Protestbrief vanwege Gaza

Met mijn volledige instemming en aanbeveling: een modelprotestbrief van Clara Legêne.

Voor wie ook een brief wil schrijven, hier de mijne. De adressen zijn onderaan te vinden.

28 april 2008

Van:

Betreft: noodsituatie in Gaza

Opnieuw doe ik als Nederlands staatsburger een zeer klemmend beroep op ieder die in staat is politieke invloed uit te oefenen op het nationale en internationale beleid en ertoe bij kan dragen dat de humanitaire ramp die zich onder onze ogen voltrekt in het door Israël bezette gebied Gaza onmiddellijk tot stoppen wordt gebracht.

De maatregelen die de bezettingsmacht Israël het afgelopen jaar heeft genomen als strafmaatregel tegen de raketbeschietingen in de grensstreek zijn en waren disproportioneel en treffen de gehele Palestijnse burgerbevolking in de Gazastrook, zoals u weet bijna 1,5 miljoen mensen. Het feit dat er vele burgerslachtoffers, onder wie vele kinderen, bij de vergeldingsacties om het leven komen is weerzinwekkend, in strijd met humanitaire verdragen en dus onacceptabel. Gistermorgen nog zijn in een gezin in Beit Hanoun vier kinderen tussen vijftien maanden en zes jaar bij een aanval van Israël op hun huis om het leven gekomen. De moeder overleed later aan haar verwondingen.

Daar komt nu dus bij dat de brandstoftoevoer door Israël vrijwel volledig is stopgezet. De situatie is wanhopig. Het bezette gebied is zo goed als afgegrendeld van de buitenwereld. Volwassenen en kinderen die dringend medische hulp in Israëlische ziekenhuizen behoeven zijn totaal van elke hulp afgesneden. Hulpverleners van buitenaf hebben zich teruggetrokken. Gebruik van vervoermiddelen is door brandstofgebrek onmogelijk geworden. De elektriciteitsvoorzieningen haperen. Voedselprijzen stijgen enorm. Koelkasten werken niet meer, voedsel bederft. De communicatie met de buitenwereld valt stil. De ziekenhuizen functioneren nauwelijks en medicijnen bederven. Door het gebrek aan brandstof voor de pompen dreigt ook het rioleringssysteem het te begeven, met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien. En door dit alles loopt ook de interne spanning in Gaza opnieuw verder op.
De wereld kijkt toe en zwijgt. Nederland kijkt toe en zwijgt.

Ook de hulpverleners van de Verenigde Naties, UNWRA, hebben afgelopen donderdag door het gebrek aan brandstof hun voedselhulp moeten staken. Meer dan de helft van de bewoners van Gaza is volledig van deze hulp afhankelijk en verhongert.

Iedereen die zich op de hoogte heeft gesteld van de omstandigheden in Gaza, weet dat deze al decennia verre van normaal zijn en dat de burgerbevolking dreigt te bezwijken onder de stelselmatige en bewust uitgevoerde economische verwoesting en sociale uitputting van hun land door Israël. Uit berichten in de pers en op internet blijkt dat met name de kinderen er ernstig aan toe zijn. Ze zijn verzwakt door het gebrek aan gevarieerd en gezond voedsel, vele kinderen hebben bloedarmoede en zijn ernstig getraumatiseerd door de niet aflatende intimidatie en het oorlogsgeweld van de bezetter Israël.

De ongekend harde maatregelen die Israël nu bovenop de reeks voorgaande neemt, waardoor de situatie van 1,5 miljoen burgers nog verder verslechtert, werken als olie op het vuur en maken Gaza nog instabieler. Deze instabiliteit vormt een direct gevaar voor de gehele wereld. Dit alles voltrekt zich onder onze ogen, maar het is kennelijk de prijs die ook door onze regering is ingecalculeerd. Om wat te bereiken? Welk doel dient dit?

Opnieuw wil ik met kracht protesteren tegen de manier waarop het Westen, ook Nederland, zijn oude en heilloos gebleken beleidslijn blind en doof voor de gevolgen voortzet. Onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen, die in de Volkskrant van 12 januari jl. aankondigde werk te maken van de mensenrechten, verklaarde in datzelfde interview dat dit voor Gaza niet geldt, omdat Hamas naar zijn zeggen “met grof geweld aan de macht is gekomen”. Dit is een ongekende verdraaiing van de werkelijkheid en het betekent dat deze minister zijn dossiers niet beheerst. Toen Hamas in januari 2006 de correct verlopen eerste democratische verkiezingen – die vreedzaam verliepen – won, is die overwinning door Israël en zijn bondgenoten, waaronder Nederland, van meet af aan niet erkend. De Nederlandse regering weigert sindsdien Hamas als gesprekspartner te erkennen en is daarmee in mijn ogen medeverantwoordelijk geworden voor de rampzalige gevolgen voor de Palestijnse burgerbevolking in de bezette Gazastrook en op de Westoever.

Als staatsburger van Nederland kan ik me met dit beleid niet meer verenigen.

Hoogachtend,

adressen:
adressen parlement
adressen europarlement
minister-president
minister van buitenlandse zaken
commissies buitenland (even scrollen)

18 gedachten over “Protestbrief vanwege Gaza

 1. Ik ben het geheel met Clara Legene eens. Het grote onrecht dat de Palestijnen moeten lijden wordt mede veroorzaakt door onze impotentie en ons zwijgend toekijken. Daarom is het aan ons om druk uit te oefenen op onze regering. Ik woon in Australie waar onlangs de regering het 60 jaar jubileum van de staat Israel officieel vierde zonder ook maar te reppen over het lot van de Palestijnen, en de schending van hun mensenrechten door Israel. Waar het Israel betreft hebben wij westerlingen maar al te vaak de kop in het zand. Een uitvloeisel van de jaren 40-45, toen extreme diskriminatie tegen de Joden zwijgend werd toegelaten. Wie zijn ogen opent kan zien dat Israel nu zelf een afschuwelijk apartheids systeem op de Palestijnen toepast. En kan eenzelfde stilte waarnemen in de toekijkers die hun handen in onschuld denken te kunnen wassen. Mijn complimenten ook aan het adres van Anja Meulenbelt, voor haar inspanningen om objektieve en diepgaande informatie over de werkelijke toedracht in de Palestijnse landdelen te verstrekken, de terreur van Israel op de Palestijnen aan de kaak te stellen, en vreedzame oplossingen voor dit schrijnend conflikt bespreekbaar te maken.

 2. Bedankt Clara voor deze duidelijke brief.
  Het moet een hele klus voor je zijn geweest om deze te schrijven. Met wat persoonlijks vulde ik de mail aan. O.a. over het weigeren van een visum aan de democratisch gekozen Haniya, vrijheid van meningsuiting en het naar elkaar moeten willen luisteren om vrede te bereiken.

 3. Ik ga hem ook versturen. In de door Trees gecorrigeerde vorm dan.
  Is het een bruikbaar idee om Amnesty International een dergelijke brief te laten sturen?
  Zij komen in hun brieven op voor mensen in de gevangenis. Wel, dit is de grootste.
  Zij eindigen hun brieven altijd met een beroep op gevoel voor rechtvaardigheid, terwijl die bij Verhagen ver te zoeken is.

 4. Help!
  Ik wilde de protestbrief versturen, maar ik zag dat alle corresponentie gericht moet worden aan Postbus 10018 in Den Haag.
  Moet ik dan aan ieder kamerlid dat ik wil bereiken een aparte brief sturen met naam en toenaam? Of kan ik volstaan met één brief en het verzoek om deze te vermenigvuldigen? Of kan ik het toch per e-mail doen? Het is mij alles volstrekt duister.
  Ik dacht aan een schrijven naar alle fractievoorzitters en naar twee leden van de Commissie buitenlandse zaken (Groen Links en SP). Heeft iemand een beter idee? Het wordt ook nogal kostbaar, met al die postzegels.

 5. Beste Jov,
  Ja, het is in het begin allemaal nogal ingewikkeld en tijdrovend om te versturen, maar het is voor een GOED DOEL!

  Er zit niks anders op dan alle e-mailadressen op te zoeken. Die kan je vinden door op de persoonlijke gegevens te klikken.
  Gelukkig hoef je niet iedereen tegelijkertijd te mailen. Neem je tijd… kopieren en plakken… het gaat steeds gemakkelijker… Wanneer je toch bezig bent, kan je ook gemakkelijk even elke mailaanhef van de persoonlijke naam voorzien.
  De Minister President en de Minister van Buitenlandse zaken kan je alleen via de link en daarna een verbinding met de website van Postbus 51 bereiken.

  DOEN!

  Succes!

 6. Herman, hoe ga je om met kamerleden die geen e-mail adressen wensen op te geven… overslaan?
  Voor de rest heb ik het graag over.

 7. Die sla ik inderdaad over. Weet dan meteen bij de volgende verkiezingen waar ik zeker NIET OP ZAL STEMMEN. Ook mijn vrienden zal ik de namen doorgeven.

  Goed van je dat je er zoveel tijd aan wilt besteden!
  Zo kunnen we in ieder geval nog iets doen.
  Wanneer je de ogen van slechts EEN iemend zou kunnen openen en we doen dat allemaal… zal je eens zien wat het resultaat is. Zie ook de bovenste reaktie punt 2.
  http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2008/05/01/were-not-celebrating-israels-anniversary/#comments

 8. Even in verband met deze brief. Ik heb alle Tweede Kamerleden aangeschreven. Van Harry van Bommel heb ik een nette en duidelijke reactie ontvangen. De rest van de politici reageert niet, leest de mail niet maar gooit hem ongelezen weg(kan je zien als je leesbevestiging hebt aanstaan.
  Van de 150 Kamerleden hebben alleen de SP en GroenLinks leden hun mail goed gelezen. De rest vind het blijkbaar niet dringend genoeg.
  Bah maakt me dan weer zo boos.

 9. Ik schreef de brief en kreeg het volgende antwoord van Han ten Broeke (CDA)(ik heb mijn commentaar en vragen tussen [] gezet.
  Klopt het wat ik zeg?):
  Het lot van de mensen in Gaza is buitengewoon treurig maar in de allereerste plaats te wijten aan het Hamas-bewind dat, nadat Israel zich vrijwillig en volledig heeft teruggetrokken, vijandelijke beschietingen blijft uitvoeren [dat lijkt mij helaas juist. J.] op Israel. Hiermee toont het regime zijn ware en onverzettelijke gezicht. [Dit lijkt mij een omkering, maar dat blijft een welles/nietes verhaal: hij is begonnen. J.]
  Men zal de terugtrekking van Israel moeten beantwoorden met een
  staakt-het-vuren. Hamas deed het omgekeerde en voerde zelfs een korte en hevige oorlog met de Palestijnse Autoriteit [was het niet AL Fatah, waar die oorlog mee was? Wat is het verschil tussen Al Fatah en Palestijnse Autoriteit? J.]die het verdreef naar west-bank. [1. Wat was er het eerst: de boycot of de oorlog met Al Fatah? 2. Is Hamas, als winnaar van de verkiezingen een oorlog tegen de verliezer begonnen? J.]
  Wie zich zo nadrukkelijk en onverzoenlijk tegen niet alleen Israel, maar ook tegen de eigen mensen keert kan de schuld van het falen niet bij een ander gaan zoeken. Het spijt me voor u, maar hoezeer de situatie me ook ter harte gaat en hoezeer ook ik mij het lot van de gewone burgers op Gaza aantrek,
  hun politieke leiders maken er niets minder dan een puinhoop van.
  Dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen oog hebben voor hoe Israel reageert, …let wel…reageert [?? J.]. Wij zullen scherp blijven toezien of dit proportioneel [! J.]is zonder ooit Israel, de enige democratie in het Midden-Oosten [! J.], haar recht te ontzeggen om zich te verdedigen en terug te slaan als het wordt aangevallen.
  Met vriendelijke groeten,

  Han ten Broeke

  [En tot slot nog een opmerking van mij: ik meen dat het woord genocide is gevallen. Dat is natuurlijk nooit te rechtvaardigen. Je zou dat kunnen bestrijden met de definitie van genocide. Ik lees in Wikipedia:
  ‘elk van de volgende handelingen met als opzet het vernietigen, geheel dan wel gedeeltelijk, van een nationale, etnische, raciale of religieuze groepering als zodanig: ‘Het vermoorden van leden van de groep; Het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen’ Scherpslijpers zouden kunnen ontkennen dat hier sprake is van genocide. J]

 10. Het lot van de mensen in Gaza is buitengewoon treurig maar in de allereerste plaats te wijten aan het Hamas-bewind dat, nadat Israel zich vrijwillig en volledig heeft teruggetrokken, vijandelijke beschietingen blijft uitvoeren [dat lijkt mij helaas juist. J.] op Israel.

  Dat zou juist zijn, Jov, als Israel zich inderdaad vrijwillig en volledig heeft teruggetrokken, zoals Ten Broeke wil geloven. Maar dat heeft Israel helaas niet gedaan en Ten Broeke kan dat weten.
  En dus is het volgende ook twijfelachtig:
  Hiermee toont het regime zijn ware en onverzettelijke gezicht. [Dit lijkt mij een omkering, maar dat blijft een welles/nietes verhaal: hij is begonnen. J.]

  Men zal de terugtrekking van Israel moeten beantwoorden met een staakt-het-vuren. Hamas deed het omgekeerde en voerde zelfs een korte en hevige oorlog met de Palestijnse Autoriteit [was het niet AL Fatah, waar die oorlog mee was? Wat is het verschil tussen Al Fatah en Palestijnse Autoriteit? J.]die het verdreef naar west-bank. [1. Wat was er het eerst: de boycot of de oorlog met Al Fatah? 2. Is Hamas, als winnaar van de verkiezingen een oorlog tegen de verliezer begonnen? J.]

  Han ten Broeke maakt er een potje van, het is bijna onbegonnen werk dit in kort bestek te weerleggen. Hij laat volledig het aandeel en de manipulaties van Israël buiten beschouwing. Op jouw vragen kan ik trouwens ook geen kort antwoord geven. Misschien is het goed, zelf bij te lezen over de gebeurtenissen van juni vorig jaar, bijvoorbeeld hier en hier.

  Wie zich zo nadrukkelijk en onverzoenlijk tegen niet alleen Israel, maar ook tegen de eigen mensen keert kan de schuld van het falen niet bij een ander gaan zoeken. Het spijt me voor u, maar hoezeer de situatie me ook ter harte gaat en hoezeer ook ik mij het lot van de gewone burgers op Gaza aantrek, hun politieke leiders maken er niets minder dan een puinhoop van.
  Dat wil niet zeggen dat wij helemaal geen oog hebben voor hoe Israel reageert, …let wel…reageert [?? J.].

  Duidelijk. Ten Broeke legt alle schuld bij de Palestijnen zelf en wenst het actieve aandeel van Israël in de situatie niet te zien. Israël reageert alleen maar, zegt hij, op wat de staat wordt aangedaan.

  Wij zullen scherp blijven toezien of dit proportioneel [! J.]is zonder ooit Israel, de enige democratie in het Midden-Oosten [! J.], haar recht te ontzeggen om zich te verdedigen en terug te slaan als het wordt aangevallen.

  Meer van hetzelfde.
  Op de vragen geeft hij geen antwoord. De kernvraag is: als ieder kind kan zien dat deze CDA-gedragslijn niet werkt en dat dit aan beide zijden alleen maar meer burgerslachtoffers ten gevolge heeft, wordt het dan niet eens hoog tijd een andere gedragslijn te volgen?

  Zouden de meneren Ten Broeke zich nooit eens afvragen waarom de Palestijnse gebieden wereldwijd nog steeds worden aangeduid als de Bezette Gebieden? Occupied Territories? Zouden zij zich dat niet ten minste op 5 mei moeten afvragen, de dag dat wij de bevrijding vieren van een jarenlange bezetting over de gruwelen waarvan we tot de dag van vandaag niet uitgesproken raken?

  Ooit, dat geloof ik vast, zal een internationaal hof zich uitspreken hierover.

 11. En over genocide, Jov.
  Wat Auschwitz met ons gedaan heeft, onder andere, is ons een beeld meegeven van de ultieme genocide, de doelbewuste, industriele vernietiging van massa’s mensen. Als Auschwitz de norm en de meetlat is waar we elders ter wereld misdaden tegen de menselijkheid mee afmeten valt het meestal nogal mee, want zo erg zie je het nergens.
  Daarmee hebben we ook de neiging om blind te zijn voor wat er wel gebeurt.

  Als je deze definitie aanhoudt: “Het welbewust aan de groep opleggen van levensomstandigheden, die bedoeld zijn om de groep geheel dan wel gedeeltelijk fysiek te vernietigen”, dan komt het in Gaza al aardig in de buurt.

  Pappé noemt dat een langzame genocide, en een langzame etnische zuivering. Langzaam, omdat de wereld er aan went dat er elke dag Palestijnse doden vallen, doordat ze geen medische behandeling krijgen, doordat ze gericht worden vermoord, doordat ze daar toevallig omstander bij zijn. En dat is de bedoeling, dat we toekijken, elke dag denken, ach het valt nog wel mee, het kon erger. Het is tenslotte daar geen Auschwitz.

  En over meneer Ten Broeke, meneer Verhagen en de andere CDA’ers die steeds maar weer aan komen zetten met het recht van Israel om zich te verdedigen. Hoe komt het nou toch dat ik ze nooit eens hoor zeggen dat ook de Palestijnen het recht hebben zich te verdedigen?

 12. Op de dor mij iets gewijzigde brief van Clara ontving ik zeer weinig reacties.
  Alleen een behoorlijke van Thijs Bermann (verwacht)
  Maar nu toch ook eentje van het D66 Europarlementslid Sophie in ´t Veld. Deze wil ik je niet onthouden.

  De meningen gaan wat schuiven… voortschrijdend inzicht?
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Geachte Heer,

  Hartelijk dank voor uw interesse in het werk van Sophie in ´t Veld. Namens haar kan ik u het volgende antwoorden.
  D66 deelt uw zorgen over de over de situatie in de Gazastrook: er is sprake van een humanitaire crisis: D66 heeft de regering bij herhaling aangesproken om de Israeli’s te verzoeken de blokkades naar Gaza op te heffen en de basisvoorzieningen te garanderen. Voor wat betreft Hamas: D66 heeft er ten tijde van de Palestijnse eenheidsregering op aangedrongen deze niet te ondermijnen omdat ze een zekere stabiliteit bewerkstelligde.
  Op dit moment ligt het echter niet voor de hand om op officieel niveau met Hamas in zee te gaan: Maar, om met de woorden van Golda Meir te spreken: “vrede maak je met je vijanden en niet met je vrienden”: Het is dus goed als Europa op informeel niveau wel in gesprek gaat met de gematigde Palestijnen (incl. Hamas). De overweging hierbij is, dat wat werkt de voorkeur verdient boven dat wat ideologisch het mooiste zou zijn. Met andere woorden; open gesprekken met alle Palestijnen verdienen ideologisch de voorkeur, maar wanneer de gematigde Palestijnen die met Israel spreken in hun eigen gemeenschap door extremisten worden opgehangen, schiet je daar weinig mee op.
  Ten aanzien van het uitnodigen van Hamas vertegenwoordigers in Nederland: dat kan alleen als het de oplossing dichterbij brengt. De afweging was echter dat het geen extra druk legde op Israel om stappen te nemen, maar wel de geloofwaardigheid van Europa als zou ondermijnen, dus maar zeer de vraag was of het zou helpen.

  Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

  Met vriendelijke groeten,

  Joost van der Poel
  Medewerker Sophie in ´t Veld

 13. Vreemd… Het lijkt erop dat mijn bericht helaas niet overkomt. Ik heb 2x geprobeerd te posten.

 14. Beste Anja,

  Hierbij nogmaals een probeersel om het antwoord op de brief van Clara door Groen links hier te posten.

  Geachte heer,

  Namens Kathalijne Buitenweg en de gehele GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement, kan ik u verzekeren dat wij uw zorgen delen. Herhaaldelijk hebben wij er op aangedrongen dat de blokkade onmiddellijk wordt opgeheven. Het beleid van Verhagen, en met hem vele andere Europese politici, is onbegrijpelijk. Ook het Europees Parlement dringt al geruime tijd aan op het opheffen van de blokkade. Hierbij vindt u de links naar de resoluties:

 15. Wat gek Anja, je website weigert misschien de links van Groen Links?
  Ik zal ze verwijderen.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Vervolg:
  Deze uiteindelijke verklaringen zijn iets slapper gesteld dan wij voorstelden, maar zijn wel door het parlement aangenomen.

  Op de GroenLinks-website hebben wij ons standpunt hierover toegelicht: http://www.groenlinks.nl/europa/nieuws/blokkade-gaza

  Europarlementariër Joost Lagendijk pleit al geruime tijd voor het praten met Hamas. De hypocrisie, en zoals u noemt onzin, over de verkiezingsoverwinning van de kant van vele Westerse regeringen wordt ook uitgebreid onder vuur genomen in zijn laatste boek. Ik wil u hierbij ook graag wijzen op het opinie-artikel waarin hij dit verdedigt: http://www.groenlinks.nl/europa/artikelen/europa-dialoog-islamisten

  Ook onze Tweede Kamerfractie is ervan overtuigd dat de blokkade niet kan en dat we met Hamas moeten praten, ook al staan wij niet achter de doelstellingen en methoden van deze organisatie.

  Wij zullen onze kritiek blijven uiten en druk uitoefenen op Verhagen en zijn Europese medestanders. Het schijnt dat in Israël steeds meer mensen er van overtuigd zijn dat praten met Hamas moet. Dat is in ieder geval voorzichtig een positieve ontwikkeling.

  Met vriendelijke groeten,

  ——————————————————————-

  Luuk van der Meer

  Beleidsmedewerker Buitenland en EU-uitbreiding

  GroenLinks Europa

 16. Beste Anja,

  De gewraakte links, welke dus verhinderen dat ik iets op je site kan posten heb ik nu per gewone mail aan je toegestuurd. Vervelend voor je dit probleem. Ik hoop niet dat je hier vaker last van hebt.

  Hartelijke groeten,

  herman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *