EAJG over de burgemeesters en de VNG

Dit schreef Een Ander Joods Geluid:

Afgelopen week werd bekend dat een bezoek van dertig Israëlische burgemeesters aan Nederland is afgelast, op verzoek van deze delegatie zelf.

Oorzaak hiervan was de weigering van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), die het bezoek mede-organiseerde, om vier burgemeesters binnen deze delegatie te ontvangen. De reden achter deze weigering was het gegeven dat de vier burgemeester zijn van een Israëlische nederzetting. Over het besluit werden door ChristenUnie, VVD, PVV en CDA Kamervragen gesteld. EAJG ondersteunt de beslissing van de VNG van harte. In onderstaande brief lichten wij onze steunbetuiging verder toe.

Bestuur EAJG

Een Ander Joods Geluid heeft met instemming kennis genomen van het besluit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om burgemeesters uit vier Israëlische nederzettingen op bezet Palestijns gebied uit te sluiten van een bezoek van een Israëlische delegatie van dertig burgemeesters aan Nederland. Als reactie op dit besluit, dat naar verluidt genomen zou zijn na overleg met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, is van Israëlische zijde beslotenhet gehele bezoek af te gelasten.

De burgemeesters waren volgens de Israëlische krant Ha’aretz afkomstig uit vier nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever: Efrat, Oranit, Beit Aryeh en Har Adar. Een Ander Joods Geluid steunt van harte het besluit van de VNG om bezwaar te maken tegen de deelname van deze burgervaders aan de delegatie. De Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, waarvan de eerste al kort na de Zesdaagse Oorlog in 1967 gesticht werden, zijn illegaal volgens het internationaal recht, en worden ook door de Europese Unie van meet af als zodanig aangemerkt. Nederland heeft als lidstaat van de EU altijd uitdrukkelijk met deze standpuntbepaling ingestemd.

De weigering van de VNG om de vier burgemeesters in kwestie te ontvangen is een duidelijk signaal aan Israël dat het niet aangaat de Nederlands-Israëlische betrekkingen te gebruiken voor zelfs de schijn van legalisering van deze nederzettingen. Kritiek op deze beslissing van gangbare joodse zijde in Nederland is in lijn met de weigering van die kant de consequenties van dat internationaal erkende onwettige karakter van de nederzettingen ten volle te aanvaarden.

In een reactie van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de weigering door de VNG ‘betreurenswaardig’ genoemd, en wordt de ‘politisering’ van het burgemeesterbezoek afgewezen. Een Ander Joods Geluid beschouwt juist het mee laten doen van de vier betreffende burgemeesters aan het bezoek als een poging van Israël om politiek te bedrijven en het bestaan van de Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied ‘via de achterdeur’ voor normaal en legaal te doen doorgaan. De Unie van Lokale Overheden in Israël, die samen met de VNG het bezoek organiseerde, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ook niet op de hoogte gesteld van de deelname van deze vier burgemeesters; dit is pas op het laatste moment onbedoeld duidelijk geworden, nadat de deelnemerslijst was opgevraagd.

Een Ander Joods Geluid hoopt dat in de toekomst de centrale overheid in navolging van deze beslissing door de VNG ook alles in het werk zal stellen om de ‘normalisering’ van de Israëlische nederzettingen binnen de Nederlands-Israëlische betrekkingen tegen te gaan. Naast hun illegale status hebben de nederzettingen in menig opzicht een negatieve invloed op het dagelijks leven van veel Palestijnen en vormen zij een groot en erkend obstakel bij het tot stand komen van een oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict. In dit licht bezien heeft de VNG een moedig besluit genomen door duidelijk te maken dat er geen plaats is voor burgemeesters van illegale nederzettingen in een bezoek van Israëlische burgemeesters aan Nederland.

Bestuur
Jaap Hamburger
Voorzitter
Max Wieselmann
Zakelijke leiding/
Penningmeester
Alfred Feberwee
Secretaris

Raad van advies
Harry de Winter
voorzitter
Hedy d’Ancona
Dieuwertje Blok
Leo Mok
Anneke Mouthaan
Marjan Sax
Carola de Vries-Robles
Micha de Winter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *