Liggen op de Dam

Kom liggen op de Dam!
Zaterdag 14 april van 14:00-15:30 uur op de Dam, in Amsterdam.
Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) voert zaterdag 14 april actie tegen het op straat zetten van vluchtelingen.

We willen zichtbaar maken hoe het is om op straat gezet te worden en roepen dan ook iedereen op met een matje naar de Dam te komen. Zo nu en dan gaan we dan met z’n allen tegelijk liggen… tégen het op straat zetten van vluchtelingen, vóór fatsoenlijke opvang.
Waarom?

Het kabinet-Rutte wil ons doen geloven dat vluchtelingen die rechtmatig in Nederland verblijven ook fatsoenlijke opvang krijgen. Dit is lang niet altijd waar!

Vluchtelingen die wachten op een uitspraak van de rechter in hoger beroep, krijgen maar 28 dagen opvang. Daarna worden ze – zonder geld – op straat gezet, geklinkerd.

Ook zieke vluchtelingen die een verblijfsvergunning op medische gronden hebben aangevraagd worden op straat gezet. Vluchtelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen naar het land waar ze vandaan komen, krijgen ook geen onderdak.

Zij lopen zelfs het risico opgepakt en vastgezet te worden voor een volgende nutteloze poging hen uit te zetten. Wél recht op opvang hebben vluchtelingen tegen wie de Nederlandse Staat, de IND, zelf in hoger beroep is gegaan. Wiens schuld is het dan dat procedures lang duren?

Wat willen we?

Snelle maar vooral zorgvuldige procedures, 8 dagen moet 8 weken worden!
De eerste procedure is snel, binnen 8 dagen moeten alle formaliteiten geregeld zijn en dat lukt voor tweederde van de asielzoekers niet op een zorgvuldige wijze. Wij willen, samen met vele asieladvocaten, dat die 8 dagen 8 weken worden om een snelle maar zeker ook zorgvuldige procedure te krijgen.
Betere opvang voor iedereen die wacht op een uitspraak van de rechter
De noodopvang staat steeds meer onder druk. In 2007 hebben de gemeenten, als tegenprestatie voor het Generaal Pardon, moeten beloven te stoppen met de noodopvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen en hiervoor geen geld meer vrij te maken.

Kinderen mógen niet meer op straat gezet worden. Die worden tegenwoordig met hun ouders opgevangen in gezinsopvanglocaties, de zogenaamde GOL’s. De kinderrechtenorganisaties UNICEF en Defence for Children International concludeerden na een onderzoek ter plaatse dat deze volstrekt ongeschikt zijn.

Programma
Sprekers o.a. Maartje Terpstra, asieladvocaat, Defence for Children, Amnesty International, het Noëlhuis, politici, BN’ers, en vluchtelingen die hun verhaal vertellen. Er is weer veel informatie over hoe Nederland een puinhoop maakt van het asielbeleid.

We gaan ook liggen op de Dam… tégen het op straat zetten van vluchtelingen, vóór fatsoenlijke opvang.

Kom – met zoveel mogelijk anderen – liggen op de Dam.
Zaterdag 14 april, van 14:00 tot 15:30, in Amsterdam!

VTU voert actie tégen het op straat zetten van vluchtelingen en vóór fatsoenlijke opvang!

In samenwerking met: Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Bezoekgroep Detentiecentrum Schiphol-Oost, Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning, Amnesty International, SOS Wereldwijs, Defence for Children.

Kijk op Vrouwen tegen uitzetting voor de laatste berichtgeving.

OVERIGENS ZIJN WIJ VAN MENING DAT ER ONAFHANKELIJK TOEZICHT MOET KOMEN OP DE IND.