“Nederland is al behoorlijk bruin”

bos-en-l-501.jpg
(Mensen van de Badr moskee in Bos en Lommer leggen een krans bij een 4 mei herdenking)

Abu Pessoptimist schreef op zijn weblog een stuk onder de titel: ‘Nederland en de moslimhaat: we zijn al behoorlijk bruin’. Maarten Jan Hijmans, de man achter Abu, schrijft vaker over het Midden-Oosten, maar nu over de al tamelijk ‘geaccepteerde’ moslimhaat in Nederland. Ik had dat ook op mijn lijstje staan, naar aanleiding van een stuk in De Republiek Allochtonië (hier), en een onderzoek van Maurice de Hond (hier), maar nu hij zijn stuk al heeft geschreven neem ik dat graag over. Ik druk eerst zijn stuk af, dan heb ik nog wat opmerkingen.

Abu Pessoptimist:
“Een meerderheid van de Nederlanders vindt het jodendom geen verrijking voor Nederland, wil de immigratie uit Israel stopzetten, is tegen de bouw van nieuwe synagoges en wil de halacha grondwettelijk verbieden. De afkeer van het jodendom voert onder mensen van bijna alle politieke gezindten de boventoon. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.”

Wanneer dit de opening van een krantenartikel was geweest, was er groot alarm geslagen over de toename van antisemitisme in Nederland en over het gebrek aan steun van Nederlanders voor elementaire mensenrechten. En terecht. De genoemde peiling gaat echter over de islam en moslims in Nederland en de uitslag van de peiling wordt door de meeste media genegeerd.

Het bovenstaande is een citaat van de site Republiek Allochtonië naar aanleiding van een peiling die Maurice de Hond voor de PVV van Geert Wilders uitvoerde onder 1900 Nederlanders. Op de een of andere manier is die peiling geen groot nieuws geworden – alleen de Telegraaf maakte er melding van voor zover ik weet. En de PVV zelf natuurlijk, die opgetogen was. Het is dan ook een onvoorstelbaar schandalige uitslag. Nederland dat zich altijd graag op de borst slaat en zichzelf graag uitroept tot een verdraagzaam en tolerant land (waren we niet één van de eersten die het homohuwelijk goedkeurden), scoort hoog in de top tien van bruine naties. Hoezo willen we nog kritiek uiten op Hongarije of Roemenië aangaande hun behandeling van de Roma? Hebben we niets geleerd van het feit dat Nederland van de landen in West-Europa de plaats is waar het procentueel grootste aantal Joden tijdens de oorlog is weggevoerd?

Doordat ik even voorrang moest geven aan andere bezigheden liet ik het onderwerp liggen. Maar ik kom er nu toch op terug. En dan citeer ik met volledige instemming de aanpak van de Republiek Allochtonië. Inderdaad is de vergelijking van de Islam met Joden volledig gerechtvaardigd. Er zijn veel parallellen tussen de Jodenhaat van vóór 1940 en de moslimhaat nu. (Ook de vergelijking tussen shari’a en halacha klopt, want de godsdienstige systemen van beide geloven lijken in heel erg veel opzichten erg op elkaar). Het is, denk ik, belangrijk dat we de uitslag van De Hond’s enquête goed tot door laten dringen, want er dreigt gevaar: 55 % van de Nederlanders is voor een immigratiestop uit islamitische landen, 63 % wil een stop op de bouw van moskeeën, 72 % wil een grondwettelijk verbod op de shari’a, 77 % vindt de islam geen verrijking voor ons land.

De hele peiling van De Hond staat hier. Het kan geen kwaad om de details ervan even door te nemen,want dan zien we dat na de PVV de Partij 50plus en de VVD koplopers zijn als het aankomt op racisme (op afstand gevolgd door het CDA) en dat eigenlijk alleen D66 eruit springt als een partij van fatsoenlijke, meer open-minded mensen.
Zijn er nog mensen die zich zorgen maken over toenemend antisemitisme? Laten ze zich liever gaan bezighouden met de gevaarlijke toename van de moslimhaat (islamofobie is hier als term al lang niet meer op zijn plaats). Het is de hoogste tijd voor cursussen over de vergelijkende geschiedenis van het christendom en de islam, de parallellen tussen halacha en shari’a en vergelijkingen tussen het antisemitisme uit de tijd van de Weimar-republiek en de moslimhaat nu. Cursussen die verplicht worden gesteld voor volksvertegenwoordigers en opiniemakers, wel te verstaan, want de PVV heeft inderdaad de publieke opinie mee weten te krijgen, de demonisering van de Islam, zoals destijds de demonisering van het Jodendom, is allang een feit. De zaak loopt dus volledig uit de hand.

Tot zover Maarten Jan.

Eerst één opmerking. Wat De Hond meet is niet hoe een partij ergens over denkt, maar hoe de (potentiële) stemmers op die partij denken. Daar is uiteraard wel enige samenhang tussen, maar het valt zeker niet een op een samen. Zo zul je binnen mijn partij, de afdelingen, fracties, leden, echt hard moeten zoeken naar iemand die eventueel ook wel bij de PVV zou willen zitten, maar onder de kiezers is echt een groep mensen – ik noem ze links voor zichzelf en rechts als het gaat om migranten/vluchtelingen/moslims – die zowel op de SP als op de PVV zouden willen stemmen als het toevallig zo uitkomt. Want ik ben bij die onderzoekjes van De Hond al vaker geschrokken over mijn eigen partij, tot het tot me doordrong dat het niet gaat om leden maar om stemmers.

Niet dat ik daarmee de partijen voor onschuldig verklaar voor het feit dat het gedachtegoed van Wilders ook buiten de directe aanhang van de PVV zoveel voet aan de grond heeft gekregen. Wilders is als politieke macht al tamelijk uitgeschakeld, er is weinig opwinding meer over wat het islamdebat is gaan heten, maar sluipend is voor een groot deel van de Nederlandse bevolking heel gewoon geworden om wat tegen moslims te hebben. En inderdaad, waar we heel gevoelig zijn geworden voor antisemitisme is deze moslimhaat zo salonfähig geworden dat het door zeer velen niet eens als een vorm van racisme wordt herkend. Mijn opvatting is al jaren dat de linkse partijen tekort zijn geschoten in het weerwoord leveren tegen deze weerstand en de vooroordelen tegen moslims, die vaak vermengd zijn met ideeën over de zogenaamde ‘massa-immigratie’ en de vluchtelingen als profiteurs. Inclusief mijn eigen partij, die het niet nodig vond om specifiek op te komen voor moslims, in de tijd dat ik vaak te vinden was bij een van de vele bijeenkomsten die door Nederlandse moslims zelf waren georganiseerd – al zijn er altijd afdelingen geweest – Rottterdam! – die al heel vroeg begrepen dat we allang in een multiculturele samenleving leven en dat dat te merken moet zijn in het politieke werk. Ik heb met zorg waargenomen dat ook binnen GroenLinks de taal overgenomen werd; ‘laten die vrouwen hun hoofddoeken toch afslingeren’ (Halsema) en ‘er moet meer islamkritiek komen’, ik moest in de clinch met minister Van der Laan van de PvdA die vond dat inburgeringscursussen niet in vrouwengroepen gegeven mochten worden (zie hier) met het verkapte idee dat al die moslims alles gescheiden zouden willen hebben en ‘zo doen we dat niet in Nederland’; en ik heb ook wel eens een stevige ruzie gehad binnen mijn partij als iemand beweerde dat we toch niet konden samenwerken met moskeeën. En nu, blijkt, is de islamhaat in Nederland ‘gewoon’ geworden. Of dat betekent dat de zaak hier volledig uit de hand gaat lopen, zoals Maarten Jan zegt, dat weet ik niet. Maar erg is het wel. Wat ik eens onvoorstelbaar vond is toch gebeurd.

Een paar dingen die ik daar al over schreef: zie hier. En over het autochtonenprobleem en links hier.