Jezus in de Koran


(Abdulwahid van Bommel)

Ik weet het van mijn moslimvrienden hier en in Gaza: ook zij eren de profeet Jezus, Issa, al zien zij hem niet als de zoon van God – God is niet zo aards dat hij een kind kan hebben. God is niet geboren en verwekt niet. Maar Jezus wordt wel geëerd, kinderen worden naar hem genoemd, hij is veel meer dan een bijzonder mens, meer dan een mens die een boek kwam brengen.


Abdulwahid van Bommel schrijft over hem:

We zien dan ook dat de Jezus van de Koran en de latere islamitische vroomheid – net als de Christus van het christelijk geloof en de christelijke hoop – veel meer is dan een louter menselijk wezen of eenvoudigweg een boodschapper die een boek brengt. Vaak spreekt de Christus van het evangelie door de eenvoudige menselijke Jezus van de islamitische vroomheid heen. Inderdaad: de vrije geesten van de islamitische mystiek hebben in de mens Jezus niet alleen het voorbeeld van vroomheid, liefde en wereldverzaking gevonden dat zij trachten na te volgen. Zij vonden ook de Christus die de tot vervulling gekomen menselijkheid belichaamt, een menselijkheid die door het licht van God wordt verlicht. Deze weerschijn van het goddelijk licht in het hart en in de ziel van de mens wordt in de taal van de islamitische mystiek tadjalli genoemd: de manifestatie van goddelijke schoonheid en majesteit in en door mensen. In dit begrip van de goddelijke manifestatie komen christelijke en islamitische Jezusbeelden op veel punten samen.

Lees het hele artikel, hier.