Marcel van Dam over het haasje-repje regeerakkoord

Citaat uit de recente column van Marcel van Dam, Volkskrant:

De marktwerking in de zorg gaat door. De AWBZ voor ouderen die niet in een verpleeghuis zitten, wordt praktisch afgeschaft. Begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp wordt niet meer vergoed. Als het al waar is dat de laagste inkomens er in vier jaar tijd 0,5 procent op vooruitgaan, kan Samsom dan uitleggen wat een beginnende dementerende oudere die vereenzaamt en vervuilt daarmee opschiet?

Voor tienduizenden mensen is er geen plaats meer in sociale werkplaatsen. De arbeidsmarkt schuift verder op naar het Amerikaanse model. Werklozen krijgen een lagere uitkering en na een jaar zitten ze op bijstandsniveau. De bijstandsnorm wordt geleidelijk verlaagd met maar liefst 2.000 euro. Kinderopvang wordt veel duurder. Het kindgebonden budget gaat omlaag. Van alleenstaande moeders in de bijstand die onvoldoende solliciteren wordt de uitkering stopgezet.

Volgens Samsom is dat geen probleem, want PvdA-wethouders deden dat al. Immigranten die nog geen Nederlands spreken krijgen geen bijstand meer. Er staat niet bij waar ze van moeten leven. Mensen uit arme landen die in Nederland een beter leven zoeken, worden om die reden misdadiger. Bij overheid en zorg gaan 80 duizend arbeidsjaren verloren, met minder dienstverlening en minder zorg als gevolg. De ‘hervorming’ van de woningmarkt betekent alleen maar dat huurders en kopers slechter af zijn.

Voor de hele column: hier.