Dries van Agt wil onderzoek naar oorlogsmisdaden

0aa081230-cook-gaza.jpg

PERSBERICHT

31 december 2008

Van Agt: onderzoek door VN nodig naar oorlogsmisdaden in Gaza

Nederland moet het initiatief nemen tot een VN-onderzoek naar
oorlogsmisdaden in Gaza. Dat zegt Dries van Agt, nadat het Israëlische leger
in vier dagen meer dan driehonderdvijftig Palestijnen heeft gedood, onder
wie tientallen vrouwen, kinderen en bejaarden. Van Agt doet deze oproep
nadat Aartsbisschop Desmond Tutu de noodklok heeft geluid. De
Nobelprijswinnaar van de Vrede zei op 28 december over de Israëlische
aanval: “The bombardment bears all the hallmarks of war crimes.”

Van Agt: “Het is treurig dat onze regering in gebreke is gebleven het
disproportioneel geweld dat Israël loslaat op Gaza te veroordelen. Staat er
niet in de mensenrechtenstrategie van minister Verhagen dat mensenrechten
altijd gelden en overal en voor iedereen? Voor iedereen?
Blijkbaar niet voor de Palestijnen. Tegen de wurging van Gaza, een strook
land zo groot als Texel waar anderhalf miljoen mensen bijeengepropt zitten
in voedselnood, heeft de minister zich ook nooit uitgesproken!”

De minister wijt de dood en verderf zaaiende luchtaanvallen van Israël
helemaal aan provocaties van Hamas. Verzwegen wordt dat het Israël was,
zoals ook commentatoren van de Israëlische kwaliteitskrant Ha’aretz hebben
geconstanteerd, dat begin november met een militaire operatie in Gaza het
bestand heeft geschonden dat toen nog van kracht was.

Bovendien laat de minister van Buitenlandse Zaken onvermeld dat Israël, in
strijd met de bestandsafspraken, de wurgende blokkade van Gaza niet heeft
versoepeld, laat staan opgeheven. Van Agt: “De vooraanstaande Israëlische
mensenrechtenorganisatie B’Tselem noemt de Gazastrook ‘One Big Prison’. In
die gevangenis was het leven al een hel voordat de bombardementen begonnen.”

“Het staat niet ter discussie dat de Israëlische regering het recht heeft om
haar burgers tegen Palestijnse raketten te beschermen”, zegt Van Agt.
“Maar de reactie op beschietingen dient volgens het humanitair oorlogsrecht
proportioneel te zijn en onderscheid te maken tussen militaire en civiele
doelen. Sinds 2004 zijn er door Palestijnse raketbeschietingen ongeveer
twintig slachtoffers te betreuren. Die beschietingen zijn verfoeilijk. Maar
hoe volslagen disproportioneel is het om op één dag, onder het mom van
zelfverdediging, meer dan tien keer zoveel mensen te doden als in vier jaar
door de raketbeschietingen zijn omgekomen?”

Een VN-onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van oorlogsmisdaden. Van
Agt: “Minister Verhagen dient zich voor een dergelijk onderzoek sterk te
maken, ook omdat het bestrijden van internationale straffeloosheid tot de
speerpunten van zijn mensenrechtenstrategie behoort. Mocht blijken dat
oorlogsmisdaden zijn gepleegd, dan moeten de verantwoordelijken
aansprakelijk worden gehouden”, aldus Van Agt.

“Bovendien moet het nu afgelopen zijn met het vertroetelen van Israël door
de EU”, vindt Van Agt. “Het onlangs in de EU genomen besluit Israël nog meer
voorrechten te verlenen en voordelen toe te schuiven dan dat land al heeft
gekregen, behoort te worden ingetrokken. Het zou absurd zijn Israël nu nog
meer presentjes aan te reiken. Met een staat die zich zo gedraagt kan er
geen business as usual zijn.”

14 gedachten over “Dries van Agt wil onderzoek naar oorlogsmisdaden

 1. Aside from the fact that Israel’s response was anything but judicious, the idea that it was Hamas who broke the six-month truce is a complete fabrication.

  On the night of the U.S. election, Israel fired missiles on Gaza that were aimed at closing down a tunnel operation they believed Hamas was building in order to kidnap Israeli soldiers. http://www.lewrockwell.com/frank/frank41.html

  “The escalation towards war could, and should, have been avoided. It was the State of Israel which broke the truce, in the ’ticking tunnel’ raid … two months ago,” the Israeli peace group Gush Shalom wrote in a press release. “Since then, the army went on stoking the fires of escalation with calculated raids and killings, whenever the shooting of missiles on Israel decreased.”
  http://zope.gush-shalom.org/home/en/events/1230387660

 2. Ik heb ook zo’n waardeloze brief teruggekregen. Ze hebben daar gewoon een standaardbrief. die sturen ze dan naar iedereen die vragen heeft over dit onderwerp.

 3. Deze?

  Geachte mevrouw Legêne,

  Minister Verhagen heeft uw e-mails met kenmerk 87563 en 87564, waarin u uw zorgen uit over de huidige situatie in de Gazastrook, in goede orde ontvangen en mij verzocht hierop te reageren.

  Minister Verhagen deelt uw zorgen over de situatie in het Midden-Oosten. Hij betreurt de geweldsescalatie die momenteel in de Gazastrook plaatsvindt, en veroordeelt de provocaties van Hamas die tot deze situatie hebben geleid. De Nederlandse regering roept Israël op maximale terughoudendheid te betrachten in het gebruik van geweld. Zoveel mogelijk dient voorkomen te worden dat er slachtoffers onder de burgerbevolking vallen.

  Ik wil ten slotte benadrukken dat Nederland sterk voorstander is van een alomvattend akkoord voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Nederland voert hiertoe bilateraal en in EU- en VN verband een actief beleid.

  Ik vertrouw erop u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd.

  De Minister,

  Voor deze,

  Drs. G. Heijkoop
  Plv. directeur Directie Noord Afrika en Midden-Oosten Ministerie van Buitenlandse Zaken

 4. Juisat, ja!

  Verhagen “BETREURT de geweldsescalatie die momenteel in de Gazastrook plaatsvindt (door WIE dus?, OM), en VEROORDEELT de
  PROVOCATIES VAN HAMAS DIE TOT DEZE SITUIATIE HEBBEN GELEID.”
  (Kapitalen van mij, OM).

  Hoe krijgt deze zelfbenoemde mensenrechtenprotagonist het in godsnaam voor elkaar om in één zin:
  -het geweld slechts te betreuren (en verderop: slechts op te roepen tot “maximale terughoudendheid”), in plaats van tot stoppen van het egweld op te roepen;
  -te verzwijgen welke zijde -Israël dus- verantwoordelijk is voor de escalatie;
  -te liegen door “provocaties van Hamas” als oorzaak aan te wijzen van de ontstane situatie!

 5. 01-01-2009 Aan allen die dit lezen. ‘Een voorspoedig 2009!’ En dat zeer velen van ‘hun staar’verlost mogen worden opdat ze beter kunnen lezen en zien! en dat ze ‘gehoorapparaten’ krijgen,opdat ze beter kunnen horen en dat de’schellen’ van hun ogen zullen vallen en ze eindelijk inzien dat ze een “koekkoeks jong” hebben verzorgd! Er kan gedacht worden,’die vent is gek’! Dat houd niet in dat hier over nagedacht kan worden. Wij woonden in Vught, in het huis van Huib Luns,de vader van Jozef Luns,en op 25 januarie 1945 (we waren 3-4 maanden door de Schotten bevrijd) viel een van de V eens van uit de Achterhoek op weg naar Antwerpen (hij was ons al voorbij)draaiden om de Sint Lambertus toren terug en viel honderden meters verder in onze tuin naast de Dommeldijk. Bij ons was veel stuk. Mijn moeder en zus hadden veel glasspinters in hun gezicht evenals mijn jongste broer Mario ( 17 lidtekens). Die liep het huis uit om 20 meter verder tegen de ‘vlakte’ te vallen. Door toedoen van enkele meubelmakers van de Fa Jonkers die hem hielpen en de snel terplaatse Schotsche militaire arts werd zijn halsslagader ‘gedicht’Vele jaren later kwamen er nog glasspinters uit zijn gezicht,ook bij mijn moeder. Jozef Luns was later minister van Buitenlandse Zaken en kwam in aanvaring met Robert Kennedy en de VS. Het ging over Nieuw Guinea want dat moest naar Indonesie en het is een totaal ander volk! Waarom niet samen met’Duits Nieuw Gunea? Nu is dat ‘mandaat gebied onder Australie zelfstandig! Dit is de 2e inmenging van de VS.Indonesie is daar zonder ophouden aan het ‘koloni.zeren’gegaan’ De 1e inmenging volgt nu. Franklin D. Roosevelt was een grote voorstander om na de Tweede Wereld Oorlog dat kolonizeren van volkeren uit te bannen! Laat Franklin D. Roosevelt kort voor zijn dood in de tijd van de Jalta conferentie Koning Abdel Aziz van Saudi-Arabie ontvangen. Dit is het gedeelte wat zich afspeeld in 1945 toen Stalin-Churchil en Roosevelt daar die bewuste conferentie in Jalta hadden. Drie mannen die de “dienst” over de wereld gingen regelen!!! 2 Oorlog misdadigers, Stalin was de grootste en ergste,maar Churchils verleden was zeker niet ‘brandschoon’ Zie wat hij in Zuid-Afrika (Boerenoorlog) op z’n geweten heeft en ook in 1917 bij de ‘verovering van Palestina’ op de Turken.Onder zijn bevel is er o.a. mosterdgas gebruikt. Zie het boek van Robert Fisk ‘De grote beschavingsoorlog’en dan was er nog Roosevelt-de president van Amerika en ziekelijk. Tijdens of iets later ontving hij op z’n schip ‘de Quiney’ koning Abdel Aziz van Saudi-Arabie. Hier volgt het gesprek: in het volgende deel. J.F. Verhagen

 6. 2e deel 2: Eenbijzondere ontmoeting. Roosevelt een kleine man,zittend in z’n rolstoel. Het was op het dek van de Quiney. Aan de andere kant koning Abdel Aziz,een reus van 1 meter 90. Zijn gezichts vermogen was beperkt en hij liep met een stok. Het klikte meteen tussen de twee. Koning Aziz grapte,u boft in die rolstoel. U kunt overal heen rollen. Ik heb het moeilijker. Roosevelt zei: Als u wilt,mag u mijn tweede rolstoel hebben. Stem: ‘Na de gebruikelijke plichtpleging kwamen ze terzake. 3 punten stonden er op de agenda:Goedkope olie-de aanleg van een Amerikaanse basis en de heikelijke kwestie Palestina. Roosevelt zei:’Majesteit,ik zou graag uw mening willen horen over een probleem dat ik in Amerika heb. Veel mensen eisen van me dat ik zeg dat de joden recht hebben op Palestina. Maarik zou graag uw gedachten daarover willen horen. Abdel Aziz zei: Het is verschrikkelijk wat Hitler de joden heeft aan gedaan. ‘Het is het ergste wat je een mens kunt aandoen. Maar ik begrijp niet waarom u land van de Arabieren wilt pakken om het aan de joden te geven. Wij hebben het niet gedaan. Waarom geeft u ze niet het beste stuk van Duitsland? Hij luistrde naar de koning en zei:’Ik wil u iets beloven: Ik zal niets doen of besluiten zonder eerst met u en de joden te overleggen. Beide partijen dienen te worden geraadpleegd.stem: Dit was de eerste van vele beloften,die niet zouden worden nagekomen. Vanaf dat moment werd Palestina hoofdoorzaak van spanningen in het Amerikaans-Saudi’s pact! George Marchall was minister van Buitenlandse Zaken en was natuurlijk aanwezig bij die bespreking tussen Roosevelt en Abdel Aziz op de Quiney. In 1947 voelde zoon Faisal zich verraden en hij sprak toen met Marchall. Bij het delingsplan van Palestina in een Joods en in een Palestijns deel. Met een kluitje in het riet ???? VN-Resolutie 181 (II) van de algemene Vergadering (29 november 1947) —Verdelingsplan voor Palestina— De VS was de eerste die voor stemde. Ook Truman moet het nodige geweten hebben. Op internet is te vinden dat die,belofte van Roosevelt aan Abdel Aziz en ook dat Truman die bewust niet gehouden heeft. Op 4 oktober 1946,na druk van anderen,kondigt Truman in een toespraak aan,dat de Amerikaanse regering het stichten van “een levensvatbare Joodse staat,in een passend deel van Palestina ,kan steunen. Later die maand schreef hij een brief aan de koning van Saudi-Arabie waarin hij zijn steun voor een Joodse staat uitlegt en de koning uitnodigt in de VS om over de kwestie te overleggen. Hiermee breekt Truman de belofte die Roosevelt aan koning Saud heeft gedaan,dat:”de VS geen beleid zullen bepalen zonder overleg met zijn Arabische contactpersonen. Tot zover! Dan dank ik Gerrie van Zoelen voor haar reactie over het Marokaans Kwartier in Oost Jeruzalem in 1967. Zo kunnen wij steeds meer aantonen dat het met Israel wel heel erg mis is gegaan!!! Maar het allerergste is dat “wij” en speciaal onze “leiders” hier niets aan ‘willen’ doen. Het gaat echt de zelfde kant op als in de dertige – veertiger jaren van de vorige eeuw.’Wir haben es nicht gewust!’,maar ook in Nederland hebben wij het niet genoeg willen zien en daar zijn de ‘Palestijnen’ uiteindelijk de dupe van geworden!!!!!!Wat de wereld en speciaal Amerika doet,daaraan kunnen ‘wij’niet zoveel doen,maar op onze regering kunnen ‘wij’ wel druk uitoefenen en dus moet Maxime Verhagen onze minister van Buitenlandse Zaken anders ‘optreden’ en niet langer aan het ‘handje’van Tzipi Livni,de minister van Buitenlandse Zaken van Israel,lopen. Iemand wiens vader ‘Eitan Livni’door de ‘Britten’in 1946 tot 15 jaar veroordeeld is vanwege diens gepleegde terreur daden. Maar onder ‘Israel” was hij 2 jaar later weer vrij man 1948 (uitroepen staat Israel) Knesset lid geweest en ‘geeerd’. In 1991 overleden en op zijn ‘zerk’ de landkaart van ‘Groot Israel’ (van de Middellandse Zee tot aan de Jordaan.) De terreurdaden van deze,in Polen geboren Jood,en in andermans land Palestina kan niet worden vergeleken met het’verzet’tegen een bezetter van hun land!!! En met wat voor middelen??? Heeft Eitan het bloed van zijn slachtoffers van zijn handen kunnen wassen??? En zijn dochter is bij de Geheimedienst de Mossad geweest. (op internet wordt zij spionne in Parijs genoemd,vandaar dat ze niet alleen Hebreeuws en Engels spreekt,maar ook Frans) En met zo’n voorgeschiedenis moet je met haar lopen en handen schudden en’lief’ voor haar zijn. Och’erm en wat heb ik met Maxime Verhagen,de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken te doen als hij’overstag zal gaan’! Dries van Agt was zo moedig om het te erkennen en wat heeft hij het daarna moeten verduren en dat tot op de dag van vandaag!!! Ik zie regelmatig reacties van,ja van mensen die maar wat schrijven zonder het echt te weten! Dat zou Maxime Verhagen ook kunnen overkomen en is hij daar tegen bestand??? Maar ik heb ook gelezen:’Ze zouden bij het CDA meer ‘van Agt(ten)moeten hebben.! Volkomen mee eens. Ik ben niet zo handig genoeg on te ‘slepen’ te ‘plakken’ en wat je zoal nodig hebt om dit alles onder de aandacht van”ons ‘kabinet’ Tweede kamer en ook de Eerste te brengen. Zijn er mensen die dat voor mij kunnen??? En als er mensen zijn die niet geloven dat ik geen onzin schrijf,dan hebben ze hier mijn adres. joop@verhagenleiden.nl J.F. Verhagen

 7. Luister eens Joop, het zou helpen wanneer je niet van die ondoordringbare lappen tekst op dit weblog zou zetten, maaar korter, en helderder, en duidelijker zou zeggen wat je te zeggen hebt. Ik kan je voorspellen dat weinig mensen de moeite zullen nemen om zich hierdoor heen te eten.

 8. Het Gaza conflict is momenteel maar niet alleen nu, een slepend en lijkt bijna een onoplosbaar conflict. Steeds meer hoor ik achtergrondverhalen die het voor mij steeds onbegrijpelijker maken waarom er zo traag of nauwelijks gereageerd wordt door onze Nederlandse regering. Volgende week pas komt de VN officieel bij elkaar en dat is toch veel te laat? Ik probeer mijn gezonde verstand te gebruiken en de mensen in Israel niet als vijand te gaan zien. Er zijn veel mensen in Israel die dit geweld ook verafschuwen en de verhoudingen tussen de militaire macht ten opzichte van het verzet van de Palestijnen ongelijkwaardig en onterecht vinden. Maar wie bepalen wat er nu gebeurd? Onder het mom van zelfbescherming? Wat doen de Palestijnen? Terroristische aanslagen? Nee het is ook en zeer terechte zelfbescherming, overlevingsdrang en verzet tegen een bezetting die gewoon niet is te verantwoorden. Ik weet nog steeds te weinig van de oorzaken van dit al jarende bestaande conflict. Maar geschiedenis of niet; er gebeurd nu iets wat niet mag; wat alle mensenrechten schendt en zoveel ellende en haat oplevert! Hoeveel kunnen mensen verwerken? hoeveel kinderen zullen opgroeien met alleen een kader van angst en puinhopen? Het doet me “goed” te lezen wat anderen schrijven en dat er mensen zijn als dhr. van Agt die met een politieke achtergrond, zijn mond wel opendoet. Hopelijk lukt het mensen zoals hij (helaas werkt het toch zo) om invloed en druk uit te oefenen op onze ministers! Zij alleen zijn in staat om de regering van Israel aan te spreken op diplomatiek terrein. Ik hoop van harte dat men met sancties komt om duidelijk te maken dat de Israelische regering niet (meer) alles kan doen zonder dat dit ongestraft blijft want het lijkt alsof zij zich onschendbaar hebben verklaard en dat maakt alles mogelijk. Dat wat er nu gebeurd moet worden gestopt en wat komen gaat al helemaal! Weet iemand wat er momenteel gedaan wordt met de kinderen in de Gazastrook? Is er enige vorm van opvang/slachtofferhulp?

 9. Pingback: Weblog Paulus Jansen » Oorlogsmisdaden

 10. eerst schreef ik deze brief aan Balkenende:Open brief aan Balkenende

  6 januari 2009
  Geachte heer Balkenende,
  met kromme tenen hoorde ik hoe u via de media liet weten dat u begrip heeft voor de gewelddadige acties van Israël.
  Ik schaam mij dood internationaal te worden vertegenwoordigd door een minister-president die propageert dat geweld van een al tientallen jaren onderdrukte underdog beantwoord wordt met extreem geweld door een superleger. Door het superleger van een staat die al tientallen jaren de streek waartoe de underdog verbannen is bezet en tiranniseert, die talloze VN resoluties naast zich heeft neergelegd en waar Nederland en de US wapens aan leveren.
  Net zoals ik mij doodschaam te worden vertegenwoordigd door een minister-president die niet toestaat dat er een grondig onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de werkelijke redenen die maakte dat hij Nederland, in navolging van de Bush-regering, de oorlog in Irak en in Afganistan in sleepte. Door een minister-president die blijft zeggen dat hij dat deed omdat Saddam Hoessein zich niet hield aan VN resoluties.

  Een paar vragen:
  ▸ Hoe verklaart u dit met twee maten meten?
  ▸ Hoe rijmt u dit met de ‘christelijke normen en waarden’ die u belijdt voor te staan.
  ▸ Wat, in godsnaam, motiveert u eigenlijk ten diepste?

  Ik kan mij niet aan de gedachte onttrekken dat u zich laat motiveren door angst. Angst voor verlies van handelsbelangen – in dit geval wapens. Angst voor verlies van ‘aanzien’ van de US. Angst voor de woede van partijgenoot de Hoop Scheffer van de NAVO.

  Ik vraag u met klem om u ervan te vergewissen of deze – angstige? – uitgangshouding het volk dat u vertegenwoordigt waardig is.

  Hoogchtend,
  AJF Perizonius

  en na een nietszeggend antwoord nu deze:
  Open brief aan Balkenende

  2 februari 2009
  betreft uw reactie dd 27 januari 2009 op mijn brief dd 6/1/09

  Geachte heer Balkenende,

  U heeft mij een ‘reactie’ gestuurd op mijn brief dd 6/1/09. Het woord reactie is goed gekozen. Het is inderdaad een reactie. Geen antwoord.

  U probeert deze reactie op een antwoord te laten lijken. Uw eerste zin begint met ‘In uw brief’. Dat klinkt alsof u mijn brief gelezen heeft, alsof u daarop gaat antwoorden. Dat blijkt echter geheel niet het geval.
  Na de woorden ‘het kabinet deelt uw zorgen over de situatie in het Midden-Oosten’ valt alle zin nog door te lezen als vanzelf weg. Er is dan doorzettingsvermogen voor nodig om de rest van de voorgebakken en nog maar eens opgewarmde tekst te lezen.

  U eindigt uw brief met ‘Indien u nog meer informatie wenst (..)’.
  En nee, ik wens niet alleen niet méér informatie, ik wenste helemaal geen ‘informatie’. U geeft met deze woorden heel expliciet aan mijn brief niet gelezen te hebben.
  Ik heb u in mijn brief een aantal vragen gesteld waarop u met geen woord reageert.

  Hetzelfde gebeurt vaak met kamervragen die aan u gesteld worden. Zo ook met de vragen over hoe de besluitvorming tot deelname aan de oorlog in Irak tot stand is gekomen.
  Het maakt mij kwaad. Het is frustrerend. De minister-president neemt heel beleefd de moeite en de tijd om op mijn brief te reageren, maar hij gaat daarbij met geen woord in op de inhoud. Ik krijg een vaag braaf verhaal terug. Wat uw reactie bij mij oproept is ‘ja ja’. Zoveel woorden, en zo weinig inhoud….

  Van communiceren is geen sprake. Een waardeloze reactie.

  Ik had veel liever een eenregelige reactie van u terugontvangen, zoals bijvoorbeeld, ‘het spijt mij niet op uw brief te kunnen reageren’ dan anderhalf A4tje vol loze woordenbrei.

  Als u mijn broer was, zou ik u door elkaar schudden.

  Hoogachtend,
  AJF Perizonius

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *