Allerzielen, herdenking van de gestorvenen aan Europa’s grenzen

Allerzielen – vrijdag 2 november 2012
Herdenking van de overledenen aan de Europese buitengrenzen

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis – Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten –(Openingstekst van de Allerzielenmis)

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Naamloos, in stilte. Volgens cijfers die zijn verzameld door ‘United Against Racism’ gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU. Doel ervan is migranten zoveel mogelijk te beletten Europa binnen te komen. Op de korte routes over zee wordt steeds intensiever gepatrouilleerd door het Europese agentschap Frontex. In de belangrijkste doorgangslanden zijn met Europees geld gevangenissen opgericht om migranten op te sluiten. Hoe scherper de controle, hoe gevaarlijker de route die mensen nemen.

Op Allerzielen van dit jaar vindt op de steiger voor museum De Hermitage een openbare herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen, georganiseerd door de Catholic Worker Amsterdam en het Wereldhuis. We willen de mensen die naamloos zijn gestorven alsnog in ons gebed meenemen. Naast onze ontzetting over al het leed, willen we zo ook het stelselmatig wegkijken van Europa van alle ellende die de strengere grensbewaking veroorzaakt aan de kaak stellen. Theologe en televisiepresentatrice Jacobine Geel zal een toespraak houden.

Na de herdenking vindt op enkele minuten lopen afstand, in het Wereldhuis, een informatieavond plaats over de grensbewaking aan de Europese buitengrenzen en de gevolgen die deze heeft voor vluchtelingen.

Locatie: – De steiger voor De Hermitage te Amsterdam, t/o Amstel 51 (openbare herdenking)
– De diakonale zolder van het Wereldhuis (informatie avond – toegang via de poort naast Nieuwe Herengracht 20)

Programma:
17.00 u.: koffie/thee op de steiger voor de Hermitage
17.30 – 18.30 u.: Openbare herdenking aan de Amstel
19.00 u.: Eenvoudige maaltijd in het Wereldhuis (op de diakonale zolder)
20.00 – 21.30 u.: Informatiebijeenkomst over de EU grensbewaking

Voor meer informatie: Catholic Worker Amsterdam, tel. 020 – 699 8 996 (Frits of Mattias) Zie ook: http://www.antenna.nl/noelhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *