Dossier 12: Het demografisch probleem


12 Het demografisch probleem

Tikva Honig Parnass: Wie vast wil houden aan een joodse meerderheid binnen Israel, met een wereldwijd beroep op joodse zelfbeschikking en de noodzaak van een ‘nationale identiteit’, bepleit daarmee in feite een apartheidsregime met ingebouwde achterstelling en discriminatie van niet-joden. Als we de ‘demografische kwestie’ als legitiem argument gebruiken om het recht op terugkeer tegen te houden, kom ook de optie van de ’transfer’ weer om de hoek kijken.
(Between the Lines, maart 2002, uit Spiegel, pag 25)

Het voortbestaan van de joodse staat is afhankelijk van een joodse meerderheid in het land.
Veel Israelische maatregelen zijn alleen te begrijpen vanuit de angst die meerderheid te verliezen.

Onderwerpen:
1. De pogingen om joden naar Israel te krijgen
2. De dreigende etnische zuivering
3. De keuzes waar Israel voor staat: is het mogelijk om tegelijk een democratie en een joodse staat te handhaven?

Fragmenten:

Het zionisme creeerde een sterke staat, maar wist toch niet de meerderheid van de joden te overtuiegn er te komen wonen. Eenderde van de joden woont in Israel, en slechts 1% van de Amerikaanse joden was bereid om ‘aliya’ te maken. Waarmee niet gezegd is dat er niet een sterke joodse groep is in de VS die niet geheel achter Israel staat, misschien juist omdat ze er niet voor voelen om te emigreren naar een land dat het aanzienlijk minder kansen biedt, dat minder veilig is, en waar alle jonge mannen drie jaar van hun leven in dienst moeten. Dus is er de grap: een zionist is een jood die een andere jood betaalt om in Israel te wonen.

Veel van de joden die naar Israel zijn gekomen doen dat niet geheel uit vrije wil, van de Russische joden, die uit Irak, Zuid-Afrika, Argentinie, Noord-Afrika zou een onbekend deel liever naar de VS zijn vertrokken, schrijft Jeff Halper, weblog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *