Verklaring van United Civilians for Peace

28-12-2008
Bevolking in Gaza schreeuwt om bescherming

De Israëlische aanval op de Gazastrook vormt een ongekend dieptepunt in de steeds verder escalerende spiraal van geweld in de regio. De Israëlische regering legitimeert de luchtaanvallen als reactie op de raketbeschietingen vanuit Gaza na de beëindiging van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar de recente gewelddadige escalatie is niet los te zien en mede het gevolg van de contraproductieve politieke isolatie van Hamas en onaanvaardbare economische en humanitaire blokkade van Gaza.
Het disproportionele militaire geweld maakt een definitief einde aan het Anapolis vredesproces voor zover dat ooit levensvatbaar is geweest. Een politieke oplossing van het Israëlisch-Palestijnsconflict lijkt verder weg dan ooit en vergt een doortastend, geloofwaardig en eensgezind optreden van de internationale gemeenschap. De internationale gemeenschap heeft tot nu toe ernstig gefaald.
Onmiddellijke stopzetting van alle geweld, ongehinderde toegang van Palestijnse burgers tot humanitaire hulp en onvoorwaardelijke politieke dialoog met alle partijen is nu van het grootst mogelijke belang, aldus United Civilians for Peace (UCP), de coalitie van vredes- en ontwikkelingsorganisaties.
De jongste bloedige aanvallen van het dichtbevolkte Gaza vormen vanwege het disproportionele en ongediscrimineerde karakter een ernstige schending van de Vierde Conventie van Genève en zijn daarom een oorlogsmisdaad. Het UCP steunt de dringende oproep van de secretaris-generaal van de VN dat Israël zijn verplichtingen voortvloeiend uit internationaal humanitair recht en mensenrechten moet naleven. Het UCP veroordeelt het excessief geweld door Israel waardoor inmiddels al bijna 300 mensen zijn gedood en honderden werden verwond, en de raketaanvallen door Palestijnse extremisten die tot nu toe slechts één Israëlische slachtoffer heeft geëist.
Op 5 december riep UCP Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen op om zich binnen de Europese Unie sterk te maken voor de beëindiging van de blokkade van de Gazastrook. Het UCP roept Minister Verhagen opnieuw en met klem op zijn inzet niet te beperken tot een plichtmatige verklaring van zorg over de situatie in Gaza en een oproep aan Israël maximale terughoudendheid te betrachten om burgerslachtoffers te voorkomen. UCP roept de Nederlandse regering op om al haar diplomatieke middelen in te zetten om te zorgen dat de aanvallen op de Gazastrook en de blokkade onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden beëindigd.
Het Nederlandse parlement dient op korte termijn de effecten van de politieke isolatie van Hamas, de blokkade van Gaza en de recente gewelddadige escalatie te evalueren en mede op basis daarvan het beleid inzake het Israelisch-Palestijnsconflict te herzien.
Indien de luchtaanvallen volgens de militaire woordvoerder van Israël inderdaad slechts het begin zijn, dan heeft de Nederlandse regering wederom de kans te bewijzen of het staat voor het recht van de sterkste of voor de kracht van het recht en opkomt voor de bescherming van een burgerbevolking onder bezetting zoals gewaarborgd in het internationaal recht.
Bron: UCP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *