Interview met Jaap Hamburger

jaaphamburger.jpg

In mijn partijblad de Tribune een interview met voorzitter Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid, vaak aanwezig op dit weblog, om wat hij zegt en schrijft, of omdat we weer eens ergens naar tevredenheid naast elkaar solidair zitten te wezen.

Ik ben natuurlijk dik tevreden met dat interview. Tekst Willem Bos, foto Karen Veldkamp. Een deel er uit:

Door jullie opstelling inzake het conflict in het Midden-Oosten zitten jullie ook midden in de discussie in Nederland, over de verhouding tussen verschillende bevolkingsgroepen.
“Ja, onze hoofdtaak ligt bij het Israëlisch-Palestijnse conflict, maar in onze statuten staat ook dat we willen bijdragen aan de discussie over dat conflict in de Nederlandse samenleving. Nu wordt van allerlei kanten gezegd dat het Midden-Oostenconflict niet in de Nederlandse samenleving moet worden geïntroduceerd. Ik vind dat onwaarachtig en niet realistisch. Toen Nederland nog kritiekloos achter Israël stond, heb ik dat nooit gehoord. Nu er andere meningen klinken, heet het dat het conflict hier wordt geïntroduceerd. Het is niet realistisch, omdat de samenstelling van onze samenleving voorgoed veranderd is en dit conflict wereldwijd nu eenmaal heftige emoties oproept. Wij kunnen in die discussie mogelijk iets betekenen, door ons standpunt uit te dragen. Wij zijn in onze kritiek op het Israëlische beleid geloofwaardiger dan de meeste traditionele Joodse organisaties en kunnen zo een brug slaan naar de emoties van anderen en misplaatste anti-Joodse sentimenten helpen dempen. Dat doen we ook, met succes.

Door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en acht andere Joodse organisaties werd begin januari naar aanleiding van de aanval op Gaza een verklaring uitgegeven waarin ze Nederland opriepen om ‘solidair te zijn met de veiligheid van Israël’. Dat beschouw ik als bedrieglijk, een poging oude pro-Israëlische sentimenten te activeren om kritiek te smoren. De strategische veiligheid van Israël was helemaal niet in het geding. En wat betreft de veiligheid van Israëlische staatsburgers, die werd door het voorafgaand staakt-het-vuren geborgd. Het meest verbazingwekkende was dat die verklaring ook ondertekend was door het Joods Maatschappelijk Werk en het Israëlitisch Kerkgenootschap: twee organisaties die hun werkterrein in Nederland hebben en zich statutair helemaal niet horen uit te spreken over het Israëlisch-Palestijnse conflict, of de politiek van Israël.

Kijk, als de grote Joodse organisatie zich op deze cruciale momenten volledig identificeren met Israël en in alle toonaarden het optreden van Israël verdedigen, dan is het wat veel gevraagd van – laten we zeggen Marokkaanse jongens van 17, 18 jaar – dat die tezelfdertijd nauwgezet het gewenste onderscheid maken tussen Israël en ‘de Joden’. Dan valt moeilijk van die jongeren te verwachten dat ze zeggen: wij laten die Joodse organisaties er helemaal buiten en richten onze kritiek alleen op het Israëlische beleid.”

Als die jongeren leuzen tegen joden roepen – hoe misplaatst en verwerpelijk ik die leuzen ook vind – dan is dat geen uiting van sluimerend, autonoom antisemitisme, maar mede een reactie op de opstelling van de Joodse organisaties die zich, hoe je het ook bekijkt, solidair verklaren met de Israëlische agressie. Daarna maken die organisaties van dergelijke uitingen met veel tam-tam een nieuw maatschappelijk probleem, ‘het oplevend antisemitisme’ geheten. Die houding vind ik te vergelijken met die van een pyromaan die roept: ‘Brand, brand’, nadat hij die zelf heeft helpen aansteken.

Je kunt kiezen waar je de rest wilt lezen, op de website van de SP, hier, of op de website van Een Ander Joods Geluid, hier.

12 gedachten over “Interview met Jaap Hamburger

 1. Iets heel geks hiermee naar mijn bescheiden mening: In de voorlaatste alinea heeft Hanburger helemaal gelijk, en in de laatste ( en in delen van de rest van het interview) vliegt hij totaal uit de bocht. Die jongeren roepen die leuzen mede als reactie op de opstelling van joodse organisaties, kom nou toch. Antisemitisme is antisemitisme, en suggereren dat een joodse organisatie door een ( ja in mijn ogen ook verkeerde) opstelling in een conflict dit antisemitisme over zich afroept is een gotspe. En, als het niet van EAJG was gekomen, op zichzelf al antisemitisch. Ik wil niet flauw doen over zelfhaat maar dankbaar zijn dat het imiteren van sissend gas na je toespraak uitmondt in een beschaafd applausje gaat mij ook veel te ver. Met alle respect voor de organisatie en de heer Hamburger hoor, daar niet van.

 2. Stop even, Sebastiaan, Het kan zijn dat je niet snapt wat Jaap Hamburger zegt, maar hij zegt in feite hetzelfde wat ik hier ook al eerder heb gezegd, en ook als je het niet met hem eens bent, hij vliegt niet uit de bocht.
  Het punt is dit: het wordt die jongens kwalijk genomen dat ze hun terechte woede tegen Israel omzetten in een slogan tegen joden in het algemeen. Inderdaad, niet best. Tegelijkertijd ziet bijna iedereen over het hoofd dat nogal wat van de joodse organisaties dat onderscheid ook niet maken. Die vinden het vanzelfsprekend dat ze achter Israel staan omdat ze joods zijn. Dan kun je je ook niet meer achter ‘antisemitisme’, verschuilen wanneer die jongens het verschil niet zien tussen Israel en ‘joden’. Dat is het punt. Dat lijkt me gewoon logisch en te volgen.

 3. Hallo Anja,

  Jaap Hamburger lijkt een beetje op Donald Fagen van Steely Dan 🙂
  Een iets voller gezicht, maar toch…

  http://www.facebook.com/group.php?gid=50242547219

  Is misschien een tip of idee voor jou en EAJG.. de jonge Palestijnse journalist Sameh A. Habeeb is bezig met een nieuwe Palestijnse online krant, de Palestinian Telegraph geheten. Ik denk dat bijdragen van jou en het EAJG over Gaza en de Palestijns-Israelische kwestie meer dan welkom zouden zijn. Met jouw ervaring, en bijvoorbeeld betrokkenheid bij Stichting Kifaia… lijkt me duidelijk!!

  Sameh A. Habeeb

  Palestine Office, Gaza Strip

  Sameh.habeeb@gmail.com

 4. Er valt niks toe te geven, Jolande. Je bent aan het proberen me uit te lokken. Dat is kinderachtig en al door velen voor jou tevergeefs geprobeerd. Niet doen.

 5. Beste Sebastiaan,

  Je hebt denk ik in zoverre gelijk, dat ik wel een erg rechtstreeks verband suggereer tussen de opstelling van de joodse organisaties en het roepen van die verwerpelijke slogans door anderen. Laten we van dat laatste overigens niet doen alsof het massaal en bij herhaling gebeurd is; in Amsterdam heeft niemand die ik heb gesproken er bij de demonstratie op 3 januari iets van gehoord, ik zelf ook niet (ik heb het idee eerlijk gezegd dat het YouTube filmpje op dit punt domweg gemanipuleerd is); in Utrecht ging het uiteindelijk om twee jongens die veroordeeld zijn.

  Maar er was in januari hier en daar onmiskenbaar sprake van een onderstroom van anti-joodse irritatie en ressentiment, en ook waren er een aantal betrekkelijk kleine incidenten. I denk oprecht dat die onderstroom en die incidenten in belangrijke mate gedempt zouden worden, als joodse organisaties publiekelijk wat meer afstand zouden houden van het optreden van de Israëlische staat, als die weer eens op oorlogspad gaat.

  In plaats daarvan roepen die organisaties in de Volkskrant ‘Nederland op solidariteit met de veiligheid van Israël te tonen’, net als in juli 2006 toen Libanon door Israël werd aangevallen, en doen rabbijn Evers en advocaat Moszkowicz in veel bekeken TV programma’s hun best om in één moeite door Harry van Bommel en de demonstratie van 3 januari in diskrediet te brengen.

  ‘Antisemitisme is antisemitisme’ schrijf jij. Ik waardeer natuurlijk zeer je ondubbelzinnige afwijzing daarvan. Ik wil je wel vragen, je te realiseren dat de sinistere klank van het woord rechtstreeks te herleiden is tot de Tweede Wereldoorlog, en dat de domme kretologie van een paar jongens toch van een heel andere orde is.

  Staatsantisemitisme en verbeten vervolging met alle middelen waar een moderne staat over beschikt, is niet hetzelfde als het schreeuwen van leuzen door een handjevol. Voor zover er in onze samenlevng een populistisch klimaat is van collectieve weerzin tegen delen van onze eigen bevolking, met politieke uitlopers, richt die zich veeleer tegen Moslims dan tegen joden.

  Tot slot nog een vraag aan jou:waar ‘vlieg ik in het interview nog meer uit de bocht’, naar jouw mening?

  En oh ja, met die zelfhaat valt het reuze mee, maar dat dacht je al, toch?

  Met vriendelijke groet,
  JH

 6. Wat Hamburger zegt is volledig ter zake.
  Het is heel moeilijk iets zinnigs over het conflict in het Midden Oosten te zeggen zonder het verwijt te krijgen dat je antisemiet bent of uit de bocht vliegt.
  Wat dat betreft hebben die jongensen meisjes van het CIDI het maar gemakkelijk. Tegen racisme en discriminatie, maar geen woord over de PVV.
  Wanneer wordt het CIDI eens aangepakt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *