Dossier 10: Mensenrechten


10 Mensenrechten en Internationaal Recht

‘Het is voor Israël onverdraaglijk zichzelf te zien als schuldig aan datgene waar het de ander nu juist van beschuldigt’, zegt Ruchama Marton. De enige manier om geen schuld te hoeven bekennen is een verdere demonisering van de vijand: de Palestijnen als onmenselijke en meedogenloze terroristen tegenover de Israëli’s als een beschaafd volk dat zich alleen maar verdedigt.

‘Er is geen cultuur van mensenrechten in Israël’, zegt Eitan Felner. ‘Dat heeft te maken met een diep gewortelde houding: de hele wereld is tegen ons, en wij moeten ons tegen de hele wereld verdedigen. Wij waren slachtoffers. We voelen ons nog steeds slachtoffers. En we willen niet weten dat we daders zijn geworden.’ Het masker waar Israël zich achter verschuilt, de term die bij schendingen van mensenrechten als afweer moet dienen is ‘veiligheid’. Alles mag – martelen, mensen opsluiten zonder proces, medisch personeel tegenhouden bij grensovergangen –, zolang het maar kan worden gerechtvaardigd als noodzakelijk voor de veiligheid.
‘Veiligheid zeggen, en jezelf ervaren als slachtoffer, die combinatie ligt diep verankerd in het Joods-Israëlische bewustzijn’, zegt Marton. ‘Al onze pogingen om dat machtige woord te ontmaskeren, af te schudden, hebben weinig of geen succes gehad.’ Je hoeft geen gediplomeerd psycholoog te zijn om in te zien dat stelselmatige rechteloosheid, machteloosheid en vernedering een voedingsbodem zijn voor wanhoopdaden.

(Het beroofde land, pag. 225)
Israel heeft een heel slechte staat van dienst, zowel op het vlak van de mensenrechten als op het Internationaal Recht.

Materiaal:
Jeff Halper in De Spiegel liegt niet.
Fact Sheet from Jews for Justice for Palestinians: Don’t say you didn’t know about: Israel and international law.
Website Dries van Agt
Hoofdstuk over martelen uit Het beroofde land.

Eén gedachte over “Dossier 10: Mensenrechten

  1. Op Uw webside heeft een lezing gestaan die verleden jaar door
    o.a. De heer Gunning uit Durham Engeland is genouden ik
    kan deze momenteel niet vinden helaas. Zou hem gaarne nog een
    keer inzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *