Professor Heertje uit de bocht?

Professor Heertje uit de bocht?

Gastauteur:
Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Overgenomen van Abu Pessoptimist.

Israël staat onder druk van niet-aflatende internationale publieke en politieke kritiek op de bezetting en op de sluipende annexatie van de Palestijnse gebieden, alsmede op de onderdrukking van de aldaar wonende Palestijnen. Het voert in reactie op die kritiek een ‘pro-actief’ PR beleid,met behulp van vrijwilligers, ook en vooral van buiten Israël, met gebruikmaking van ’traditionele’ en sociale media. Doel van de PR-strategie is de bezetting buiten beeld te brengen, door Israël te ‘positioneren’ als een modern, democratisch land, dat bijdraagt aan het welzijn van de mensheid. Speerpunten in die positionering zijn de Israëlische verdiensten op het gebied van ICT, medische technologie, kunst en cultuur en de homo-emancipatie.

Of emeritus hoogleraar Heertje tot het ‘leger’ van PR-vrijwilligers behoort,weet ik niet, maar in zijn bijdrage aan de discussie over (te?) dure medicijnen in de Volkskrant van 3 augustus,staat een opvallende alinea. Zonder dat het enig nieuw inzicht in de materie verschaft, neemt hij de gelegenheid te baat om te schrijven dat in Israël ‘medicijnen als Myozyme en Genzyme van overheidswege deel uitmaken van het basispakket, waarop elke Israëliër aanspraak kan maken’. De Volkskrant plaatst deze bewering zelfs in grote letters in een kader in het artikel.

Lees verder: hier.