De angst voor de migrant (3)

Langzamerhand kunnen we een handleiding schrijven voor de leerling islamofoob.
Zo doe je dat:

Islamofobie voor dummies in twintig lessen

1. Je telt al het terrorisme bij elkaar op dat gepleegd wordt door mensen die moslim zijn. Je maakt geen onderscheid tussen het werkelijk extreme moslimfundamentalisme en het verzet van, bijvoorbeeld, de Palestijnen tegen de bezetting, die heel weinig met religie te maken heeft. Je verdiept je vooral niet in mogelijke oorzaken. Je veronderstelt dat alles voortkomt uit een religie, en slaat politieke motieven over. Je negeert ook het feit dat aanslagen en zelfmoordaanslagen geen islamitische uitvinding zijn. De katholieke IRA doet niet mee, kamikaze is een Arabisch woord. Je negeert vooral ook dat de Amerikaanse buitenlandse politiek iets te maken zou kunnen hebben met het zogenaamde verzet tegen het Westen.

2. Je veronderstelt dat alleen het verlichte Westen een patent heeft op individuele vrijheid, en ziet er vooral geen tegenstelling in als Westerse waarden als verdraagzaamheid en vrijheid van godsdienst niet worden toegepast op moslims.

3. Je veronderstelt dat vrouwenonderdrukking een gevolg is van het islamitische geloof. En homohaat. Je negeert dus de vrouwenonderdrukking in andere culturen, waaronder de onze. Je veronderstelt dat de gelijkheid tussen de seksen in het Westen een gevolg is van de verlichting, hoewel het duidelijk is dat er een jarenlange en breed gedragen vrouwenbeweging voor nodig is geweest om die gelijkheid een beetje te verankeren. Je slaat over dat ook de Katholieke kerk zijn steentje heeft bijgedragen aan vooroordelen tegenover homo’s, dat er geen vrouwen een functie mogen hebben in de Gereformeerde kerk, en dat er lelijke dingen staan in alle heilige geschriften van de grote godsdiensten. Je ziet vooral over het hoofd dat er emancipatieprocessen plaats vinden ook in moslimlanden, en ook onder de moslimvrouwen in Nederland. Je ziet vooral over het hoofd dat er naast moslimlanden met een sterke overheersing van fundamentalisme ook moslimlanden zijn zonder.

4. Je gaat er van uit dat werkelijke emancipatie alleen plaats kan vinden op de westerse manier, en dat elke vrouw die een hoofddoek draagt het slachtoffer is van de overheersing van moslimmannen. Als die vrouwen zelf zeggen dat ze heel goed weten wat ze doen, dan beschuldig je ze van een ‘vals bewustzijn’. Alleen vrouwen die geen moslim (meer) zijn kunnen voor zichzelf spreken. Je gaat er van uit dat emancipatie alleen geslaagd is als ze niet alleen geen moslim meer willen zijn maar zich daar ook luid en duidelijk tegen afzetten.

5. Je gaat er van uit dat moslims zich dagelijks moeten verantwoorden voor elke misstap of misdaad die waar dan ook ter wereld door andere moslims wordt gepleegd. Dat verwacht je uiteraard niet van christenen.

6. Je gaat er van uit dat elke ware moslim tegen een seculiere staat is, en je ziet de landen over het hoofd waar dat helemaal niet het geval is.

7. Wanneer een stelletje losgeslagen jongeren antisemitische leuzen schreeuwen dan vraag je je niet af wat er met die jongens aan de hand is, dan veronderstel je dat dat een uiting is van het ingebouwde antisemitisme van de islam. Vergeet dat er ook Nederlandse jongeren zijn die er wat van kunnen. In ieder geval sluit je uit dat moslimjongeren reageren vanuit een gevoel in Nederland allang niet meer welkom te zijn. Verwijt het die jongens wel dat ze geen onderscheid maken tussen joden en Israëli’s, maar niet de pro-Israël betogers die elke kritiek op Israël opvatten als antisemitisme.

8. Je slaat dus alle historische periodes waar uitgerekend moslims en joden in vrede met elkaar hebben geleefd over. Je veronderstelt dat kritiek op Israël, en de woede dat de westerse wereld geen poot uitsteekt voor de Palestijnen geen enkele reden hebben, behalve dat alle Arabieren en moslims de joden de zee in willen drijven. Want alle moslims zijn antisemiet. Je slaat daarbij ook over dat het christendom het als agressieve veroveringsgodsdienst ruimschoots op punten wint van de islam. Je vergeet alle bloedige westerse godsdiensttwisten en de neiging om inheemse bevolkingen onder dwang te ‘bekeren’. Je ziet vooral ook over het hoofd dat Arabische/Turkse/moslim overheersingen zelden hebben geleid tot dwangbekeringen, zoals te zien is in de landen die christelijk zijn gebleven, zoals Servië, en joden die joods mochten blijven in moslimlanden. Zie over het hoofd dat joden die uit Europa werden verdreven vaak hun heil zochten in moslimlanden. Zie ook over het hoofd dat er in moslimlanden zoals het historische mandaatgebied Palestijnse christenen in vrede leefden met hun moslimburen.

9. Je kijkt niet naar de gevolgen van migratie, je negeert het feit dat een groot deel van de migranten die naar Nederland gekomen zijn afkomstig zijn uit de laagste sociale lagen, en hun achterstand meer met klasse dan met religie heeft te maken. Je mag bovendien vooral niet constateren dat er grote verschillen zijn in ontwikkeling tussen eerste, tweede en derde generaties migranten in Nederland. Je bent verder blind voor het feit dat er vóór de stroom migranten uit Turkije en Marokko ook andere migrantengolven waren die toen ook als bedreigend werden gezien, met name de Antillianen,Surinamers en Molukkers. Je vergeet dus dat ‘inburgering’ niet onder dwang van de ene op de andere dag gebeurt maar tijd nodig heeft. Je vergeet verder vooral ook dat integratie een wederzijds proces is. Stel vooral veel eisen aan de migranten en geen aan de autochtone Nederlandse bevolking.

10. Blijf tweede en derde generatie migranten die allang zijn genaturaliseerd, beter Nederlands spreken dan bijvoorbeeld Arabisch, hier opleidingen hebben gevolgd en banen hebben stug benoemen als allochtonen, en behandel ze als buitenlanders. Vergeet dat het Nederlanders zijn. Vergeet dat heel veel Nederlanders voorouders hadden die migranten waren.

11. Veronderstel dat er zo iets is als een homogene Nederlandse cultuur. Zie de grote diversiteit binnen de Nederlandse cultuur over het hoofd. Ga er van uit dat die Nederlandse cultuur per definitie superieur is aan de moslimcultuur, die vooral ook gezien moet worden als homogeen. Ontken dat sommige Nederlanders misschien meer gemeenschappelijk hebben met sommige moslims dan met andere Nederlanders.

12. Eis van migranten dat ze zich aanpassen aan de Nederlandse ‘waarden en normen’, wat die ook mogen zijn. Eis dat ze zoveel mogelijk op jou gaan lijken, ongeacht of dat erg aantrekkelijk is. Eis dat ze hun kinderen op gemengde scholen doen, dat ze in gemengde wijken willen wonen. Zorg er ondertussen zelf voor dat jouw kinderen op witte scholen komen, en verhuis wanneer er te veel allochtonen in je buurt komen wonen. Ga er van uit dat er voor Nederlanders vrijheid is om je partner te kiezen. Trouw vooral niet met een Marokkaan, want daar komt maar ellende van. Vindt het wel vanzelfsprekend dat we de keuze van moslims voor een moslimpartner land van herkomst zo veel mogelijk moeten tegengaan. Laten zij maar proberen te integreren, wij doen niet mee.

13. Zet de veiligheidsdiensten op alles wat moslim is, want je weet maar nooit waar het fundamentalisme de kop op steekt. Hou ze vooral goed in de gaten. Het beste zou zijn om imans het land uit te sturen en alle moskeeën onder curatele te stellen. Als moslims daar een beetje paranoïde van worden is dat natuurlijk precies het bewijs dat ze wat te verbergen hebben en in wezen niet deugen.

14. Ga er van uit dat de publicisten en politici die poneren dat de gehele islam achterlijk is helden zijn die opkomen voor de vrije westerse waarden, de vrijheid van meningsuiting en niets anders doen dan de islam ‘ter discussie’ te stellen. Ga er van uit dat moslims die het beledigend vinden om voor achterlijk uitgemaakt te worden tegen de vrijheid van meningsuiting zijn, want moslims zijn tegen de vrijheid van meningsuiting want het zijn moslims. (Zie boven) Ga er van uit dat er geen sprake kan zijn van racisme. ‘Religiekritiek’ is heel wat anders. En hebben de moslims het er niet naar gemaakt? (Zie boven).

15. Maak de publicisten en politici die hun zorg uitspreken over de polarisatie en de verharding, met name ten aanzien van moslims uit voor achtergebleven aanhangers van het ‘multiculturalisme’ die niks bij hebben geleerd, of als ouwe mastodonten of aanhangers van de linkse kerk. Maak Job Cohen die vindt dat hij de burgemeester is van alle Amsterdammers, en dus ook in gesprek wil blijven met de moslimorganisaties uit voor rotte vis en zeg dat het zijn schuld is als moslims daarom niet ‘integreren’.

16. Vraag je vooral niet af hoe het komt dat voormalige allochtonen die de islam integraal afwijzen het zoveel makkelijker hebben om in de media te komen dan gematigde moslims die vinden dat ze ook geëmancipeerd of geïntegreerd kunnen zijn zonder zich af te zetten tegen hun religie of culturele achtergrond. Negeer ze. Het zijn tenslotte moslims. En alle moslims zijn potentiële terroristen, homohaters en ze mishandelen vrouwen. (Zie boven)

17. Om er voor te zorgen dat je niet beschuldigd kan worden van vooringenomenheid zeg je af en toe ook kritiek te hebben op andere godsdiensten. Maar heb het maar niet over keppeltjes.

18. Exploiteer de angst van mensen in oude wijken en ouderen die hun wereld niet meer herkennen. Bevestig elke angst voor terrorisme. Het kan tenslotte uit elke moskee komen. En weet je veel wat er gebeurt op die islamitische scholen. Negeer onderzoeken waaruit blijkt dat het reuze meevalt. Ga vooral niet zelf kijken.

19. Maak iedereen die het niet met je eens is uit voor blind. Tel appels, peren en citroenen bij elkaar op, zolang die appels, peren en citroenen maar moslim zijn: terrorisme, hoofddoekjes, mishandelde vrouwen, antisemitische jongeren, maakt niet uit. Roep bij alles wat een moslim ergens ter wereld fout doet zie je wel. Oordeel en probeer vooral niet te begrijpen. Begrijpen is voor multicultiwatjes.

20. Bedenk geen strategiëen om de werkelijke problemen het hoofd te bieden, leer niet van wat er wel goed is gegaan, kijk alleen maar naar wat je fout vindt, en heb het veelvuldig over straffen en uitzetten. En verbaas je er vervolgens over dat moslims niet in de rij staan om kennis met je te komen maken. Dat ligt tenslotte aan hun. Zij isoleren zich, jij niet. Ze kunnen niet tegen kritiek, dat is het, het zijn tenslotte moslims.

Met een beetje oefenen is dit best te doen,
Voorbeelden zat.

Ga door naar deel 4, hier

33 gedachten over “De angst voor de migrant (3)

 1. Hahahahahahahah Anja wat een pakkend stuk. Je opsomming is magnifiek! Een prima handboekje: Hoe word ik rechtser!

 2. Anja,

  Hoe lang heb je hier over gedaan? Als ik een verschijnsel (of een rechtse hork waaraan ik een grondige hekel heb) zo zou willen afserveren (keurig gerubriceerd in 20 punten) heb ik daar een paar avonden voor nodig.

  Mazzel & broge, Evert 🙂

 3. Gisteren de reportage Tegenlicht gezien, dit vond ik echt beangstigend,alle extremistische uitlatingen, uitspraken als de Engelsen zijn onze vijanden of neem een voorbeeld aan Osama Bin Laden zijn fout, maar worden wel aan deze jongens in het internaat geleerd. De uitzending is online te bekijken en is zeer de moeite waard, veel nederlanders weten niet dat Indonesie het grootste aantal moslims heeft. Ik kopieer een stukje uit:” Vlucht ui de hemel ”

  > Met de groeiende armoede in Indonesië verbreidt ook de islam zich meer en meer. Fundamentalistische organisaties vervullen in Indonesië een actieve en sociale rol. Eén van de terreinen waarop ze actief zijn is het opzetten van scholen. Alleen al op Centraal Java is het aantal moslimscholen de afgelopen vijftien jaar verdubbeld. Deze moslimscholen hebben omgekeerd weer een grote invloed op het politieke en sociale leven >

 4. Je neergezette karikatuur van de houding van veel mensen; die vraagtekens hebben bij dit soort geloven is zeer geslaagt te noemen.

  Maar daar blijft het dan voor mij ook bij. Ikzelf ben niet islamofoob; of moslimfoob. Ik maak mij alleen zorgen om de mensen die wegvluchten in een geloof en dit dan gaan verwringen tot absurde proporties. We leven in een tijd van voortgaande secularisatie. Daar kan de islam nu eenmaal blijkbaar niet zo goed in meekomen als de rest.

  Natuurlijk gaan de ontwikkelingen hier wel heel erg snel. Sexprogramma’s zul je in genoemde landen dan ook wel niet zo snel tegenkomen. Zelfs een aflevering van Big Brother ging te ver. En toch denk ik. dat in vele harten van islamitische mensen het vuur van de innerlijke expressieve vrijheid brand; zoals ook in de onze.

  Anja; in principe heb je gelijk; maar haal eens even de cijfers van de jeugdcriminaliteit uit de grote steden te voorschijn. Dan weet je waarom veel mensen de islam negatief associeren. En niet het huidige katholisisme in Nederland. Ik vind, daarom dat dit appels met peren vergelijken is.

  Laatst nog een stuk in de krant gelezen over een vrouw; die met haar baby in een buggie werd gemolesteert en met hakenkruizen werd beklad door een bende zonen van Allah in een trein. De buggie waar de baby in zat; werd omgesmeten. Ze dachten dat ze een jodin was (was niet zo). Dit zou eens andersom moeten gebeurd zijn. dan werd er prompt een tandbeeld opgericht; zoals dit met Duynmeier is gebeurd. Ik heb meerder berichten in de krant gelezen ook; over joden; die op straat worden gemolesteert door jeugd in de naam van Allah. En waarom? Omdat hen dit nog steeds via de schotel; thuis of op de moskee wordt ingegeven blijkbaar.

  Er is nog heel wat mis; meer dan je eventjes met jouw 20 punten kunt uitvlakken. Maar het is een goede poging.
  Alles draait om vrijheid van doen en laten. Elke godsdienst is er, om de mensheid te knechten en te doen buigen. Wat dat betreft, mag elke godsdienst wat mij betreft snel verdwijnen. En dat bereik je niet door de politiek; die de regering jarenlang heeft gevoerd.

 5. @ReneR

  July 13, 2004

  Twijfel rond Frans antisemitisch incident – @ 08:41 PST

  Het verhaal van de vrouw die zegt afgelopen zaterdag slachtoffer te zijn geworden van antisemieten rammelt.
  De Franse politie twijfelt inmiddels aan de verklaring van de vrouw. Het 23-jarige slachtoffer zei in een trein door zes Noord-Afrikaanse mannen te zijn aangevallen, toen ze haar voor een Joodse aanzagen.

  De mannen zouden haar kleding hebben gescheurd, hakenkruisen op haar buik hebben gezet en de buggy met haar baby hebben omgegooid. Hiervan waren volgens de vrouw zeker 20 mensen getuigen, die niets deden.

  Het incident zorgde voor grote verontwaardiging in Frankrijk en leek aan te sluiten bij een eerdere noodkreet van president Chirac, die het toenemende antisemitisme in zijn land aan de orde stelde. Vele mensen gingen de straat om te protesteren tegen het antisemitisch sentiment.

  De verklaringen van de vrouw blijken echter door weinig feiten ondersteund. Van de getuigen heeft zich nog niemand gemeld. Volgens één medepassagier had de vrouw zelfs al gescheurde kleren, toen ze de trein instapte. Ook op de beelden van de bewakingscamera’s is niets te zien noch van het incident noch van de daders die een door de vrouw genoemd station zouden zijn uitgestapt.

  De moeder van de vrouw heeft verklaard dat ze in de war zou zijn. Een Frans radiostation meldde dat de in het verleden ze al zes keer aangifte deed van agressieve aanvallen zonder dat daar ooit bewijs van is gevonden.

  Bron: ANP/Planet

 6. Pingback: Dagboek van een raadslid

 7. Vandaag las ik in de Volkskrant een groot artikel over het toenemende antisemitisme in Frankrijk. Het was een buitengewoon interessant artikel, maar ook zeer stigmatiserend. Na het lezen van de reportage overviel me een gevoel van onbehagen. Is het nu echt zo dat moslims in Europa een inferieur volk aan het worden zijn, althans: in de ogen van de niet-moslims. Als je het artikel moest geloven, brengen de moslims alleen maar ellende met zich mee. Ik slikte maar eens toen ik vervolgens het stuk van Leon de Winter las op de forum pagina. Hij gaf ongezouten zijn mening over de uitspraak van het Hof over de afscheidingsmuur. Die muur is er, zo betoogt hij in het opiniestuk, doordat moslimterroristen het leven van Israëliërs onveilig maakten. Het ligt namelijk in de aard van moslims dat ze onveiligheid en bommen met zich meebrengen. De bezettingspolitiek van Israël heeft geen rol in deze. Kennelijk.
  Gisteren had ik een discussie met een collega over moslims en homohaat. Hij werd laaiend en vond dat alle moslims voor het blok gezet moesten worden: of ze kiezen ervoor om Nederlander te zijn en de hier geldende normen en waarden over te moeten nemen of ze konden – wat hem betrof – een enkeltje Turkije of Marokko krijgen. Na enige discussie verduidelijkte ik hem dat je niet moslims in de gordijnen kunt jagen en vervolgens van ze eist dat ze je aardig gaan vinden en zich dan aan je gaan aanpassen. Zo werkt integratie niet. Een ander voorbeeld, een oud-stagiaire kwam vandaag langs op kantoor. Ze was inmiddels afgestudeerd en had haar scriptie geschreven over integratie en veiligheidsgevoel onder jonge mensen. Ze kwam toen ze diverse interviews hield met jongeren erachter dat vooral allochtonen zich wel geïntegreerd vinden (ze spreken de taal, volgen een opleiding, etc) maar zich niet geïntegreerd voelen (de autochtoon geeft ze het gevoel niet welkom te zijn en ze worden vooral als ze boodschappen doen met hun ouders aangekeken alsof ze lepra hebben). Ik herinnerde me toen een gesprek dat ik had met Masja, een joodse vriendin, ze zei: “Imad, ik voel me pas joods als anderen me herinneren dat ik joods ben. Zo niet, dan voel ik me Nederlander.” Volgens mij geldt dat niet alleen voor Masja…

 8. Iedere vorm van kritiek op de islam is dus islamofobie, want waar komt dit epistel op neer ?:
  -je benadert de islam eenzijdig òf;
  -plaatst het niet in het juiste perspectief òf;
  -arrangeert je argumenten in onvoldoende mate met kanttekeningen òf;
  -je nuanceeert te weinig.

  En als je dit allemaal wèl doet, dan treedt punt 17 (zie preek Anja) in werking, dat zegt dat al je nuanceringen en relativeringen slechts bedoeld zijn om je vooringenomenheid jegens de islam te maskeren. Het is dus nooit goed !

  Zo kan het dus gebeuren dat Anja de meest omzichtig geformuleerde kritiek ( bijv. Cliteur) nog weet te bestempelen als islamofobie, wat dat dan ook mag zijn.

  Langzamerhand, Anja, begint je houding tegenover diegenen die de islam bekritiseren iets lachwekkends te krijgen, vooral als je woorden iets krijserig krijgen, zoals bij moslimhaat en islamofobie. (een geestesziekte wilt u hiermee suggereren, neem ik aan; iemand die kritiek heeft is niet goed bij zijn hoofd, zo begrijp ik) Vooringenomenheid ? Daar weet Anja alles van !

 9. Henk, je kunt je toch wel voorstellen dat mensen als Anja het prima vinden als je kritiek hebt op sommige groeperingen die menen namens de islam te handelen (graag bij naam en toenaam noemen dan) en dat je dan je gal mag spuwen, zoals ik bijvoorbeeld ook doe als ik weer eens helemaal misselijk word van het Vlaams Blok. Echter, het is een probleem als je begint te krijsen dat alle moslims het maar gedaan hebben en eens met oplossingen moeten komen. Dan scheer je alle moslims over één kam en beweer je dus dat alle wandaden onder hun verantwoordelijkheid gebeuren en dus dat zij de medeschuldigen zijn. Dus de medeschuldigen aan 11 september, aan Madrid en aan de zelfmoordaanslagen in Israel. Dat is fout, net zo fout als ik dat ik zou zeggen dat alle Belgen racistisch zijn en dombo’s die niet weten hoe de wereld in elkaar steekt en bovendien de mensenrechten schenden met hun racistische uitgangspunten. Hier midden in het moderne Europa! Dat kan en mag ik natuurlijk niet zeggen. Anderen mogen weer niet zeggen dat alle moslims achterlijk zijn. Het lijkt me toch niet te veel moeite om iedere keer als zijnde Ayan Hirschi Ali of Theo van Gogh te zeggen: “Sommige moslims maken het te bont” of “Ik vind enkele islamtische organisaties achterlijk.” Zouden ze dat doen, dan slaap ik er geen nachtje minder door en Anja ook niet. Dat is vrijheid van meningsuiting zonder dat je de ander beledigt. En zo hoort het!

 10. @Anja citaat:”Je vergeet alle bloedige westerse godsdiensttwisten en de neiging om inheemse bevolkingen onder dwang te ‘bekeren’. Je ziet vooral ook over het hoofd dat Arabische/Turkse/moslim overheersingen zelden hebben geleid tot dwangbekeringen, zoals te zien is in de landen die christelijk zijn gebleven, zoals Servië, en joden die joods mochten blijven in moslimlanden”.
  Waar haal je dat vandaan? Alle Bosnische moslims zijn oorspronkelijke Servische of Kroatische burgers die zich moesten bekeren. Nog net voor de eerste wereld oorlog (ook dat deden ze met Koerden) hingen diegene die zich niet wilden bekeren voor de bruggen gespitst aan een stok, als schrikbeeld (net zoals men dat pas geleden in Irak deed). Het verschil is alleen dat men in Irak niets te zoeken heeft.

  Daarom moet een geloof tot privé terrein behoren.

  Citaat:”Ongelovigen die geen jood of chisten zijn – bijvoorbeeld atheïsten of hindu’s – dienen volgens de islam gedood te worden”.
  “Convivencia

  Het islam-apologetisch fabeltje dat christenen, joden en moslims onder de Moorse bezetting van Spanje vreedzaam met elkaar samenleefden wordt aangeduid met de term convivencia. De realiteit was echter anders: christenen en joden waren derderangs-burgers, die in getto’s moesten wonen, afwijkende kleding moesten dragen en extra belasting moesten betalen. Een islamitische wetstekst uit de tiende eeuw noemt christenen en joden ‘leden van de duivelspartij’. In 1066 werden in Granada duizenden joden door de islamitische Moren afgeslacht. “

 11. Beste B.
  Je denkt dat je me tegenspreekt. In feite illustreer je precies wat ik bedoel. Haal maar weer ergens een citaat aan over vreemdelingen uit een islamitisch geschrift. Sla de even vreselijke citaten uit christelijke en joodse geschriften over. Heb het over gruweldaden door moslims begaan. Heb het niet over de bloedbaden die christenen hebben begaan.
  Zo doe je dat als je een vijandbeeld wilt scheppen en dat ook nog wilt terugprojecteren in de geschiedenis.
  Dank je wel.

 12. Pingback: Dagboek van een raadslid

 13. Anja toch, je kunt toch geen wandaden gepleegd door de ene groep goedpraten of negeren door te wijzen op de wandaden van andere groepen. Stel dat b. favos dat wèl gedaan zou hebben om genuanceerder uit de hoek te komen dan zou u vast en zeker weer met punt 17. uit de Verhandelingen voor de dag komen door te stellen dat deze citaten uitsluitend toegevoegd zijn om de moslimhaat van de schrijver te verdoezelen.
  Met iedere draai die u maakt raakt u verder verstrikt in de wir-war van uw eigen standpunten.
  Als u de wandaden die gepleegd zijn door Israél aan de kaak stelt, moet u dan tegelijk ook de Palestiijnse wandaden ter discussie stellen ? Is veroordelingen van de Bosnisch-servische massamoord in Srebrenica enkel mogelijk als en passent ook de moord op de Joden in WO-2 wordt veroordeelt ?
  Zo blijft er toch geen discussie meer over.

 14. @Samy

  Dank je voor je correctie. Het is bedroevend; hoe mensen iets in elkaar kunnen zetten. doet me denken aan Jules Croiset. Niettemin blijkft mijn punt over de laatste malversaties in Belgie staan helaas; totdat dit ook weer wordt herroepen door dezelfde media; die ons op een dwaalspoor zet.

 15. Multiculturalisme voor dummies in 10 lessen. Eventueel een vervolg indien ik daar aanleiding toe zie.

  1. Psychologiseer de tegenstander van de multiculti. Noem het een soort geestesafwijking: “islamofobie”, “xenofobie” of noem die tegenstander die het moslimfundamentalisme aan den lijve ondervonden heeft “getraumatiseerd”, zodat je die tegenstander niet serieus hoef te nemen.

  2. Wat ook goed werkt indien men te maken krijgt met critici van de islam: een stevige greep uit de grabbelton die Tweede Wereldoorlog heet. Even goed doorwoelen, maar dan vindt men altijd weer een parallel die men dan van toepassing acht op de hedendaagse criticus. Sinds de moord op Fortuyn zijn dergelijke parallellen iets hachelijker, maar dan kan men kan altijd nog labeltjes hanteren als “gevaarlijk”, “polarisened”, “verlichtingsfundamentalist” of “Bounty” indien de islamcriticus van allochtone afkomst is.
  Ook altijd goed in het kader van de Tweede Wereldoorlog zijn argumenten van de glijdende schaal: het beschouwen van de huidige kritiek op de extreme kanten van de islam als het voorstadium van een situatie waarin moslims het lot van de joden in Nazi-Duitsland zullen gaan delen.

  3. Werk met verdraaiingen van de realiteit. Benadruk dat islam “vrede” betekent, terwijl de ware betekenis “overgave” is, toch wel iets anders. Beweer dat Hirshi Ali de profeet Mohammed een pedofiel genoemd heeft, terwijl ze in dat interview in Trouw in werkelijkheid gesteld heeft dat men hem volgens de HUIDIGE maatstaven in de westerse samenleving als een pedofiel zou beschouwen, wat gewoonweg een waarheid als een koe is. De geschiedenis valt ook prima te manipuleren: benadruk bijvoorbeeld dat in het verleden migranten veel bijdroegen aan de welvaart, zoals joden en hugenoten, maar negeer het feit dat de huidige situatie volledig anders is: een verzorgingsstaat die men niet kan handhaven op langere termijn indien het binnenlaten van ongelimiteerde aantallen laaggekwalificeerde nieuwkomers veel meer kost (aan uitkeringen etc.) dan dat ze mogelijkerwijs zouden kunnen opbrengen.

  4. Hamer op westerse of Nederlandse schuldgevoelens wat betreft de geschiedenis, maar veeg de negatieve aspecten van niet-westerse culturen in de geschiedenis onder het tapijt. Tamboureer op de Westerse kolonialisme of de Nederlandse slavernij, maar negeer de islamitische slavernij, negeer de medeplichtigheid van zwarte stammen die gevangenen van onderworpen stammen aan de westerse slavenhouders uitleverden, negeer het feit dat niet de slavernij, maar de anti-slavernij een westerse uitvinding is, waarna dankzij het westen de slavernij bijna uitgeroeid is.

  5. Geef eenzijdig de autochtonen in de oude wijk de schuld aan het mislukken van de integratie, zij immers “kijken met scheve ogen naar allochtonen die wel geslaagd zijn”, zij saboteren de integratie door hun kinderen niet naar zwarte scholen sturen, ofschoon de problemen op zwarte scholen gemiddeld een stuk groter zijn. Negeer het feit dat veel voorstanders van de multicultuur in villadorpen wonen (bijv. Marcel van Dam, Paul Rosenmuller, etc.), negeer het feit dat diezelfde voorstanders hun kinderen EVENEENS naar witte scholen sturen (Wouter Bos).

  6. Nodig critici (bijvoorbeeld Cliteur) naar televisieprogramma’s waarin een met de multicultuur sympathiserende gespreksleider (bijv. Inge Diepman) zorgt dat de criticus zijn zinnen niet af kan maken terwijl de voorstander van de multicultuur (bijvoorbeeld Cohen) alle ruimte krijgt om de tegenstander te onderbreken of alle retorische truukjes uit de kast te halen, zoals het karikaturiseren van de opponent als ‘schrijftafelgeleerde’.

  7. Benadruk eenzijdig de overeenkomsten tussen islam en andere geloven, zoals de vrouwvijandigheid in alle geloven, maar negeer de principiele verschillen die er wel degelijk zijn tussen islam en andere geloven. Bijvoorbeeld het feit dat de teksten in de Koran letterlijk beschouwd worden als van God zelf afkomstig, terwijl de heilige boeken van christendom en jodendom beschouwd worden als geschreven door mensen met goddelijke inspiratie. Negeer ook het feit dat het christendom en jodendom een proces van secularisatie doorgemaakt hebben en de islam niet, met alle gevolgen van dien.

  8. Tamboureer op het feit dat andere geloven dan de islam eveneens gewelddadig en extremistisch kunnen zijn, maar negeer het feit dat de extremisme binnen de islam zich in de laatste decennia op een veel grotere schaal en op een veel structurelere wijze manifesteert dan het extremisme van welke andere religie dan ook. Negeer ook het feit dat in de huidige conflicten die er in de wereld zijn tussen verschillende geloven de islamieten in meeste gevallen zich als de aanvallende partij manifesteren, en de christenen (en joden) in de meeste gevallen de aangevallen partij betreffen.

  9. Blaas de armoede-factor binnen het fenomeen van het islamfundamentalisme zoveel mogelijk op, en negeer het feit dat veel islamitische terroristen niet onbemiddeld zijn, negeer ook het feit dat de armoede in veel andere culturen niet tot extremistisch geweld leidt. Negeer ook het feit dat de fundamentalistische variant van de islam niet bevorderlijk is voor (economische) vrijheid en dus welvaart. Geef het westerse kolonialisme de schuld terwijl de verstarring in de islamitische wereld zich al ruim voor de westerse bemoeienis had ingezet.

  10. Benadruk dat integratie een wederzijds proces is, terwijl het in de rest van de wereld zo is dat verreweg de meeste aanpassing bij de migrant dient plaats te vinden: zij hebben de keuze gemaakt om naar een ander land te vertrekken, terwijl de autochtonen niet gevraagd hebben om de komst van de migranten, zodat het eigenlijk van de zotte is dat autochtonen zich dienen aan te passen terwijl ze zich in hun eigen geboorteland bevinden.

 16. Jammer dat niemand gereageerd heeft op mijn stelling dat je wel kritiek mag hebben op de islam, maar dat je wel genuanceerd moet blijven, dus zeg dat sommige moslimmannen wel erg vrouwonderdrukkend zijn, etc. Jammer, maar dit toont ook aan hoe laag we gezakt zijn in deze discussie en dat het helaas bij moddergooierij blijft op deze wijze!

 17. Op zich heb je wel gelijk, Imad el Kaka, dat men de nuance niet uit het oog moet verliezen. Ten aanzien van Ayaan Hirshi Ali in reaktie 9. doe je haar geen recht in je suggestie dat ze voortdurend zou roepen dat ALLE moslims niet zouden deugen. Ze heeft het vaak over de moslimconservatieven, en daaruit blijkt dat ze inziet dat er ook moslims zijn die er anders over denken. Ze maakt duidelijk onderscheid tussen de reactionaire krachten binnen de islam en de islamieten die daar niet toe behoren.
  Dat je bezwaar hebt tegen Theo van Gogh, die consequent spreekt over “geitenneukers”, vind ik wel zeer begrijpelijk.

 18. @16: Correctie in regel 2 van de cursus ‘Multiculturalisme voor dummies’: “argumenten van de glijdende schaal” moet natuurlijk zijn “argumenten van het hellende vlak”.

 19. Citaat:”….terwijl het juist de permissieve multiculturele samenleving is die ons naar de benauwde jaren vijftig terugvoert. Die etnische groepen in staat stelt zich in een vorm van multiculturele segregatie op te sluiten. Die het alibi vormt voor nieuwe extremistische groepen om van hun etniciteit een instrument van differentiatie te maken en dus van ontwrichting van de homogene samenleving. Het is dit multiculturele model dat de zwaarbevochten emancipatie van vrouwen of seksuele minderheden plots een halt lijkt te willen toeroepen. Dat in de openbare ruimte steeds meer plaats claimt voor bedenkelijke geloofsuitingen en de acceptatie van zeer conservatieve religieuze denkbeelden, hiermee de ontzuiling en de secularisatie die Nederland kenmerken op losse schroeven zettend. Dit is een eigenaardige paradox: dat in naam van moderniteit en progressieve aspiraties, het multiculturele ideaal de samenleving in werkelijkheid steeds conservatiever maakt. Dat zich links afficherende multiculturalisten in feite rechtse concepten als segregatie, vrouwenonderdrukking en terugkeer naar orthodoxe religieuze waarden in de hand werken.

  Detail Isetbegovic OUD (WOII)…
  Al snel wordt Husseini in het Midden-Oosten en Joegoslavië het dankbare en fanatieke hulpje van de Führer. De baas van het SS-hoofdkantoor, Gottlob Berger, zag in Husseini een gouden greep. De moslimleider kreeg een prachtige villa in Zehlendorf en kwam op de loonlijst van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en de SS te staan. Op 24 maart 1943 belegde Berger in Berlijn een bijeenkomst met Husseini en Artur Phleps, een vertrouweling van SS-leider Heinrich Himmler. Er werden plannen gesmeed voor een moslimeenheid van de Waffen-SS, Hitlers elite-troepen, in Joegoslavië. Na die bijeenkomst reisde Husseini door de Balkan, waar hij de moslimleider ALIJA IZETBEGOVIC ontmoette. In de grote moskee van Sarajevo wist hij de moslims met een felle en emotionele toespraak aan zich te binden. Hij noemde de Bosnische moslims ‘het beste van de islam’. De enige voorwaarde die de mufti aan deze klus verbond was een belofte van Hitler: na de oorlog moest de Füher ook de joden van het Midden-Oosten uitroeien.

  …en NIEUW (1995):

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovic

  8 mrt 2004 – Open brief aan burgemeester Job Cohen
  Tweede-Kamerfractie
  VVD kamerlid Ayaan Hirsi Ali schrijft in dagblad Trouw een open brief aan burgemeester Job Cohen.

  http://www.vvd.nl/nieuws/p_ni_li.asp?ItemID40&ID5182

 20. Anja ik ben niet pro of tegen, maar seculier. Het maakt mij niets uit of een religie goed of slecht is, daar heb jij gelijk in, het is maar een dogma. Bekrachtig deze dan niet, kies niet voor een polarisatie door maar één religie te promoten.

  Geef dan de kinderen iets dat goed is voor hun toekomst, geef ze een opleiding en scholing zodat ze kunnen kiezen voor het “weten ” in plaats van “onwetenheid”. Ook de wetenschap weet niet alles, maar kan niet zomaar iets beweren zonder onderbouwing. Dat is de juiste uitdaging, innovatie, en een toekomstbeeld voor allen.
  Zoek geen gelovige referentiekaders, dan kom je juist in problemen door b.v.b te moeten overwegen wat (niet)wel -passend is bij een geloof; er zijn vele andere geloofsovertuigingen, die doe je dan misschien te kort. Wat is je toekomstbeeld?? Waar gaan we naar toe?
  Heb jij dochters? Hoe wil je ze dan opvoeden? Mogen ze kiezen?

 21. #16 Imad
  Imad; sorry maar als ik op elke stelling zal moeten reageren; dan houd ik geen tijd over. En Anja gooit er wel 30 tegelijk over de balk in haar afleveringen. Ik zag hem ook niet.

  Goed Imad bij deze. Het hangt ervan af wat JIJ persoonlijk onder genuanceert verstaat. En daar zit de zwakheid dan ook in zo’n stelling. Als het inhoud; dat ik geen openlijke kritiek meer mag leveren op een groep zich misdragende personen, dan houd de discussie hierover voor mij al heel snel op. En ook als ik geen kritiek mag leveren op een godsdienst; die dit soort zaken nog predikt.

  Moslims dus; die naar de letter van de Koran zeggen te willen en moeten leven en daarom hun vrouw zodanig behandelen dat ze in een blijf-van mijn lijf huis belanden; zijn in mijn ogen zeer fout bezig hier. Mag ik dit zeggen?

  Zeer zwak vind ik ook al die moslimmannen, die ondanks dat we hier inmiddels zeer goed opgeleide en gebekte moslimvrouwen hebben; nog steeds voor een partner hun heil zoeken in een achtergebleven gebied om een vrouw zonder educatie op te scharrelen; zodat ze deze vrouwen kunnen domineren. Mag ik dit zeggen?

  Ik kan nog wel meer zaken opnoemen; maar zeg er ook bij; dat de grootste schoften nog steeds te vinden zijn in de regering en in de top van grote bedrijven en instellingen. Dat is wat ons bind en waar we ons eigenlijk meer op zouden moeten concentreren.

 22. Het is hier te lezen dat de VS bij een militaristische Islamitische beweging in Bosnië veel te zeggen had:
  ….”Enkele beschuldigden hadden de Islamitsiche republiek Iran bezocht en de afwijzing van Hasan Čengićs van de post van minister van defensie in 1996 was een belangrijke Amerikaanse eis geweest voor het bekostigen en uitrusten van het leger van de Bosnische (Moslim-Kroatische) Federatie.”
  Tijdens een rechtszaak die begon op 10 april 1983 werden Izetbegović en twaalf anderen (waaronder Melika Salihbegović en Hasan Čengić) beschuldigd van:

  Het beschrijven van het communisme als bedreiging voor de Islam
  Het leveren van kritiek op de politiek van Joegoslavische nationaliteiten (waardoor een onafhankelijke Moslim-nationaliteit werd geformeerd) met als doel het ver-Servisen van Moslims
  Samenzweren tot het elimineren van Servische en Kroatische bevolkingsgroepen in Bosnië-Herzegovina
  Het manipuleren van religieuze gevoelens van anderen in een poging steun te mobiliseren voor een militante Islam-beweging
  Ook werden ze er van beschuldigd contacten te onderhouden met reactionairen in het buitenland en het verspreiden van vijandige propaganda binnen Joegoslavië. Enkele beschuldigden hadden de Islamitsiche republiek Iran bezocht en de afwijzing van Hasan Čengićs van de post van minister van defensie in 1996 was een belangrijke Amerikaanse eis geweest voor het bekostigen en uitrusten van het leger van de Bosnische (Moslim-Kroatische) Federatie.
  Het is daarom te hopen dat men hier wakker blijft.

 23. @ 15 Edwin
  Grappig hoe een figuren zoals Edwin in eerdere bijdragen kritiek op het zionisme en Israël als anti-semitisch en onterecht beschouwen om vervolgens moslims en hun geloof te stigmatiseren. Figuren die hun taak ervan gemaakt hebben om de islam te demoniseren worden op handen en voeten gedragen door deze lieden, terwijl deze mensen zoals Gretta Duisenberg en Peter Edel verketteren en teroriseren. Hiermee laten zij duidelijk blijken waar zij staan.

  Edwin schreef:”1. Psychologiseer de tegenstander van de multiculti. Noem het een soort geestesafwijking: “islamofobie”, “xenofobie” of noem die tegenstander die het moslimfundamentalisme aan den lijve ondervonden heeft “getraumatiseerd”, zodat je die tegenstander niet serieus hoef te nemen.”

  Zijn het niet de zionisten zelf, die elk kritiek op Israël en zijn racistische ideologie (zionisme) als een psychische afwijking van bepaalde niet-joden. Iedereen die kriteik hierop levert wordt als anti-semiet beschouwt en wordt als niet serieus bestempeld.

  Edwin schreef 2. Wat ook goed werkt indien men te maken krijgt met critici van de islam: een stevige greep uit de grabbelton die Tweede Wereldoorlog heet. Even goed doorwoelen, maar dan vindt men altijd weer een parallel die men dan van toepassing acht op de hedendaagse criticus. Sinds de moord op Fortuyn zijn dergelijke parallellen iets hachelijker, maar dan kan men kan altijd nog labeltjes hanteren als “gevaarlijk”, “polarisened”, “verlichtingsfundamentalist” of “Bounty” indien de islamcriticus van allochtone afkomst is.
  Ook altijd goed in het kader van de Tweede Wereldoorlog zijn argumenten van de glijdende schaal: het beschouwen van de huidige kritiek op de extreme kanten van de islam als het voorstadium van een situatie waarin moslims het lot van de joden in Nazi-Duitsland zullen gaan delen.

  De methode wordt eerder door zionisten gebruikt door telkens naar de jodenvervolgingen in de 2E WO te verwijzen. Door het schrikbeeld van de 2e WO bij te halen proberen deze lieden kritiek op het zionisme en Israël af te stompen.

  Punt 3

  Verdraaingen en dingen uit hun verband halen is een methode dat ook door zionisten wordt gebruikt. Zo ook de lastercampagne tegen Peter Edel, Gretta Duisenberg, Marcel van Dam etc. Achteraf bleken deze beweringen kwaadaardige leugens om de tegenstander te neutraliseren.

  Punt 4
  Ook dit wordt door zionisten zelf gebruikt om schuldgevoelens aan de Europeanen aan te praten om zodoende onvoorwaardelijke steun te kunnen krijgen voor het misdadige bezettingspolitiek van Israël.

  punt 5
  alweer een stelregel uit de grabbelton van heimelijke racisten

  punt6

  Paul Cliteur is niet een onafhankelijk denker. Is Joods en beïnvloed door het racisme wat in Joodse kringen vaak heerst. Bovendien is Cliteur een heimelijk pleitbezorger van het neo-kolonialistisch denken. Bovendien heeft Cliteur het debat geweigerd met Abu JaJa, omdat Abu Jaja wel eens de vloer kon aanvegen met zijn prietpraat.

  7

  De secularisatie binnen het christendom en het Jodendom is door verlichte denkers opgedrongen en geenzins een vrijwillige keuze van de Joden en Christenen zelf. Met het stichten van de staat Israël is de Talmoed in zijn oude waarde herstelt en nemen fundamentalistische Joden langzamerhand de macht over in Israël, omdat deze groepen grote aantallen kinderen op de wereld zetten en fundamentalistische Joden emigreren naar Israël omdat zij zich daar op sympathie kunnen rekenen op hun wereldvreemde en racistische idëeen. Diverse Joodse rabbijnen hebben de opmerking gemaakt dat een Joodse nagel beter is dan het leven van 1000 niet -Joden (als dat geen racisme is , weet ik het niet meer)

  punt 8

  Het extremisme binnen het Christendom en het Jodendom is vele malen groter dan het islam-extremisme, omdat de Christenen en de Joden over machtige instellingen beschikken om hun daden te bageteliseren (zoals de media) ervaart men het niet zo schokkend.

  punt 9

  Feit is wel dat de niet-westerse wereld (dus ook de Islamitische wereld) wordt beroofd van haar grondstoffen, cultuur en haar grondrechten. Al jaren terroriseren Westerse landen deze landen zowel militair als monetair. De armoede in deze landen is een gevolg door de onrechtvaardige eisen die zijn opgelegd door het Westen. Als dat dan uiteindelijk tot haatgevoelens leidt jegens het Westen dan is dit logisch.

  punt 10

  Westerlingen passen zich buiten de Westerse wereld zelden aan, omdat zij ervan overtuigd zijn superieur zijn ten opzichte van de plaatselijke bevolking, sterker nog zij verlangen van de niet-westerse wereld aanpassing aan hun maatstaven.
  De eerste allochtonen zijn hier ooit naar toe gehaald om het vuile werk waar de nedelanders hun neus voorop halen te doen en het zonder de economie schadelijke klappen had gekregen, omdat de factor arbeid wegviel in bepaalde sectoren.
  Verder wil niemand zijn vaderland verlaten. Honger, armoede en oorlog dwingen mensen hun land te verlaten. Factoren die door grotendeels door het Westen worden veroorzaakt. Oorlogen worden van buiten door Westerse mogendheden geregisseerd om uiteindelijk destabilisatie te veroorzaken, zodat een gedestabiliseerd land makkelijker is te onderwerpen aan de onrechtvaardige westerse monetaire eisen.

 24. @24 Joop

  Citaat Joop
  “Grappig hoe een figuren zoals Edwin in eerdere bijdragen kritiek op het zionisme en Israël als anti-semitisch en onterecht beschouwen om vervolgens moslims en hun geloof te stigmatiseren.”

  Op mijn beurt vind ik het grappig hoe Joop uitstekend de lessen toepast van mijn cursus ‘Multiculturalisme voor dummies’. Joop is zelfs zo’n goede leerling dat hij er zelfs twee lessen in 1 zin kan krijgen.

  Les 3: “Maak gebruik van verdraaiingen” past hij toe in zijn bewering dat ik kritiek op zionisme en Israel als anti-semitisch beschouw, wat ik in werkelijkheid nooit beweerd heb, wel heb ik het regelmatig over de eenzijdigheid en de selectiviteit van dergelijke kritiek en dat is toch echt wat anders.

  In Les 2 stel ik dat vanwege het sleetse karakter van paralellen trekken met de tweede wereldoorlog men nog altijd labeltjes kan hanteren als “gevaarlijk”, “polarisened”, “verlichtingsfundamentalist”. Joop is zo’n goede leerling dat hij zelf een eigen labeltje achter de hand heeft: “stigmatiserend”. Dat is altijd bruikbaar als iemand wijst op de negatieve kanten van de islam, en dergelijke negatieve kanten zijn er nu eenmaal, zodoende hoef je de argumenten van die ander eigenlijk niet meer serieus te nemen, want ja, die ander is kwaadaardig, want hij “stigmatiseert”. Dat kritiek op islam wel eens gewoon ingegeven kan zijn door bezorgdheid van die anderdie in ieder geval niet bepaald ongefundeerd is, men leze de dagelijkse krant er maar op na, daar hoeft men niet langer bij stil te staan, nee, die ander is SLECHT, want hij “STIGMATISEERT”.

  Merkwaardig is wel dat hij kennelijk niet inziet dat het verwijt “stigmatiseren” dan evengoed op hem van toepassing is als men zijn fanatieke tirades tegen het zionisme naleest.

  Citaat Joop
  “Figuren die hun taak ervan gemaakt hebben om de islam te demoniseren worden op handen en voeten gedragen door deze lieden, terwijl deze mensen zoals Gretta Duisenberg en Peter Edel verketteren en teroriseren. Hiermee laten zij duidelijk blijken waar zij staan.”

  Dat is weer zo’n heerlijke ronkende zin, vol met vage verdachtmakingen, zonder met duidelijke voorbeelden te komen. Welke beweringen worden concreet bedoeld met de “islam te demoniseren”? Waarom is kritiek op de islam kennelijk altijd “demoniseren”? Waarom is kritiek op het zionisme kennelijk altijd gewoon kritiek? Hoezo hebben ze (wie zijn ZE?) er een taak gemaakt om de islam te demoniseren? Wat zijn dan de (ongetwijfeld kwaadaardige) bedoelingen daarachter? Welke mensen heb je op het oog als diegenen die Gretta Duisenberg verketterd hebben? Wat bedoel je concreet met “teroriseren”? Hoezo laten ze (nogmaals, wie zijn ze?) duidelijk blijken waar ze staan? WAAR staan ze dan?

  Vragen, vragen, vragen…

  En nu Joops reakties op de 10 lessen van mijn cursus “Multiculturalisme voor dummies”.

  1.) Ja er zijn aardig wat zionisten die elke kritiek op het zionisme als geestelijke afwijking beschouwen, maar doet ELKE zionist dat? Wie is hier nu eigenlijk aan het “stigmatiseren”? En wie zijn die “zionisten” eigenlijk? ALLE Israelische staatsburgers? ALLE joden met sympathie voor Israel?

  2.) Ja, die zionisten heb je, maar hoezo “eerder” zij? Wat ik al vaker opgemerkt hebt over de kritiek op Israel: de overfixatie van mensen als Joop op Israel. Het onderwerp is “multiculturele samenleving” en Joop begint weer over de zionisten. Laat die zionisten nu eens met rust, allemachtig!!!
  Sowieso opvallend bij veel linkse mensen: kritiek op het ene wordt door dergelijke mensen ogenblikkelijk gespiegeld door ogenblikkelijk met iets anders aan te komen slepen. Kritiek door henzelf echter kan wel zonder meer op zichzelf staan. Merkwaardig.

  3.) Weer die zionisten, laat die lui er nou eens buiten, nog een keer, we hebben het over de multiculturele samenleving!!!
  Dit doet me denken aan de discussie over de gevaarlijke ideeen die binnen islamitische scholen verkondigd worden, ogenblikkelijk beginnen allerlei linkse warhoofden het protestants-christelijk onderwijs met de haren erbij te slepen, de feministische Clara Wichanstichting die opeens tegen de SGP
  gaat lopen procederen. Een hoop ketelmuziek over de protestanten om maar een pijnlijke discussie over de negatieve praktijken van een deel van de islam te ontlopen.

  4.) En nog een keer worden de zionisten erbij gesleept. In dit punt 4. heb ik het over de westerse geschiedenis en Nederlandse geschiedenis in de 17e, 18e, 19e eeuw, en Joop komt weer aanzetten met zionisme en de “misdadige bezettingspolitiek van Israel”. Wat een obsessie, wat een fixatie! Het is bijna pathetisch! Allemachtig!

  5.) Ah, kijk eens aan, we zijn weer thuis: de “heimelijke racisten”, het kon ook niet uitblijven. Ik neem het op voor de autochtonen en kritiseer de gemakzucht en vrijblijvendheid van de verwijten jegens autochtonen, en DUS ben ik een racist, een “heimelijke” weliswaar, maar toch. Vooral niet nadenken over vragen als: waarom trekken de allochtonen weg uit grote steden? Waarom doen ze hun kinderen op witte scholen? Nee, nadenken is niet nodig, en kritiek op progressieve politici en/of intellectuelen is geheel uit den boze, nee, allemaal racisten en fascisten. Wat is de wereld van Joop toch overzichtelijk, ik ben eigenlijk een beetje jaloers op hem.

  7.) Oh, natuurlijk, Cliteur is van joodse afkomst en DUS niet onafhankelijk. En dan noemt Joop MIJ een heimelijke racist. Hypocrisie, Uw naam is Joop!

  8.) Joop vergeet even voor het gemak dat de secularisatie bewerkstelligd werden door verlichte christenen en joden tegenover christenen en joden die vastgeroest bleven. Het zijn dus WEL christenen en joden geweest die de Verlichting konden doorvoeren tegen de wil van reactionaire christenen en joden in. Het christendom en het jodendom boden kennelijk genoeg aanknopingspunten om deze Verlichting te volbrengen. De islam heeft een soort Verlichting gehad van 800 tot 1200, sindsdien heeft daar juist sindsdien een “Verduistering” plaatsgevonden, en met de gevolgen daarvan wordt de hele wereld thans geteisterd. Dat er behoorlijk wat rabijnen met griezelige ideeen rondlopen neemt niet weg dat hun extremisme zich richt op Israel zelf, terwijl het extremisme binnen de islam zich richt op de hele wereld, het gedeelte dat reeds islamitisch is, Dar el Islam (huis van de islam), en het gedeelte dat nog islamitisch moet worden, Dar el Harb (huis van de oorlog). Deze extremisten zien niet-moslims, gematigde moslims, homo’s en ongelovigen als een vijand die vernietigd moeten worden, en daarmee bestaat er een grote dreiging voor de wereld. Opnieuw die onzinnige fixatie op joden en/of Israel terwijl de werkelijk grote bedreiging compleet genegeerd wordt.

  9.) De niet-westerse wereld wordt “beroofd van haar grondstoffen”? Het Westen betaalt voor de grondstoffen, en veel ook, en dat is toch echt iets anders dan beroven. En het roven van “cultuur” en haar “grondrechten”? Wat wordt daarmee nu weer bedoeld? Vaag, vaag, vaag. De armoede in een deel van de Derde Wereld is vooral het gevolg van corrupte leiders, een socialistisch georienteerde systeem, onzinnige (burger-)oorlogen, een ander deel van de Derde Wereld heeft uitstekende lessen getrokken uit het kapitalisme, en hebben zich aan de armoede weten te onttrekken: de Oost-Aziatische landen. En wat zijn bijvoorbeeld “onrechtvaardige eisen”. Zou de haat jegens het westen niet voor een groot deel afgunst kunnen zijn? De haat in de Arabische wereld wordt vooral ingegeven doordat een glorieuze periode achter hen ligt door de verstarring binnen een groot deel van de islam, en in plaats de islam te moderniseren is het veel gemakkelijker om anderen de schuld te geven van de achterstand: westerse complotten, zionisten, vrijmetselaars, etc. Zodoende blijft de armoede ontstaan, en daarmee ook de haat, aangezien haten makkelijker is dan zelfonderzoek, ook al zou zelfonderzoek op lange termijn veel meer op kunnen leveren.

  10.) In dit punt had ik het over de tegenwoordige tijd en over de situatie in Nederland. Verreweg meeste autochtone Nederlanders in de grote steden zijn niet verantwoordelijk te stellen voor de ongebreidelde immigratie, terwijl ze wel met de negatieve gevolgen geconfronteerd werden: toegenomen criminaliteit en grotere onleefbaarheid. Dat er westerlingen zijn die zich buiten het westen superieur opstellen, dat weet ik, maar dat kunnen de autochtonen die in de oude wijken wonen of woonden niet verweten worden. Het punt blijft dat het een simpele kwestie is van rechtvaardigheid dat van diegene er voor kiest om in een ander land te gaan wonen meer aanpassing gevergd mag worden dan van diegenen die al vele generaties geworteld zijn in dat andere land.
  Het is buitengewoon eenzijdig en onzinnig om alle schuld van alle ellende in de wereld op het westen af te schuiven. Na de dekolonisatie, maar ook voor de kolonisatie vonden onophoudelijk oorlogen plaats met alle ellende van dien. De “westerse” regie van alle oorlogen in de derde wereld is een voorbeeld van complot-denken: het geeft blijk van het achterhaalde en wereldvreemde concept van de “edele wilde”: derde-wereldvolkeren zijn eigenlijk volstrekt “goedaardig” en zonder het “kwaadaardige” westen niet in staat tot inhaligheid, oorlogszucht of andere negatieve eigenschappen. Nogmaals, de overzichtelijkheid van de wereld volgens Joop is bij tijd en wijle zeer jaloersmakend, dat moet ik toegeven.

 25. Correctie:

  Wat ik bij punt 7. naar voren breng over Cliteur gaat eigenlijk over de reaktie van Joop bij punt 6. met daarin de intrigerende zinsnede “Bovendien is Cliteur een heimelijk pleitbezorger van het neo-kolonialistisch denken” Alweer dat “heimelijke”, gelukkig heeft Joop het allemaal door! Ga vooral niet in op de argumenten, nee, vooral hameren op “heimelijke motieven”, “noe-kolonialistisch denken”. Misschien moet Joop maar eens een cursus “Gedachtenlezen voor dummies in 20 lessen” gaan geven.

  Doordat ik de punten 6, 7 en 8 door elkaar haalde (tja, alsmaar dat heen en weer scrollen) bleef punt 8 van Joop onbeantwoord: het extremisme van christendom en jodendom zou vele malen groter zijn dan dat van de islam, maar machtige instellingen bagatelliseren dat gegeven. Waar bestaat dan dat veel grotere extremisme van jodendom en christendom uit? Hoezo vele malen groter dan het extremisme van de islam? Hoe komt het dat Joop dat allemaal weer geweldig doorziet en een groot deel van de Nederlandse bevolking niet? O ja, internet. Waarom vluchten zoveel islamieten weg van hun extremistische belagers, en nauwelijks christenen en joden van hun extremistische geloofsgenoten? Welke machtige instellingen, behalve de media, zijn nog meer betrokken in het wereldwijde complot? Als het extremisme van christendom en jodendom zoveel groter is, waarom zijn dan in het allergrootste deel van de huidige interreligieuze conflicten extreme islamieten diegenen die de aanvallende partij uitmaken: in Soedan, Pakistan, Egypte, Algerije, India, Nigeria, Iran, Indonesie en tal van andere islamitische landen, terwijl in diezelfde landen het vooral de christenen, joden, maar ook de hindoe’s, Bahai’s en boeddhisten zijn die de aangevallen partij betreffen? Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk, dat “bagateliseren door de machtige instellingen”?

 26. Anja,

  Het is mij altijd een raadsel waarom linkse geëmancipeerde vrouwen, geheel tegen beter weten in, zo een sterke behoefte voelen om de onderdrukkende machtsstructeren van de islam weg te relativeren en zelfs te verdedigen, terwijl je die bij andere godsdiensten afwijst. Onderdrukking en achterstelling blijven hetzelfde ongeacht welk geloof dat propageert. Edwin heeft je stellingen op een zeer goede wijze gepareerd.

  De meest gehanteerde standaardantwoorden van moslims op kritiek op de islam.

  1) Het staat niet in de Koran.
  Wat ze er niet bij zeggen is dat het wel in de hadiths staat (de overleveringen van de “profeet”.) Er staat wel in de Koran: “ongelovigen (niet-moslims) zijn brandhout voor de hel.

  2) Ik ben niet verantwoordelijk wat sommigen “extremen” zeggen.
  Nee, maar door deze houding hoef je ook nooit na te denken over je geloof.

  3) Dit is niet islamitisch.
  Maar alles is islamitisch als het in naam van de islam gebeurt, totdat er veel moslims zijn die hier tegenin gaan. Dan is het weer wat anders. Is tot nu nergens op de wereld het geval.

  4) De islam is tolerant en kent geen dwang.
  Er wordt dan altijd na een bepaald zinnetje in de Koran verwezen waarin staat. Ik mijn geloof en jij het jouwe. Ze zeggen er niet bij dat het vrouwen verboden is om met niet-moslims te trouwen. Dat volgens de hadiths en vervolgens de hierop gebaseerde islamitische wet, sharia, mensen die afvallig zijn ter dood veroordeeld worden.

  5) Ja, maar hier geldt de sharia niet, want de moslim moet de Nederlandse wet respecteren, de moslim moet de wet van het land respecteren, waarin hij zich bevindt. (Soms vermelden ze er nog bij zolang niet in strijd met de islam, zonder dan specifieker te zijn)
  Dat mag dan zo zijn, maar: iedere moslim heeft volgens de islam de plicht om ervoor te zorgen dat islamitische wetten ingang vinden. Tevens moet een moslim zich verzetten tegen islam-strijdige wetten, zoals homowet enz.

  6) De sharia geldt niet voor niet-moslims.
  Onzin. Die wet geldt voor iedereen.

  7) De islam kent vrijheid van godsdienst en respecteert christenen en joden.
  De islam kent geen godsdienstvrijheid en in het gunstigste geval hebben andersgelovigen een soort dhimmystatus, soort tweederangsburger, met veel beperkingen, maar vaak is er helemaal geen vrijheid. Nu bijv. in Saoedi-Arabië. Dat er toch enigszins positief over het christendom en jodendom wordt gesproken, komt niet doordat ze ten aanzien van christenen en joden toleranter zijn, maar gewoon omdat de basis van de islam zich ten dele op christendom en jodendom baseert en een volledige afwijzing van deze godsdiensten, betekent ook een afwijzing van de islam. Toch hebben joden en christenen weinig ruimte voor hun geloof in islamitische landen, om over anderen maar helemaal te zwijgen.

  8) Je hebt geen kennis van de islam, allemaal onjuist. Je moet de islam beter leren kennen.
  Een veel gehoorde standaardreactie zonder dat de kritiek specifiek wordt weerlegd, hooguit met een paar van de in deze opsomming genoemde standaardantwoorden.

  9) Moslims willen een dialoog.
  Vaak betekent dit in de praktijk tolerant zijn voor hun intolerantie, eenrichtingsverkeer, jij moet begrijpen, waarom zij niet tolerant willen zijn t.a.v. homo’s, vrouwen zonder hoofddoek enz.

  10) Slachtoffergedrag. Meteen roepen dat de kritiek een hetze tegen de islam en racistisch is. Er wordt niet inhoudelijk gereageerd.

  11) Ja, maar er zijn ook intolerante christenen op de Veluwe.
  Alleen er zijn ook veel christenen die er openlijk anders over denken en dat is bij moslims nog ver te zoeken.

  12) De islam kende al veel langer vrouwenemancipatie en respecteert de vrouw. De islam wil dat de vrouw zicht juist ontwikkelt.
  De islam zorgde voor verdere regulering tussen man en vrouw, maar was en is niet gericht op de vrouw als een onafhankelijk kritisch en vrijzinnig denkend individu. De islam ziet de vrouw wel als gelijkwaardig, maar met een duidelijk andere positie dan de man. In die zin kun je ook een dier als gelijkwaardig aan de mens beschouwen. De vrouw is ondergeschikt aan de man, zolang deze man een moslim is. De vrouw erft veel minder dan de man en haar getuigenis is minder waard dan die van een man. In de hadiths staan vrij veel vrouwonvriendelijke verhalen, zoals de meerderheid van de bewoners van de hel is vrouw. De islam als uitvloeisel van traditionele stamculturen legt de last van de seksualiteit volledig bij de vrouw. Het is de vrouw die zich moet beschermen tegen de opdringerigheid van de man en daar ook verantwoordelijk voor is. Een hoofddoek, sluier enz. is daarvoor het middel. Ook politiek-religieus is de hoofddoek het vlaggenschip van de islam. De man kan volgens sharia de vrouw gemakkelijk verstoten en kan er ook meerdere trouwen. In de 7de eeuw kunnen sommigen bepalingen enige logica hebben gehad, maar nu is dit gewoon achterstelling en discriminatie. Hoofddoek en vrouwenemancipatie gaan niet samen, gelet op het idee achter de hoofddoek.De islam reduceert de vrouw tot een bezit van de man en de man tot een geil wellustig wezen dat zich niet kan bedwingen in aanwezigheid van een vrouw. Kortom een weinig positief mensbeeld.

  13) In de islam wordt de vrouw als een kostbaar bezit voor de man omschreven. Dat lijkt vleiend, maar een kostbaar bezit wordt door de eigenaar opgeborgen en heeft zeker geen eigen wilsbeschikking.

  14) De islam is heel wetenschappelijk en alles van de moderne wetenschap staat al in de Koran en zou de wetenschap bevorderen.
  Een vaak aangehaald voorbeeld is dat de Koran al over een ronde aarde zou spreken, terwijl in Europa tot Columbus nog werd gedacht dat de aarde plat was. Men vergeet dat ook de oude Grieken al uitgingen van een ronde aarde en zelfs de omvang van de aarde vrij exact hadden berekend. De Koran bevat wel wat wijsheden, maar dat waren zaken die toen al bekend waren en geen zaken die toen niet bekend waren, dit in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd. De islam bevordert in principe geen wetenschap, maar in de begintijd van de islam was er wel sprake van enige wetenschappelijke ontwikkeling, maar die hield al weer gauw op. De islam accepteert geen wetenschappelijke ontwikkelingen als die indruisen tegen de dogma’s van de islam. De huidige wetenschap doet dit al gauw. De houding van ontkenning ten aanzien van de evolutietheorie is dan ook uitermate onwetenschappelijk en getuigt van die starheid. Omdat de moslims het dogma hanteren dat er voor de islam niets zou zijn geweest, waarbij dan in het midden wordt gelaten of dit wereldwijd zo was of alleen op het Arabische schiereiland, wordt het voor-islamitische verleden verwaarloosd of ontkend. In Saoedi-Arabië is het verboden om opgravingen te doen naar zaken voor de islam, want er mag niet worden ontdekt dat er voor de islam ook al beschaving was. Een paar redenen waarom de islam de wetenschappelijke ontwikkeling bij moslims eerder afremt dan bevordert zijn: a) Er is weinig respect voor het individu als zijn opvattingen of gedrag afwijkt van de islamitische voorschriften die vaak ook cultureel zijn bepaald. b) Het draait om gehoorzaamheid en niet overleg, discussie. c) Kritiek wordt niet gewaardeerd waardoor vernieuwingen weinig mogelijk zijn.

  Sura 2, 191: ‘Bestrijdt hen [de ongelovigen-MR] niet bij het Gewijde Bedehuis, zolang zij u niet daarin bestrijden. Doch indien zij u bestrijden, doodt hen dan.

 27. Jammer dat niemand gereageerd heeft op mijn stelling dat je wel kritiek mag hebben op de islam, maar dat je wel genuanceerd moet blijven, dus zeg dat sommige moslimmannen wel erg vrouwonderdrukkend zijn, etc. Jammer, maar dit toont ook aan hoe laag we gezakt zijn in deze discussie en dat het helaas bij moddergooierij blijft op deze wijze!

  Commentaar door Imad el Kaka — 14 Juli 2004 @ 8.13 uur

  Het zogenaamde verwijt van generaliseren is een handige en veel gebruikte dooddoener om de kritiek te kunnen ontwijken en weg te relativeren. Op deze manier kan eigenlijk niets benoemd worden, want de wel degelijk aanwezige algemene kenmerken worden dan afgedaan als generalisatie.

  http://www.dhimmi.com/dhimmilinks.htm

 28. Ik vind dat het tijd word,dat de NEDERLANDERS zich gaan aanpassen aan de allochtonen!
  We wonen immers in een MULTI-CULTURELE samenleving!!!!!!

 29. @30 Citaat Pien

  “Ik vind dat het tijd word,dat de NEDERLANDERS zich gaan aanpassen aan de allochtonen!
  We wonen immers in een MULTI-CULTURELE samenleving!!!!!! ”

  Nou nee, we leven vooral in een multi-raciale samenleving. De Nederlandse cultuur is in Nederland de dominerende cultuur, is historisch ontwikkeld op dit grondgebied tot wat die nu is. Men mag niet verlangen van mensen die eeuwen langer geworteld zijn in dit land dan nieuwkomers dat de aanpassing van hen zou moeten komen in plaats van de nieuwkomers.

  Het is volstrekt te zot voor woorden dat Nederlanders zich aan allochtonen zouden moeten aanpassen, de meesten van hen hebben niet om de komst van de allochtonen gevraagd, terwijl de allochtonen in de meeste gevallen zelf WEL de keus gemaakt hebben om hier te komen. Elke keus heeft consequenties, en de consequentie van het Nederlandersschap is een zekere aanpassing aan het land waarin je woont, zonder natuurlijk meteen ALLE culturele bagage overboord te moeten gooien. Dat kan natuurlijk niet, dat verwacht ook niemand. Wel mag een en ander van allochtonen verwacht worden, bijvoorbeeld dat ze de Nederlandse taal spreken, de gelijkheid van man en vrouw erkennen, homo’s en joden met rust laten, Nederlandse cultuur respecteren, niet de conflicten van het land van herkomst in dit land importeren.
  En ze hoeven echt niet over te gaan op aardappels en gehaktballen.

 30. Onder meer Cliteur heeft aangetoond dat wetenschap niet echt veel helpt om een beter, evenwichtiger mens te worden. Hij slaagt er alleen in op een meer geraffineerde manier aan ‘racisme’ te doen. Niet dat hij het slecht voorheeft. Hij doet echt wel zijn best, hij zoekt echt, hij denkt echt na. Ik las recent een tekst van hem waarin waardevolle, opbouwende elementen zitten, maar in zijn conclusie slaat hij de bal toch weer fout. En dat alleen maar omdat hij zich zonodig ten koste van de andere wil profileren. Vroeger had ik de illusie dat wetenschap hielp. Die illusie ben ik dank zij Cliteur, en de Belgen: Vermeersch en Vermeulen helemaal kwijt.

 31. Ik zou met meneer Cliteur niet alle wetenschappers weggooien, Edith. Wetenschappers zijn ook mensen met meningen, waar je het dus gewoon niet mee eens hoeft te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *