Debat over vrouwenrechten en de Arabische Lente

ZAINAB AL-SUWAIJ HELE DAG TE GAST IN DE NIEUWE LIEFDE
Debat en lezing over vrouwenrechten en interreligieuze samenleving

Donderdag 14 juni ontvangt De Nieuwe Liefde de progressieve Amerikaanse moslima en voorvechter van vrouwenrechten en interreligieuze verdraagzaamheid Zainab Al-Suwaij: wat valt er te leren over een ‘nieuw wij’ van deze wereldburger? Zij staat centraal in twee verschillende (Engelstalige) programma’s: ‘An Arab Spring for women?’ over de positie van (moslim)vrouwen in het Midden-Oosten en ‘Living together interreligiously’ over samenleven in de huidige tijd met verschillende religieuze en niet-religieuze achtergronden. Dit is het eerste publieksprogramma in De Nieuwe Liefde in het kader van de Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving. Kaarten zijn per programma of in een pakket te verkrijgen via de website http://denieuweliefde.ticketvandaag.nl/nl/series/special-guest-zainab-al-suwaij/

‘An Arab Spring for women?’ (16.00-18.00 uur)
In dit middagprogramma onder meer een lezing door Zainab Al-Suwaij over de positie van (moslim)-vrouwen in het Midden-Oosten: zijn er significante veranderingen sinds de Arabische Lente? Hoe kunnen Westerse vrouwen hierin een rol spelen? Is er een internationaal ‘nieuw wij’ tussen vrouwen op komst of is solidariteit nog ver te zoeken? Yasser Ellethy, docent Islamstudies aan de VU, gaat in discussie over de invloed van de sharia op de rechten van vrouwen. Politicologe Monique Samuel spreekt over de rol van sociale media in dit proces vanuit haar eigen ervaringen in Egypte. Gevolgd door een gesprek met alle gasten en het publiek. Voormalig Groen Links-kamerlid Naïma Azough presenteert deze middag.

‘Living together interreligiously’ (20.00-21.30 uur)
Zainab Al-Suwaij houdt deze avond een lezing over de vraag hoe we in onze samenleving met verschillende culturele en religieuze achtergronden en belangen om kunnen gaan; is een ‘nieuw wij’ denkbaar? Na de lezing wordt zij geïnterviewd door Naïma Azough en volgt een discussie met het publiek.

Zainab Al-Suwaij
Zainab Al Suwaij ontvluchtte Irak in 1991 na deelname aan de mislukte opstand tegen Saddam Hoessein en leeft nu in de VS. Zij is oprichter en voorzitter van het American Islamic Congress en zet zich in voor vrouwenrechten en interreligieuze verdraagzaamheid. Een bruggenbouwer pur sang wier werk is bekroond met internationale prijzen. In 2010 was zij te zien in de LUX-serie van IKON: Grote denkers over de toekomst, die werd bekroond met de Erasmus EuroMedia Grand Award.

Edward Schillebeeckx Leerstoel voor Theologie en Samenleving
Dr. Manuela Kalsky bekleedt deze leerstoel die dit jaar in het leven is geroepen. De leerstoel, vernoemd naar de dominicaanse theoloog Edward Schillebeeckx, wil in de geest van Schillebeeckx religie en samenleving met elkaar verbinden en zo nieuwe vormen van gemeenschap tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden bevorderen. Deze nieuwe leerstoel is een initiatief van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en De Nieuwe Liefde, het centrum voor debat, bezinning en poëzie van Huub Oosterhuis. De leerstoel is gevestigd aan de faculteit der Godgeleerdheid van de VU.

Kaartverkoop
16.00-18.00 uur Kleine Zaal An ‘Arab Spring’ for women € 12,50/€ 10*
20.00-21.30 uur Grote Zaal Living together interreligiously € 12,50/€ 10*

Combinatieprijs € 20
*CJP/Ouderenpas/Stadspas