Tegen uitsluiting en vreemdelingenhaat: morgen!

Morgen een grote demonstratie tegen racisme en uitsluiting op De Dam in Amsterdam, 14.00
Kijk naar het programma: een indrukwekkende lijst vertegenwoordigers, waaronder PvdA, SP, FNV en Tineke Lodder van het CDA en ook de Raad van Kerken en Amnesty.

Toelichting:
Wie tegenwoordig de tv aanzet, hoort tal van vooroordelen. Je kunt het woord ‘allochtonen’ in Nederland niet meer horen zonder ‘overlast’ en ‘crimineel’, en het woord ‘moslim’ niet zonder ‘fundamentalisme’. Als over vluchtelingen wordt gesproken, dan gaat het niet meer over mensen die bescherming nodig hebben, maar over fraude en leugens. Kinderen van asielzoekers die al jarenlang rechtmatig in Nederland wonen, worden weggezet als kinderen van onverantwoorde doorprocederende ouders.

Grote groepen mensen worden op deze wijze uitgesloten van hun rechten en gecriminaliseerd. Maar we hebben niet alleen te maken met uitsluiting door negatieve beeldvorming. Het kabinet wil illegaal verblijf strafbaar stellen, de strafmaat bepalen op grond van nationaliteit en sommige Nederlanders hun nationaliteit ontnemen.

De Internationale dag tegen Racisme is door de Verenigde Naties ingesteld in 1960, toen de politie in Sharpeville (Zuid-Afrika) het vuur opende op een groep zwarte burgers die demonstreerde tegen de apartheid. De apartheid is afgeschaft, maar discriminatie en racisme zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag. Niet alleen in verre landen, maar ook hier, dichtbij.

Het kabinetsbeleid verdeelt de samenleving en bevordert dat verscheidene groepen tot zondebok worden verklaard. De demonstratie maakt duidelijk dat vele mensen het huidige politieke en sociale klimaat niet langer accepteren. Dit klimaat bevordert discriminatie tegen moslims, joden, homoseksuelen en niet-westerse migranten. Wij willen een solidaire samenleving waar we vreedzaam naast elkaar kunnen leven ongeacht afkomst, religie en geaardheid.

Doe mee met de Internationale Dag tegen Racisme: kom zaterdag 19 maart naar de Dam en zeg NEE tegen racisme en uitsluiting!

Eén land, één samenleving!

Programma 19 maart

– (13.45) Codartgroep (muziek)
– (14.15) Fred Gersteling (Platform Stop Racisme en Uitsluiting)
– (14.20) Jan van der Kolk (RvK)
– (14.25) Ikram Chidi (MVVN)
– (14.30) Baryl Biekman (St. Nationaal Monument Slavernijverleden)
– (14.35) Tineke Lodders (CDA)

– (14.40) Formeren kop demonstratie
– (14.45) Lopen
– (15.15) Terugkeren op de Dam / Goeiemiddag (muziek)

– (15.30) Jasper van Dijk (SP)
– (15.35) Tanja Jadnanansing (PvdA)
– (15.40) Mohamed Rabbae (namens migrantenorganisaties)
– (15.45) Baseballs (muziek)
– (16.00) Elvira Sweet (Surinaamse gemeenschap, PvdA)
– (16.05) Agnes Jongerius (voorzitter FNV)
– (16.10) Max van de Linden (Platform Stop Racisme & Uitsluiting)
– (16.15) Salah Edin

Info: hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *