De moslim bestaat niet (2)

Boek van Samira Abbos gelezen. Het is de moeite. Het leest makkelijk, dertien korte interviews en een kleine inleiding. Wat Abbos heeft willen laten zien is de diversiteit, dé moslim bestaat niet. Dertien mensen die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat ze de shahada hebben uitgesproken: er is geen god dan God en Mohammed is zijn boodschapper, en dat ze hun eigen positie moeten bepalen als moslim in dit Nederland. De interviews zijn kort, en voor mij soms te kort – er staan erg interessante zaken in die vragen om meer, om diepgang, om verdere discussie. Maar Abbos heeft het zich niet makkelijk gemaakt bij de keuze, evengoed had ze een lief boekje kunnen maken met subsidie- en knuffelmoslims – ze heeft juist óók gekozen voor de weerbarstige, controversiële en dus veel misverstanden oproepende moslims als Cheppih, imam El Moumni, en Abdul-Jabbar van de Ven. Ook andere hete hangijzers gaat ze niet uit te weg: de kritiek niet alleen naar Nederland maar ook naar de eigen geloofsgemeenschappen, de controverses binnen de Nederlandse moslimgemeenschappen zelf, het gegeven dat Nederlandse moslims wel een geloof maar zeker niet een cultuur met elkaar delen.

Zo spreekt Haci Karacaer over de verschillen tussen Marokkanen en Turken – had ik ook meer over willen horen, en Hikmat Mahawat Khan vertegenwoordigt het minderheidsstandpunt van de alawieten en ahmadies – zoals bijvoorbeeld de Surinaamse moslims – met wat lelijke uitspraken over de dominante soenni’s – lees de Turken en Marokkanen. Ook de bekeerde moslims komen aan het woord, en laten op hun beurt zien dat ze niet één groep zijn, Jan Beerenhout, Yassin Hartog, Abdul-Jabbar van de Ven en natuurlijk Abdulwahid van Bommel. Van zeer streng in de leer, tot aan de opvatting dat je best carbonaadjes mag eten als moslim omdat het daar niet over gaat, met alle stadia daartussen. Het vrouwenvraagstuk komt er nog wat bekaaid van af, met maar vier vrouwen, terwijl dat toch erg centraal staat binnenshuis, zowel als bij de toekijkende buitenwereld, maar niet getreurd, Ceylan Pektas-Weber en ik zijn middenin een boek waarin dat juist centraal zal staan, en hopelijk zal Samira Abbos daarin ook meer vanuit haarzelf vertellen, want behalve in de originele keuze van geïnterviewden waarmee ze zeer haar nek uitsteekt laat ze zichzelf niet zien in dit boek.
Binnenkort in dit theater, insha’Allah.

Er zitten voor mij kleine pareltjes in het boek. Zo kom ik bij het boeiende verhaal van Yassin Hartog die eens Hein heette tegen hoe hij zich als aanstaande/beginnende moslim in de islam verdiepte:

Ik nam me in elk geval voor om niet meteen alles wat ik tegenkwam te meten naar de waarden en normen die ik van huis uit had meegekregen. Dat uitgestelde oordeel heeft me enorm veel vrijheid geboden. Het heeft me in staat gesteld diep door te dringen in het wezen van het geloof.

Uitgesteld oordeel – dat vind ik mooi gezegd, en dat is waar ik voor pleit bij niet-moslims die meer willen weten van en over de moslimse burgers in Nederland. Het blijkt héél moeilijk voor veel Nederlanders om de automatische kritische reflex even uit te zetten, en niet bij de eerste zin over islam al te komen met kritische vragen, tegenwerpingen, meningen, oordelen en ja maar. Niet om alles maar mooi te vinden. Maar om eerst eens werkelijk te proberen tot je door te laten dringen waar de levende en beleefde en geleefde islam van die andere mensen hier nu werkelijk over gaat. Ik denk, nee het is meer dan denken, het is ervaring, dat de kritische zin echt niet weg is, later makkelijk weer uit de kast gehaald kan worden, maar dat voor werkelijk begrijpen nodig is om eerst openheid te creëren, als eerste in eigen hart en eigen geest. Wie dat niet doet, wie dat niet kan, blijft tegen de buitenkant aankijken van die ander en begrijpt weinig.

Laatste citaat, van Abdulwahid van Bommel:

Tawhied is zo ongeveer het belangrijkste geloofsprincipe van de islam en betekent ‘eenheid van God’. Voor de koran is dat juist een principe dat de mensen samenbrengt en waaruit het geloof in de eenheid van de mensen voortkomt: ‘de hele mensheid is één volk’ (10:19) ‘De verschillen tussen mensen zijn niet bedoeld om conflicten te veroorzaken maar om in elkaar geïnteresseerd te raken, samen te werken en tot wederzijds begrip te komen'(49:13). Het pluralisme van de volken en religies wordt door de koran bevestigd. Niet alleen als een historisch feit maar ook als een religieus ‘door God gewild’ gegeven, zodat mensen met verschillende religieuze en culturele achtergronden kunnen wedijveren in goed doen. De komende tijd zal duidelijk worden hoe wij – Nederlanders en moslims – omgaan met ‘de ander’.

30 gedachten over “De moslim bestaat niet (2)

 1. Mevrouw Meulenbelt, met verbazing heb ik kennis genomen van uw opvatting over mijn bijdrage “lelijke uitspraken” . Wat is er zo lelijk aan? Omdat het zo “naakt waar is” en het doet pijn om te horen? of omdat het niet zo sociaal wenselijk is wat u kennelijk gewend bent om te horen? De vast geroeste rolodex waar u kennelijk meewerkt bedrijft een eigenteelt waarin iedereen zich veilig waant maar intussen worden alle problemen wel de moslims gelegd en iedereen maar overal een praatje maken, een plasje plegen en vooral “dont rock the boat” ….ik pas ervoor…en al het niet tot mensen doordringt dan zeg ik dat op een wat indringender toon …die u kennelijk als lelijk ervaart…

 2. Niet alle moslims hebben gevoel voor humor. Of het zou aan de taal kunnen liggen – hoe goed nieuwkomers het Nederlands ook leren, de nuances ontgaan hen vaak. Waarschijnlijk nam de heer Khan je opmerking te letterlijk. Een andere mogelijkheid is, dat hij door alle negativiteit geen nucances meer ziet en direct geprikkeld raakt. Dat overkomt mijzelf ook regelmatig. Dan denk ik achteraf: heb ik me weer laten meeslepen.

 3. Mevrouw Meulenbelt, graag gedaan 🙂
  U heeft kennelijk meer moeite met het feit dat die dingen gezegd worden dan dat die dingen bestaan. Het bestaan van die “weeffouten” in het systeem en het compleet stilzwijgen ervan (waarom zou de kalkoen over kerstmaal praten) is mede de oorzaak van de malaise waarin wij zitten. Toe nou Mevrouw Meulenbelt reageer aub niet zo naief…probeer te begrijpen dat hier eem moslim spreekt die zich “gesandwiched” voelt…enerzijds door de arrogantie van de orthodoxie en anderzijds door de niet-moslim gemeenschap die zonder onderscheid alle moslims over 1 kam scheert. Samira zegt toch “DE moslim bestaat niet” en ik ontworstel mij uit de sandwich greep om niet op 1 hoop gegooid te worden…wees ervan bewust dat ik het eerst met alle zachtheid, waar zelfs Robbijn zou verbleken, heb gedaan maar het is hardnekkig..vlek op vlek…dan moet er een probaat middel er tegen aan. Ik wil nog niet reageren op uw gevonden parels in het boek want het zegt over uw kwaliteiten als “juwelier” om nep parels niet te kunnen onderscheiden van echte. Ik zal niet ontkennen dat u mij zeer tegen mijn haren in heeft gestreken. De Amerikaan zou zeggen “you pissed me off” maar ik wil het netjes houden en zal dat niet zeggen.

 4. Ach Hendrik Jan of moet ik nog met meneer Bakker spreken, niet zo neerbuigend of is dat ook humor…er is niks humoristisch aan de opmerking van onze lieve Anja. Lees het boek van Samira, er staat niks lelijks in of zijn de tenen van Anja erg kort en is zij snel geprikkeld…nee, u kiest meteen om de allochtoon te vertellen dat hij die taal niet snapt…waarom zou het niet zo kunnen dat Anja totaal de clue gemist heeft. Ik ben geprikkeld en daar hoef je geen high genius psycholoog voor te zijn om dat in de gaten te hebben. Zie ook mijn reactie op Anja Meulenbelt.

 5. Voor de webloglezers die zich afvragen waar dit nu weer over gaat, ik citeer een zin uit het interview met meneer Khan (op pagina 118): “wij Surinamers vinden dat de besmeuring van de islam met name gaat over problemen met Turken en Marokkanen. Zij zijn schuldig aan het in een kwaad daglicht stellen van de islam omdat zij hun culturele uitingen verhaspelen met de islam”…enz.
  Als je dit optelt bij een aantal opmerkingen over het CMO, de koepel waar de meeste soennieten in verenigd zijn, mag ik dan constateren dat er wat lelijke dingen in staan over de dominante soenni’s, lees Turken en Marokkanen? Ik dacht dat ik niets anders deed dan constateren dat er staat wat er staat, eerlijk gezegd.

 6. Ik zal ook toelichten waarom ik nu zo gepikeerd reageer. Om te beginnen heeft mevrouw Meulenbelt een oordeel (lelijk) over een “naakte” waarheid waarover groot van deel NL (terecht of onterecht effe terzijde) Islam al maanden beoordeelt en veroordeelt. Ik reageer heel gepikeerd omdat ik steeds mij moet verantwoorden over het feit dat ik dingen noem om problemen in juiste context te krijgen in het belang van de gemeenschap om tot oplossingen te komen (ik noem niet alleen maar kom ook met oplossingen. Mevrouw Meulenbelt gaat dan van haar makkelijke stoel heel simpel oordelen (constateren is wat anders)dat het lelijk is wat genoemd heb. Ik had veel fijner gevonden als u met kennis van zaken had gezegd…wat die man zegt is waar en daar moeten wij wat mee….nogmaals ik ben niet meteen in de vijfde versnelling (man en paard noemen) gegaan…neem nu dat echt van mij aan…en ik ben heus niet gek om grote groepen (Turken en Marokkanen) te beledigen. Zo dan heb ik dat nu ook duidelijk gemaakt en wat mij betreft kunnen wij het hierbij laten.

 7. Er wordt met andere woorden gezegd dat de Turken en Marokkanen schuldig zijn aan het feit dat met andere ogen naar moslims gekeken wordt. Het is niet alleen lelijk, maar ook egoistisch. Het probleem wordt hiermee alleen verschoven. Kom nou een keer met een oplossing ipv de anderen de schuld te geven. Een paar jaar terug waren het toch de Surinamers die de problemen veroorzaakten?

 8. Meneer Khan u heetft mijn sympathie voor u strijd voor erkenning. Die sympathie strekt zich echter niet uit tot de manier waarop die door u gevoerd wordt. Als u iets minder aardigs zegt , wees dan niet verbaasd als dat ook zo benoemt wordt. Mijn sympathie ligt trouwens ook niet bij de manier
  waarop Soenietische moslimgroeperingen turks, marokkaans of surinaams tegen u strijden. In plaats van al die verspilde energie, zouden moslims zich beter gezamenlijk kunnen inzetten voor een betere positie van moslims in nederland.
  En een “strijd “tussen ‘bekeerde’moslims en ‘echte’moslims is wel het laatste waar we op zitten te wachten.

 9. Overal lees ik stukken over Moslims en andere gelovigen. Mijn gezin en ik geloven niet. Wij staan er ook niet open voor en zullen dat zeker niet gaan doen. Waarom roepen Moslims dat je MOET geloven, omdat je anders niks bent? Een paar maal per jaar komen ook de andere aan de deur, maar die zijn nooit zo radicaal. Waarom laat de gelovige de ongelovige niet eens met rust. Als al die Moslims zo boos zijn dat ze over 1 kammetje gestreken worden, waarom gaan ze dan niet eens in eigen huis de boel schoonmaken? Met alle respect voor de gelovige vraag ik alleen vriendelijke, doch ernstig en dringend, om met rust gelaten te worden.

 10. Ik ken honderden moslims, Bram, sommige opervlakkig, met anderen ben ik al vele jaren bevriend. Ik ken er niet een die zegt dat je moet geloven omdat je anders niets bent. Dus ik heb werkelijk geen idee waar jij het over hebt. Ik kan hier dus ook geen antwoord op geven.

 11. Uhm Anja, als we het dan toch hebben over het over één kam scheren van moslims… Naar ik weet zijn Turken over het algemeen soennitisch, maar Marokkanenen voornamelijk shi’itisch. Ik snap dan ook niet waarom je denkt dat kritiek op de Sunna automatisch kritiek op Marokkaanse moslims inhoudt. Verdiep je in het vervolg wat beter alsjeblieft.

  Mvg

 12. Met groot respect spreek ik over Hikmat Mahawat Khan, die ik vaak heb gesproken en die een goed mens is met een groot intellect. Vele moslims in Nederland zouden er veel aan hebben om op hem te stemmen.

 13. Volgens mij is dat de meest kortzichtige uitspraak die je kan doen. Omdat de moslims die ík ken het niet doen, zijn er geen moslims die het doen.
  Zelfde principe: ik ken geen racisten, dus bestaan er geen racisten.

  Mijn ex-vriendin heeft dit ooit een keer gedaan; wat bleek, alle moslims die ze kende, zaten op de universiteit. Tja, dan heb je een goede doorsnee.

  Besef wel, dat de moslims die je kent, jou willen kennen. De moslims die jou een ongelovige noemen, willen je niet kennen, dus ken je ze niet.

 14. De Marokkanen zijn voornamelijk shi’itisch? Ik geloof dat je zelf even wat betere info kunt gebruiken, Ed. Bovendien ging het daar niet om. Het ging om een letterlijk citaat waarbij Khan zich afzette tegen Marokkanen en Turken. En doe niet zo neerbuigend. Wat je ook verder kunt vinden, dat ik me er niet in verdiept zou hebben is aantoonbaar kul.

  En Michiel, jij weet niet welke moslims en hoeveel moslims ik ken. Er zullen er best zijn die mij een ongelovige noemen. Maar anders dan zo vaak in de anti-islamitische praatjes gezegd wordt kennen we moslims nou juist niet als mensen die bezig zijn al of niet onder dwang anderen te ‘bekeren’. Dat hoort bij de mythes, en is niet aantoonbaar.

  Hamid, ik denk niet dat er veel moslims gaan stemmen op Khan, behalve dat hij zich regelmatig erg negatief heeft uitgelaten over andere moslims dan zijn eigen ahmadies, stem je als je op hem stemt ook op Pastors, en daar moeten de meeste moslims net zo weinig van hebben. Ik denk dus niet dat deze interessante coalitie veel op gaat leveren, behalve media aandacht, maar we zullen het vanzelf zien.

 15. Ik denk dat de meesten mensen in Nederland deze discussie,s spuug zat zijn. Het is volgens mij heel simpel. In Nederland is door de eeuwen een democratie opgebouwd Ook met vallen en opstaan. Als dit niet bevalt ga dan in Irak wonen. Vrouwen worden hier normaal gesproken niet geslagen of uitgehuwelijkt. Hier is respect voor alle godsdiensten. enz zo kan ik nog wel even door gaan. Die regenten in Den Haag moeten eens de rug rechten en mensen van welk geloof dan ook die hier de democratie willen ontregelen eruit flikkeren. Als ik mij wil verdiepen in welk geloof ook dan kan ik dat zelf wel daar heb ik geen regent uit den haag voor nodig.

 16. Nou nou, mevrouwmeneer van den Berg. Als u deze discussie nou zo spuugzat bent wat komt u hier dan doen? En u nog opwinden ook?
  Ik vind het een goed idee dat mensen die de democratie niet bevalt in Irak gaan wonen. Inclusief de autochtonen die nog niet door hebben dat democratie ook betekent dat je fatsoenlijk omgaat met minderheden en migranten.
  Verder kan ik u als ouwe feministe wel verklappen dat er in Nederland behoorlijk gemept werd, en nog wordt, ook door rechtschapen blanke Hollanders, hoor.
  En nog een nieuwtje: uithuwelijken is verboden in de islam, wist u dat?
  En inderdaad hoort hier respect te zijn voor alle godsdiensten. Dat houdt ook in dat het niemand misstaat om zich daar een beetje in te verdiepen en er geen onzin over te verkopen. Dus begin daar eens mee, mevrouwmeneer van den Berg.
  En nog een lesje staatsinrichting. Ik ben geen regent maar volksvertegenwoordiger, als u mij bedoelde. Regenten worden we pas wanneer we in de komende verkiezing een meerderheid krijgen maar ik heb zo het idee dat we op u niet hoeven te rekenen.
  En weet u wat, als u het zo spuugzat bent, kom maar niet meer terug dan. Ik raak van u ook niet ontzettend geinspireerd.

 17. Ik begrijp niet dat een socialistische ouwe feministe zo dol is op de islam. In welke islamitische staat ziet u een weerspiegeling van uw socialistische en feministische waarden? waarom probeert u niet zoveel mogelijk mensen (inclusief moslims) warm te maken voor het socialisme in plaats van het kritiekloos omarmen van de islam?

 18. Poeh, een oude discussie nieuw leven ingeblazen zie ik.
  In eerste reactie kan me ik wel vinden in de strekking van Anja’s verhaal. Ook niet elke Hindoe, Christen of Atheïst denk op dezelfde wijze over zijn/haar godsdienst. Dus ook bij de Islam zal dat beslist niet het geval zijn.
  Toch kan ik me ook de reactie van Hikmat voorstellen. Er zijn nu eenmaal groepen moslims, die beslist wat andere denkbeelden over democratie en samenleven hebben dan wat wij in Nederland hebben afgesproken.
  Het is zuur dat je als groep wordt afgerekend op wat enkele individuen behorend tot die groep voor denkbeelden uitdragen.
  Dat is overigens niet alleen uniek voor Islamietisch en niet-islamietisch, het komt bij elke groep voor.
  Hoe onredelijk werd links Nederland aangevallen toen – bij de moord op Fortuyn – bleek dat de dader een linkse milieuactivist was?
  Of dichter bij mijn wereld, hoe vaak heb ik al niet moeten uitleggen (ook aan socialisten zelf) dat ik als ondernemer toch overtuigd lid kan zijn van de SP?
  Blijkbaar is hokjesdenken universeel, en is het logisch dat hikmat hardop roept dat er grote verschillen onderling zijn, waarbij (en ik ken ook vele islamieten) een relatief groter deel van de Soennitische moslims verder van ons vrijheidsdenken afstaan, dan in Nederland gebruikelijk is.
  Ik hoop echt dat iedereen in Nederland vasthoudt aan universele vrijheid en gelijkheid, en dat alle, letterlijk ALLE filosofische, etnische of geloofsgroepen die dat niet ten volle onderschrijven bestreden worden. (Voor alle duidelijkheid, dus ook de biblebelt in Nederland)
  Ik persoonlijk geloof dat het een grote stap voorwaarts is, als juist die diversiteit in de moslim gemeenschap duidelijk wordt, en we mensen op individuele denkbeelden aanspreken.

 19. Er staat zoveel in de koran, de ene vers wordt tegengesproken door de ander. De ene vers pleit voor respect voor een andersdenkende, de andere pleit voor totale vernietiging. De ene moslim kiest voor de ene opvatting, de ander kiest voor het tegenovergestelde. Het probleem is dus dat voor beide opvattingen een geschreven legitimatie te vinden is, zonder dat men van uit de context halen kan spreken.

  Respect geldt blijkbaar alleen voor verwante godsdiensten. Met polytheisten wordt al helemaal geen rekening gehouden, of is daar het predicaat ongelovige van toepassing. Uithuwelijken mag inderdaad niet. Maar een zelfgekozen moslimhuwelijk is een lachertje qua rechten en plichten van een vrouw.

  Ik ben een dochter van Hindoestaans Surinaamse moslims. Als ik mezelf al iets zou noemen, zou dat atheist of humanist zijn. Ik woon samen en ik heb een kind.

  Mijn eigen gemeenschap respecteert en accepteert mijn keuzes. Echter is het mij te vaak gebeurd dat moslims met een andere etnische achtergrond behoorlijk lullig kunnen reageren. Mijn naam is te herkennen als islamitisch en de vraag of ik moslima ben is vooral retorisch.

  Ik word subtiel gedist, het meest pijnlijke is dat soms mijn ouders worden gedist, omdat in sommige moslimogen hun opvoeding gefaald heeft. Helaas pindakaas, mijn ouders hebben mij geleerd zelf na te denken. Dat anderen hun ouders napraten en hun denkbeelden klakkeloos overnemen, is hun zaak.

  En dan heb ik het niet eens over de lullige dingen die over Nederlanders worden gezegd. Dan moet je ze eens zien schrikken, als ik vertel dat mijn kind een Nederlandse vader heeft.

 20. Uithuwelijken is verboden in de islam?
  Het zijn dit soort uitsrpaken die verraden dat u zich af en toe werkelijk door verkeerd laat voorlichten/informeren. Om eens een ander licht op de zaak te werpen kan ik u het boek “The Sword of the Prophet” van Serge Trifkovic aanraden. Dit (volledig op de Koran gebaseerde) boek laat op een onomstotelijke manier de ware aard zien van wat de fanatici graag de ‘ware’ islam noemen.
  Wellicht dat u na het lezen van dit boek wat voorzichtiger zult omgaan met dit soort argumenten.

 21. Op mijn stem hoeft U ookniet te reenen mevr. Meulenbelt. Dooddoeners als dat uithuwelijken in islam verboden zou zijn…zo kan ik ook redeneren dat de relatie tussen god en de gelovige uniek zou moeten zijn. Toch is de imam bij vele moslims de (gelovige) leidraad in hun leven en onder moslims wordt nog altijd meer uitgehuwelijkt dan bij andere of niet-gelovigen en inderdaad de blijf van melijf huizen zitten vol met vrouwen uit moslim gezinnen, maar daar zou het niet om moeten gaan. het zou moeten gaan over hoe je die problemen oplost zonder oplossingen uit te sluiten. of erger: garbage can: Problemen zoeken bij gereedstaande olossingen.
  Hikmat Mahawat Khan heeft gelijk, groot gelijk en ik pleit ervoor om de problemen te benoemen, aan te pakken en vooral te blijven nadenken zonder mensen dood te knuffelen en bang te zijn voor de werkelijkheid. Zullen we nu eens eindelijk stoppen met het ‘spiegeltjes en kraaltjes’-denken?
  Neem mensen serieus en spreek ze aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Vergeet nooit dat positieve discriminatie ook discriminatie is.

 22. Gedwongen huwelijken zijn tegen de islam. Niks aan te doen. Staat in de koran. En in de hadiths. Dat het ondanks dat gebeurt, in verschillende landen, bij verschillende religies is ook een feit. Dat vrouwen zich daar tegen weren, soms met de koran in de hand, en dat de tweede generatie migranten dat in toenemende mate niet meer pikt, eveneens een feit. Kun je bij de linkjes hieronder nalezen.

  En leuter niet over doodknuffelen en bang voor de werkelijkheid als je het tegen mij hebt, Peter, als je nog serieus genomen wilt worden. Dat zijn gemakzuchtige oordelen die je niet waar kunt maken.

  En ga voor meer info over islam en gedwongen huwelijken even terug naar:
  18 februari 2006 – emanciperende moslimtheologie
  20 maart 2005 – moslimfeminisme
  17 januari 2005 – moslim bruid

 23. ” de islam” is een boek.
  een boek maakt geen problemen
  dat doen degene die dat boek interpreteren.
  nu moeten we juichen omdat ” de islam” tegen uithuwlijking is?
  tsss…het gaat er om wat er gebeurt
  of moeten niet moslims , moslims nu de ware islam gaan prediken.
  denk na!
  beoordeel mensen op GEDRAG
  niet op IDEEEN

 24. Er zijn wel meer mensen die denken dat als je niet meedoet met de moslimbashers, alles zwart maken wat met islam te maken heeft, je dan hoort bij de moslimknuffelaars die alles wat met islam te maken heeft prachtig vinden. Voor dat zwart-wit denken hoef je hier niet te zijn – Joris, ik bedoel onder andere jou.
  Als socialiste zal ik altijd aan de kant van de mensen staan die in onze samenleving in het nauw worden gedreven, en dat zijn op dit moment vooral islamitische burgers. Ik zoek, en vind, dus aansluiting bij de grote groepen moslims die ook tegen het wij-zij denken zijn. En ik ondersteun, daar getuigt mijn weblog van, van harte de emancipatiestrijd van migrantenvrouwen. Dat is dus geheel conform mijn feminisme en mijn socialisme, altijd al geweest, nu nog steeds zo.

  Ik vind het verder belangrijk om voorlichting te geven over wat we over de islam zouden moeten weten, onder andere dat er grote diversiteit bestaat onder de moslims, meerdere stromingen sowieso. In Nederland weten veel mensen daar niets of weinig over, en laten zich veel te makkelijk meenemen door de rechtse, islam-afwijzers, de bangmakers die denken dat onze beschaving nu door de barbaren wordt aangetast, de groep die zo interessant het spiegelbeeld vormt van de meest extremistische stroming binnen de islam. Alsof ze hebben afgesproken: er is maar een, en gewelddadige islam. Alleen is de ene partij voor en de andere partij tegen.

  Tegen dat vertekende beeld wil ik met dit weblog wat doen. Je zult dus hier veel verslagen en stukken vinden die laten zien dat er ook een islam is die heel goed past bij onze samenleving, die voor democratie is, die midden in emancipatieprocessen zitten, als migrant en als moslim en als vrouwen. De moslims die zich net als ik zorgen maken over de radicalisering van een deel van de jeugd. De meerderheid van de islamitische Nederlandse burgers. De mensen die ik daarbij tegenkom hoef ik niet van enig socialisme te overtuigen. Als je de kranten hebt gevolgd stemt het overgrote deel van de migranten al links.
  Maar misschien kunnen zij jou nog wat bijbrengen. Als je daar voor open staat tenminste.

 25. Ik zie toch vaak dat men van beide zijden verharde standpunten inneemt. Dit komt waarschijnlijk door de harde reacties die men op elkaars gedrag heeft, maw de grote verschillen die men ervaart in het dagelijkse leven. Zou het niet gewoon zo kunnen zijn dat er te grote verschillen tussen culturen onderling bestaan inzake de moslimculturen en de westerse culturen om te kunnen leiden tot brede acceptatie danwel integratie? Ook al is men goed opgeleid en spreekt men accentloos nederlands, de thuissituatie en de eigen normen en waardenset is zo ontzettend anders dat dit volgens mij nog steeds sterk bijdraagt tot een beeld bij de gemiddelde nederlander van een “vreemdeling”. En zoals onderzoeken hebben uitgewezen levert vreemd gedrag binnen groepen nu eenmaal automatisch verhoging van stressniveaus op, omdat het verstorend werkt voor de alledaagse processen en relaties.

 26. Welke beide zijden, Mark?
  Als je het boek van Samira Abbos gelezen zou hebben, wat je duidelijk niet hebt gedaan, dan kon je ondertussen weten dat moslims onder elkaar net zoveel verschillen als niet-moslims. Jij en ik verschillen hemelsbreed van elkaar, want ik ervaar meer verschil met jou dan met vele van mijn moslimvrienden.
  Wat er meestal gebeurt, als een autochtoon zulke uitspraken doet over de “botsing der culturen”, is dat ze zichzelf vergelijken met de meest extreme kant van de islam. Ja dat botst. Zo kun je ook de meest extreme homofobe rechtse autochtonen vergelijken met de gewone oppassende islamitische burgers. Botst ook. Maar kijk naar gewone doorsnee niet-moslim Nederlanders en gewone doorsnee moslim Nederlanders – geen cultuurkloof in zicht.
  Je laat je wat aanpraten, Mark. Ga er op uit, ga kennis maken, dan zie je het zelf.

 27. Ik kan niet anders dan reageren.
  Met verbijstering heb ik alle reacties gelezen. Ik kan je vertellen dat het vreemd is wanneer andere zich expert voelen in hoe ik zou moeten denken, voelen en leven. Ik ben een moslima van geboren Marokkaanse en genaturaliseerd Nederlandse. Alhoewel dat tweede in de praktijk niet meer betekend dan dat ik stemrecht heb. Want zolang de geboren Nederlanders mij een allochtoon noemen heeft dat Nederlandse paspoort geen toegevoegde waarde. Ikzelf draag geen hoofddoek ben actief in het arbeidsproces en spreek accentloos Nederlands. Mijn kinderen zijn gelijk aan elk van geboren Nederlands kind. Maar wanneer ik mijn kinderen opvoed met het gegeven dat zij Nederlanders zijn en dat er naast ons geloof geen enkel ander verschil is, dan is het moeilijk wanneer mijn zoontje ( toen 9 jaar oud) thuis komt met de vraag wat betekent allochtoon? Want zo werd hij op school genoemd. Ik woon in een witte gemeente en mijn kinderen zitten op een witte school.
  Ik moest mijn zoontje toen dus gaan vertellen dat hij wel Nederlander is maar omdat pappa en mamma niet in Nederland geboren zijn hij toch niet helemaal Nederlander is ondanks het feit dat hij in Alkmaar geboren was en trots was dat hij zichzelf kaaskop kon noemen met een kleurtje. Ik heb niet gevraagd om deze discussie maar volgens mij zijn we op dit moment helemaal de weg kwijt. Onder het mom van “recht op vrije meningsuiting” moet alles gezegd kunnen worden. Maar hoe zit het dat met de waarde en normen van dit land? Je kunt alles zeggen met wel op basis van wederzijds respect. Want wanneer je dat niet hebt voor de ander hoe kun je dan ik discussie met elkaar gaan? Ik heb het dan wel over een discussie die als doel heeft ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met elkaar op een evenwichtige manier kunnen leven.
  Laten we ons niet zo blindstaren op het al dan niet uithuwelijken, begrijp me goed het is een probleem waar iets aangedaan moet worden en geloof me binnen de groep is de strijd al bezig, maar we willen ons emancipatieproces zelf doen en in het tempo dat bij ons past. Het is raar wanneer een blanke man mij gaat vertellen hoe ik mijn emancipatieproces moet inzetten.
  Van iedereen die in Nederland woont mag/moet je eisen dat ze zich kunnen redden in de Nederlandse taal, dat zich houden aan de wet- en regelgeving die hier geldt. Maar we kunnen ons niet bemoeien met wat iemand gelooft, eet en hoe iemand zich kleed.
  Want wanneer we daarvoor kiezen dan moeten we ons niet blindstaren op een bepaalde groep. Want dan weet ik er nog wel een paar……

 28. Anja, ik ken je niet, maar was aan het googelen naar iemand en kwam op je site terecht. Hierbij ben ik officieel fan van je. Met een lach op mijn gezicht (en enige verbazing) heb ik deze reacties gelezen. Some things never change……. Bovendien vond ik het erg leerzaam. Succes!

 29. Nou, graag gedaan, Fatos.
  Dit stukje is alweer van jaren geleden, maar behalve dat ik zulke twistgesprekken als hierboven niet meer voer – krijg je op een gegeven ogenblik ontzettend genoeg van – ben ik nog steeds aan het studeren op de islam, volg ik mijn moslimvrienden, en meen ik alles wat ik hierboven heb gezegd nog voor honderd procent.
  Kijk bijvoorbeeld hier, van vorige week.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *