Waarom moeten migranten zeven jaar wachten voor ze mogen stemmen?


(Jezelf mogen zijn in Slotervaart)

De regering wil migranten zeven jaar laten wachten voor ze het recht hebben om te stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen. Waarom? Daarom. De PvdA’ers moeten zich weer in bochten wringen om recht te praten wat krom is. Een enkele zegt gewoon hardop dat hij er niet gelukkig mee is. Lees het stuk van Ewoud Butter.

Het stemrecht voor migranten en de integratiekramp van de PvdA
28 maart 2013 | 23:21
Tekst: Ewoud Butter

Migranten mogen sinds 1986 in Nederland stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen wanneer ze vijf jaar in Nederland verblijven. Het kabinet Rutte Asscher wil dat veranderen en migranten pas na zeven jaar stemrecht geven. Waarom eigenlijk? Heeft het kabinet sterke argumenten voor deze inperking van rechten?

In het regeerakkoord schrijft het kabinet dat het belangrijk is dat migranten snel op hun eigen benen kunnen staan, dat ze door werk in hun levensonderhoud kunnen voorzien, dat ze snel integreren en meehelpen de samenleving op te bouwen.” Prima, daar kun je moeilijk tegen zijn. Het is dan ook logisch dat er eisen aan immigranten gesteld kunnen worden. Van migranten wordt verwacht dat ze bijdragen aan de samenleving, dat ze participeren en integreren, dat ze werken en belasting betalen.

Maar, waarom moeten ze dan vervolgens 7 jaar wachten totdat ze politiek mogen participeren en een stem krijgen in de besteding van de ook door deze migranten betaalde belastinggelden? Waarom wordt de politieke integratie met twee jaar vertraagd?

Het regeerakkoord geeft geen onderbouwing voor deze keuze. Linda Voortman (GroenLinks) stelde daarom de afgelopen maanden in verschillende debatten de vraag waarom het kabinet pas na 7 jaar stemrecht aan migranten wil geven. Ze stelde de vraag aan één VVD’er en vijf Pvda’ers. Ze kreeg verschillende antwoorden.

Lees verder op Republiek Allochtonië, hier