Aan de moordenaars van de Charlie Hebdo redactie

Te gast: Tineke Bennema

Aan de moordenaars van de Charlie Hebdo redactie
Als journalist, met een grote moslimfamilie, ben ik dubbel geschokt door jullie daad. Jullie hebben je vandaag de rol toegeeigend van rechter en beul. Jullie hebben de balans van polarisatie opgemaakt: westerse kwetsende cartoons en beledigingen versus moslim geweld. Wat een ongelofelijke megalomanie spreekt er uit jullie daad. Jullie wierpen je op als godsdienstgeleerden en hebben jezelf tot vertegenwoordigers van de islam en de moslimgemeenschap gebombardeerd. Jullie voelen je tegelijkertijd slachtoffer en vinden dat je de waarheid in pacht hebt. Denken jullie nu echt dat door jullie gekozen kant van de balans te vullen met bloed, de eer van de profeet Mohammed en zijn volgers zou worden gered?

Ik heb ook afkeer van die overbodige en onnodig kwetsende cartoons, ik vind niet dat kwetsen een doel moet zijn van journalistiek en zie dit ook niet als een symbool van de vrijheid van meningsuiting. Ik ben geen Charlie Hebdo. Maar ik denk dat de profeet Mohammed sterk genoeg zou zijn geweest om er hartelijk om te lachen. Dat, is mijn persoonlijke, individuele mening. Waar halen je het verdomde lef vandaan om te denken dat jullie mogen handelen uit naam van de islam? Dat jullie opinie de enig ware is? Of menen jullie echt dat de profeet jullie die opdracht heeft gegeven?

Niet alleen hebben jullie een inhumane daad verricht, jullie hebben de moslimgemeenschap een vreselijke slag toegebracht. De groeiende islamofobie, de beledigingen, vernederingen en het uitsluiten van moslims in het westen waar ik en jullie tegen strijden, zullen door jullie hand vanaf vandaag alleen maar toenemen. Verder hebben jullie door uit naam van de profeet te handelen de naam van de islam zelf bezoedeld. Islam is een godsdienst die gericht is om het goede, het vreedzame, in de mens te stimuleren. Met jullie kogels, met jullie bloedvergieten, geven jullie islamhaters extra troeven in handen. Hoe gemakkelijk wordt elke moslim die zich nu keert tegen beledigende cartoons een extremist.

Vandaag hebben jullie met dit bloedbad het omgekeerde bereikt wat jullie wilden. Door wraak te nemen hebben jullie niet zozeer mensen bang gemaakt, maar meer haat tegen de islam gezaaid en verspreid. Ik mag hopen dat er straks nog niet-moslims overblijven in het westen die vreedzaam blijven strijden voor tolerantie en godsdienstvrijheid. Maar vandaag begin ik de moed te verliezen.