Oproep van het HTIB en anderen

freedomflotilla.jpg

Verklaring over de Israëlische aanval op humanitair hulpkonvooi

Amsterdam, 1 juni 2010

Onderstaande organisaties en personen veroordelen de gewelddadige aanval van Israël op een van de zes schepen van het konvooi dat 10 miljoen kilo humanitaire goederen naar Gaza wilde brengen. De argumenten van premier Netanjahoe dat Israël alle toevoer naar Gaza wil controleren op wapens en dat de Israëlische commando’s uit zelfverdediging handelden noemen wij leugenachtig.

De aanval op het konvooi vond plaats in internationale wateren en daar geldt het internationaal zeerecht. Volgens dat recht is de zee vrij. Een blokkade kan alleen door de VN-Veiligheidsraad worden ingesteld en dat is hier niet het geval. Israël heeft eigenmachtig Gaza tot ‘vijandig gebied’ verklaard en controleert elke toegang tot de Gazastrook. Zowel over land als over zee en door de lucht. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het argument dat de commando’s bij de toepassing van geweld ‘uit zelfverdediging’ handelden is de wereld op zijn kop. Niet de Israëlische commando’s maar de activisten werden aangevallen. Wij sluiten ons aan bij de eis van Richard Falk, de speciale VN-rapporteur inzake mensenrechten in de Palestijnse gebieden die heeft verklaard dat de Israëliërs die verantwoordelijk zijn voor deze actie, inclusief de politieke leiders die de opdracht hebben gegeven, strafrechtelijk moeten worden vervolgd.

De grens tussen Israël en Gaza wordt streng gecontroleerd door Israël en die tussen Gaza en Egypte door Egypte en Israël. Het luchtruim en de toegang op de zee wordt ook beheerst door Israël. Wapenleveranties via de zee zouden Israël grote problemen kunnen opleveren maar er is geen door de VN ingestelde zeeblokkade. Onder die omstandigheden had Israël, zonder de toepassing van misdadig geweld, kunnen optreden door de schepen niet door te laten. Dat zou nog steeds illegaal zijn maar het had bloedvergieten kunnen voorkomen. Waarom is gekozen voor entering van de schepen in plaats van het afdwingen van een andere vaarroute? Die vraag dient aan Netanjahoe te worden gesteld.

Staten die in hun institutionele opbouw mislukken noemen we falende staten. Staten die worden bestuurd door dictators noemen we schurkenstaten. Narcostaaten zijn staten waarvan het bestuur verweven is met de drugshandel. Aan dat lijstje kunnen we een nieuw type staat toevoegen: de staat die zich schuldig maakt aan het in internationale wateren aanvallen van buitenlandse schepen. Daarom noemen we Israël vanaf heden een piratenstaat. Israël heeft de twijfelachtige eer de eerste piratenstaat te zijn sinds Hugo de Groot in 1606 zijn Mare Liberum schreef over de zee die vrij is. Dat is niets om trots op te zijn.

Wij eisen drie zaken. Ten eerste moet Israël alle aangehouden activisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten. Ten tweede dient Israël alsnog alle humanitaire goederen toe te laten tot Gaza. Ten derde moet er een onafhankelijk internationaal onderzoek komen, naar de gewelddadige gebeurtenissen en moeten verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht. De Nederlandse regering moet zich inzetten om die eisen gerealiseerd te krijgen.

Namens de organisaties: HTIB, TICF, DSDF, HTKB, HTIKB, HAK-DER, HTSKF, SICN, UETD, EMCEMO, AMF.

Wij willen u allen uitnodigen op 4 juni 2010 voor een manifestatie tegen de Israëlische aanval op humanitair hulpkonvooi op de Dam in Amsterdam. De manifestatie begint om 18:00 uur. Komt Allen!

Contactpersoon: Dhr. Mustafa Ayranci, tel. 020 – 622 18 20 of 06 222 02 879

Eén gedachte over “Oproep van het HTIB en anderen

  1. Mijns inziens wordt het tijd om een daad te stellen. Daarom vraag ik aandacht voor de volgende oproep:

    Refuse to load/offload Israeli ships and airplanes, following the historic example set by the South African Transport and Allied Workers Union (SATAWU) in Durban in February 2009 and endorsed by the Maritime Union of Australia (Western Australia).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *