Liggen op de Dam: morgen

Zaterdag 14 april, van 14:00 tot 15:30 op de DAM in A’dam

Tégen het op straat zetten van vluchtelingen, vóór fatsoenlijke opvang.

Er komt steeds meer verzet tegen een onzorgvuldig en onrechtvaardig asielbeleid: op 1 april hebben 40 burgemeesters minister Leers laten weten niet mee te werken aan het uitzetten van ‘illegalen’ als daarmee de openbare orde in de gemeente wordt verstoord. Kort daarvoor hebben 100 burgemeesters zich uitgesproken voor een Kinderpardon. Deze week liet Lodewijk Asscher weten dat Amsterdam ‘illegale’ jongeren stage laat lopen zodat ze hun opleiding kunnen afmaken.

De manifestatie richt zich in de eerste plaats tegen het op straat zetten van vluchtelingen en pleit voor fatsoenlijke opvang. Maar er komt meer aan de orde: het wetsontwerp over ‘gewortelde kinderen’, het Kinderpardon, het stagebeleid van de gemeente Amsterdam, de schandalig hoge legeskosten en de slordige, haastige, asielprocedure.

Programma
Sprekers o.a. Khadija Arib (TK PvdA), Tofik Dibi (TK, GroenLinks), Carla van Os (Defence for Children), Maartje Terpstra (asieladvocaat), Stephanie Mbanzendore (Burundi Women for Peace and Development), Marieke van Doorninck (Gemeenteraad Amsterdam Groen Links), Jonneke van Wiers (Amnesty International), Mária van Veen (VluchtelingenWerk), Vluchtelingenopvang (STEK Den Haag, SOSWereldwijs Den Bosch, St. ROS R’dam), Rinia Cromwell, vluchtelingen en hun kinderen, intermezzo: Vincent Bijlo!

Om 15.00 uur lezen wij één voor één namen voor van vluchtelingen die op straat zijn gezet, terwijl de aanwezigen op de Dam gaan liggen uit solidariteit met de asielzoekers die op straat moeten leven.
Protesteer mee en neem een matje om op te liggen mee!!!
(Voor degenen die niet kunnen gaan liggen, zijn er stoelen beschikbaar).

In samenwerking met: Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, Amnesty International, SOS Wereldwijs.

Vrouwen Tegen Uitzetting is een netwerk van Nederlandse en vluchtelingenvrouwen met en zonder verblijfsvergunning. Vrouwen Tegen Uitzetting zet zich in voor een goed asielbeleid en aandacht voor de positie van vrouwelijke vluchtelingen.

www.vrouwentegenuitzetting.nl of op Facebook .

Foto was van vorig jaar. Kijk hier.