SP-congres neemt motie aan tegen het gevangen houden van Palestijnse kinderen

Een van de dingen die gisteren gebeurde op het partijcongres van de SP: een motie, ingediend door de afdeling Rotterdam, werd zonder tegenstemmen aangenomen. Tegen de detentie van Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen. Op de foto: het moment van de stemming.

Het XVIII SP-congres, bijeen in Breda, op 2 juni 2012,

stelt vast:
– dat Defense for Children International op 29 mei een rapport gepresenteerd heeft over de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen, Bound, Blindfolded and Convicted: children held in military detention;
– dat volgens Defence for Children International 700 Palestijnse kinderen in Israelische gevangenissen zitten waarbij gebruik wordt gemaakt van eenzame opsluiting;
– dat 100 Israelische en Amerikaanse kinderspychologen, therapeuten, academici en anderen een oproep aan premier Netanyahu hebben gedaan om een einde te maken aan eenzame opsluiting van Palestijnse kinderen;

overweegt:
– dat internationale kinderechtenverdragen gerespecteerd dienen te worden en kinderen waar ook ter wereld een humane behandeling verdienen waarbij geen plaats is voor mishandeling, vernedering, dreigementen of eenzame opsluiting;

besluit:
– de acties van Een Ander Joods Geluid en anderen rondom Palestijnse kinderen in Israëlische detentie zowel in als buiten het parlement volop te ondersteunen;
– roept de Nederlandse regering op om zich in haar contacten met de Israëlische fora stellig uit te spreken tegen het toepassen vanm eenzame opsluiting bij kinderen en onomwonden te pleiten voor een totaalverbod hiervan.

Advies congrescommissie:
Overnemen.

Hier Diederik Olders, de voorzitter van de afdeling Rotterdam, die bij de toelichting op de motie nog vermeldde dat onze zorg overal uit hoort te gaan naar de kinderen, ook die in Syrië, dat nergens ter wereld kinderen in de gevangenis opgesloten zouden moeten worden, ook niet in Nederland als hun ouders ‘illegaal’ zijn. Hij kreeg een daverend applaus.

Moet ik nog zeggen dat ik er ontzettend gelukkig mee was?