Zegen van onrust

Gisteren was Meta Floor te gast op de nieuwjaarsborrel van Een Ander Joods Geluid en SIVMO. Meta was door Kerk in Actie uitgezonden naar Sabeel, een Palestijnse organisatie voor bevrijdingstheologie in Jeruzalem. En dit was het gebed dat ze gisteren voorlas:

Zegen van onrust

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven
een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.