Verkiezingsdebat over het vluchtelingenbeleid

Aanstaande donderdag op 6 september om 20.00 organiseert vluchtelingenadvocaat Maartje Terpstra een (verkiezings)debat in De Balie over de staat van de rechtstaat.

Samen met Markha Valenta zal zij in gesprek gaan met;

D66: Judith Swinkels(TK-kandidaat-lid, rechter in Haarlem)
GL: Tineke Strik(Eerste Kamer-lid, internationaal recht achtergrond, justitiewoordvoerder)
SP : Sharon Gesthuizen(TK-lid, asiel en migratie woordvoerder sinds 2006)
CU : Hugo Scherff (TK-kandidaat, historicus en aardrijkskunde leraar)
VVD: Joost Taverne(TK-lid, rechten achtergrond)
CDA: Medeleine Van Toorenburg (TK-lid en woordvoerder justitie)
Pvda: Jeroen Recourt (TK-lid en oud-rechter)

Onderwerpen die tijdens het debat aan de orde zullen komen;
– Dubbele nationaliteit (waarom wordt er in discussie onderscheid gemaakt tussen emigranten (expats) en immigranten met dubbele nationaliteit) & opwerpen hoge drempels voor verkrijgen of behouden Nederlandse nationaliteit heeft tot gevolg dat steeds meer mensen langdurig in Nederland wonen zonder stemrecht, is dat niet ongezond voor democratie?

– Strafbaarstelling illegaliteit/strafbaarstelling hulp aan illegalen (illegaliteit is al geregeld in de vreemdelingenwet, waarom is het nodig om dit ook in de strafwet op te nemen?)

– Vreemdelingendetentie (hoe kan het dat illegalen in Nederland slechter af zijn dan criminelen en wat willen partijen hieraan gaan doen?).

– Wet minimumstraffen (hoe verhoudt dit zich tot de scheiding der machten?)

– Beperking vrij verkeer van personen binnen Europa (op welke grond kunnen voorwaarden worden gesteld aan toelating van bijv. Polen, en zal dit dan ook niet gaan gelden voor Nederlanders die zich in Polen willen vestigen?)

– Trouwen verplicht bij gezinshereniging/vorming (op welke basis is onderscheid tussen huwelijk en samenwonen gerechtvaardigd en op welke basis kan je mensen verplichten te trouwen?)
– Asiel: opvang in de regio, dus niet in Nederland (hoe verhoudt zich dit tot het Vluchtelingenverdrag?)

– Wet voor gewortelde kinderen zoals Mauro (hoe verhoudt zich dit tot Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVKR)?)

Willen jullie meepraten over deze onderwerpen, vragen stellen of aanwezig zijn, jullie zijn zeer welkom! Kaarten zijn gratis, maar vol=vol.

Groet, Maartje