Dinsdag

Vandaag een lange zit, tien uur ’s ochtends tot tegen middernacht in de Eerste Kamer. Discrete werkjes mee. Mijn inbreng voor de commissies is al opgestuurd. En dan nog twee keer op maandag al beginnen, en een beetje spannend is nog of de gastouderopvangwet nog voor de zomer plenair moet, want dan moet ik aan de bak.

Om jullie bezig te houden verwijs ik vandaag door:

We hebben het over criminele jongeren, en daar heeft Kevin Levie een goed stuk over geschreven voor de Rotterdamse SPsite, hier, en ook Pieter Hilhorst had er een goede column over in de Volkskrant, hier.

070701iran-017.jpg
(Behnam Taebi)

Wie meer wil weten over Iran: een artikel van Behnam Taebi en Shervin Nekuee, in de Volkskrant, beide kritische Iraniers, hier en ook Robert Fisk is er aanwezig en schrijft bijna dagelijks, hier.

protest_158961m.jpg

En voor de relativering een artikel van Bart Top, die zegt dat we ons niet zo druk moeten maken: Wilders heeft minder stemmen dan Fortuyn destijds gekregen zou hebben, en we moeten er aan wennen dat we gestadig zo’n 20% vreemdelingenhaters in ons midden hebben. Hier.

Na de Europese verkiezingen valt vaak te horen dat er een ‘politieke aardverschuiving’ plaatsgehad heeft, maar als we de eerste schrik te boven zijn, is het toch goed naar de feiten te kijken. Die laten zien dat Geert Wilders er, ondanks maximale exposure in de media in de aanloop naar de verkiezingen, niet in geslaagd is in de buurt te komen van de percentages van Pim Fortuyn in 2002, toen hij kort voordat hij vermoord werd in sommige peilingen boven 30 zetels stond.

11 gedachten over “Dinsdag

 1. Mevr. Meulenbelt,

  U zou eens onderscheid moet maken tussen de PVV en Wilders. Net als vele Sp stemmers onderscheid maken tussen de SP en v.Bommel. Misschien krijgt u dan eens een beter inzicht in de politiek en de maatschappy!

 2. Zoals je in de voorafgaande stukken kunt zien ga ik er van uit dat PVVstemmers verschillende achtergronden hebben en ook wel verschillende motieven.

  Dat neemt niet weg dat elke PVV stemmer weten kan dat hij of zij op een man stemt die rabiaat tegen een specifieke Nederlandse bevolkingsgroep is. Wilders uitspraken over moslims liegen er niet om. Wie op die man stemt maakt zich medeplichtig aan het discrimineren en uitsluiten van mensen op grond van hun geloof – ik heb daar geen goed woord voor over. En dat blijft.

  Met die laatste zin bedoel je uiteraard niets anders dan dat je het niet met me eens bent – ik geloof in het geheel niet dat er iets mankeert aan mijn inzicht in de politiek of de maatschappij, net zo min als jij dat vindt over wat jij denkt.

 3. Er ís geen onderscheid tussen Wilders en de PVV. De PVV is een ondemocratische partij. Er is maar één lid of bestuurder die bepaalt: Wilders. Wilders zijn wil is PVV’s wet.

  Wat voor redenen kun je hebben om op de PVV te stemmen, zonder vreemdelingenhater te zijn? De vreemdelingenhaat van de PVV houdt je dan niet tegen om op ze te stemmen?

 4. Je verwijst naar het artikel van Bart Top “voor de relativering”. Dat klinkt mij te positief en welwillend in de oren. Wat ik mis, ook in de reacties hier, is een scherp protest tegen het mensbeeld dat hier impliciet en bijna achteloos wordt neergezet. “Het is nou eenmaal zo dat 20 % van de mensen xenofoob is”; daar moeten we ons maar bij neerleggen? En we moeten vooral geen energie meer steken in het benaderen van deze reddeloze groep? Van sommige liberalen kan ik me zo’n houding misschien nog voorstellen maar als SP-ers gaan wij toch uit van de menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid. Dus wij schrijven de mensen die problemen hebben met allochtonen niet af, zoals we ook de allochtonen niet afschrijven.
  Bovendien is de analyse van Bart Top volstrekte flauwekul. De PVV-stemmers zijn maar in hele kleine minderheid “xenofoob”. Men heeft gewoon de buik vol – en terecht – van de gevestigde politiek. Het is in deze moderne open tijd te evident dat de democratie niet meer werkt. Het volk zegt nee en de elite zegt ja. Daarom zoekt men een uitweg om toch een protest te laten horen. Er is al zo veel voor gewaarschuwd en onze “elite” gaat maar gewoon door, alle initiatieven voor bestuurlijke hervormingen zorgvuldig in de doofpot stoppend.
  Er zijn in de discussie wel 2 lichtpuntjes: ook anderen zien deze uitglijder, zoals F. Markestein hier. En Bart Top heeft wel een punt dat een “Obama”-beweging de politieke winst maar voor het oprapen heeft.
  Maar waarom lukt dat de SP niet, die daarvoor toch in de wieg lijkt te zijn gelegd?

 5. Toch is er wel een verschil tussen de mensen die stemmen op Wilders en Wilders zelf. Dat bleek in een aantal interviews van EEN VANDAAG, een tijdje terug. Ik was ook verbaasd om te zien dat de aanhang vooral gezocht moest worden bij mensen die helemaal niet wonen in buurten waar veel mensen van verschillende afkomsten wonen. En dat de hoofdmoot bestaat uit blanke mannen tussen de 35 en 55 jaar. Hoe komen onze mannen zo bang voor iets dat ze niet eens kennen?

 6. Wat ik mis in jouw stuk, Hermie, is een beredenering van het woord ‘elite’. In mijn ogen in dat gewoon een slim in de markt gezette verbeterde PVV-versie (net als bij wasmiddelen) van wat eerst nog bijna gezellig ‘de linkse kerk’ heette.

  Ik kan me bij ‘elite’ weinig voorstellen. Jij blijkbaar wel, want je neemt het – weliswaar een keer met aanhalingstekens – zonder commentaar over als een kennelijk aangenomen feit. Toch lijkt het me dat jij als SP’er (evenals ik als PvdA’er) zonder dat we er iets voor hoeven te doen, in de ogen van PVV’ers beiden lid zijn van de zo gehate elite. In een Volkskrant-internetforum zei een PVV-stemmer dat het eerste wat Wilders zal gaan doen als hij aan de macht is: de politiek en het middenveld zuiveren van de elite. Ik zou dus maar oppassen met dat woord elite. Het gaat vergezeld van woorden als zuiveren. Wat dat betekent, weten we intussen.

 7. Hermie:

  1. Dit is nu net niet de plaats om verontwaardigd te zeggen dat we ons niet zouden verzetten tegen het PVV mensbeeld – ik doe niet anders – of dat we de autochtone PVV kiezer als reddeloos weg zouden zetten. Ik denk dat ik een van de heel weinigen ben van links die dat nou net niet doet, zie mijn stuk over het autochtonenprobleem en links. Hier. Het punt is wel hoe je die autochtonen zou kunnen bereiken, met wat, en wie dat moeten doen, en daar heb ik jou nog niet over gehoord. Suggesties welkom, en het liefst niet in de vorm van ‘weet je wat jullie moeten doen’.

  2. Dat ik Bart Tops stuk relativerend vind is omdat hij laat zien dat we al een hele tijd zitten met een tamelijk overzichtelijke groep Nederlandse burgers die zich verschansen in nationalisme en eigen volk eerst. Dat is dus niet om je bij neer te leggen, maar ook niet om je dood van te schrikken, en het zou wel eens kunnen zijn dat we het daar nog een hele tijd mee moeten doen, en het handig is om niet meteen in de paniek te schieten dat straks de halve natie in een islamofobe kramp legt.
  En vooral, waar hij het ook over heeft: dat de linkse partijen niet in een kramp moeten schieten. 17% van de kiezers achter Wilder is erg, maar het is in de verste verte geen meerderheid. En het moment dat Wilders nog verder over de schreef gaat, en dat doet ie dwangmatig, haken de eerste spijtoptanten al weer af, en bovendien leert de geschiedenis dat de populisten weer gaan verliezen zo gauw ze moeten leveren. Wat ze hebben wel lekkerbekkende slogans die even aansluiten bij de onvrede, maar geen oplossingen, zoals hier zo vaak is betoogd. Kijk ook even naar Belgie: daar is rechts nog lang niet weg, maar het Vlaams Belang heeft verloren omdat veel mensen inmiddels het gezeik over moslims zat zijn. En dat gaat ook hier vervelen.

  Ik ben het er dus mee eens dat we die groep autochtonen niet als ‘reddeloos’ moeten afschrijven, maar ook is duidelijk dat er nog nauwelijks enige visie is ontwikkeld wat je daar mee aan moet. Ik ken een deel van die mensen als totaal onbenaderbaar, maar dat kan, gezien het feit dat ik in veel opzichten als moslimknuffelaar, onverbeterlijk multiculturalist, feminist, intellectueel en senator ongeveer in de prijsklasse van de vermaledijde ‘elite’ zit ook aan mij liggen – misschien doen andere mensen het beter, als ze dat tenminste zouden willen. Ik heb daar in het bovenvermelde artikel al een suggestie voor gegeven. En ik sta reuze open voor suggesties: wat doen wij van links met de ontevreden naar de PVV overgelopen burgers. Het volk, waar jij en ik niet bij lijken te horen, zeg maar.

  3. Verder ben ik het niet met je eens dat de PVV stemmers maar voor een hele kleine minderheid xenofoob zijn, en ik weet ook niet waar je dat op baseert.
  Dit neem ik waar, alleen al door te kijken naar de reacties van PVVaanhangers en andersoortig rechts die ik met grote regelmaat hier langs krijg (en jullie zien daar maar een deel van want het merendeel gaat wegens grote onbeschoftheid en liederlijk racisme meteen de prullenmand in): er is wel degelijk sprake van een wijdverspreide islamofobie. Het is alleen niet zo dat die mensen zelf dat zien als xenofobie – maar dat is nu juist het probleem.
  Het is zeker waar dat xenofobie niet de enige drijfveer is voor mensen om op de PVV te stemmen, maar dat zijn dan nog altijd wel mensen die heel goed weten wat voor een houding Wilders aanneemt tegen moslims, en dat kennelijk niet erg vinden – want anders stem je niet op zo’n man. Zulke onverschilligheid vind ik nauwelijks een kleiner probleem dan openlijke moslimhaat en allochtonenangst.

  4. Het is vast waar dat er mensen zijn die ‘de buik vol hebben van de gevestigde politiek’ – je valt nu zelf in het PVV-jargon, Clara hierboven valt dat ook op, en daarom vooral een proteststem willen laten horen. Je stelt je nu al geheel op aan de andere kant, wanneer je het hebt over ‘de elite die maar door gaat’. Ik ben het er mee eens dat de problemen, (die volgens mij te makkelijk worden geschoven onder de noemer ‘politici luisteren niet naar het volk’, want volgens mij laten ze hun oren juist te veel hangen naar ‘het volk’ en lopen hijgend achter de kiezers aan), dat die problemen bij de politieke partijen liggen die geen antwoord weten te geven op de huidige knelpunten, maar ze liggen evengoed bij de burgers die zichzelf meer als klant beschouwen dan als medeverantwoordelijke burger. Alsof de overheid en de politiek winkels zijn waar je naar believen in kunt shoppen, om ontevreden weg te lopen als de gewenste waar niet meteen wordt geleverd. Jij stapt in de PVV terminologie, gooi het maar op de ‘elite’, maar ook jij, als SPer zeg je, komt niet met een visie wat dan wel. Ik neem aan dat je als SPer in een afdeling zit? Wat doet die afdeling? Hebben we die gehoord op de afgelopen partijraad?

  Kortom: schiet nog niet erg op, Hermie.

 8. @Clara – Zeker reken ik ook mijzelf tot “de elite”. Een elite is noodzakelijk, nuttig en fijn en daar hoeft weinig mis mee te zijn. Maar ik doel hier natuurlijk op (een groot deel van) de bestuurlijke elite. “Elite” als een soort scheldwoord doelt veeleer op tendensen, die er natuurlijk altijd zijn, dat macht misbruikt wordt, ook buiten de politiek. De afkeer jegens die elite is nou net kort voor de EU verkiezingen extra opgeblazen door het samenvallen van de economische crisis (graaiende managers en bankdirecteuren) en de bonnetjesschandalen in politiek GB. Ik haak aan bij dit “rechtse” taalgebruik, om de elite erop aan te spreken dat ze niet de aansluiting met “het volk” moeten verliezen en vooral ook dat ze zeer, zeer veel aandacht en energie moeten steken in het democratisch gehalte van hun bijdragen aan de maatschappij.
  Anja en ook Clara zijn mooie voorbeelden dat velen nog de goede instelling hebben. De PvdA, vergeef mij, is – in ieder geval in de perceptie van de gewone man en naar mijn observaties vaak terecht – een toonbeeld van regentendom en (te veel en te vaak) lak hebben aan de achterban.

  Aan “wetenschappelijke” resultaten van onderzoeken met maar liefst 20 % xenofobie hecht ik niet zo heel veel waarde, om drie redenen:
  1. Er is natuurlijk een enorm grijs gebied. Een beetje kritisch zijn naar de vreemdeling is volkomen natuurlijk, gezond en zeer aan te raden. Hoe kun je daar ooit een scherpe grens trekken?
  2. De meest recente migraties hebben een buitengewoon onevenwichtig karakter en leiden daardoor tot irritaties, die zeer begrijpelijk zijn. Het hoofdpunt is hier dat de lusten bij de rijken liggen (goedkope arbeid) en de lasten bij de armen (verloederde buurt, werkverdringing). Het effect lijkt dan gauw vreemdelingenhaat maar dat is het helemaal niet en zeker geen racisme.
  3. Wilders wordt terecht aangeklaagd voor haat zaaien, want dat doet ie. Erger nog zijn de quasi-fatsoenlijke intellectuelen en media die voortdurend bijdragen aan die sfeer van angst en haat. Dat zijn niet alleen Telegraaf en Elsevier maar nu ook Volkskrant, Trouw en zelfs NRC en zakkenvullende quasi-linkse Tv-journalisten die meer op hun kijkcijfers letten dan op ‘noblesse oblige’. De elite is niet alleen verantwoordelijk voor een nobel eigen gedrag maar ook voor de effecten van hun houding op de moraal van de massa. De elite is dan ook veel schuldiger dan het “onnozele” volk (niet denigrerend bedoeld).

  Anja, mijn kritiek was niet op jou maar op Bart Top en je zegt zelf al dat jij een van de weinigen bent in linkse kring die nog veel energie steekt in dat contact met de ontevreden autochtonen, anders dan door maar een deel van de populistische Wilders-agenda over te nemen. De rest van links lijkt de verkeerde kant op te koersen en daar doelde ik op.
  Ik spreek ook mijn PVV-stemmende buren, dat zijn superaardige mensen, dus het stoort me wel als je hen te hard aanpakt. Dit is ook heel contraproductief en ook daarvoor zou ik aandacht willen vragen, maar dat deed je zelf al op 12 juni.
  Wat de SP betreft, ik voel me daar zeer thuis, juist omdat ik daar ook een kop koffie kan drinken met alle lagen van de bevolking, en zo hoort het. Dat de SP kansen laat liggen is een constatering; de oplossing heb ik ook niet compleet paraat. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet was het optreden van Agnes Kant in het debat op de EU verkiezingsavond. Haar pijlen moet ze richten op de coalitie, niet op de PVV. En de SP dreigt te veel parlementaristisch tegen de macht aan te willen schurken. Daar is al genoeg over gezegd. Neem afstand van de coalitiepolitiek, in plaats van eraan deel te willen nemen. Maar onze belangrijkste handicap is natuurlijk de eindeloze stroom propaganda, waar bijna niet meer tegenop te roeien is. Rechts heeft uiteraard de steun uit die hoek. Ik vrees dat het een natuurwet is, al zijn er altijd tekenen van hoop, het Obama-effect bijv., misschien dan hè…
  Zie tenslotte een stuk over onvrede van Pieter Hilhorst incl. de reacties, dat de problematiek ook aardig weergeeft.

 9. @10
  Ja ja, nu begrijp ik het. je hebt leuke en fijne elite waartoe je jezelf ook rekent en slechte bestuurlijke elite en in die laatste elite zitten vooral PvdA’ers, met uitzondering van mij. Maar toevallig ben ik ook PvdA-bestuurder, Hermie. Ik zou niet weten waarom ik nu ineens een goede PvdA’er ben en alle anderen niet. Misschien zoals sommige mensen iets tegen PVV’ers in het algemeen hebben, maar natuurlijk niet tegen de aardige buurvrouw die toevallig ook PVV heeft gestemd? Schei toch uit.

  Je gaat uit van een generaliserend vijandbeeld dat door Wilders en zijn vele voorgangers steevast uit de kast wordt gehaald om mensen tegen de bestuurlijke politiek op te hitsen. Want die stemming heeft hij nodig om ook zijn andere agendapunt aan te laten slaan. Als ik ook mag generaliseren: daar is de SP mee groot geworden, met die houding. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat de SP intussen een stadium verder was. Niet meer drijven op een Nee tegen alles, maar op onderwerpen bondgenoten zoeken en constructief werken aan een andere manier van besturen. Maar als ik jouw betoog lees, bekruipt me het gevoel dat je bent blijven hangen in het oude tomaatwerpen van de SP. Agnes Kant had zich moeten richten op de coalitie, zeg je. Samen met Wilders dus. Het is die houding die maakt dat de SP voortdurend in dezelfde anti-establishmenthoek wordt geplaatst als bijvoorbeeld de PVV. Zie ook de Volkskrant van vanochtend. Ik ben daarover teleurgesteld. Ik heb er als PvdA’er behoefte aan dat de SP een nieuwe stap zet. En zich realiseert dat regeringsverantwoordelijkheid durven nemen per definitie betekent dat anderen je onherroepelijk zullen zien als bestuurlijke elite. It’s all in the game. Maar jouw antwoord is: SP, neem afstand van de coalitiepolitiek in plaats van er deel aan te nemen. Nou, dat schiet lekker op.

  Dat je in de SP volgens jou zo gezellig kunt koffiedrinken met de gewone man laat zien hoe wereldvreemd je bent in mijn ogen. Je impliceert daarmee dat de SP de enige partij is waar dat gebeurt en daarom ben je SP-lid. Pas maar op, voordat je het weet wordt het gezellig koffiedrinken met de gewone man tegen je gebruikt door de anti-elitairen. Zie de sneren die Job Cohen al jaren ten deel vallen.

  Oké, ik geef het toe: bij de PvdA zijn het kopjes thee. Een wereld van verschil dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *