Van Agt: “Israël zuiver defensief? Dat is fundamenteel onjuist.”

agt-13-of-1.jpg
(Dries van Agt)

Israël zuiver defensief? Dat is fundamenteel onjuist
Door Dries van Agt, The Rights Forum.

Vermoedelijk heeft u met net zoveel ontzetting en zorg de recente geweldsescalatie tussen Israël en Gaza gevolgd. Gelukkig werd deze week een staakt-het-vuren van kracht.

Frans Timmermans (PvdA), onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, heeft al gauw Hamas als hoofdschuldige aangewezen. “Hamas heeft stelselmatig raketten afgevuurd op Israël, dat op grote schaal gedaan en gedurende lange tijd en is zo hoofdverantwoordelijke voor de reactie die daarop gekomen is”, zei Timmermans. (Hier)

Terecht wees minister Timmermans op de raketten, al werden die vooral door andere militante groeperingen in Gaza afgevuurd. De raketbeschietingen op burgerdoelen in Israël vormen een ernstige schending van het humanitair oorlogsrecht, veroorzaken veel angst en leed bij de Israëlische burgerbevolking en moeten stoppen!

Waar Timmermans en andere Westerse leiders echter opvallend weinig oog voor hadden, was het massieve geweld van Israëlische zijde dat aan de escalatie vooraf ging. Het is primair aan dát geweld te wijten, dat de vijandelijkheden de afgelopen dagen zo zeer uit de hand liepen.

Een ernstige provocatie was de buitengerechtelijke executie door Israël van Ahmad Jabari, een Hamas-leider die de afgelopen jaren juist een belangrijke rol heeft gespeeld bij het consolideren van eerdere bestanden. Dat meldde in elk geval de Israëlische vredesactivist Gershon Baskin. (Hier) Sterker, Baskin maakte er gewag van dat Jabari op de ochtend van zijn liquidatie een uitgewerkt voorstel voor een langdurige wapenstilstand ontvangen zou hebben.

Lees meer in het opinieartikel “Timmermans moet nu toezien op einde blokkade Gaza”, gepubliceerd door onze directeur Martin Siepermann. Daarin legt Siepermann uit dat de beeldvorming dat Israël zuiver defensief zou hebben geopereerd fundamenteel onjuist is. (Hier)

Voor de anderhalf miljoen burgers in Gaza, opgesloten en weerloos, is die beeldvorming een harde klap in het gezicht. Het is ruim een jaar geleden dat een delegatie van onze stichting de Gazastrook bezocht. (Hier) Toen was de fysieke schade van de aanval die Israël in december 2008 en januari 2009 op Gaza had uitgevoerd nog op veel plaatsen zichtbaar. Erger, het psychische en emotionele letsel bleek allesbehalve genezen. Vooral de kinderen in Gaza zijn kwetsbaar; zware trauma’s stapelen zich bij hen op.

Mocht u zich verder willen verdiepen, wil ik u drie artikelen aanbevelen:

• “The latest Gaza catastrophe” van Richard Falk, VN-mensenrechtenrapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden (hier)

• “Operation Pillar of Cloud: advantage to the Palestinians” van Mouin Rabbani, Midden-Oosten deskundige en bestuurslid van onze stichting (hier)

• “5 Lies the Media Keep Repeating About Gaza” van Omar Baddar, mensenrechtenactivist (hier)

De escalatie tussen Israël en Gaza overschaduwde een andere actuele kwestie: de inspanningen van de Palestijnse Autoriteit voor een ophoging van de Palestijnse status bij de Verenigde Naties. Als Kamerlid was Timmermans nog voor die ophoging. Nu hij minister is, in een coalitie met de VVD, liet Timmermans afgelopen week weten dat Nederland niet voor zal stemmen wanneer het op 29 november a.s. in de Algemene Vergadering van de VN tot een stemming komt.

Dat is teleurstellend, ook omdat de uitbreiding van nederzettingen intussen volop doorgaat. Daarover gaat een recent rapport van 22 Europese maatschappelijke organisaties, getiteld “Trading Away Peace – How Europe helps sustain illega Israeli settlements”. (Hier)

Het voorwoord van dit grensverleggende rapport heeft Hans van den Broek geschreven, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Eurocommissaris en lid van onze Raad van Advies. Daarin verwijst Hans naar de aanbevelingen van het rapport: concrete maatregelen, waarmee de Europese Unie en de lidstaten, waaronder Nederland, het nederzettingenbeleid zouden kunnen indammen.

Via onze Nederzettingenmonitor kunt u de dramatische groei van nederzettingen volgen. In 2012 zijn alweer bijna 8.000 nieuwe woningen in nederzettingen aangekondigd of aanbesteed: huisvesting voor tienduizenden kolonisten, bovenop de meer dan 500.000 kolonisten die al in bezet Palestijns gebied zijn gevestigd, in strijd met het internationaal recht. (Hier)

De levensvatbaarheid van de twee-statenoplossing wordt door deze voortschrijdende kolonisatie steeds meer bedreigd. Het is de allerhoogste tijd daar de Europese Unie daar effectief tegen optreedt.

Ook onze nieuwe regering dient het indammen van de nederzettingen tot prioriteit te verheffen, evenals een van de verplichtingen die Israël in het bestandsakkoord met Hamas op zich genomen heeft: het beëindigen van de wurgende blokkade van Gaza. Moge minister Timmermans daar werk van maken!

Dit artikel verscheen eerder op de website van The Rights Forum
Website Rights Forum, hier