Verdeeld land – gedeeld land (2)

Cargocult

Is er in Nederland meer aan de hand dan de zoveelste migratiegolf die tijdelijke wrijving veroorzaakt tussen de nieuwkomers en de reeds gevestigden? Ja, zegt Jean Tilly, in zijn boek Gedeeld land, het multiculturele ongemak van Nederland, er is meer aan de hand. Het gaat er om hoe mensen reageren wanneer ze het gevoel hebben dat hun omgeving is vernietigd, hun relaties niet meer zeker zijn. Daar zijn veel voorbeelden van: verhuizen naar het buitenland, dorpen die te maken krijgen met een massale toestroom van stedelingen, buurten in grote steden die van etnische samenstelling veranderen. Wanneer de bekende sociale infrastructuur dus wordt weggevaagd, en het nog niet duidelijk is wat er voor in de plaats komt.

Een extreem maar bekend voorbeeld was wat er gebeurde met de Papoea’s door de kolonisatie van Nieuw-Guinea. Door de komst van de blanken werden veel van de oude gemeenschapsverbanden vernietigd. Duizenden Papoea’s werden gedwongen op de plantages te werken, leefden in barakken en werden afgesneden van hun dorp en stam. In de dorpen waar de mannen weg waren ontstond armoede en hongersnood. Op die desintegratie reageerden de Papoea’s met wat omschreven werd als ‘razernij’. De zwarte arbeiders stapten de kamers van hun blanke meesters binnen en sloegen wartaal uit, de mannenhuizen, eens het heiligste der heiligen werden opengegooid, en ontstonden wanen: opeens herinnerden zich mensen dat de profeet had gezegd dat de voorouders op aarde terug zouden keren en grote rijkdommen met zich mee zouden nemen. Er zou een nieuwe tijd op aarde aanbreken. En er waren al Papoea’s die met eigen ogen hadden gezien dat er een schip met voorouders voor de kust lag. Dit verschijnsel heet de cargocult: het geloof dat er iets zal arriveren om de situatie van ervoor te herstellen.

Op veel momenten in de geschiedenis hebben er variaties op die cargocult plaats gevonden. Drie kenmerken zijn daarbij belangrijk: ten eerste wordt er een kosmische catastrofe aangekondigd. Ten tweede is er sprake van een collectief autisme: men raakt in zichzelf opgesloten en leeft van wensfantasieën, waarbij alle informatie wordt gezien als bewijs van het eigen gelijk. En tenslotte treden personen op met een instabiele, ‘hysterische’ persoonlijkheidsstructuur als charismatische leider. De cargocult is dus een pathologisch antwoord op een plotseling en extreme vorm van sociale desintegratie. Het wachten is op de magische oplossing, het ‘schip met geld en wapens’, die met één klap de oude samenleving in ere zal herstellen.

Wat er op het ogenblik aan de hand is in Nederland, zegt Jean Tillie, is een variant van de cargocult. Er wordt niet letterlijk gewacht op een schip met voorouders, maar er wordt wel gekeken naar een symbolische verlosser.

Wat is de ramp die onze samenleving heeft getroffen en de eigen leefomgeving voor veel mensen zo onherkenbaar gemaakt? Voor een deel van de autochtone bevolking is dat de ‘islamisering’ van Nederland, waaruit de angst voor alles wat ‘anders’ is voortvloeit. De oude vertrouwde sociale verbanden zijn vernietigd door de komst van grote groepen moslim migranten, en alleen door het herstel van de Nederlandse cultuur en het verbannen van de islam uit de Nederlandse samenleving kunnen alle problemen worden opgelost.

Maar ook de inwoners van Nederland met een niet-Nederlandse achtergrond beschouwen de bedreiging van hun eigen cultuur als een catastrofe: veel moslims zijn bang dat ze hun eigen godsdienst niet uit kunnen oefenen. Het ‘collectief autisme’ zien we vervolgens aan beide kanten ontstaan: er ontstaat sociaal isolement in de gemeenschappen die elkaar als vijand en als bedreigend gaan ervaren, het wantrouwen stijgt, en in diverse bevolkingsgroepen ontstaan minderheden die radicaliseren wat soms kan leiden tot extremisme.

Het wantrouwen in de politiek, die deze bedreiging niet heeft tegengehouden stijgt ook, en daarmee is de ruimte vrij voor politici die zich anti-politiek opstellen, en simpele en drastische oplossingen voorstellen, die voldoen aan het wensdenken: beloofd wordt een terugkeer naar vroeger, toen alles nog goed was. Bijkomend verschijnsel is een losgeslagen, een ‘hysterisch’ debat, een grote onzekerheid ook in de politiek die niet meer op hun electoraat kunnen rekenen, en de neiging van politici om mee te gaan in het wensdenken van de bevolking, ook als dat weinig realistisch is en geen werkelijke oplossingen biedt.

Het punt is dat de cargocult het karakter krijgt van een selffulfilling prophecy: terwijl de autochtonen zich zorgen maken over de politieke integratie van moslims, ondergraven ze tegelijkertijd de mechanismen die deze integratie bevorderen.

Het voorspel

Die cargocult kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Er ging een proces aan vooraf. Als beginpunt kun je de opkomst noemen van Janmaat, die in 1982 als leider van de extreemrechtse Centrumpartij in de Tweede Kamer werd verkozen. Dat was het begin waarmee het spookbeeld van de ‘multiculturele samenleving’ op de politieke agenda werd gezet. Janmaat werd nog behandeld als een outcast, als een gevaarlijke gek. Maar vergeleken met de taal die we tegenwoordig kunnen horen in het parlement, was hij nog tamelijk geciviliseerd. Volgden Bolkestein, die niet meer als een gevaarlijke gek kon worden weggeschoven. Bolkestein beweerde dat de islam fundamenteel in tegenspraak was met de liberale principes als de scheiding van Kerk en Staat, de vrijheid van meningsuiting, tolerantie, gelijke rechten voor vrouwen enzovoorts. Er kon geen sprake zijn van een compromis: de moslims moesten zich aanpassen. Toen Scheffer, die de situatie beschreef als een ‘multicultureel drama’. Toen Fortuyn, die de islam achterlijk noemde. Volgden de schokeffecten van de 9/11 aanslag, de moord op Fortuyn, Hirsi Ali, die als ex-moslima een aanval op de islam inzette, de moord op Theo van Gogh, traumatische gebeurtenissen. En uiteindelijk hebben we Wilders, voor wie het niet genoeg is dat moslims zich aanpassen, nee, ze moeten weg.

Het is vooral de combinatie van het verwerken van een migratiegolf, en die traumatische gebeurtenissen, die het startsein hebben gegeven voor de Nederlandse cargocult, met de opkomst van charismatische leiders die beloven dat alles goed komt als er maar op hen gestemd wordt, angstige politici die niet weten hoe om te gaan met het dreigende verlies van electoraat, een dreigende en deels al plaatsgevonden splitsing in de bevolking, opinieleiders die een carrière op kunnen bouwen door het doemdenken en vijanddenken aan te wakkeren, de bijna totale onmogelijkheid om nog ergens een discussie over te voeren zonder dat de deelnemers zich in twee tegenover elkaar staande kampen splitsen, een hysterische toon bij elk nieuw echt of verzonnen incident en daarmee de aantasting van de grondslagen van de democratie.

Is daar nog wat tegen te doen? Jawel, zegt Tillie. Maar eerst moeten we onder ogen zien wat er gaande is en begrijpen hoe dat komt.

We gaan Tillie in zijn betoog volgen op dit weblog. Dit was een enigszins subjectieve samenvatting van het eerste hoofdstuk van zijn boek. Aanbeveling: lees het zelf.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over etnisch nationalisme en contractnationalisme. Hier.

10 gedachten over “Verdeeld land – gedeeld land (2)

 1. Dat is een interessant stukje! Ten eerste omdat het verhaal over de kolonisatie van Nieuw-Guinea voor mij nieuw is, en ten tweede omdat ik Wilders nooit als “charismatisch” had ervaren. Ik dacht eerder dat hij de zaak zo extreem weet te polariseren, dat de schijn ontstaat dat er slechts een keus is tussen òf een schreeuwlelijk met mal haar, ò een normale politicus.

  Maar dat de debatten in Nederland af en toe “hysterisch” zijn, datis helaas volledig waar, en ook behoorlijk vervelend.

 2. Jij en blijkbaar ook Jean Tillie lijken niet echt te weten wat “cargocult” betekent wanneer het van algemene toepassing verklaard wordt op zowel de nieuwe geïmporteerde culturen en de oorspronkelijke. Dat het daarbij onjuist geduid wordt mag de pret niet drukken. In betreffende cultus is de kern NIET dat er een schip met voorouders voor de kust ligt, maar dat de begerenswaardige goederen die per schip aangevoerd worden in een immense overvloed en waarvan de primitieven niet weten hoe deze goederen tot stand zijn gekomen aan de primitieven rechtens toekomen vanwege voorouderlijke voorspraak en dus eigenlijk door blanke mannen gestolen zijn. Maar ach, weet je wat – bazel jij toch lekker gewoon verder en meulenbelt deze bijdrage maar zodra je ‘m op jouw blogje ziet verschijnen…

 3. Mohammed was een moordenaar, kinderverkrachter, slavendrijver, oorlogshitser en roverhoofdman.

  Islam is waarschijnlijk de meest moorddadige ideologie aller tijden.

  islamofobie = nazifobie

  islam en nazisme hadden dan ook een alliantie

  Dus wie voor islam is, is voor nazisme, en dus een NSB’er.

 4. De grap bij elk onderwerp waar het woord moslim in voorkomt, is dat ik nooit lang hoef te wachten tot ‘de andere kant’ exact komt illustreren wat ik bedoel: de totale onmogelijkheid om nog ergens een discussie over te voeren zonder dat die zich splitst in twee tegenover elkaar staande kampen. Dus hierboven, even een paar voorbeelden.
  Hierna doe ik mijn naam weer eer aan en ‘meulenbelt’ weer lustig verder, ik ‘bazelende NSBer’

 5. Het was niet eerst Bolkestein en daarna Fortuyn. Fortuyn was aanvankelijk persoonlijk adviseur van Bolkestein, dus het is niet zo verwonderlijk dat hun standpunten overeenkomen.

 6. (3) U doet me de haren “ten berge” rijzen!!! Heeft u zelf wel in de gaten dat u het voor miljoenen onder ons moeilijk maakt om met u samen te leven?
  Ik wil met iedere ingezetene van Nederland, ook met u, respectvol en op rechtvaardige wijze omgaan.
  Sluit u zichzelf dan niet uit en denk na!!!!!

  Groet
  Gerrie

 7. David Attenborough beschreef eens een cargocult op een eiland in Oceanië. Deze mensen hadden de rituelen van het westerse leger daar overgenomen in de hoop dat ook zij beloond zouden worden met vliegtuigen vol goederen en de terugkomst van hun messias, John Frum.
  Toen Attenborough na 19 jaar eens aan het stamhoofd vroeg of al dat wachten wel zin had, zei deze: Als jullie tweeduizend jaar kunnen wachten op Jezus Christus, dan kan ik zeker 19 jaar wachten.
  Wellicht komt de frustratie van de heer Vis (Ichtus = Jezus Christus Gods Zoon Verlosser) voort uit het feit dat er nog maar zo weinig “primitieven” over zijn om uit te buiten en af te slachten. Maar blijf vooral wachten!

  (De anekdote is o.a. te vinden in het hoofdstuk The Roots of Relgion in Dawkins The God Delusion)

 8. (5) Het is sowieso niet zo verwonderlijk dat de mening van een rechtse islamofoob lijkt op de mening van een andere rechtse islamofoob, Chantal. Tillie heeft het hier uiteraard over de momenten dat de heren met hun standpunt in het middelpunt hebben gestaan van de publieke discussie, en dan zie je een oplopende lijn van Bolkestein via Fortuyn naar Wilders.

 9. Je kunt nog meer voorbeelden vinden van een cargocult, Engelbert. De eerste generatie verdreven Palestijnen zat nog verbijsterd en zwijgend te verwerken wat er met ze was gebeurd, en ik herinner me iemands opa die zat te wachten tot God iemand zou sturen om de bezetters er weer uit te gooien, want tenslotte waren de Kruisvaarders ook weer verdwenen. Toen hij wist dat hij snel dood zou gaan zat hij de hele dag te huilen omdat hij dat niet meer mee zou maken. Geen van zijn kleinkinderen durfde hem die illusie te ontnemen, hij zou het ook niet hebben kunnen horen.
  Je zou ook Israel wel vanuit die ogen kunnen bekijken.

 10. Inderdaad Anja, ook Israel en alle landen die zich baseren op geloofsdogma’s. Het Paradijs, het Beloofde Land, de Hof van Eden, de Wederkomst, allerlei Rapture-bewegingen, onze cultuur druipt van dit soort cargocult-achtige mechanismen.
  De sociale cohesie wordt groter naarmate er meer stress van buiten is en dan begint het geloof vaak weer op te laaien om een morele rechtvaardiging te geven aan zaken waar men normaliter van zou walgen. Dat is niet anders in Nederland (buitenlanders), Gazastrook (Israel), of Israel (Islam). Alleen de methoden verschillen, niet het onderliggend mechanisme. Ik zie noch bij atheisten, noch bij ideologen of gelovigen een oplossing. Een brede opvoeding, vrijheid van informatie en goed onderwijs kunnen echter wel krachtige tegenbewegingen scheppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *