Dagboek 12 augustus 2006

Vandaag: over Libanon en Israel, over de homo’s in Jeruzalem, en over de slachtoffers die in Nederland bedreigd worden met uitstoting. Nee, we hebben het niet over vluchtelingen zonder papieren en uitgeprocedeerde asylzoekers, het is nog veel erger.

We kijken toe, hoe de onderhandelingen verlopen over de VN resolutie. Of het mogelijk gaat worden om die zo te formuleren dat beide partijen het er mee eens zijn. Libanon wil uiteraard af van de invasie, maar niet als het Israelische leger in zuid libanon aanwezig blijft of nog steeds de vrijheid heeft om aan te vallen. Israel wil de garantie dat de aanvallen van Hezbollah gestopt worden, en is er vooral op beducht dat een bestand er niet uitziet als een nederlaag.
Hoewel dat al niet meer te vermijden valt. Rhami Kouri in de Volkskrant:

Israel gebruikte de afgelopen veertig jaar diverse malen zijn militaire kracht om een einde te maken aan aanvallen uit Zuid-Libanon op zijn grondgebied, telkens tevergeefs. Dat Hezbollah al een maand lang er in slaagt door te vechten is indrukwekkend en duidt erop dat misschien een historisch keerpunt is bereikt: een Arabische strijdmacht heeft in een beperkte maar bloedige confrontatie bewezen aan Israel gewaagd te zijn, en daarmee Israel mogelijk van de gewoonte afgebracht zijn buurlanden met militaire afschrikking zijn wil op te leggen.
Dat kan de reden zijn dat Israel in heel Libanon civiele doelen bestookt en het land in een woestenij verandert: een les voor anderen die overwegen Israel militair uit te dagen. Maar die strategie werkt waarschijnlijk evenmin, omdat wreedheid, net als bezetting, alleen verzet en tegenwerking uitlokt.

Moest toch even mijn ogen uitwrijven bij deze kop in de VK:
Hezbollah torpedeert homoparade in Jeruzalem. Watte? De kathusha’s komen al neer in Jeruzalem? De islamitische fundamentalisten willen nu ze toch aan het werk zijn ook even perk en paal stellen aan die goddeloze westerse decadentie en hun arm reikt nu al tot in Jeruzalem? Zo is het niet helemaal. In de ‘enige democratie in het Midden Oosten, waar vrouwen en homo’s tenminste gelijke rechten hebben’ (ik citeer nu een veelgehoorde slogan) blijken de homo’s het toch niet zo makkelijk te hebben. Het zijn de fundamentalistische joden, de ultra-orthodoxen die dreigen het feest van de homo’s en lesbo’s te verstoren. Vorig jaar stak een ultra-orthodoxe man drie deelnemers neer. De organisatoren en deelnemers worden bedreigd. De orthodoxe wijk Mea Shearim hing vol posters die opriepen tot dodelijk geweld. Volgens Noa Sattah, de voorzitter van de homovereniging, is Jeruzalem een stad die verscheurd wordt door religieuze, etnische en politieke conflicten. De parade is afgeblazen omdat er niet genoeg politiebewaking te krijgen is, want de politietroepen zijn naar het noorden gestuurd, vanwege de Hezbollah raketten. Als een staakt-het-vuren is afgekondigd proberen ze het nog eens.

In Letter en Geest is het Vinkiaanse tijdperk toch nog niet geheel afgelopen. Drie pagina’s worden besteed aan een aanklacht van Joshua Liverstro aan het adres van Hans Dijkstal, die de aanvoerder wordt genoemd van het manifest, Eén land, één samenleving. Dramatische titel: Veroordeeld tot verstoting uit de maatschappij. Drie keer raden: wie worden er veroordeeld tot verstoting?

Het manifest heeft een hoog appeltaartgehalte, stelt Livestro, want het geeft geen duidelijk alternatief voor de zorg die de negen ondertekenaars (waar ik er een van ben) uitspreken over de polariserende verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daar heeft Livestro gelijk in. Het is namelijk een manifest waarbij negen mensen van verschillende politieke kleur een intentie uitspreken, en het is duidelijk geen partijprogramma. Aan de ondertekenaars apart kan natuurlijk wel de vraag gesteld worden hoe ze de intentie om de polarisatie tegen te gaan in de praktijk uitgevoerd willen zien. Maar dat heeft Livestro niet gevraagd.

Livestro wil wel het een en ander beweren, zo zegt hij dat het ‘stellen van zelfs de meest minimale tegeneisen aan de islamitische nieuwkomer als intolerant gezien worden’. Dacht ik niet. Ik zou dat alleen niet omschrijven als ‘tegeneisen’, waarom zou je, en ik vind het ook niet gerechtvaardigd dat die alleen gesteld zouden moeten worden aan islamitische nieuwkomers. Daar zit Livestro’s oordeel al in verpakt, die hij daarna uitgebreid uiteenzet. Want het gaat niet om een fatsoenlijk, haalbaar en rechtvaardig inburgeringsbeleid voor alle nieuwkomers, ik denk niet dat een van de ondertekenaars daar niet voor is, al kunnen de politieke nuances hoe je dat het beste vorm kunt geven uiteraard verschillen, en is het een kwestie voor regering en parlement welk beleid het uiteindelijk gaat worden. Livestro gaat het om het tegengaan van de ‘islamisering’ van Nederland. Daarvoor worden ‘de Nederlandse normen en waarden stukje bij beetje opgeofferd aan de vraatzucht van het radicale smaldeel van de islamitische nieuwkomers’, zegt hij. Er was een tijd dat je zo’n uitspraak racistisch zou noemen, Janmaat is voor minder veroordeeld, maar gelukkig voor Livestro zijn die tijden voorbij. Hoewel hij dat niet opmerkt, want deze tijd wordt vooral gekenmerkt door het monddood maken van ‘dissidenten’ en door ‘zelfcensuur’ die hij meent te bespeuren in de wereld van de kunsten en de journalistiek. Als het gaat om schrijven of spreken over de islam. Van die zelfcensuur heeft Liverstro in ieder geval geen last, en met drie pagina’s Trouw kun je moeilijk beweren dat hij monddood is gemaakt.

En waar bestaat de dreigende islamisering dan uit? Uit de bouw van ‘kolossale moskeeen met tientallen meters hoge minaretten, die het stadsgezicht blijvend zullen beinvloeden’. Nou dacht ik dat het met onze Nederlandse normen en waarden, en ook met onze wet, zo was dat de verschillende in Nederland levende religieuze gemeenschappen recht hebben op een aan het aantal gelovigen aangepast aantal kerken, synagogen en moskeeen, en wat dat betreft zal de ‘islamisering’ nog wel even doorgaan, want het aantal islamitische gebedsplaatsen blijft nog achter bij het aantal gelovige moslim Nederlanders. En het hoofddoekje zien we natuurlijk overal opduiken. Zelfs op officiele Nederlandse identiteitspapieren. Nog erger: veel basisscholen, zelfs christelijke, vieren het islamitische suikerfeest en soms gaat dat zelfs ten koste van sinterklaas. En de christelijke staatssecretaris Van Gennip heeft zelfs voorgesteld om twee extra vrije dagen per jaar in te passen, zodat de moslims rustig het eind van ramadan kunnen vieren.

Kleine stapjes, lijken dat, zegt Livestro, maar bij elkaar een grote stap en waar moet dat eindigen? Straks gaan de moslims nog eisen dat onze zondag verplaatst wordt naar hun rustdag, de vrijdag. En gaan ze ook eisen dat de polygamie wordt gelegaliseerd. O jee o jee. Nu is het Livestro ontgaan dat er geen enkel geluid komt uit de moslimgemeenschappen om in Nederland de polygamie in te voeren, en het is hem ook nog niet ter ore gekomen dat het traditionele islamitische recht voor een man om met meerdere vrouwen te trouwen in islamitische landen zelf al is afgeschaft, dan wel zeer onder druk komt te staan, onder andere door de emancipatie van vrouwen. Volgens Livestro is in Canada de sharia al ingevoerd. Ik geloof niet dat hij erg op de hoogte is, in zijn door angst bevangen visie, en de redactie heeft hem niet op de vingers willen tikken om zijn feiten even te checken. Want dat zou neerkomen op het ‘monddood maken’ van denkers, schrijvers en politici die ‘de open samenleving willen verdedigen tegen de radicale islam’.

Wie worden er nu eigenlijk monddood gemaakt en door wie? Nou, er wordt over en weer wel gescholden. Livestro maakt een rijtje van de mensen die lelijke dingen hebben gezegd tegen de – hoe zullen we ze noemen, laten we het maar houden bij Livestro’s eufemisme, de ‘verdedigers van de open samenleving’ (open voor degenen die de ‘Nederlandse waarden en normen aanhangen, niet voor die bekrompen moslims natuurlijk, die dachten dat tolerantie voor andere religies bij die normen en waarden hoorden) Natuurlijk: Geert Mak, Jacques Wallage, Marcel van Dam, Paul Rosenmoller, Hans Kombrink, Thom de Graaf, J. van Doorn, minister Brinkman, en Dijkstal natuurlijk – he, Livestro, discrimineren we? Niet een vrouw? Ben ik niet slecht genoeg?

Arme Geert Wilders heeft het zwaar te verduren gehad, Ayaan Hirsi Ali natuurlijk, al werd die niet zo grof behandeld als Fortuyn, Bolkestein, en nu vooral Verdonk, als meest recente slachtoffer. Livestro zegt het echt: slachtoffer. Nee, dat is niet ‘doden door grof geweld, maar met duizend speldeprikken’. Doden? Jawel, ‘een fluistercampagne hier, een interviewtje daar, en langzaam maar zeker sluit het net zich om het argeloze slachtoffer’. Het argeloze slachtoffer, Verdonk dus. ‘Geef Dijkstal zijn zin en we maken haar maatschappelijk dood, bijvoorbeeld door haar te dwingen de VVD te verlaten’.

Nou dacht ik toch dat in de ‘vrije samenleving’ die Livestro zegt voor te staan het een groot goed is dat mensen, behoudens hun verantwoordelijkheid vooor de wet, mogen zeggen wat ze vinden, en geldt die vrijheid van meningsuiting dan alleen voor rechts? Over het minstens zo forse gescheld van die kant horen we van Livestro in ieder geval niets. Ook niet dat dat argeloze slachtoffer Verdonk nog steeds een zittende minister is, dat er zware, en inhoudelijke kritiek is op haar beleid, en dat mag in een democratie, dat ze in Nederland erg populair is, en dat de VVD ondanks de reeks blunders en de stijfkoppigheid benevens haar onvermogen om zelfs met haar eigen partij samen te werken nog steeds niet heeft geleid tot haar vertrek uit de VVD. Hoewel een partij daar het volste recht toe zou hebben, als ze dat zouden willen. Het zal er uiteindelijk om gaan waar de leden van de VVD voor stemmen, en die hadden liever Rutte, en verder hangt haar ministeriele lot af van de komende verkiezingen. Dus hoezo, ‘maatschappelijk doodmaken’ en ‘wie is het volgende slachtoffer’?

Livestro met zijn door paranoia geteisterde visie, ziet vooral beren op de weg. Elke kritiek op de mensen die zijn helden zijn wil hij zien als ‘het tot mest vermalen van reputaties van dissidenten, een democratische versie van de Azteekse offercultuur’, toe maar. Hoe een minister met staatsmacht wordt afgeschilderd als een ‘dissident’ en een ‘argeloos slachtoffer’. Niemand wordt hier ‘monddood’ gemaakt, al wordt er naar mijn mening te veel gescholden, maar wie daarbij de wedstrijd wint, links of rechts, is nog steeds de vraag. En ook Livestro met zijn fauwekul krijgt in Trouw een prachtig podium.

12 gedachten over “Dagboek 12 augustus 2006

 1. Vreemd dan dat Hizbollah (die ook in de Libanese regering zit) de voor een paar maanden in Beirut gehouden gay pride conferentie niet heeft verhinderd.

  De aannames achter die kop in VK spreken echt boekdelen: geef de Arabieren altijd de schuld. Schande!

 2. Drie Amerikaanse lesbische vrouwen van CodePink, gaan samen met Amerikaanse en Libanese activisten in convooi naar Zuid Libanon om daar humanitaire hulp te brengen, het Humanitarian Aid Convoi.

 3. “… en verder hangt haar ministeriele lot af van de komende verkiezingen.”

  Er komt eerst nog een verantwoording over de adequate wijze waarop minister Verdonk de brand op Schiphol heeft afgehandeld, Anja.

  Overigens word je door Livestro (die van de Burkestichting is) wel genoemd:
  Het hoge moederschap en appeltaart-gehalte van het door de negen aangedragen alternatief maakt al meteen duidelijk wat het probleem is met de normalisering. De beloofde toekomstvisie blijft steken in algemene kreten. Op de leden van de Hofstadgroep-sekte na is immers iedereen voor welvaart, rechtvaardigheid en vrede, Geert Wilders net zo goed als Hans Dijkstal, Ayaan Hirsi Ali evenzeer als Anja Meulenbelt. Een definitie die alles insluit, is geen definitie. De vraag blijft dus: wat is nu eigenlijk die normalisering waarnaar de ondertekenaars van het pamflet zeggen te streven? Wat beoogt die te bereiken? Waaruit zou moeten blijken dat we die gewenste eindstaat bereikt hebben?

  http://www.trouw.nl/deverdieping/letter-geest/article415458.ece/Veroordeeld_tot_verstoting_uit_de_maatschappij

 4. Ja inderdaad, ik besta. Maar ik was wel een beetje beledigd dat hij me niet genoemd heeft bij al die vreselijke mensen die met vele speldenprikken bezig zijn Verdonk te vermoorden, terwijl ik toch echt mijn best doe, hoor. Niet om haar te vermoorden maar om haar erg weg te krijgen. Heel erg weg.

 5. Bij de reacties verbaast iemand zich erover dat Livestro Paul Scheffer is vergeten te noemen bij het rijtje slachtoffers. Dus je bent in goed gezelschap, Anja.

  Hij krijgt behoorlijk zijn vet, dat is bemoedigend.

  Ik zit hier net aan de koffie met appeltaart. Lekker hoor! Ze zeggen ook dat appeltaart bakken als er kijkers komen voor je huis, de verkoopwaarde laat stijgen. Dus appeltaart is ook nog eens goed voor de economie.

  Leve de appeltaart!

 6. Het is niet waard, denk ik, veel aandacht te schenken aan het artikel van Livestro. Het bevat niets nieuws, maar is een herhaling van al lang versleten aannames en beweringen. Een hoop gebakken lucht met als rode draad “het gevaar van de islam”.

  Maar het is misschien wel de moeite waard om naar zijn taalgebruik. Hij beweert bijvoorbeeld dat de Amsterdamse Diamantbuurt door “islamitische jongeren” “geterroriseerd” zou zijn. Hier wordt een natuurlijk een link gelegd naar “islamitische terrorisme” en dat slaat echt nergens op. Er wordt ook gesuggereerd dat de jongeren zo handelen omdat ze “islamtisch” zouden zijn, en dat slaat ook nergens op.

  De essay van Livestro is voorlopig nog hier te lezen, maar ik weet niet voor hoe lang.

  Maar misschien moeten wij ook niet verbaasd zijn. In een ander artikel beweerde deze Joshua Livestro dat homo’s in Nederland toch niet zo geinterreseerd zijn in de homohuwelijk en hij legt zelfs een verband tussen homohuwelijk en het aantal buitenechtelijke kinderen. (Ongeloofelijk maar waar.)

  Joshsua Livestro: Dutch Decline, Losing interest in matrimony in National Review

  Since the start of the Dutch gay-marriage debate — in which gay-marriage activists successfully made the case for separating civil marriage from the legal rights and duties involved with the raising of children — the percentage of Dutch babies born out of wedlock has skyrocketed. As Stanley Kurtz has also pointed out (here and here), in the 15 years since the beginning of the long march toward gay marriage, the illegitimacy rate in the Netherlands has risen from 11 percent (1989) to over 31 percent (2003).

  Oh, en Clara ik weet niet of iedereen Paul Scheffer (die van “De zwarte middelvinger”) als “goede gezelschap” zou beschouwen.

 7. goed zo anja. ik ben het niet eens met clara die de neoconservatieve fanatici wil doodzwijgen. we moeten juist klaar en duidelijk de confrontatie aangaan mezet deze rechte jihadi’s. het zijn zíj die de open samenleving in gevaar brengen, de democratische rechten en vrijheden inperken en alle kritiek smoren door steeds luider op de oorlogstrom te slaan. het is een europees gevecht – ik mail uit vlaanderen waar dezelfde neoconservatieven het debat beheersen – met grote implicaties. We kunnen alleen winnen als we duidelijk zijn. We weigeren vijanden te zijn, we weigeren de vrijheden van de ene op te offeren aan de vrijheid van de andere, weg met de oorlogen die tegen onze belangen worden gevoerd maar waarvoor de gewone mensen, van alle soorten, als kanonnevlees dienen. Het is mogelijk het Imperium te verslaan, als we zelf eindelijk uit onze schuilkelders kruipen…

 8. @pablo: Ik zei ook niet “doodzwijgen”. Als je veel aandacht aan Livestro’s essay gaat besteden, doe je precies wat hij wil.

  Als je steeds reageert op wat de neo-conservatieven zeggen, laat je toe dat zij het debat bepalen. Soms kan je ook gewoon “bullshit” zeggen.

  In mijn opinie is het veel belangrijker een boodschap van hoop tegenover hun boodschap van angst te stellen.

 9. Misschien is Livestro wel helemaal niet zo paranoia. Polygamie schijnt in Franse voorsteden bij veel Afrikaans immigranten heel gewoon te zijn. Verder vorig jaar een televisieuitzending gezien over de stad Roubaix, de Europese stad met het hoogste percentage moslims, waar het aantal islamitische meisjes dat aan sport en toneel deed drastisch zou zijn gedaald door druk van de eigen groep. Ook stemmen de verhalen van de Marokkaanse journaliste die onlangs in het Brusselse Molenbeek undercover reportages maakte ook niet echt vrolijk. Ik baseer me hierbij op televisieuitzendingen van Terzake(B), Netwerk en Twee Vandaag. Verder doe je wel erg meewarig over die ‘arme Geert Wilders’ en Hirsi Ali. Zj kunnen in ieder geval niet meer normaal over straat, en gelijkgestemden als Van Gogh en Fortuijn zijn dood. Je bijdrage draagt er niet echt toe bij om herhaling van iets dergelijks te voorkomen.

 10. Aardig dat je Livestro te hulp komt snellen, voordat ook hij slachoffer wordt van onze azteekse offercultuur. Gedood door al die speldeprikken.
  En ook aardig hoe je onbedoeld precies illustreert wat ik bedoel. Want om de verschrikkelijke dreiging van de islamisering waar te maken, moet je je toevlucht nemen tot – tja, er zijn nog immigranten voor wie polygamie nog gewoon is. Ik ken ik Gaza ook nog mannen met twee vrouwen. Die worden inmiddels erg ouderwets gevonden, en de polygamie raakt ondanks het feit dat het daar nog mag uit. Onder andere omdat de vrouwen het niet meer pikken. Er is geen reden om aan de nemen dat de migrantenpopulaties hun stem gaan gebruiken om de polygamie in Nederland in te voeren. Behalve dat ze dat niet kunnen is er geen enkel teken dat ze dat zouden willen. En inderdaad, er gebeurt in het migratieproces nog van alles. Je maakt alleen op geen enkele manier waar dat dat een \’islamiseringsproces\’ is waar \’wij\’ bang voor zouden moeten zijn.

  Van Gogh en Fortuijn zijn inderdaad echte slachtoffers. Maar niet vermoord door Geert Mak en de zijnen, dacht ik zo. En om Wilders en Verdonk af te doen als \’argeloze slachoffers\’ vind ik echt potsierlijk. Daar steek ik inderdaad graag de draak mee.
  Nee, deze bijdrage draagt weinig bij tot het voorkomen dat iets dergelijks opnieuw gebeurt, daar was het ook niet voor bedoelt. Het stuk van Livestro trouwens evenmin. Dat is opgeklopte paranoia. Nou kiezen mensen hun ziektebeelden niet zelf, maar je kunt het Trouw wel kwalijk nemen dat ze zoveel ruimte geven aan zulke rimram.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *