dan eens. Je hebt me nummer.

  Altijd bereid tot gesprek.

  Rene

 19. Hoi Anja,

  Het is in ieder geval niet de bedoeling om jou de maat te nemen, want jij staat absoluut aan dezelfde kant van de lijn. Ik wil ook best geloven dat er goed is nagedacht door jou en andere kamerleden om niet te gaan, daar gaat het ook niet om. Maar het zal je toch ook niet verbazen dat mensen toch enigszins verbaasd zijn over die keuze, juist van iemand als jij. En ik weet zeker dat Rene Danen dat ook bedoelde met zijn ‘voorhoede’-opmerking, als positief compliment. Zo sta je bekend!

  Op deze manier wordt het een soort loyaliteitsdiscussie, en dat moet het niet zijn. Er blijft echter wel een belangrijke vraag liggen. En dat is niet de vraag welke tactiek (parlement of de straat) het beste is. Ik zie je punt daarin en ben het er grotendeels mee eens. Het gaat om de vraag die o.a. ik en Rene Danen hebben gesteld: hoe kun je racisme op dit moment loskoppelen van Wilders? Er is opgeroepen voor een manifestatie tegen racisme, dat was het uitgangspunt. Maar nogmaals: als Wilders op dit moment degene is die dat racisme vertolkt, dan lijd je toch aan het ‘roze olifant’-syndroom als je Wilders niet noemt? En redeneer eens verder…Nederland Bekent Kleur roept op tot een demonstratie tegen racisme en refereert in geen enkel persbericht aan Wilders. Zouden de teksten op de borden heel anders zijn geweest? Zouden de dirverse sprekers op het podium de naam van Wilders niet hebben genoemd?

  Nogmaals: op een demonstratie tegen sociale afbraak een paar jaar geleden zou het toch ondenkbaar zijn geweest dat een vertegenwoordiger de naam ‘Balkenende’ niet had genoemd? Niet vanwege zijn bril, zijn kapsel…maar omdat hij symbool stond (en staat natuurlijk) voor de sociale afbraak. Het woord ‘Balkenbende’ of ‘Bak Ellende’ is volgens mij verzonnen door Jan Marijnissen zelf.

  Dit lijkt mij de denkfout die gemaakt wordt, en als dat geen denkfout is dan hoor ik graag van jou waarom het geen denkfout is.

 20. Je weet het antwoord al, Kees, want dat heb ik al gegeven. Uiteraard zou het vreemd zijn geweest als er een anti-racisme demonstratie was geweest waarbij de naam Wilders angstvallig was vermeden. Het gaat dus vooral om de gradatie. De kamerleden schatten in dat het voornamelijk een anti-Wilders demonstratie zou worden en daar hebben ze gelijk in gekregen. Dus verkozen zij er niet te zijn, althans niet op het podium, omdat ze een andere strategie voorstaan.

  Of Nederland Bekent Kleur het anders had kunnen en willen doen? Geen idee. Ik was er op geen enkele manier bij betrokken, dus ik weet niet wat de afwegingen geweest zijn. Ik weet niet of de organisatie in staat zou zijn geweest om er minder een anti-Wilders demonstratie van te maken en ik weet ook niet of ze dat wilden. Het is niet meer aan de orde. Het is geweest.

  Je kunt je hoogstens voor de toekomst afvragen hoe je er voor kunt zorgen dat er een bredere groep op komt draven. (Ik vond het niet erg verstandig om van te voren aan te kondigen dat er duizenden zouden komen, want je weet dat er altijd mensen zijn die een mindere opkomst dan onmiddellijk als een mislukking af zullen doen). Dat de politici niet meededen kan nooit meer dan een reden zijn voor de opkomst die minder was dan verwacht. (Dat ik er niet bij was wisten mensen ook pas achteraf, de oproep heeft wel op mijn weblog gestaan.) En inderdaad, als de drie linkse partijen er van ganser harte achter hadden gestaan en hun achterban hadden opgeroepen, zouden er meer mensen zijn geweest. Maar kennelijk is het bij de contacten vooraf niet tot samenwerking gekomen. En je kunt je dus afvragen waaraan dat ligt.

  Je kunt je ook afvragen of het medium ‘demonstratie’ nog wel dezelfde impact en functie heeft als eens – de kleine actie van Harry de Winter kreeg heel veel bijval, de actie om het buitenland te laten weten dat ‘Wilders niet Holland is’ heeft al meer dan tienduizend namen verzameld. Die waren dus grotendeels niet op de Dam. Ikzelf heb langzamerhand mijn twijfels of een demonstratie wel altijd de beste methode is. Demonstraties kunnen een paar funkties hebben: iets aanhangig maken en onder de aandacht van het publiek krijgen, dat kan ook met een kleine demonstratie als de vorm of het thema maar genoeg opvalt. Als het er om gaat om te laten zien hoeveel mensen ergens protest tegen aantekenen moet het wel een heel massale demonstratie zijn, en dat lukt nog maar heel zelden. Ik maak dat ook mee rondom Palestina: het blijkt vrijwel onmogelijk om een werkelijke grote demonstratie op de been te krijgen, toen met de oorlog tegen Libanon was er nog enig ‘momentum’, daarna lukte dat niet meer. Dat zegt nog niet per definitie iets over het aantal mensen dat inmiddels wel meer sympathie hebben gekregen voor de Palestijnse zaak. En ik denk soms: een te kleine demonstratie doet de zaak geen goed, dus zoek naar andere vormen. Ik denk dat de lijst met BNers, die ook de kranten haalde, bij deze demonstratie meer uithaalde dan de mensen die op de Dam stonden.

  De vergelijking met Balkenende gaat natuurlijk mank, want dat was een geheel andere kwestie. Balkenende is de personificatie van het kabinet. Geen van de linkse partijen had er bezwaar tegen om hem in het openbaar te bekritiseren. Dat bezwaar is er volgens de linkse partijen wel als het gaat om Wilders, omdat we inmiddels weten hoe hij keer op keer zijn ‘slachtofferpositie’ uitbuit wanneer hij persoonlijk wordt aangevallen. Dus kiezen de linkse partijen ten opzichte van Wilders een ander strategie dan ten aanzien van Balkenende.

  Daar kun je het mee oneens zijn, maar het is geen denkfout, gewoon een andere inschatting en een andere keuze.

 21. Anja, ik ben het volstrekt met je eens dat we elkaar niet de maat moeten nemen. Zelf had ik zaterdag andere verplichtingen, dus ik was er ook niet. En ik vind ook echt dat je vaak en duidelijk genoeg hebt laten zien waar je staat als het om antiracisme gaat.

  Waar de discussie wel over moet gaan is de strategie van de antiracismebeweging. Natuurlijk kan en mag iedereen kritisch zijn over Nederland Bekent Kleur. De antiracismebeweging gaat misschien niet in het parlement gewonnen worden, hij gaat ook niet gewonnen worden door wat er in Amsterdam over is aan klein activistisch links… NBK mag vanaf het begin geprobeerd hebben te verbreden, de samenstelling van de club werkt ook vanaf het begin al beperkend. Er moet dus een nieuwe basis gevonden worden, waarop die antiracismebeweging gebouwd kan worden. Een basis waar NBK, de IS, etc. natuurlijk onderdeel van uit kunnen maken, maar niet langer alleen aan de knoppen (kunnen en moeten) zitten.

  Nu vind ik het belangrijk de antiracismebeweging onafhankelijk van zogenaamd redelijk rechts op te bouwen. Terpstra en Dijkstal kunnen nooit een basis zijn voor een brede, sociale antiracismebeweging. Wel in beeld komt de SP, samen met GroenLinks, delen van de vakbeweging en andere sociale bewegingen. En dat besef mis ik bij de SP. Marijnissen roept te gemakkelijk: NBK is een solistisch initiatief, ze hebben niet geprobeerd te verbreden. Dat is ten eerste dus niet waar, en ten tweede: de SP probeert het ook niet. Die lijkt zelfs en public te kiezen voor een parlementaristische strategie (Marijnissen en Van Bommel), en is in werkelijkheid volgens mij gewoon tot op het bot verdeeld over hoe de strijd tegen islamofobie, uitsluiting en rechtspopulisme gevoerd moet worden…. Dat kan – dat we het niet precies weten. En misschien gaan we er de komende tijd – als we de integratienota bespreken – wel over discussieren. Maar mijn insteek zou zijn: de SP heeft brede schouders en zal een belangrijke rol moeten spelen in het opbouwen van die antiracismebeweging. Ook op straat.

 22. We zijn het bijna met elkaar eens, Paul.
  Alleen dit nog: ik zie geen reden om niet samen te werken met wat je redelijk rechts noemt. Ik ben heel bewust in Dijkstal zijn club gaan zitten, omdat ik er van uit gaat dat hij weer mensen kan bereiken, ‘omturnen’ noemden we dat in een ver links verleden, die links niet bereikt. En als je werkelijk een brede beweging wilt, dan is het nou juist belangrijk dat mensen zien dat je ook gewoon fatsoenlijk met je gekleurde of islamitische buren om moet gaan als je zo apolitiek of zo on-links bent als maar kan.

  En het zou mooi zijn, een brede antiracisme beweging op links, maar je weet ook wat daarvoor moet gebeuren: ook binnen de SP zouden er veel meer mensen overtuigd moeten zijn dat dat een goede insteek is. En ik bedoel niet dat de gemiddelde SPer niet qua achtergrond en denkwereld tegen zou zijn dat er gediscrimineerd wordt, maar de oplossing wordt toch eerder gezocht in sociaal-economische voorwaarden, je weet wel, wonen, werken, onderwijs, dan in anti-racisme als een aparte noemer om op te mobiliseren. Ik zie dat niet meteen als ‘op het bit verdeeld’, en ik weet niet of jij het weet, maar Harry is buitengewoon populair onder Koerden, onder Surinamers, die doet echt veel meer dan in het parlement zitten – ik heb hem er een paar keer bij meegemaakt.

  Verder moet je als beweging echt de vraag stellen hoe het komt dat het NBK niet lukt om werkelijk te verbreden hoewel ze dat wel zeggen te willen. Ik heb dat ook al meegemaakt met pogingen om een bredere Palestina beweging op te zetten. Wanneer de door de grotere organisaties als radikalinski’s geziene groepen het voortouw nemen zien de organisaties die meer te maken hebben met hun weifelende achterban het al niet meer zitten. En ik zeg dit zonder enig verwijt naar wie dan ook: maar het blijft een bekend dilemma. Wanneer je ‘breed’ wilt zul je je echt af moeten vragen of je geen water in de wijn moet doen, en of je stijl van actievoeren voor die grotere organisaties nog wel aantrekkelijk en te doen is. Wil je geen water in de wijn doen, dan leg je je er in feite bij neer dat je klein blijft. Ik moet zeggen dat ik op een gegeven ogenblik ook ben afgehaakt toen ik vond dat de Palestina demonstraties te radicaal werden, er te weinig op gelet werd welke leuzen er meegevoerd werden enzovoorts. Ik heb met mijn Stichting Kifaia ook te denken aan mijn achterban, en die wil ik na vele jaren zorgvuldig werken aan een vertrouwensband niet in diskrediet brengen. Ik heb weinig oor gekregen voor mijn zorgen daarover, en dan wordt het dus: dan de volgende demonstratie maar zonder mij. Ik noem dit maar als voorbeeld, voor de keuzen waar je voor staat.

 23. Ik begrijp je lange reacties niet Anja. Eerder las ik hier van jou dat mensen (in dit geval leden) moesten “niet lullen maar poetsen”. Dat je niet mee wilde doen is nu wel duidelijk. Gelukkig bestaan voorhoedes uit mensen die wel de zin van actievoeren inzien, en nog de passie hebben om iets te willen veranderen, hoe klein dan ook. Daar hebben ze jou niet voor nodig. Jij wilt niet (meer) in de voorhoede begrijp ik, maar het conformistisch aanpakken. Dat is je goed recht natuurlijk, je bent niet voor niets een politicus.

  Zelf lust ik geen met water aangelengde wijn, maar smaken verschillen. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de moedige mensen van Bil’in, en de buitenstaanders die hen komen helpen demonstreren tegen de muur. Gelukkig maar, dat deze gepassioneerde mensen er zijn, anders zou er nooit meer iets goeds bereikt worden in de wereld. Blijf niet zwijgend langs de kant staan…

 24. Hartelijk dank voor je geweldige verheffende bijdrage, Rieks. Altijd fijn dat er mensen zijn zoals jij die exact weten wie de voorhoede zijn (jij natuurlijk) en wie niet (de mensen die niet doen wat jij vindt dat ze moeten doen). Wat zou er van de wereld terecht komen zonder jou. ik zal ze in Gaza de groeten doen als ik daar weer ben, waar ik natuurlijk weer zwijgend langs de kant ga staan, van de enige echte revolutionair uit Nederland.

 25. Goed, mijn verdiende loon. Maar dat doet allemaal niets af aan het feit dat je te beroerd bent om een paar meter te lopen en even je gezicht te laten, ook al is het dan maar als onbezoldigd privépersoon. Je steekt er hier nog meer energie in om (weinig overtuigend) uit te leggen waarom je er niet was.

 26. Ga jij eens gauw de straat op, Rieks. We zouden anders kunnen denken dat jij ook zo’n slapjanus bent die maar achter de computer zit te leuteren en te beroerd bent om een paar meter te lopen.
  Snap je niet waarom ik er niet was? Jammer dan. Het staat er toch echt in gewoon Nederlands.
  Dus hup! Weg hier! Van je luie kont af! Aksie!

 27. Anja,als er een persoon is die dag en nacht aan het knokken,is voor een betere maatschappij is het wel RIEKS.
  Ik heb je al een aantal keren ontmoet,meestal als het ging over de Palesteinen.
  Bij akties was ik altijd aanwezig,ik heb met die akties 100 enveloppen aan de man gebracht.
  6700 honderd handtekekingen openheid Irak oorlog.
  2500 handtekeningen thuiszorg’
  7 nieuwe leden aangebracht.
  Zaterdag Amsterdam,Maandag Denhaag 5 jaar oorlog(waar was je)
  Woensdag weer Denhaag leraren actie,waar de SP deze keer goed was vertegenwoordigt.
  Ik had je hoog staan,maar na je beledegende uitspraak,naar een super SP.er Rieks,heb ik het met jou wel gehad.
  P.s, een advies ,het zou voor jou ook eens goed zijn,om meer van je luie kont af te komen.
  Aangezien Rieks zich met een scootmobiel moet verplaatsen,is het moeilijk om te gaan lopen.
  Het zou je sieren om je excuses aan te bieden,zo niet ga dan maar boeken schrijven.
  Mijn leven is de SP,en daarom doet dit mijn pijn.
  Gerard.v.d.Voort

 28. Niet meteen zo boos, Gerard. Want zie de humor in van mijn reactie, en kijk even wat Rieks zei. “Te beroerd om een paar meter te lopen”, “Niet meer bij de voorhoede die inziet wat actievoeren is”, ‘conformistisch”, wees eerlijk, dat is tegenover mij die ook het vuur uit de sloffen loopt knap lullig, en dan kun je een koekje van eigen deeg verwachten. Waar de ironie zwaar bovenop ligt, maar misschien is je dat ontgaan.
  Als hij dat tegen mij mag zeggen is ie niet van pap, en dan mag hij ook wat terug verwachten al zit hij duizend keer in een scootmobiel, wat ik niet wist maar wat niet uitmaakt, en al is hij de meest fantastische actievoerder van de SP, waarvoor hulde. Hierbij. Andere SPers die misschien wel eens een keer een andere mening hebben dan jij uit te maken voor lui die ‘zwijgend aan de kant staan’ is niet aardig en niet terecht. Want dat sta ik niet, net zo min als jij en net zo min als Rieks. En dat kun je weten. En ook ik hoef niet alles over mijn kant te laten gaan, al hou ik me meestal reuze in.
  En nou is dit gekibbel wel genoeg geweest.
  Terug naar de inhoud.
  Buitenparlementaire actie is altijd belangrijk geweest voor de SP en blijft dat, maar parlementaire actie is ook belangrijk, en deze keer hebben de kamerleden van de linkse partijen een keuze gemaakt om niet bij een demonstratie te zijn. Daar zijn redenen voor gegeven, waar je het niet mee eens hoeft te zijn. Maar om dan net te doen alsof kamerleden ‘conformistisch’ zijn geworden is echt onzin. Enig idee hoeveel uur per week een beetje kamerlid moet werken? Dacht je dat je dan bij alle demonstraties zou kunnen zijn, als je al zou willen? Dus doe me een lol, hou die lui ook een beetje in ere, niet meteen blaffen dat ze tekortschieten als ze niet elke dag buiten staan, we werken samen. Voor hetzelfde doel. We zijn ook een politieke partij, vind je kamerwerk niet belangrijk dan kun je je altijd nog bij een actiegroep aansluiten die niets anders doet. En dan komen we elkaar ook wel weer tegen.

 29. Beste Anja,mijn excuus voor mijn reactie op het Rieks verhaal,maar vanmoren kwam ik tot de ontdekking dat het niet om die Rieks ging die ik ken.
  Een niet veel voorkomende naam geeft dan verwarring,sorry.
  Groetjas Gerard.v.d.Voort.

 30. Nou, daar ben ik dan blij om, Gerard. Want de Rieks die ik kende – ik wist alleen niet dat hij Rieks heette – is een toffe gozer die ik vaak bij demonstraties en manifestaties over Palestina tegenkom, en het zou me van hem hebben tegengevallen dat hij zo lullig deed tegen mij, want tenslotte weet hij dat ik me ook erg inzet voor de zaak. Maar zo goed kende ik hem nou ook weer niet.
  Dus dat is opgehelderd, en dank je voor je excuus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *