Immigratie halveren? Kansloos


(Schoonmakers in actie – veel migranten)

De PVV laat met gemak alle plannen vallen, als het ze beter uitkomt, behalve die ene die ook in het gedoogaccoord staat: de immigratie moet met de helft worden teruggedrongen. Waarom weten we ondertussen wel: omdat Wilders plus aanhang van rechts graag geloven, of ons willen laten geloven, dat er zoiets gaande is als een ’tsunami’ aan immigranten uit met name moslimlanden, die hierheen komen als vluchtelingen, gelukszoekers, profiteurs, vooral om hier veel problemen te maken, misbruik te maken van onze sociale voorzieningen en als het even kan de boel hier te ‘islamiseren’.

Maar er zijn ook nog een massa mensen die weliswaar vinden dat Wilders teveel tekeer gaat over die moslims, maar ook wel denken dat die stroom immigranten onze ‘spankracht’ te boven gaat. Alleen, er is al heel lang geen sprake meer van massa-immigratie. Bovendien: er wordt teveel op één hoop geveegd: vluchtelingen die hun land verlaten om het gevaar dat ze daar lopen, mensen die hier naar toe komen omdat ze met een Nederlander getrouwd zijn, of de arbeidsmigranten, legaal of illegaal, die op zoek zijn naar werk.

Die laatste categorie maakt verreweg de grootste groep uit, en uitgerekend op die groep heeft de overheid het minste greep. Zoals Entzinger dat ook al zei, tijdens de bijeenkomst in De Nieuwe Liefde (hier), de komst van arbeidsmigranten fluctueert mee het het aanbod aan werk, en de werkgevers hebben daar dan ook meer invloed op dan de ministers. De vraag is bovendien waar het goed voor zou zijn om die immigratie drastisch te gaan beperken, mocht dat al kunnen.

Bevestiging, en nog meer feitenmateriaal vinden we in de Volkskrant van zaterdag, met een uitgebreid interview met Hein de Haas, een Nederlandse geograaf die onderzoek doet naar migratievraagstukken aan de Universiteit van Oxford. Dit is alvast zijn conclusie: het beeld dat we worden overspoeld met vluchtelingen klopt niet. Het zijn de politici die graag stoer over willen komen die dat zeggen.

Is er dan geen probleem met illegale vluchtelingen? Dat is er, maar het is veel kleiner dan wordt gedacht. Neem de crisis nu in Libië. Er zijn een paar honderdduizend mensen op de vlucht geslagen, maar de meesten gaan naar Egypte of Tunesië, en slechts 1 procent is in Italië of Malta terecht gekomen. Dus, zegt de De Haas, als Wilders zegt dat er opvang moet komen in de eigen regio, dat gebeurt al. En dan zijn er de bekende bootvluchtelingen die al zo’n twintig jaar komen. Er proberen jaarlijks duizenden mensen de Middellandse Zee over te steken, dat levert soms aangrijpende beelden op in de media als er iets mis gaat, maar ook dat zijn er bij elkaar niet meer dan 2 of 3% van de totale migratie uit de niet-EU landen.

De meeste migranten die illegaal worden komen legaal binnen, met een toeristenvisum of een tijdelijke werkvergunning. Dat zijn geen wanhopige gelukzoekers, het zijn grotendeels mensen die in Europa meer kunnen verdienen dan in hun land van herkomst, omdat er in de EU een grote behoefte is aan illegale, goedkope arbeid. Zolang die vraag daarnaar er is zullen ze komen. Het zijn ook niet de armste mensen die komen, degenen die illegaal arriveren moeten er behoorlijk veel geld voor betalen om naar de EU te komen. Als er geen vraag meer is blijven ze weg, zoals blijkt in Spanje – de meeste Marokkanen weten dat er op dit moment in Spanje geen droog brood te verdienen valt.

Ook in Nederland is voldoende illegaal werk, zoals in de horeca, denk aan afwassen, en in de tuinbouw, ook huishoudelijk werk is een typische migrantenjob geworden. Pogingen om die migrantenstroom in te dammen werken niet, of werken zelfs averechts. Neem de Marokkanen die vroeger als seizoensarbeiders werkten in Spanje. Die gingen als het seizoen weer over was terug naar huis. Maar nu het de mensen moeilijk gemaakt wordt om de EU in te komen gaan ze niet meer terug als ze hier eenmaal zijn.

Nee, die migranten komen niet op onze verzorgingsstaat af, ze komen af op werk. Dat beeld is vooral erg vertekend geraakt door de arbeiders die in de jaren zestig massaal hier naar toe zijn gehaald, (ook dat werd door Entzinger bevestigd) toen industrieën die op apegapen lagen kunstmatig in stand werden gehouden met subsidies en de goedkope arbeid van migranten. Toen die industrieën in de jaren tachtig naar de lagelonenlanden werden verplaatst werden veel van de arbeiders die hier inmiddels al lang waren werkloos, en belandden in de WAO, WW en bijstand. Er werd toen nog helemaal niet gedacht aan een integratiebeleid. Het zijn dus die specifieke historische omstandigheden die maken dat er door de toenmalige gastarbeiders een bovenmatig beroep wordt gedaan op de sociale zekerheid. Dat gebeurt zelden met de nu arriverende migranten.

En de jongere Turken en Marokkanen? Dat zijn inmiddels mensen die in Nederland zijn geboren, en dat is niet een kwestie van immigratiebeleid maar van integratiebeleid zegt De Haan. Dat zijn dus de kinderen en kleinkinderen van die grote groep gastarbeiders. De meesten van de tweede en derde generatie integreren wel degelijk, maar er is ook een kleinere groep die niet goed aan de bak komt. Wat daar voor nodig is, is een integratiebeleid dat gericht is op arbeidsparticipatie, op de sociale problematiek in migrantengezinnen, op onafgemaakte scholing en op tegengaan van de discriminatie op de arbeidsmarkt. Daar moet in worden geïnvesteerd. Die problemen los je ook al niet op door een strenger migratiebeleid.

De politiek gedraagt zich erg halfslachtig, vindt De Haas. In Zuid Europa zou de economie tot stilstand komen als de illegale arbeid zou worden uitgebannen. Ook in Nederland wordt er een oogje dichtgeknepen als het gaat om de illegale arbeid die we nodig hebben, maar tegelijkertijd wordt er af en toe opgetreden tegen illegale migranten om de kiezers te laten zien dat de politici geen watjes zijn.

En de familiemigratie, is die dan niet gedaald door de maatregelen van de overheid? Waarschijnlijk maar zeer gedeeltelijk. Belangrijk is dat Turkije een stuk welvarender is geworden, waardoor de immigratie vanuit Turkije bijna helemaal is opgedroogd. En het komt ook omdat er steeds meer Turkse en Marokkaanse Nederlanders die hier geboren zijn hier een partner vinden en niet langer in het land van hun ouders. Ook Entzinger zei het al: het is een heel kleine groep, op het geheel van de immigranten, het is volstrekt onduidelijk wat er mee gewonnen zou zijn om het diegenen die naar een partner in Nederland willen komen nog moeilijker te maken – mocht dat al kunnen, gezien de EU afspraken. Het zijn bovendien voor een groot gedeelte Nederlanders die er last van zullen krijgen.

Dus geen halvering van de immigratie? Kansloos, zegt De Haan, nog afgezien van of het nodig zou zijn. Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen gepresenteerd, waarvoor de Europese regels veranderd moeten worden. Maar dat gaat niet lukken. “Minister Leers komt altijd heel stoer terug uit Brussel, maar hij kan nog geen deuk in een pakje boter slaan.” En zelfs als de maatregelen worden ingevoerd, zoals de strengere regels voor gezinshereniging, zijn effecten beperkt. Het gaat zoals gezegd maar om een hele kleine groep. Op de grootste groep immigranten heeft de overheid geen greep. “Alleen als de economie volledig inzakt of als Nederland de internationale mensenrechten opzegt, kan de doelstelling van het kabinet gehaald worden”

En de maatregel om illegaliteit ook nog strafbaar te maken? Dan wordt het nog gemakkelijker om Illegale arbeiders uit te buiten, zegt De Haan. In het verleden was het mogelijk om illegaal in Nederland te verblijven, en tegelijk legaal te werken en belasting te betalen. Maar dat kan sinds de Koppelingswet niet meer. Het gevolg is niet dat er minder illegale migranten zijn, maar wel dat de lonen nog verder zijn gedaald. Maak je illegaliteit ook nog strafbaar, dan dring je de migranten nog verder de marginaliteit in. Maar daar verdwijnen ze niet mee.

Een samenleving zonder zwart werk, dus zonder illegale migratie, bestaat niet, zegt De Haan. Zolang dat niet uit de klauwen loopt is dat niet erg. De illegale migranten doen het werk dat anders blijft liggen. Het werk dat Henk en Ingrid niet willen doen. Het is een illusie dat je dat kunt uitbannen.

Er hangt in Nederland ten onrechte een negatieve sfeer rond de term ‘economische migrant’, zegt hij. “We moeten nadenken over de periode na de crisis, als de arbeidsmarkt weer krap zal zijn. Dan hebben we mensen nodig. Over hoogopgeleide mensen wordt al nagedacht, maar ook voor hen staat Nederland tegenwoordig niet meer bekend als een open en gastvrij land. Maar er zal ook behoefte zijn aan minder hoog geschoolde werknemers, denk aan de zorg.”

Het wordt, kortom, tijd dat de politici die nu stoere taal uitslaan voor de publieke tribune, realistischer worden, de feiten beter kennen, beseffen dat je de illegale migratie nooit uit kunt bannen, en dat dat ook niet hoeft, maar dat er veel meer nadruk moet komen op een goed integratiebeleid. Waar je de PVV uiteraard niet over hoort. Hoewel Ingrid haar illegale werkster natuurlijk niet graag kwijt zou willen. En al die politici ook niet.

23 gedachten over “Immigratie halveren? Kansloos

 1. Ach loop eens op een doordeweekse dag ’s middags in het centrum van Rotterdam of Schiedam rond. Hoofddoekjes en bontkraagjes genoeg. Of stap eens ’s ochtends vroeg rond 07.00 uur in de metro. Zie je bijna alleen maar autochtonen die naar hun werk gaan. Gek he?

 2. Moeite met lezen, buurman, inburgeringscursusje nodig? Iets wat je niet snapt van wat hierboven staat?
  Met hoofddoekjes en bontkraagjes bedoel je misschien mensen?
  En wil je een volgende keer gewoon met je naam ondertekenen? Ik heb het niet zo op schijterige autochtonen die stoer doen achter hun schuilnaampjes.

 3. Typisch dat er altijd allerlei Professoren en Hoogleraren van buitenlandse of Nederlandse linkse Universiteiten aan te pas moeten om een punt te scoren. De gewone Nederlander heeft 100 keer meer inzicht in de ‘stand van het land’ Laat de zogenaamde hooggeleerden maar eens (inderdaad) in de Rotterdamse metro gaan kijken. Of in Amsterdam-west of oost. Thank God dat de babyboom-generatie de oude linkse elite binnenkort op natuurlijke manier niet meer onder ons is. Nog een jaar of 20 en we zijn er van af.

 4. Feiten zijn feiten, Eva. Dat die feiten je misschien niet bevallen kan zijn, maar het is niet erg snugger om op de boodschapper te schieten als de boodschap je niet bevalt.
  En de feiten over wijken waar nog problemen zijn zijn bij al die door jou weggezette hoogleraren plus linkse politici ook bekend. Maar zij kijken anders dan jij nog een beetje verder, en concluderen dat het rechtse geleuter over het beperken van de immigratie daar geen enkele oplossing voor biedt.
  Daar ben jij tussen nu en twintig jaar ook wel achter, want het huidige kabinet plus gedoogidioot gaat er niks van bakken.

 5. Anja, wat reageer je sneu en onwetend! Ga eens eens de deur uit meid en doe die oogkleppen eens af. Kijk dan goed om je heen en beoordeel zelf!

 6. Feiten, Margriet, feiten.
  Heb je iets terug op het verhaal hierboven?
  Nee he.
  Dus leuter je zoals te doen gebruikelijk een beetje over mijn vermeende oogkleppen.
  Ook al niet indrukwekkend.

 7. Dat jij graag wil geloven wat iemand als H.B Entzinger zegt, wil nog niet zeggen dat alles wat die d66-tiger zegt, ook feiten zijn. Er zijn genoeg wetenschappers en hoogleraren die juist het tegenovergestelde beweren. Maar ik wil je nogmaals adviseren om toch even de straat op te gaan en eens goed om je heen te kijken.

 8. Ik zal het je nog een keertje uitleggen, Margriet, want het schijnt te moeilijk voor je te zijn.
  We weten dat er met een deel van de in Nederland wonende immigranten of hun kinderen nog moeilijkheden zijn, en we weten ook dat die geconcentreerd wonen in bepaalde wijken. Ik hoef daar niet ‘de straat voor op’, ik kom er al regelmatig, ik kijk al om me heen, je vertelt niets nieuws.
  Het punt is dat de huidige rechtse regering plus gedoogmannetje daar niets aan doen, want voor de integratie van de mensen die al hier zijn interesseren ze zich niet. Het enige antwoord dat ze hebben is om de immigratie te halveren, en behalve dat dat niet gaat lukken zou het ook de problemen niet oplossen. Dat is wat hier boven staat, met cijfers en andere feiten en met onderbouwde argumenten.
  Jij hebt daar geen enkel antwoord op, behalve wat geneuzel over hoogleraren en babyboomers die je niet bevallen.
  Als jij echt denkt dat de feiten die onder andere Entzinger en De Haan presenteren niet kloppen, kom dan maar op met die wetenschappers ‘die het tegenovergestelde’ beweren. Ik ben benieuwd.

 9. Zucht…. ik weet nu weer waarom ik uiteindelijk zelf nooit aan een weblog ben begonnen.

  Ik had een stille hoop dat domme rechtse reacties uit de mode waren geraakt (zie de nul reacties op het blogje “Islam in De Nieuwe Liefde”), maar ik was te optimistisch, zie ik.

 10. Om de discussie hoef je ook zeker geen weblog te beginnen, Jack. Ik zie nergens dat dat wat oplevert. En de rechtse reacties zijn zeker niet uit de mode, ik voer alleen een zwaar ontmoedigingsbeleid en neem ze meestal niet op – het is toch altijd meer van hetzelfde, eindeloos voorspelbaar. En af en toe pluk ik er weer een paar, zoals nu, die ik uitdaag om nu eens werkelijk te reageren – maar je ziet het.

  Het is vaste prik:
  niet werkelijk lezen wat er staat,
  niet met argumenten komen,
  op de geijkte manier mensen wegzetten,
  niks aantrekken van feiten,
  vaste nummers afdraaien met altijd dezelfde uitgekauwde beelden.

  Mijn conclusie is allang dat die kant van rechts niet alleen een andere opvatting heeft maar ook een andere psychologie: het volstrekte onvermogen om zich in een ander te verplaatsen, zelfs niet als het er om gaat om nog eens een debat op niveau te voeren met een tegenstander. En in beton gegoten vooroordelen die je met geen aantoonbare realiteit nog weg krijgt.

  Ik doe het dus ook allang niet meer voor de discussie. Maar ik zie aan het aantal mensen dat er dagelijks langs komen, dat is gemiddeld anderhalf duizend en dat vind ik voor een niet zo makkelijk weblog echt veel, en ik hoor het regelmatig van mensen, dat dit weblog wordt gewaardeerd om de informatie. Daar doe ik het voor.

  Het is jammer want in principe zou een weblog een prima democratisch medium zijn om over belangrijke zaken discussie te voeren, maar het werkt niet.

 11. Al die rechtse leuteraars vergeten altijd gemakshalve dat de grondlegger van de huidige strenge Vreemdelingenwet Job Cohen was en niet een rechtse rakker van hun eigen rechtse leuter clubje.

 12. Beste Anja,

  Ik schriijf dit namens mijn vader,joop verhagen.
  Zo juist ben ik door mijn zoon Frans voor gelezen vanaf de computer.
  Ik zelf ben niet meer in staat om te reageren daar ik ernstig ziek ben.
  Mijn vader wenst jou sterkte in alles wat je doet en nog zal doen voor iedereen.
  Joop weet dat dit niet de bedoeling is van jou weblog maar hij wilden het je toch graag laten weten.

  Met vriendelijke groeten,
  Joop Verhagen

 13. Als ik in het weekend de trein neem naar mijn werk, valt het me elke keer weer op dat ik meestal de enige witte nederlander ben die naar mijn werk gaat om 6 uur in de ochtend. De rest zijn allemaal “allochtoon”. De enige andere witte nederlanders om die tijd, zijn meestal degenen met grote koffers die richting Schiphol gaan voor een vakantie. Ook door de week Is het aantal allochtonen in de trein van een veel hoger percentage dan ze demografisch toekomt( meestal de helft ongeveer ). Kortom mijn ervaring is van een heel andere soort dan sommige reacties hierboven.

 14. (13) Het lijkt er ook zwaar op alsof zekere lui alleen zien wat ze zien willen, Ina. Maar dat wist jij ook al.

 15. Er is een hele logische verklaring voor het feit dat ’s ochtends in het openbaar vervoer de meeste reizigers autochtoon zijn. Rond die tijd is namelijk een heel groot deel van de reizigers afkomstig is uit Vinex locaties. En ja, die wijken zijn nog altijd voor meer dan 95% blank. Niet-Westerse allochtonen wonen nog altijd met name in de oude volkswijken van de grote steden en hoeven om die reden nog altijd minder ver te reizen naar hun werk.

  Ik woon zelf in een van die oude volkswijken: het Nieuwe Westen in Rotterdam. Daar ben ik komen wonen toen ik ruim 25 jaar geleden ging studeren aan de Erasmus Universiteit
  Vormden toen niet-westerse allochtonen nog maar een kleine minderheid in mijn buurt, tegenwoordig vormen ze de meerderheid en is de bevolkingsgroep waartoe ik behoor de minderheid geworden.

  Hou mij te goede, ik kijk niet naar kleur. Ik ben maar wat bij met mijn Turkse supermarkt naast mij om de hoek. En als fanatiek fietser ben ik helemaal bij met de Marokkaanse fietsenmaker die recht onder mij zijn winkel heeft. Alleen al de gedachte om te wonen in een of andere afschuwelijke Vinex locatie, doet mij huiveren.

  Nee, dat ik nu zelf tot een minderheid behoor, maakt mij niet zoveel uit. Wat wel uitmaakt is de rommel op straat, het asociale gedrag en de criminaliteit. Zo hebben zich het afgelopen jaar in de straat naast mij, reeds drie schietpartijen plaatsgevonden. In diezelfde staat (een straatje van niks) hebben de afgelopen tijd maar liefst twaalf (12!!!) families een officiële waarschuwing gekregen: nog één incident en ze komen op straat te staan. Nee, onder die twaalf families bevond zich geen Nederlands gezin.

  Hou mij te goede, ik geloof niet dat mensen van niet westerse afkomst eerder crimineel gedrag zullen vertonen. Wel denk ik dat de verloedering van de vooroorlogse wijken van de grote sten, mede een gevolg is van het feit dat we jarenlang mensen zonder enige scholing toegang tot dit land hebben verschaft.
  Het spijt mij, maar ik merk niets van de positieve verhalen van Professor Entzinger. Wat ik wel merk is alsmaar toenemende vrijwillige Apartheid in Rotterdam. Jazeker, Apartheid er schiet mij even geen term de binnen die beter de lading dekt voor wat er zich in Rotterdam afspeelt. De diverse bevolkingsgroepen mengen zich namelijk voor geen meter. Ze leven volstrekt langs elkaar heen. Ze hebben allemaal hun eigen sportgelegenheden en uitgaanscentra. Dat geldt zelfs op de Universiteit en de Hogeschool.

  Jarenlang heb ik trouw Partij van de Arbeid gestemd. Hoogstwaarschijnlijk zou ik dat nog steeds doen als ik bijvoorbeeld in Capelle aan den IJssel zou wonen of in een andere randgemeente van Rotterdam. Maar dat doe ik dus niet. Daarom stem ik nu VVD, ook al vind ik Dixieland muziek maar niets en val ik niet op meisje met parelkettinkjes.

  Overigens, Entzinger heeft gelijk: de immigratie van kansloze niet-westerse allochtonen afgenomen. Maar daar blijft het ook bij. Wij hebben nog altijd geen antwoord op de immigratie.
  Bovendien, de immigratie van kansloze immigranten gaat nog steeds door. Zij is niet tot stoppen gebracht.

  Ik heb altijd Partij van de Arbeid gestemd omdat ik graag de verzorgingsstaat in stand wil houden. Het is mijn rotsvaste overtuiging dat we die alleen maar kunnen bewaren met een zeer stringent vreemdelingenbeleid.

  Volgens mij staat Nederland namelijk op een tweesprong:

  1) Of we evolueren naar een samenleving naar Amerikaanse snit, met een kleine overheid, een soort green card systeem, en wel heel karige sociale voorzieningen

  2) Of we houden de verzorgingsstaat in stand. In dat geval moet er een zeer strenge vreemdelingenwet komen.

 16. Ook jij bent kennelijk niet in staat om te lezen wat er staat, Kees. Entzinger, en ook de anderen die spraken, houden helemaal geen positieve verhalen. Geen van hen ontkent dat er dankzij grote groepen mensen die in het verleden naar Nederland zijn gehaald omdat we ze toen goed gebruiken konden, zonder dat er is nagedacht over hun toekomst, en hun integratie, nu in bepaalde wijken problemen zijn. Alleen zijn dat de gevolgen van de immigratie van eens. En nu is dat geen immigratieprobleem maar een integratieprobleem.

  En dit is het belangrijkste punt dat er wordt gemaakt: die problemen los je niet op met het halveren van de immigratie, als dat al zou kunnen. Wat niet het geval is.

  Als jij op de VVD wilt stemmen moet je dat vooral zelf weten, maar de coalitie plus de gedoogmeneer heeft geen ik herhaal, geen visie op integratie, geen visie op buurten waar het een rotzooi is, wensen daar geen geld aan uit te geven. Ze laten jou met de problemen in die wijk compleet stikken en maken jou nog steeds wijs dat dat een kwestie is van de ‘massa immigratie’ halveren. Als jij dat wilt geloven, ook na de feiten die je hierboven kunt lezen, laat je dan vooral een oor aannaaien.

 17. Waar staat in het regeerakkoord, Anja, dat de immigratie met de helft dient te worden teruggebracht?

  Heeft iemand binnen de VVD of CDA het daarover gehad? Wilders kan voor de bühne roepen wat hij wil, hij weet zelf ook wel dat het niet gaat lukken om de immigratie te halveren.

  Ik heb in mijn vorige post gepleit voor een streng vreemdeling beleid: een beleid met strenge toelatingseisen voor immigranten. Dat is wat anders dan dat ik pleit voor een halvering van de “massa immigratie”.

  Sterker nog, ik denk dat we met oog voor de vergrijzing er als samenleving niet aan ontkomen om een actieve immigratiepolitiek te voeren.

  En dat is nou de crux waar het om gaat: met uitzondering van een kleine periode in de jaren zestig en begin jaren zeventig, heeft Nederland dat nooit gedaan. We hebben alles maar over ons heen laten komen. Onze asielprocedure was en is onze immigratiepolitiek.

  Laat ik jou eens een vraag stellen: geloof jij Anja dat onze verzorgingsstaat op ten duur te combineren valt met een ruimhartig vreemdelingenbeleid? Met andere woorden, met een beleid waarin geen geen strenge eisen worden gesteld aan migranten?

 18. Over de halvering van de immigratie: dat heb je Wilders luid en duidelijk horen zeggen tijdens de presentatie van het accoord, geflankeerd door Rutte en Verhagen, die we op dat moment niet hebben horen zeggen die vent is gek dat kan helemaal niet.
  Verder kun je waarnemen dat minister Leers de EU rondgestuurd wordt om de andere landen warm te maken voor het opzeggen of veranderen van de EU richtlijnen, gelukkig nog zonder veel succes.

  Verder hoef je niet te pleiten voor een streng vreemdelingenbeleid want dat is er al. Nu al wordt Nederland op de vingers getikt vanwege het overtreden van de mensenrechten. Zie ook het stuk van Nazarski, op Joop, hier. En wat je hierboven aan feiten kunt zien: behalve dat het niet kan om het vreemdelingenbeleid nog strenger te maken zonder mensenrechten te schenden, en zonder de verdragen met de EU te overtreden is het niet nodig, want de problemen waar jij het over hebt zijn niet het gevolg van huidige immigratie, maar een restant van de vorige.

  Nederland zal net als andere landen zijn portie vluchtelingen op moeten nemen, zal te maken hebben met toegenomen arbeidsmigratie omdat we nu eenmaal in een globaliserende wereld wonen met grote verschillen tussen arm en rijk, we kunnen niet net doen alsof we van Nederland een fort kunnen bouwen met hoge muren er om heen. Dat is gewoon geen reële keuze. En we zullen dus een evenwicht moeten vinden tussen deel uit maken van die wereld en voor ons zelf zorgen, we hebben ons als beschaafde natie verplicht aan mensenrechten. Op dit moment is dat evenwicht zoek, en er wordt nu te veel richting nog strenger gezocht, door onze rechtse regering, en zijn gedoogpartner die duidelijk zijn eigen agenda heeft. En om nog eens te herhalen wat hierboven staat: de immigratie inperken gaat niet lukken, en een nog strenger vreemdelingenbeleid zorgt voor meer ellende, is niet nodig en lost niets op.

 19. Wat zeker moet gebeuren is dat er meer samenwerking is tussen de EU landen om er voor te zorgen dat vluchtelingen beter verdeeld worden over de landen. Europees commissaris Cecilia Malmström, benadrukt dat er binnen de Europese Unie meer eenheid moet komen in de regels die gehanteerd worden bij het toelaten van vluchtelingen en immigranten. Zie het AD, hier

  En in Elsevier laat ze weten dat Leers weinig kans maakt met zijn voorstel om de Europese regels zo op te rekken dat de toelatingseisen voor huwelijksmigranten nog strenger worden. De andere landen willen daar niet aan. Hier

 20. Prima artikel Anja.

  Voor de zure reaguurders. Als de feiten je niet aanstaan, kom dan met tegenargumenten en feiten als onderbouwing. Simplistisch wat roeptoeteren dat kennen we nu wel….

  Zoek eens op de website van de IND als je deze cijfers niet vertrouwd of bevalt. Je zal zien dat het niks te maken heeft met ‘links’, maar is gestoeld op feiten….je zal wel wat inspanning moeten leveren door het te lezen, misschien dat daar het verschil in denken en meningsvorming in zit!

 21. De meeste vluchtelingen wereldwijd worden opgevangen in een ander gebied in eigen land, of in een buurland. Dan hebben we het over 80 % van alle vluchtelingen ter wereld. In Nederland is nog geen 10 % van alle buitenlanders erkend vluchteling. Op de twee aanmeldcentra die Nederland kent wordt zo’n 80 % afgewezen. Van de 20 % die wel door mag in de vervolgprocedure wordt ook nog 10 % afgewezen. Het aantal asielzoekers dat hier een status verkrijgt is dus maar laag. De meeste verblijfsvergunningen worden afgegeven voor bepaalde tijd, vijf jaar om precies te zijn. Dat houdt dus in dat wanneer de situatie in eigen land verbetert, mensen weer terug moeten (en ook gaan!) naar het land van herkomst. Dat kan ook voordat die vijf jaar verstreken zijn, in dat geval wordt de vergunning weer ingetrokken. Bovendien blijven ook lang niet alle statushouders in Nederland, veel reizen daarna naar een ander EU. land, bijvoorbeeld omdat ze daar al familie hebben wonen.

  Uiteraard kun je niet iedereen een verblijfsvergunning geven. Dat is ook helemaal niet de bedoeling en dat gebeurt ook niet. Het gaat erom dat je mensen op een menswaardige manier moet kunnen opvangen zolang ze in dit land aanwezig zijn. Dat betreft ook mensen die geen aanspraak maken op een verblijfsvergunning, zolang ze in dit land aanwezig zijn! Dit gebeurt nu niet. Dat betekent betere (tijdelijke) opvang en een goed terugkeerbeleid dat MENSELIJK is. Het is vaak niet het punt dat mensen afgewezen worden, het is het beleid hier dat mensen nekt. Verder ben ik van mening dat je geen kinderen kunt terugsturen wanneer die nagenoeg in Nederland geboren zijn. Meisjes van 15 jaar terugsturen naar Afghanistan… het zal je maar gebeuren. Over dit soort landen hebben we hele politieke debatten over het al dan niet uitzenden van militairen, maar kinderen sturen we er gewoon naar toe.

  Het recht hebben op asiel kun je zien als iets heel klinisch. Ongeveer hetzelfde als wanneer er recht is op WW, of juist niet. Voor het recht op asiel gelden ongeveer 6 hoofdregels, voldoe je daar niet aan of kun je dat niet aannemelijk maken dan houdt het op. Dat is vrij makkelijk toch? De meeste asielzoekers hebben geen recht op asiel. Uiteraard vechten ze dat aan, maar als je er geen recht op hebt dan is dat kansloos. Dat mensen hun paspoort weggooien komt vaak omdat ze met behulp van een reisagent naar hier reizen. Anders is het helemaal onmogelijk naar Europa te komen. Doorgaans neemt de reisagent de papieren in zodat hij ze weer voor een ander kan gebruiken. Asielzoekers moeten echter bij hun procedure wel kunnen aantonen wie ze zijn. Dus wordt er dan meestal gebeld met het thuisland om te vragen of familieleden of vrienden documenten kunnen opsturen. Als iemand niet kan bewijzen wie hij is dan wordt hij afgewezen! Hetzelfde geldt voor liegen: dat heeft weinig zin, want alles wat je zegt moet je met zoveel mogelijk documenten en bewijzen kunnen aantonen. Het is echt niet zo dat de IND je onmiddellijk gelooft als je bijvoorbeeld zegt dat je gearresteerd bent. Ik zit regelmatig gehoren bij met de IND en de en die zijn niet mis, dat kan ik je wel vertellen. Dat is ook goed. Uiteindelijk blijft er maar een klein groepje over die eventueel in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. Helaas komt het ook nog wel eens voor dat iemand zijn vluchtverhaal niet kan onderbouwen. Dat betekent echter niet persé dat hij liegt. Hoe bewijs je bijvoorbeeld dat je homo bent, of dat je iedere dag dreigtelefoontjes kreeg van een geheime
  dienst?

  Wat betreft de hoofddoekjes en bontkraagjes: Meestal mensen die hier of gekomen zijn in het kader van gezinshereniging, of mensen (met name de jonge Marokkanen) die hier gewoon geboren zijn. Derde generatie dus met een Nederlands paspoort. Waarmee ik niet wil ontkennen dat daar nooit problemen mee zijn overigens. Bovendien is het uiteraard tekenend voor een grote stad dat daar ook meer allochtonen wonen. Ga eens naar de Noordoostpolder: bijna geen bontkraagje te zien.

  Vriendelijke groet,

  Ciska Prins, Vluchtelingenwerk Nederland, aanmeldcentrum Schiphol-Oost

 22. Het Dublin-verdrag zorgt er al voor dat mensen beter verdeeld worden in Europa. Hierbij geldt namelijk dat het eerste land waarin men aankomt en waarin men redelijkerwijs een asielaanvraag had kunnen doen (dus niet tijdens een plaspauze op doorreis) dat dan ook had moeten doen. Als iemand aangehouden wordt in een ander land, of zich daar meldt bij de politie dan worden er elektronische vingerafdrukken genomen. In Nederland kun je via dat systeem dus precies zien of iemand al eerder in een EU. land is geweest. Hij hoeft dan geen asiel aangevraagd te gebben, dat is niet van belang: hij gaat terug naar het EU. land waar hij vandaan kwam.

  Grt, Ciska Prins

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *