Wij nemen stelling

Open brief in de Volkskrant:

Wij nemen stelling! U ook?

gazafebr08-160-83.jpg
(Hedy d’Ancona)

Nederland is een mooi land. Ook een beschaafd land; mede dankzij het – tot nu toe bij de bevolking breed aanwezige- gevoel voor sociale rechtvaardigheid. De gelijkheid voor alle burgers ligt vast in het eerste artikel van onze grondwet en in het verdrag voor burgerrechten van de Verenigde Naties. Dankzij de diepgewortelde traditie van tolerantie en respect voor diversiteit konden tot nu toe etnische en religieuze minderheden hun volwaardige plaats innemen.

Deze interne openheid is altijd een sterke basis geweest voor de internationale openheid van Nederland.Tot nu toe dwingt Nederland respect af in de wereld. Deze belangrijke kenmerken worden bedreigd door populistische predikers van angst en haat. Zij willen Nederland veranderen in een intolerant land, een culturele eenheidsworst, gezuiverd van “niet- Westerse” etnische, religieuze en culturele elementen. Met hun politiek van “wij´ tegen “zij” zetten ze burgers tegen elkaar op en met hun pleidooien voor racisme en discriminatie op basis van geloof en afkomst drukken ze minderheden in een hoek.

061111eenland-216.jpg
(Kars Velen)

Allochtonen en vooral moslims moeten het ontgelden. Ze zouden geen eigen scholen mogen hebben, geen moskeeën mogen bouwen en geen minister of staatssecretaris mogen worden. En vrouwen wordt hun recht ontnomen om een hoofddoek te dragen.

Niet moslims maar de radicaal rechtse politici “islamiseren” het politieke debat en het sociale leven in Nederland door elk probleem – van de files tot huisvesting en criminaliteit – tot een geloofskwestie te reduceren. De daadwerkelijke sociaal-economische problemen die onevenredig veel allochtonen raken, zijn uit het politieke debat verdwenen en vervangen door een ideologie van “botsende culturen”.

asse-308.jpg
(Hans Dijkstal)

Zij houden de burgers voor dat hun problemen als gevolg van de economische crisis, werkloosheid, armoede en criminaliteit met het afschaffen van de hoofddoek, het sluiten van islamitische scholen en het schieten op de knie van overlastgevende jongeren, op te lossen zijn!

Al te vaak verbergen de predikers van angst en haat zich achter de vrijheid van meningsuiting. Het respecteren van die vrijheid ontslaat ons echter niet van de plicht om tegen abjecte vreemdelingenhaat publiekelijk stelling te nemen en minderheden te beschermen tegen discriminatie en racisme.

Te weinig burgers, intellectuelen en politici spreken zich uit tegen de discriminatie onder de dekmantel van “religiekritiek”. De populisten willen artikel 1 van de Grondwet afschaffen, bepleiten “de grenzen dicht te gooien voor alle niet-westerse allochtonen” en willen “tientallen miljoenen” Europese moslims deporteren.

asse-301.jpg
(rechts Mohamed Rabbae)

Ook het pleidooi om “de grote schoonmaak van onze straten” te starten door ondermeer een “kopvoddentax” in te voeren tast de waardigheid van de moslims aan en ondergraaft de democratische principes van Nederland. Een krachtig tegengeluid wordt te weinig gehoord. Het benoemen van vreemdelinghaat mag geen taboe worden.


(Tineke Lodders tussen de initiatiefnemers van Eén land, één samenleving)

De angst voor het verbale geweld van angst- en haatzaaiers mag ons niet gijzelen. Daarom spreken wij ons luid en duidelijk uit tegen discriminatie en racisme en voor solidariteit tussen alle burgers ongeacht hun etnische afkomst en religie.

– Hedy d’Ancona (oud-minister PvdA)
– René Danen (voorzitter Nederland Bekent Kleur)
– Hans Dijkstal (oud-vicepremier VVD)
– Bas de Gaay Fortman (oud-Kamerlid, GroenLinks)
– Jos van Kemenade (oud-minister PvdA)
– Tineke Lodders (oud-partijvoorzitter CDA)
– Anja Meulenbelt (senator SP)
– Prof. Rinus Penninx (hoogleraar Etnische Studies UvA)
– Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid GroenLinks)
– Jan Terlouw (oud-vicepremier D66)
– Kars Veling (oud-fractievoorzitter ChristenUnie)

Amsterdam
21 maart 2010 (Internationale Dag Tegen Racisme van de Verenigde Naties)

6 gedachten over “Wij nemen stelling

 1. Fantastisch dat er zoveel personen van verschillende politieke richtingen deze open-brief aan de Volkskrant hebben ondertekend.Ik hoop vurig, dat deze open-brief verder zoden aan de dijk zet om Nederland tolerant en sociaal rechtvaardig te houden.
  Ik zal proberen – voor zover het in mijn vermogen ligt – hieraan ook steeds een steentje bij te dragen.

  Jan.N

 2. Het is de ploeg die een tijd geleden het manifest van Eén land, één samenleving ondertekende, Jan. Voornamelijk oud-politici – het blijkt wel vaker dat veel mensen er erg van opknappen als ze uit de politiek gaan – zie Van Agt. Ik was gevraagd omdat er bij de SP nog te weinig oud-politici zijn. De kracht ervan is inderdaad dat de meeste politieke partijen vertegenwoordigd zijn, op iets wat je fatsoen kunt noemen, en wat dwars door de partijen heen loopt – dat is het hoopgevende. Al is het wel duidelijk dat iemand als Hans Dijkstal een vreemde eend in zijn eigen rechtse vijver is. Daarom des te meer respect voor die man. Net als Tineke Lodders van het CDA trouwens.

  Ik zeg wel eens dat het niet verplicht is om links te zijn om zaken als mensenrechten en saamhorigheid en wederzijdse tolerantie en solidariteit serieus te nemen – mensenrechten zijn een kamerbrede politieke afspraak, net als de Grondwet – maar dat het wel helpt.

  Des te meer daarom dat ik dit initiatief van harte mee onderteken – al is er natuurlijk wel een klein beetje gesteggel geweest over de tekst. Hoe kan dat anders met zo’n gezelschap aan eigenzinnige en onafhankelijke geesten.

  Zie hier en hier.

 3. Ik denk ook, dat het helpt als je links gericht bent. Desalniettemin ben ik van mening, dat ook bij andere richtingen het FATSOEN voorop kan staan. Er zijn zo van die personen die
  daar een voorbeeld van zijn. Claus van Amsberg, Hans van Mierloo, Alexander Pechtold, Hans Dijkstal en gelukkig nog tamelijk vele anderen. Wellicht kan ik van Agt binnen kort ook aan dit rijtje toevoegen. (Niet al te serieus opvatten hoor!!). Zijn houding t.o.v. Israel versus Gaza is overigens heel goed. Toch ben ik nog wel eens – door eigen linkse rakkers – op het feit aangevallen, dat ik mensen die niet tot “onze kring” horen, prees om dat fatsoen.
  Omdat ik gewoon behoefte had je te antwoorden, deze reactie. Aan de andere kant denk ik dat je e.e.a. wel van me weet.

  Dag hoor, nog een prettig weekend, ondanks de zorgen over onze SP.

  Jan.N

 4. Pingback: Wij nemen stelling | Krapuul.nl

 5. Vanmiddag vond in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een animerende bijeenkomst van zo’n honderd mensen (waaronder enkele SP-ers) plaats in het kader van Nederland Bekent Kleur. Gesproken is over acties voor een kleurrijk Nederland en tegen racisme en vreemdelingenhaat, tot aan de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni a.s.
  Mohammed Rabbae, Thomas von der Dunk en Hedy d’Ancona gaven ieder vanuit een eigen invalshoek interessante voordrachten. Daarna zijn allerlei voorstellen besproken en is een verdere coördinatie afgesproken. Het is te voorbarig hier alle ideeën te bespreken, maar in ieder geval zullen veel lokale activiteiten plaatsvinden en zal eind mei een landelijke manifestatie worden gehouden.
  Let op en doe mee! Peper in je kont, SP!

 6. Goede actie!

  Ooit wilde die Nieuwe Rechtse Club hun rug recht houden als er enge moslims waren die een toneelstuk wilden verbieden, en ervoor zorgen dat vrouwen niet verplicht werden door hun geloof om een hoofddoek te dragen.

  Tegenwoordig wil de PVV de complete kunst-sector de nek omdraaien, en vrouwen verplichten om geen hoofddoek te dragen.

  Dan is er ergens binnen die club toch iets enorm fout gegaan, denk ik dan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *