De grootste klap voor Israël: het verlies van moreel inlevingsvermogen

Als een volk dat zelf zo recent het slachtoffer is geweest van onmenselijke gruweldaden niet in staat is om begrip op te brengen voor het onrecht en het lijden dat zijn territoriale ambities veroorzaken, welke hoop is er dan nog voor de rest van ons?

Te gast: Henry Siegman
Vertaling, met dank: Roeline Knottnerus

De grootste klap voor Israël: het verlies van moreel inlevingsvermogen

Nadat Israël op bloedige wijze de Gaza-vloot tot staan had gebracht, belde ik met een vriend in Israël die ik al mijn hele leven ken om hem te vragen naar de stemming in het land. Hoewel hij een intellectueel en een vriendelijk en zachtmoedig mens is, heeft mijn vriend zich reeds lang geleden aan de kant van Israëls haviken geschaard. Desondanks was ik volkomen verrast door zijn reactie. Hij vertelde mij – met een stem die trilde van emotie – dat de wereldwijde veroordeling die over Israël werd uitgestort herinneringen oproept aan de duistere periode van het Hitlertijdperk.

Hij zei me dat vrijwel iedereen in Israël dat zo voelde, met uitzondering van Meretz, een kleine Israëlische pro-vredespartij. “Maar dat zijn in feite zelf halve Arabieren”, voegde hij eraan toe.

Net als ik heeft mijn vriend die duistere Hitlerjaren zelf meegemaakt en, zoals zoveel van Israëls Joodse ingezetenen, de bezetting door de Nazi’s aan den lijve ondervonden. Juist daarom was ik met stomheid geslagen toen hij die vergelijking trok. Hij voegde eraan toe dat die zogenaamde mensenrechtenactivisten aan boord van het Turkse schip eigenlijk een stelletje terroristen en criminelen waren die werden betaald om de Israëlische autoriteiten taan te vallen en een incident uit te lokken om de Joodse staat in diskrediet te brengen. Dat werd bewezen, zei hij, door het feit dat volgens de Israëlische autoriteiten veel van deze activisten tienduizend dollar bij zich hadden, “steeds exact hetzelfde bedrag!”* benadrukte hij.

Toen ik de schok van dat gesprek eenmaal te boven was weten te komen, trof het me dat de verwijzing naar het Hitlertijdperk in feite een schrikbarend toepasselijke en treffende vergelijking was, zij het niet op de manier die mijn vriend bedoelde. Anderhalf miljoen burgers zijn nu al meer dan drie jaar lang veroordeeld tot een bestaan in een openluchtgevangenis in onmenselijke omstandigheden, maar in tegenstelling tot de Hitlerjaren gaat het dit keer niet om Joden maar om Palestijnen. Het is onvoorstelbaar, maar hun cipiers zijn overlevenden van de Holocaust en hun nakomelingen. Natuurlijk worden de inwoners van Gaza niet naar de gaskamers afgevoerd zoals de Joden destijds, maar ze worden wel veroordeeld tot een mensonterend en hopeloos bestaan.

Zeker 80% van de bevolking van Gaza leeft op het randje van ondervoeding en is afhankelijk van internationale hulporganisaties voor hun dagelijks brood. Volgens de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn de kinderen van Gaza ten prooi aan een sterk verhoogde morbiditeit die de kwaliteit en de duur van het leven van velen van hen zullen aantasten. Deze schandalige toestand is het directe gevolg van doelbewust en uitgekiend Israëlisch beleid dat erop is gericht om de ontwikkeling van Gaza te frustreren door niet alleen de economie van het gebied de nek om te draaien, maar ook de fysieke en sociale infrastructuur te vernietigen, terwijl men het gebied hermetisch van de buitenwereld afgesloten houdt.

Nog eens extra stuitend is dat dit beleid wordt beschouwd als een bron van vermaak door sommige Israëlische leiders, die het volgens berichtgeving in de Israëlische pers schertsend classificeren als “de Palestijnen op dieet zetten”. Ook daar dringt een vergelijking met de Hitlerjaren zich op, toen het lijden van de Joden door de Nazi’s vermakelijk werd geacht.

Een ander kenmerk van dat duistere tijdperk waren de absurde complotten die door overigens intelligente en ontwikkelde Duitsers aan de Joden werden toegeschreven. Helaas zijn zelfs intelligente Joden niet immuun voor die kwaal. Is het werkelijk denkbaar dat Turkse activisten die elk tienduizend dollar betaald zouden hebben gekregen dat geld mee aan boord zouden nemen, in de wetenschap dat ze zouden worden aangehouden door de Israëlische autoriteiten?

Dat intelligente en beschaafde mensen, of ze nu Duits of Israëlisch zijn, zichzelf dergelijke onzinnige ideeën kunnen aanpraten (een ziekte waar ook het grootste deel van de Arabische wereld aan lijdt) is het raadsel dat ten grondslag ligt aan het mysterie van hoe zelfs de meest beschaafde samenlevingen zo snel hun diepst gekoesterde waarden overboord kunnen zetten om te vervallen tot de meest primitieve impulsen jegens de Ander, zonder zich er zelfs maar van bewust te zijn dat ze dat doen. Dat moet toch zeker verband houden met een opzettelijk onderdrukken van het morele inlevingsvermogen dat mensen in staat stelt zich te verplaatsen in de situatie van de Ander. In de Pirkey Avot, een verzameling ethische vermaningen die onderdeel zijn van de Talmoed, staat: “Veroordeel je medemens niet voordat je in staat bent om je voor te stellen hoe het is om in zijn schoenen te staan.”

Natuurlijk is zelfs het meest verwerpelijke Israëlische beleid in de verste verte niet te vergelijken met Hitler-Duitsland. Maar de fundamentele ethische kwesties zijn wel vergelijkbaar. Hoe zouden Joden hebben gehandeld ten aanzien van hun beulen als zij waren veroordeeld tot een bestaan van het soort dat Israël oplegt aan de bevolking van Gaza? Zouden zij dan mensenrechtenactivisten die zich bereid toonden om hun leven in de waagschaal te stellen om hun benarde situatie wereldwijd onder de aandacht te brengen niet beschouwd hebben als helden, ook al waren zij slaags geraakt met commando’s die probeerden om hun poging te verijdelen? Koesterden de Joden net zo’n grote bewondering voor de Britse commando’s die de schepen enterden en dwongen tot omkeren die in de periode na de Tweede Wereldoorlog illegale Joodse immigranten naar Palestina vervoerden, als die de meeste Israëli’s nu koesteren voor de Israëlische mariniers?

Wie zou ooit hebben geloofd dat een Israëlische staat en zijn Joodse inwoners zouden pogen om Israëlische mensenrechtenorganisaties te demoniseren en monddood te maken vanwege hun gebrek aan “patriotisme” en mede-Joden die kritiek hadden op de aanval op de Gaza-vloot weg zouden zetten als “Arabieren”, met alle negatieve connotaties waarmee die term in Israël beladen is geraakt van dien, wat rechtstreeks vergelijkbaar is met de Duitsers die hun medeburgers die opkwamen voor de Joden tot “Juden” bestempelden? De activisten van de Duitse verzetsgroep “Die Weiße Rose”, meest studenten van de universiteit van München, die de moed hadden om de Duitse vervolging van de Joden te veroordelen (lang voordat de uitroeiing in de concentratiekampen een aanvang nam), werden ook beschouwd als “verraders” door hun landgenoten, die het totaal onverschillig liet toen deze verzetsmensen door de Gestapo werden onthoofd.

Dus ja, er is meer dan genoeg reden voor de Israëli’s, en voor Joden in het algemeen, om juist nu eens lang en diep na te denken over het duistere Hitler-tijdperk. Want de betekenis van het incident rond de Gaza-vloot is niet zo zeer gelegen in de controverses rond schendingen van het internationaal recht in internationale wateren, noch “wie als eerste de aanval heeft geopend” op het Turkse schip, de Mavi Marmara, maar in de veel grotere vragen die de Israëlische bezetting en het verwoestende effect daarvan op de burgerbevolking van Gaza oproepen ten aanzien van de menselijke waarden die ons verbinden.

Als een volk dat nog maar zo kort geleden de meest onmenselijke gruweldaden aan den lijve heeft ondervonden niet in staat is om moreel begrip op te brengen voor het onrecht en het lijden dat zijn eigen territoriale ambities – en zelfs de legitieme zorgen om de eigen veiligheid – een ander volk aandoen, welke hoop is er dan nog voor de rest van ons?

Henry Siegman is directeur van het VS/Midden-Oostenproject en als gastonderzoeker verbonden aan het Sir Joseph Hotung Middle East Program van de School of Oriental and African Studies van de University of London. Hij is voormalig Senior Fellow voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. Van 1978 tot 1994 was hij nationaal directeur van het Amerikaanse Joodse Congres.

Origineel: hier

12 gedachten over “De grootste klap voor Israël: het verlies van moreel inlevingsvermogen

 1. Nou ja, lees ik hier een vergoelijking ten gunste van de Israeli’s?: “Natuurlijk worden de inwoners van Gaza niet naar de gaskamers afgevoerd zoals de Joden destijds, maar ze worden wel veroordeeld tot een mensonterend en hopeloos bestaan”.

  Alsof de ene angst en doodsoorzaak minder erg is dan de andere.
  In beide gevallen zijn de mensen opgesloten en kunnen geen kant op.

  Gas of fosforbommen, voor hen die gedood zijn zal het weinig of geen verschil meer maken.

  Het is gruwelijk dat er mensen zijn die zo laag kunnen zinken dat zij andere mensen zoiets aan kunnen doen!

  Groet,
  Gerrie

 2. Stel dat in het jaar 1947 de Arabieren en de Palestijnen het voorstel van de VN hadden aanvaard of dat de Arabische landen vanaf de oprichting van de staat Israël, deze nooit zou aangevallen hebben? Overigens oorlogen die op het nippertje relatief gewonnen zijn door Israël en sindsdien meer dan een miljoen joden moesten vluchtten (of velen gelyncht) zonder enig bezit( wat niet verteld wordt).
  Stel dat wijlen Arafat zijn ‘volk’ had geleid naar duurzame vrede en niet door zich als leenheer of vazal te gedragen ten voordele van dictatoriale regimes en met alle gevolgen van dien.
  Stel dat Palestijnen een wijze man of vrouw(ik geef de voorkeur aan een vrouw) hadden gekozen met voldoende politiek inzicht en een humane ingesteldheid.
  Stel dat Arabische/moslimlanden hun onderdanen als gelijken beschouwen en niet ophangen of vrouwen besnijden, handen en hoofden afhakken omwille van vermeende buitenechtelijke relaties, diefstal of homo zijn.
  Stel dat de miljarden inkomsten uit olie of gas, de bevolking ten goede komt. Geen Arabische sjeik omwille van zijn afkomst of potentaat, die hun prinsen en getrouwen beladen met schatten van Westerse makelij of de grote sieren maken in Monaco, Parijs of Londen.
  Stel dat antisemitisme nooit zou bestaan hebben, geen vervolging van joden gedurende meer dan 2000 jaar, geen Shoah of geen staat Israël, dan nog zou ‘de Jood’ zijn plaats niet mogen verdienen.
  Stel dat de werkelijkheid ons gebied dat de oprichting van een Palestijnse staat recht evenredig is met fundamentele democratische ontwikkelingen in alle Arabisch/moslimstaten, dan nog zal ‘de mens’…
  John

 3. Hou toch op, John. Lees nou toch eens wat iemand als Siegman, bepaald niet de eerste de beste zegt, in plaats van weer het gewone afgesabbelde en uitgekauwde rijtje dom-rechts-islamofoob-pro-Israel weer af te werken.

  Als de Palestijnen in 1947 het verdelingsplan van de VN hadden aanvaard dan zaten ze nu nog steeds zonder staat, want de zionisten waren geen moment van plan om het bij een half land te laten, want je kunt weten uit de documentatie, en het eerste wat ze deden was om veel meer land te veroveren dan volgens het verdelingsplan was toegestaan, en de inheemse bevolking te verdrijven wat helemaal niet toegestaan was. Lees mijn boek.

  Arafat heeft een geweldige historische concessie gedaan door in principe akkoord te gaan met een Palestijnse staat op 22% van hun oorspronkelijke land, plus een gedeeld Jeruzalem. En hij kreeg het voor elkaar om daar de grote meerderheid van het Palestijnse volk in mee te krijgen. Daar is hij nooit voor bedankt, in tegendeel, het moment dat zijn handtekening onder die principeverklaring stond hebben de Israeli’s de concessie in hun zak gestoken en zijn ze doorgegaan met het onmogelijk maken van een Palestijnse staat door de Westoever nog verder vol te plempen met nederzettingen. Lees mijn boek.

  De rest is ook de bekende rotzooi John. Sorry dat ik geen zin heb om voor de duizendste keer datzelfde afgetreden lijstje weer af te werken. Er worden in Palestina geen vrouwen besneden en geen hoofden afgehakt.
  Ga een goed boek lezen.
  Zorg dat je weet waar je het over hebt en kom dan nog eens terug.

 4. Mijn vriend?

  Dank voor de verwijzing trouwens, ik was net de engelse versie van het artikel van Ilan Pappé aan het lezen.

 5. De historica Hanna Yablonka van de Ben-Gurion Universiteit werd de laatste tijd herhaaldelijk aangehaald. Zij heeft het over de “pornografie van het kwaad” in het Israëlische onderwijs. Alle aandacht gaat uit naar de holocaust en de technische details daarvan, in plaats van aandacht te besteden aan de wordingsgeschiedenis van Israël. Als kinderen van jongs af aan worden opgevoed met het schrikbeeld van een boze buitenwereld die staat te trappelen om een nieuwe holocaust te ontketenen, dan is de publieke opinie in Israël ook begrijpelijker.
  Zoals Ilan Pappe het onlangs formuleerde in zijn artikel “What drives Israel?”:
  “You probably have to be born in Israel, as I was, and go through the whole process of socialisation and education – including serving in the army – to grasp the power of this militarist mentality and its dire consequences. And you need such a background to understand why the whole premise on which the international community’s approach to the Middle East is based, is utterly and disastrously wrong.”

 6. Ja, ook Ilan Pappe heeft een interessant artikel geschreven, waar ik nog aandacht aan wil besteden. Uri Avnery had het er lang geleden ook al over dat alle feestdagen en herdenkingen in Israel, inclusief de Holocaust herdenking, zo in elkaar zitten dat kinderen al heel vroeg leren om zichzelf, joden, te zien als eeuwige slachtoffers – ‘iedereen is tegen ons’. En dat maakt het heel makkelijk om elke vorm van kritiek op Israel af te doen als jodenhaat en ‘nieuw antisemitisme’ – waar ik over mee kan praten, want mij vliegen dergelijke beschuldigingen ook regelmatig om de oren.

 7. @Engelbert
  Wat u zegt over het onderwijs in Israel is zeer belangrijk. Kunt u een link aanreiken naar de uitspraak “pornografie van het kwaad” van Hanna Yablonka? Wat is er verder over te vinden? Dit moet absoluut aan de kaak worden gesteld. Israel is een democratie, vandaar mijn vraag: zijn hier al eens vragen over gesteld in de Knesset?

  Israel beschouwt Turkije nu zowat als een baarlijke duivel. In de VS gaan zelfs stemmen op om Turkije uit de NAVO te zetten. Wishful thinking als je het mij vraagt. Vandaag wijd ik hier een artikel aan (http://geopolitiek-in-perspectief.blogspot.com/2010/06/hoe-kijkt-de-wereld-aan-tegen-het.html).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *