De angst voor de migrant (5)

De ware feminist

Adrienne Rich was een van de inspirerende voorbeelden in mijn leven. Joods, lesbisch, moeder, feministe, links, dichter – vooral in die combinatie had ze veel reden om zich een buitenbeentje te voelen in de toenmalige zwaar conservatieve Amerikaanse cultuur. Ze hield niet alleen stand, ze schreef ook gedichten en artikelen die voor mij nu nog inspirerend zijn, zoals Disloyal to Civilisation (Ontrouw aan de beschaving). Om je niet alleen maar zelf staande te houden, maar ook nog op te komen voor anderen die op een of andere manier niet passen in de dominante witte, heteroseksuele, conservatieve cultuur moest je toen wel kritisch staan tegenover de heersende normen en waarden.

Ik heb zelf vaak diametraal gestaan tegenover de waarden en normen van de dominante cultuur in Nederland, in de zestiger, zeventiger, tachtiger jaren, en ik niet alleen. Wanneer we ons zouden hebben aangepast, dan was er geen vrouwenbeweging geweest en geen homobeweging. Dan zaten Nederlandse homo’s en lesbo’s nog steeds in de kast, dan was het voor vrouwen nog steeds vanzelfsprekend dat ze het gezag van de mannelijke kostwinner aanvaarden en dat ze thuis zouden blijven om voor man en kinderen te zorgen. Zonder de feministes van de vorige golf zouden vrouwen geen kiesrecht hebben. Zonder de feministes van deze golf zouden vrouwen nog steeds ontslagen mogen worden wanneer ze trouwden, zouden ze geen lening mogen sluiten zonder de handtekening van hun man en konden ze nergens heen wanneer ze zouden worden mishandeld. Om maar een aantal zaken te noemen. Ik bedoel maar: wanneer er van groepen mensen wordt geëist dat ze zich aanpassen aan de heersende cultuur dan word ik waakzaam: aanpassen aan wie en wat exact, en waarom? Zou ik destijds per ongeluk allochtoon zijn geweest in plaats van autochtoon, dan vrees ik dat ik gezakt zou zijn voor mijn inburgeringscursus en een buitengewoon ongunstig vignet zou hebben meegekregen. Inmiddels zijn de verworvenheden van de protestbewegingen van toen ‘ingeburgerd’ geraakt. Het is niet meer in de mode om homo’s en vrouwen te discrimineren (gelukkig), antisemitisme heeft terecht een slechte naam gekregen en al te evident racisme tegen zwarten kan ook niet meer. Het is nu in de mode om moslims te discrimineren in naam van onze superieure beschaving. En even te vergeten dat onze normen en waarden niet zomaar uit onze westerse verlichting zijn komen vallen, maar voor een belangrijk deel bevochten zijn door mensen die weigerden zich aan te passen.

Dus is het een ervaring met een speciaal soort historische ironie wanneer ik zie wie zich nu opwerpen als de ware feministen. Mannen die ik destijds niet heb kunnen betrappen op enige sympathie voor de vrouwenzaak toen het om Nederlandse vrouwen ging. Mannen die ik trouwens nog steeds niet kan betrappen op enige sympathie voor de vrouwen waar het om gaat. Het gaat niet om solidariteit, of om steun, het gaat om een oordeel over de hele groep. Moslims. Moslimmannen zijn vrouwenonderdrukkers en moslimvrouwen zijn willoze slachtoffers. En dat komt door de islam. Moslims zijn barbaren, en ze dreigen onze westerse beschaving aan te tasten. Om dat spookbeeld staande te houden moet je om te beginnen wel een erg kwetsbaar beeld hebben van de inmiddels in de wet vastgelegde verworvenheden. Je moet ook bereid zijn om de hele groep als een gesloten eenheid te zien met vaststaande eigenschappen, en dus, ik zei het al, besluiten om niet waar te nemen dat er grote verschillen zijn tussen eerste, tweede en derde generatie migranten en niet willen zien dat ook daar emancipatieprocessen plaats vinden – ook al neemt die emancipatie niet vanzelfsprekend de vorm aan zoals die onder westerse vrouwen heeft plaatsgevonden.

Als ik dit zeg kan ik er van uitgaan dat ik uitgemaakt zal worden voor een aanhanger van het multiculturalisme of voor cultuurrelativist. Dus zeg ik het nog maar weer een keer: ik ben tegen mishandeling van vrouwen. Ook als dat onder het mom van ‘eerwraak’ plaats vindt en met de meegenomen cultuur of religie wordt verdedigd. Ik ben tegen antisemitisme, en ik vind de kleine groep Marokkaanse jongeren die zich agressief gedragen een reeël probleem. Ik weet alleen wel dat alléén maar oordelen niet helpt, en al helemaal niet wanneer de gehele groep moslims daar op aan gekeken wordt. Integendeel. Dat werkt buitengewoon contraproductief. Hoe meer in het defensief gedrongen en geconfronteerd met een autochtoon wantrouwen hoe moeilijker de mensen binnen de groep waar het niet goed mee gaat nog te bereiken zullen zijn. Hoe meer ze zich bevestigd zullen voelen in hun verzet. Hoe meer moslimvrouwen afgeschilderd zullen worden als achterlijk, hoe moeilijker het voor ze zal zijn om bij die als vijandig ervaren cultuur om hulp te komen vragen. Hoe meer moslimmannen zich vernederd voelen, hoe groter de kans op geweld. Wanneer moslims zich niet met respect bejegend voelen zullen ze niet erg gemotiveerd zijn om naar ons te luisteren en de bevochten normen en waarden over de gelijkheid tussen de seksen of respect voor homo’s over te nemen. Als wij geen onderscheid maken tussen islam en minachting voor vrouwen en homo’s, hoe willen we dan verwachten dat de traditionele groep moslims dat wel doet? Met andere woorden: wie de gehele islam afwijst als achterlijk laat heel weinig ruimte voor de gedachte dat het heel goed mogelijk is om gelovig te zijn én voor emancipatie en gelijke rechten. In dat geval mag je alleen maar hopen dat de moslimmigranten zich geen zier aantrekken van al die oordelen en hun eigen weg zullen gaan.

Er is een mooi chinees spreekwoord: je moet de ziekte bestrijden, niet de patiënt. Dat kreeg ik vijf en twintig jaar geleden mee toen ik in China was, en chinese vrouwen met ons westerse feministen in gesprek gingen. Ja, zeiden ze, onze mannen hebben ook last van ‘feodale ideeën’, vertaal: seksisme. Je moet die feodale ideeën bestrijden, en niet de mannen. Dat spreekwoord kunnen we nu wel weer uit de kast halen. In Nederland vinden we dat vrouwen en homo’s (en joden) niet mishandeld mogen worden. En terecht. Daar zullen we iedereen met de wet in de hand aan houden. We zullen de groepen binnen de migrantenpopulatie die dat nog niet vanzelfsprekend vinden dus moeten bereiken, gezamenlijk met de tweede en derde generatie migranten die al een emancipatieproces hebben meegemaakt. Het helpt daarbij absoluut niet om de gehele groep voor achterlijk uit te maken, en de patiënt te bestrijden in plaats van de ziekte. Als dat ‘multiculturalisme’ is dan wil ik dat graag blijven.

En dan lees ik de column van Ephimenco in Trouw. Die heeft aan de radio gekluisterd gezeten luisterend naar de Franse zenders bij de vermeende aanslag op de jonge vrouw met baby in de metro. Nog voor duidelijk werd wat er nu precies gebeurd was wist Ephimenco het al zeker: dit was niet alleen een daad van neo-antisemitisme, maar vooral van vrouwenhaat. Ik citeer:

“Het gaat om de devaluatie van de status van de vrouw in onze multi-etnische samenleving. De vrouw die er in de ogen van bepaalde groepen jongeren er alleen is om geminacht en beroofd te worden. De ‘zwakke schakel’ die een ideale prooi vormt. De slavin als lust en verkrachtingsobject in de hel van de Franse voorsteden. Dat ze wit of zwart zijn doet er niet toe: van ‘vieze blanke teef’ tot ‘kankernegerin’. Maar wellicht is het voor de barbaarse predators een soort van rechtvaardiging achteraf van hun misdaad wanneer een (vermeende) jodin in hun klauwen terecht komt. Ik wil zeker niet het gelegenheidsantisemitisme van de Parijse bruten relativeren. Maar het zou naïef zijn om te denken dat wat deze jonge vrouw overkwam alleen een lid van een specifieke etnische of religieuze gemeenschap kan overkomen. Deze nieuwe vorm van barbarij tegen vrouwen kent geen beperkingen”.

God spaar ons voor rabiate islamofobe mannen die zich opwerpen als de ware feminist.

Ga door naar deel 6, hier

13 gedachten over “De angst voor de migrant (5)

 1. Anja; voordat je met het zoveelste deel van je immigranten- weblogsoap begint; hoop ik dat je onderweg ook even kunt reageren.

  Anja; je moet leren relativeren. Je hebt het over moslims-discrimineren. Officieel is er jarenlang voorkeurs- en stimuleringsbeleid gevoerd ten opzichte van minderheden. En er zijn mensen die wel eens worden gediscrimineert; maar dat worden we dus allemaal wel eens; zelfs door de overheid, als diezelfde overheid een voorkeur aan de dag legt voor vrouwen en allochtonen om hun vakatures op te vullen.

  Ikzelf voel me ook gediscrimineert, als bedrijven het lef mogen hebben om in hun vakatures te zetten, dat men uitsluitend mensen zoekt van onder de 21 jaar. Ondertussen slapen zowel de 1e als de 2e kamer rustig verder. Kom dus maar niet aan klagen over je zaak; als je de het ene wel ziet; maar het andere niet.
  Ik denk ook niet; dat je veel weerklank hebt bij mensen; zwart of blank, die al 10 jaar op de wachtlijst staan voor een voor hen betaalbare woning; om vervolgens te merken dat het ene na het andere asielzoekersgezin de woning; die ze op het oog hadden intrekt. Ik kan mij dan hun frustratie voorstellen.

  Je bent verder van je oorspronkelijke feministische pad afgedwaald. Dat is goed. Omdat het feminisme een doodlopende weg is. Het maakt de kloof tussen man en vrouw alleen maar nog groter; dan hij al is. De chinezen zijn een heel wijs en integer volk en ze hadden dit al heel lang in de gaten; ondanks het communisme.

  Tijd voor een QOUTE:
  wanneer er van groepen mensen wordt geëist dat ze zich aanpassen aan de heersende cultuur dan word ik waakzaam: aanpassen aan wie en wat exact, en waarom?

  Anja; neem zelf de proef op de som en ga een boek schrijven als Salman Rushdie of ga in Iran of Saudi Arabie rondlopen zonder hoofddoek. Of trek een blikje bier open. Ik heb verslaggeefsters van de BBC in Afghanistan gezien met ineens hoofddoek om.

  WAAROM? Omdat ze zich wensten aan te passen daar aan die cultuur. Deden ze dat niet; dan kregen ze grote problemen. Heel simpel Anja. En zo werkt het eigenlijk in bepaalde mate overal; dus ik wens niet eens een vinger naar die culturen te wijzen. Maar zo gauw men hier is; wens ik wel dat ze onze cultuur accepteren en respecteren; zoals ik dat ook doe in hun land.

  Seksisme:
  Ik hoop dat vrouwen de verleiding van het geld eens een keer kunnen weerstaan, dan zou er een hoop minder seksisme zijn. Als een reclameburo van een model vraagt om in lingerie naast een fonkelende wagen te gaan rondhangen; kan ze gewoon NEE zeggen. gewoon een kwestie van zelfbeheersing en opvoeding van die vrouwen period. Mannen zijn uiterlijkbeestjes; biologisch is dat zo bepaald en daar wordt dagelijks misbruik van gemaakt. Ook dat is misbruik. Wie is hier seksistisch?

  En nu moet ik even weg; teveel om te schrijven en te weinig tijd.

 2. @Anja, ik ben van buitenlandse afkomst. Was niet gezakt voor mijn LOI Nederlands, heb daarnaast ook studie gevolgd terwijl ik twee kleine kinderen had en dat alles niet kon betalen. Ik had daar plezier in en was gemotiveerd. Ik vond de Nederlandse samenleving leuk, tegenwoordig ook niet meer.
  Ik moest hier leren naar benden te kijken als een Turks uitziende man naar me zat kijken. Dat terwijl de moslims waar ik vandaan kom erg modern waren en ik daar normaal kon kijken.
  Ik heb me hier behoorlijk aangepast, tot dat ik zag dat het altijd maar één richtingsverkeer was. Ik paste me aan door te leren, door op scholen te participeren en aan het meedoen in de buurthuizen, sportvelden, muziek, schilderen, leren een noem maar op. Ik heb ook mishandeling gekend en ik schaam me om daarover hier te schrijven. Maar ik koester geen haat en heb me belangloos ingezet om andere te helpen, gratis. Inmiddels gescheiden en zonder een eigenhuis en vaste inkomens, nog steeds op zoek naar werk / nu ook in een ander land. Dit is mijn Nederland niet. Daar waar progressieve mensen vooruitliepen met oplossingen, nu voeren ze een “duister en religieus beleid” een beleid dat past bij het CDA. Dat ik me meer bij de D66 en- VVD vind dan bij mensen die ooit mijn voorbeeld waren, schaamte.

  Jij vergelijkt een beweging uit onze jeugd (het was een algemene beweging), achterstand die ingehaald moest worden, desnoods met geweld. Dat moet ook bij de moslim vrouwen gebeuren. Jij kunt het niet opleggen, wel makkelijker maken.

  Jij hoeft niet bang te zijn om mij te kwetsen, ik heb teveel meegemaakt, maar kom met argumenten. Ik ben een geëmancipeerde buitenlandse vrouw, zonder eigen inkomens, omdat ik mijn vrijheid, door jou genoemde protestcultuur al te lief heb en me niet kapot laat maken, door zinloze argumenten. Ik luister niet meer naar onzin; niet kunnen, niet mogen, angst…..daarom kies ik om vrij te zijn en al kost dat mij een baan en inkomen en Nederland. Ik wens te sterven in een land waar men gelijke rechten heeft voor iedereen. Ben ook vrij geboren. Dus zou ik je aanraden om met de protestacties door te gaan, het is immers ook in Nederland niet voltooid en daarna pas praten wij over een ander bevolkingsgroep. Dan ben je een voorbeeld. Dat de Nederlandse vrouw nog lang niet geëmancipeerd is, zien we dagelijks. Ondanks alle toestanden (waar ik vandaan kom), is de vrouw daar al president geweest, hier nog niet en dat zal als het zo doorgaat nog een eeuw of wat duren. In Nederland is het vanzelfsprekend dat sommige lieden bij de geboorte het recht hebben om boven andere “gewone mensen” te staan. Daarin heb ik wel een aanpassingsprobleem. Niemand kan mij overtuigen dat er mensen zijn die er meer recht hebben dan ik of mijne kinderen en dat het genetisch bepaald is.

  @ReneR. dat soort positieve discriminatie staat alleen op papier. Ik was na jaren solliciteren beu en uitzichtloos aan het worden en heb me één keer daar op beroepen, bij een gemeente. Ik kreeg een jonge aan de telefoon die mij netjes uitlegde dat zij niet mogen discrimineren, hij zelf was op die plek aangenomen en was pas 18 jaar, had een lage opleiding, dat terwijl ze vroegen naar een herintredende vrouw van boven de 40 met een hbo diploma. Dus hij lachte me uit. Sindsdien heb ik het ook nooit meer gedaan. Ik geloof ook niet dat het werkt. Als er geen uitzendbureaus hadden, had ik nu nog steeds geen dag gewerkt en dat in Nederland en nog steeds wilde ik niet inzien dat men mij discrimineert.

 3. Beste Favos
  Dank je wel voor je verhaal. Ik vind het veel makkelijker om te reageren als mensen zich niet verstoppen achter hun meningen en oordelen.
  Je vroeg of ik een dochter had. Ik heb een zoon. Uiteraard heb ik die ook in vrijheid opgevoed, de vrijheid die ik ook voor mezelf heb bevochten.
  Ik ben religieus. Ik heb dat later in mijn leven ontdekt en me aangesloten bij een kerk die erg staat voor de vrijheid en gelijkheid van mensen. Ik heb me dus niet los hoeven te vechten uit een verstikkende religieuze omgeving met een cultuur van regels en voorschriften. Ik weet dus heel goed dat dat kan: religieus zijn en voor vrijheid zijn, mijn vrijheid en die van andere mensen. Maar ik weet ook dat er vrouwen zijn, en ook mannen, die zich met veel moeite hebben losgemaakt en nu nog steeds tegen alles zijn dat naar geloof ruikt.
  Ik ben het met je eens dat er ook in Nederland nog steeds sprake is van veel ongelijkheid. En discriminatie. En ik geloof dat het erger wordt. Ik word daar niet vrolijker van, maar zet me wel in om er aan te doen wat ik doen kan.
  Met vriendelijke groet,

 4. @Anja bedankt voor je eerlijkheid. Ne, ik wist niet dat je gelovig was en zou niet weten hoe een geloof (dogma) iemand vrij kan maken. Heb te veel meegemaakt en ben tegen een segregatie, tegen etiket, wel voor een algemene welzijn en pluralisme. Heb gelezen dat in Finland alle vrouwen werken. Daar is de arbo voor welzijn van werknemers en heeft nog geen status van big bussines. Dan ga ik daar maar opnieuw beginnen, proberen om een werkplek te vinden. Na dertig jaar Nederland heb ik nog niets voor mezelf kunnen opbouwen. Was altijd bezig voor iemand anders. Vind niet meer erg om weg te gaan.

 5. Beste Favos
  Een geloof hoeft niet hetzelfde te zijn als een dogma. Een geloof maakt niemand vrij, maar het is heel goed mogelijk om gelovig en vrij te zijn. Afhankelijk van welk geloof je kiest, natuurlijk.
  Jammer dat je uit Nederland wilt vertrekken, maar ik moet het ook toegeven: dit land is niet bepaald vriendelijk meer tegen mensen met een niet-Nederlandse afkomst. Behalve als het rijke Amerikanen zijn natuurlijk.
  Het ga je goed.

 6. Anja, bedankt, ik ga nog niet vertrekken, moet eerst uitzoeken hoe of wat.
  Voor mij betekent de wetenschap wat voor jou een god of religie is. Een filosoof is vrij en als hij niet meer vrij mag spreken, dan hebben we geen vrije meningsuiting en ook geen nieuwe toekomstbeelden. Hiermee bedoel ik P.Cliteur. Het is jammer dat hij ook maar voor één geloofsrichting kiest. Ik denk dat hij naar veiligheid zoekt bij een groep mensen, die hem kunnen begrijpen, net zo als jij dat doet bij een kerk. Tot op heden heeft de religie alle vooruitgang tegengewerkt. Laatst voor dat de oorlog in Irak uitbrak hoorde ik M.J. Faber (toen nog vertegenwoordiger van interkerkelijke vredesberaad) ja ook Pax Christi pro oorlog preken. Ik wil niet meer bijdrage leveren voor dat soort organisaties, zij doen zich anders voor dan ze werkelijk zijn en ze horen bij o.a. Amnesty International en andere “vredes organisaties”. Alles is gewoon nep. Ben lelijk wakker geschud.

 7. Hallo Anja; dank nog voor de mail; die je me onlangs naar aanleiding van mijn laatste commentaren zond waarschijnlijk. Maar je had het ook toch gewoonweg op dit log af kunnen drukken?

  De inhoud lezende; begrijp ik een aantal zaken niet. Maar ik wil je wel voorhouden: Jij begint hier met een eigen weblog; waarmee je feedback van allerlei pluimage en stijlen kunt terugverwachten. Daar kun je dan ook maar beter rekening mee houden. Het is ook beter; om je wat kwetsbaarder op te stellen jegens deze inzenders van feedback; dan op hoge toon deze inzenders op hun plaats proberen te zetten als jijzelf het weblog van Pandora hebt geopend.

  Hoe vaak heb jij wel niet geschreven; dat mensen niet raar moeten opkijken als ze geen respect krijgen van mensen; die ze zelf met weinig respect behandelen? Dit speelt als een rode draad door je verhalen heen.

  Maar hoe kom jij dan over als jij je “De angst voor de immigrant” al zelf vetgedrukt begint met: Islamofobie voor dummies in 20 lessen??? Wie bestempel jij dan als “dummies”?
  Iedereen die zijn bedenkingen heeft tegen de inhoud van je visie over migranten natuurlijk. En dat zijn er toch heel wat Nederlanders. Vind jij jezelf in dit opzicht respectvol?
  En dan moet je niet vreemd opkijken; als mijn handen beginnen te jeuken achter mijn keyboard.

  Mijn vingers begonnen ook te jeuken vanwege de manier; waarop je meende te moeten reageren op onderstaande discussie op a.v.d.m. deel 2. met Henk.

  1.Tot de islam bekeerde Nederlander? Tsss mafkezen heb je overal !
  Commentaar door Henk — 11 Juli 2004 @ 2.06 uur

  2.Waarmee meneer Henk, hierboven, dus precies illustreert wat Abubakker heeft gezegd. Het valt me wel vaker op, in de commentaren in dit weblog, dat de mensen die het meest hun best doen om te ontkennen dat er sprake is van moslimhaat, in feite precies de voorbeelden geven van hoe dat er uit ziet.
  Commentaar door anja — 11 Juli 2004 @ 8.49 uur

  3.Haat ?, zoals ene mevrouw Anja, hierboven, mij toedicht. Welnee, zeer zeker niet. Maar wèl verbijstering en onbegrip.

  kijk Anja; in plaats van dat je oprecht vraagt aan Henk; waarom hij dat vond; verlaag je zijn commentaar door langs hem heen commentaar te geven en te schrijven: “meneer Henk”. En vervolgens krijg je van Henk een koekje van eigen deeg terug. En dat vond ik gewoonweg ontzettend zwak van je. En dan wil jij bij mij komen zedenpreken; hoe ik me op je log moet gaan opstellen?? Als jij niet wilt reageren; dan doe je dat toch gewoon niet? Lekker makkelijk; gewoon niet reageren, dan ga je ook nooit af als een stekker. En wel een steek onder water verstoppen via een reactie op een andere inzender zoals:

  Quote #3:”Ik vind het veel makkelijker om te reageren als mensen zich niet verstoppen achter hun meningen en oordelen”.

  En met de nadruk natuurlijk op makkelijk…..Ik weet ook niet, wat mensen met zo’n aanwijzing moeten. het is gewoonweg te abstract.

  Anja; je kunt van mij zeggen of schrijven wat je wilt; maar je kunt mij niet verwijten; dat ik geen duidelijke mening heb en dat ik deze niet kan motiveren. Voorts ben ik in staat om openhartig over mijn eigen levenservaringen te vertellen; zoals hoe het er vroeger bij ons thuis eraan toeging; hoe de religie er met de vuist werd ingeslagen…zeker nooit gelezen op het log? En dat noem jij dan maar goedkoop een mening of oordeel verstoppen! Het zal me een zorg ook zijn verder. Ik vind; dat jij veel te selectief reageert; als het maar makkelijk past in je denkbeelden denk ik. We moeten het je gewoonweg makkelijk maken op je weblog en je niet te veel tegenspreken. Maar daarvoor zit ik niet je log te lezen en anderen zoals Edwin en Henk ook niet.

  Je weet ook wel; dat ik het grondig eens met je kan zijn en dan ben ik zo coulant ook, om dat toe te geven. Ik ben niet islamofoob en ben geen dummie; heb psychologie en psychiatrie gestudeert en weet dus drommels goed wat de streken van een mens kunnen zijn om het eigen zelfbeeld op te vijzelen en ik weet via dit weblog; dat jij daar ook heel bedreven in bent. De voorbeelden heb ik je gegeven. Maar ach, daar draait het ook allemaal om bij een politicus tenslotte; nog meer dan bij doorsnee mensen.

  Ik heb een behoorlijke tijd je log met rust gelaten; maar als je graag wilt, dat je geen ReneR meer wilt lezen; zoals ik openhartig schrijf; dan kun je het me op je log gewoon even vragen; zonder je intenties via een prive-mail te verstoppen voor de rest. Hooghartigheid schiet bij mij altijd door het verkeerde keelgat. Daarvoor moet je bij Groenlinks zijn en niet bij de S.P. Jammer dat je nu nog meer van me gaat balen; maar ik bak geen zoete broodjes voor teksten als: “Islamofobie voor dummies”. Over respect gesproken….

  het is tijd voor de revolutie

 8. Er is een volledige serie boeken “voor Dummies”. Geloof me: Die serie zou niet zo goed verkopen als ze geen respect hadden voor de lezer.
  ReneR doe niet zo flauw en ga andere weblogs lezen als je je niet kunt vinden in de stukken van Anja. Ik ben ervan overtuigd dat veel anderen veel plezier hebben van deze log en dat ze het vooral met veel interesse en aandacht lezen (dit gaat tenminste ergens over!). Ik wel in ieder geval!

 9. Omdat ik door ReneR bij punt 9. geciteerd werd, even een reactie. Mijn bitse opmerking “Tsss…mafkezen heb je overal” was ingegeven door de voorgaande inzending bij “Angst voor de immigrant-3”, waar een tot moslim bekeerde Nederlander aangaf voortaan een armband met met daarop de het woord “moslim” in “een bekend lettertype” te gaan dragen. Een verwijzing naar de jodenster in WO-2 dus. Ik vind dat een zinloze en weerzinwekkende provocatie, schoffering zelfs.
  Mijn reactie had wat fijnbesnaarder en duidelijker mogen zijn, maar dat geeft ik in dezelfde discussie even verderop duidelijk aan. Waar ik nog steeds volledig achter sta is mijn afkeer (haat ?, nee, zo noem ik dat zelf zeker niet, haat zit dieper en is ook onberedeneerd) van mensen die zich op deze manier wentelen in een slachtofferrol, zichzelf buiten de maatschappij plaatsen om vervolgens diezelfde maatschappij daarvoor te kunnen bekritiseren.

 10. Ook maar even ingaan op de stelling. Via mijn werk ben ik vaak in contact gekomen met jonge islamitische vrouwen, waarvan velen onomwonden te kennen gaven zich graag te willen losmaken van de in hun ogen verstikkende cultuur, maar dat niet konden en/of durfden, ook niet goed wisten hoe dat aan te pakken. Het is veel beter dat de Nederlandse samenleving aansluiting zoekt met dìe groepen, dan aansluiting te zoeken bij de conservatieve groep, die geen ekele interesse heeft in wat voor emancipatie dan ook. Op papier klinkt jouw strategie leuk, Anja, in de praktijk plaats je het paard achter de wagen.

 11. #11 Henk
  Goed van je; dat je dat nog even wilt melden hier op dit log. Ik begreep ook heus wel je eerste opmerking. Maar Anja helaas niet; valt me eigenlijk wel een beetje tegen van d’r. Er zit een wereld van verschil tussen haat en afkeer/afkeur. Over nuancering gesproken….

  @Esther #10
  Oh Esther; ik beleef ook een hele hoop plezier op dit log en daarom blijf ik ook alert als er weer wat te reageren valt.
  veel stukken van Anja zijn goed doordacht geschreven en geven een goed beeld van het leven in Gaza. maar dat wil niet zeggen, dat ik dan alles maar als zoete koek ga slikken.
  Ook jij gaat niet in op inhoud en eigenlijk zeg je gewoonweg maar van: ReneR houd je mond! Maar je vergeet; dat de burgers mondiger zijn geworden sinds de spruitjestijd. Ik vind je reactie daarom een zwaktebod op hetgene wat hierover is gezegd.

  Dit log is bedoeld om met allerlei mensen te communiceren en ik doe dat nu eenmaal graag met mensen die het vaak met me oneens zijn. Een goede eigenschap. Anja daarentegen ontpopt zich steeds meer als iemand die een hekel heeft aan tegengeluiden gezien haar reacties op dit log. Let er maar eens op.
  Ik wens je veel plezier op dit log Esther en je kunt toch ook gewoon mijn commentaren voorbijgaan? net zo goed als dat je mij adviseert om maar eigenlijk op te rotten van dit log. Ja; als rasgroninger heb ik er een hekel aan om om de hete brei heen te draaien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *