Een derde intifada? Lees Ben Ehrenreich

Ben Ehrenreich heeft een lang artikel geschreven over de familie Tamimi uit Nabi Saleh op de Westoever, die nu al enige jaren intensief in geweldloos verzet zijn tegen de muur en de onteigening van hun land. Ehrenreich (die tot mijn plezier de zoon blijkt te zijn van socialistisch feministe Barbara Ehrenreich) heeft als titel voor zijn artikel: Is dit het begin van de derde intifada? Zie hier.

Het interessante is dat het lange artikel, waarin met sympathie wordt geschreven over de Palestijnse strijd, verschenen is in de New York Times, een gerenommeerde krant, en het is dus ook voorspelbaar dat er meteen een boel lawaai is ontstaan om het artikel.

Ben Ehrenreich was al eerder doelwit van de fervente Israël-verdedigers toen hij het lef had in een artikel (in 2009) te beweren dat zionisme het probleem is in Israël. Hier is dat artikel. Daar zegt hij in:

‘Het is niet langer mogelijk om naar eer en geweten te beweren dat de miserabele omstandigheden waarin de Palestijnen leven en sterven in Gaza en op de Westoever het gevolg zijn van een specifieke politiek, of van bepaalde leiders of partijen aan de beide kanten van de impasse. Het probleem is fundamenteel: een moderne staat baseren op één enkele etnische of religieuze identiteit in een gebied dat etnisch en religieus divers is leidt onvermijdelijk tot een politiek van uitsluiting (denk aan de enorme gevangenis die Gaza is geworden) of tot complete etnische zuivering. Om het eenvoudig te zeggen: het probleem is het zionisme.’