Onwetendheid of oplichterij?

De belangrijkste ‘deskundige’ die in het proces tegen Wilders door hem is uitgenodigd als getuige is Hans Jansen, die boeken over de islam, met name over de koran, heeft geschreven. Vooral zwaar negatieve, dat spreekt vanzelf, anders zou Wilders hem natuurlijk niet hebben gevraagd.

Het is opmerkelijk dat de arabisten en islamgeleerden in Nederland zelden de moeite nemen om de publicaties van Jansen kritisch te recenseren. Michiel Leezenberg heeft dat wel gedaan, in Zem Zem, en het is informatief om zijn artikel te lezen. Hij laat van Jansens deskundigheid niet veel heel, en vraagt zich af of het een kwestie is van onwetendheid of oplichterij.

De conclusie:

Sommige fouten zijn zelfs van een zó elementair karakter dat je je afvraagt hoe Jansen ze in ’s hemelsnaam heeft kunnen maken. Of hij snapt de tekst van de koran niet, maar dan deugt hij niet als arabist; of hij zit zijn lezerspubliek willens en wetens te bedonderen, wat nog veel erger is. Of heeft hij zijn korancitaten soms zonder erbij na te denken ergens anders vandaan gehaald, bijvoorbeeld van één van de talloze anti-islamsites op het web? Of het nu onwetendheid is of oplichterij, het is ronduit verbazingwekkend dat Jansen niet of nauwelijks op wordt aangesproken op zijn talrijke slordigheden en elementaire fouten. Elke lezer, ook een journalist of eerstejaars student, kan kijken of wat Jansen over de koran beweert wel klopt, simpelweg door de desbetreffende passages erop na te slaan en in hun bredere verband te lezen. Wie zich niet door een ideologische pro- of anti-islamitische stellingname laat verblinden, ziet dan al gauw dat Jansens werk op puur inhoudelijke en methodologische gronden niet deugt. Het stemt tot nadenken dat een man als Jansen zonder blikken of blozen de grootste nonsens over de koran als wetenschappelijke waarheid durft te presenteren; het stemt nog meer tot nadenken dat blijkbaar geen collega-arabist de moeite neemt om dergelijk prutswerk publiekelijk aan de kaak te stellen.

Zie voor het hele artikel: Hier.

35 gedachten over “Onwetendheid of oplichterij?

 1. Waar het de islam betreft ben ik eerlijk gezegd een redelijke leek. Ik bedoel daarmee dat ik zeg maar op ’theoretisch’ niveau nauwelijks iets van deze godsdienst weet. Wel heb ik relatief veel met individuele moslims uit mijn omgeving over hun geloof gesproken en dat vond ik interessant maar gaf mij geen eenduidig beeld. Als ik dan nu lees dat de één (Wilders) Jansen een groot islam-expert vindt en de ander (Leezenberg) dat juist in twijfel trekt, dan is dat voor mij onmogelijk om daar op zinnige gronden partij in te kiezen.

  Paradoxaal genoeg vind ik het echter wel een zeer sterk argument vóór de zuivere godsdienstvrijheid die nu juist door Wilders en de PVV onder druk lijkt te staan. Bij vrijheid van godsdienst gaat het er m.i. namelijk in essentie om dat individuele burgers zelf de vrijheid krijgen om te bepalen wat hun godsdienst is en daarmee ook wat hun godsdienst daarmee voor betekenis kent. Jansen kan dan bijvoorbeeld een bepaald inhoudelijk negatief -inhumaan – beeld geven van wat volgens hem de islam is. Als in de praktijk het overgrote deel van de Nederlandse moslims hun godsdienst vervolgens anders – bijvoorbeeld wel sterk op humaniteit gericht – uitleggen, dan is dat wat voor hen de islam is! Al zouden zij het wellicht ’theologisch’ gezien helemaal fout hebben.

  Concreet bedoel ik daarmee dat het eigelijk onwenselijk is dat voor een Nederlandse rechtbank een debat wordt gevoerd over wat de betekenis is van de islam. Laat die betekenis vooral aan moslims zelf; een absolute betekenis van de islam of andere godsdiensten cq levensbeschouwingen is m.i. onhaalbaar…

 2. Jansen is zo’n onafhankelijke deskundige, dat hij speciaal naar de rechtbank kwam om Wilders te steunen. Kijk maar!

  Verder heeft de emeritus-hoogleraar onlangs nog de boekpresentatie van Martin Bosma ingeleid met een verhaaltje waarin hij onder verwijzing naar de racist Enoch Powell waarschuwde voor de “rivieren van bloed” die wel eens zouden kunnen vloeien als we geen oplossing vinden voor het moslimprobleem; en is hij geconsulteerd bij het maken van ‘Fitna – the movie’. Bij Pauw en Witteman gaf Jansen zelfs toe dat hij de film al eerder onder ogen had gekregen dan de rest van de wereld (rara, wie zou ‘m die film nou hebben laten zien?). Het doet de arabist dus bepaald geen onrecht, hem de partij-ideoloog van de PVV te noemen.

  Overigens spreken arabisten en islamologen zich desgevraagd wel degelijk uit tegen Jansen:

  http://www.rnw.nl/nederlands/article/hans-jansen-wekt-irritatie-bij-collega-islamologen

  http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Jansen_God_heeft_gezegd.htm

  Jansen vindt die kritiek, zachtgezegd, niet zo leuk (tel de ad hominems):

  http://hoeiboei.blogspot.com/2009/07/niet-serieus-genomen-door-zijn.html

 3. Goede reactie van SP-er, geloof is in NL een persoonlijke zaak tenzij geloof leidt tot bedreiging van anderen.

 4. (1) Van één ding kun je rustig uitgaan, ook als je er niet op hebt gestudeerd, en dat is wat je zelf al zegt door je ervaring met individuele moslims: er is geen eenduidig beeld. Dat betekent dat wanneer iemand met een (negatief) eenduidig beeld aan komt zetten zoals Jansen dat doet, jij uit je ervaring al kunt weten dat dat niet klopt.

  En ik ben het er ook met je over eens dat het veel belangrijker is hoe mensen hun godsdienst beleven en er vorm aan geven, dan een koran exegese te gaan geven. Ik vind dat overigens wel heel interessant, want het blijkt dat veel migranten met moslimachtergrond van huis uit vaak weinig onderscheid maken tussen traditie en geloof. Zo was het jaren geleden voor veel jonge moslimmeiden een eyeopener dat gedwongen huwelijken tegen de islam zijn.

  Ik heb er zelf wel, gewoon uit belangstelling, redelijk op gestudeerd, en mijn conclusie is, bijvoorbeeld, dat feminisme en islam zich heel goed tot elkaar kunnen verhouden, voor wie dat wil. Dat is dan bijvoorbeeld weer geheel in tegenspraak met de geijkte islamofobe opvatting dat ‘de islam vrouwen onderdrukt’ – wat op zich al ene belachelijke uitspraak is, want het zijn altijd mensen (zeg maar mannen) die vrouwen onderdrukken. Al of niet met een geloof als smoes.

  Ik weet niet of de rechtbank er om heen kan zich ook theoretisch bezig te houden met de islam, het is Wilders zelf die als verdediging opvoert dat het niet beledigend kan zijn om zo negatief over moslims te oordelen, omdat dat ‘de waarheid’ zou zijn.

  Jansen heeft zich overigens alleen al aardig gediskwalificeerd door zijn stukjes op die malle islamofobe website van hoeiboei te plaatsen. Alleen daaraan kun je al zien dat hij in het geheel niet meer boven zijn materie staat, en buitengewoon partijdig is geworden. Als wetenschapper ziet daarom ook niemand hem meer, behalve Wilders natuurlijk.

 5. Concreet bedoel ik daarmee dat het eigelijk onwenselijk is dat voor een Nederlandse rechtbank een debat wordt gevoerd over wat de betekenis is van de islam. Laat die betekenis vooral aan moslims zelf; een absolute betekenis van de islam of andere godsdiensten cq levensbeschouwingen is m.i. onhaalbaar…

  Reactie door SP-er — dinsdag 5 oktober 2010 @ 16.35

  Hierbij wil ik op bovenstaande reageren.
  Er wordt voor alle duidelijkheid niet voor een Nederlandse rechtbank een debat gevoerd over wat de betekenis is van de islam, beste Sp-er! Dat bepaal ik als moslima inderdaad zelf wel!
  Wilders staat in de rechtbank terecht als verdachte van het beledigen van moslims in het algemeen en ook individueel en het zaaien van haat, voor alle duidelijkheid!
  En ik wordt een beetje moe van alle mensen die beweren dat je Wilders niet op deze manier zou moeten bestrijden, maar in een debat, wat erg moeilijk gaat met iemand die van alles vindt en roept, binnen en buiten het parlement, daar geen woord van terug wil nemen, maar nooit in debat wil gaan met de mensen over wie hij het heeft of mensen die er anders over denken.

  Of de ironie van zijn advocaat die bij P&W zegt dat je de uitspraken van Wilders in hun context moet zien, maar wel allerlei getuigen willen oproepen en heeft opgeroepen die passage uit de Koran volledig uit hun context gerukt willen gebruiken om de “waarheid”/’gelijk” van Wilders aan te tonen.

  Sorry, maar ben het spuugzat om als dochter van gastarbeider, migrant, buitelander, allochtoon, moslima, nieuwe Nederlander, Marokkaanse, Nederlandse, hier geboren en getogen Burger of hoe je me ook maar wilt duiden, het pispaaltje te worden van Wilders en zijn aanhang!

  Met vriendelijke groet,

  Amal

 6. Bram de Swaan zei al dat je uit heilige boeken alles kan halen wat je goeddunkt of in je kraam te pas komt. Wat dat betreft beweegt Leezenberg zich dus net zo goed op glad ijs door Hans Jansen te willen bestrijden met een beroep op “onwetenschappelijkheid”.

  Net zo goed als het een beetje paradoxaal overkomt eerst te stellen dat er van eenduidigheid geen sprake is (dit lijkt me tamelijk voor de hand liggen zoals de Swaan ook stelt) en tegelijkertijd te poneren dat feminisme en Islam goed samengaan of dat gedwongen huwelijken tegen de islam zouden zijn.
  Dergelijke stellingen zijn niet meer dan zienswijzen en kunnen net zo min met een beroep op objectiviteit aangehangen worden als het tegenovergestelde. Dat is nu net het eigene van ergens in geloven. Onmogelijk een ander daarvan te overtuigen.

 7. Je bent duidelijk niet van plan om te horen wat ik zeg, Peter, dus nog een keer en dan hou ik er mee op.

  Leezenberg bevindt zich in het geheel niet op glad ijs, omdat hij er een studie van gemaakt heeft in welke contekst de koranteksten te plaatsen zijn. Dat is nog niet zo eenvoudig, want het betekent dat je een diepgaande kennis hebt van het Arabisch, van de interpretatiemogelijkheden ervan, en van de tijd waarin de teksten zijn opgeschreven. En dan is het volstrekt duidelijk dat Jansen de teksten uit de contekst haalt en altijd op de meest negatieve manier interpreteert, en kwalitatief niet kan tippen aan het werk van Leezenberg. En er geen ruimte voor laat dat zijn interpretatie niet de interpretatie is van de meerderheid van de moslims, die een vredelievende islam aanhangen. Hij laat zich dus gebruiken om alle moslims over één kam te scheren, zoals Wilders dat graag doet.

  En als ik zeg dat er geen eenduidigheid is in hoe moslims met hun geloof omgaan is dat niet in strijd met het gegeven dat het heel goed mogelijk is om feminisme en islam samen te laten gaan. Ik zeg dus dat het kan, het blijkt uit de stellingname van islamitische feministes. Ik zeg dus bepaald niet dat het niet anders kan, het is duidelijk dat er ook heel patriarchale interpretaties zijn. En ook dat er massa’s mannen zijn die zich weinig aantrekken van de behoorlijk egalitaire toon van de koran als het om vrouwen en mannen gaat.

  En verder zijn er wel degelijk uitspraken in de koran die niet dubbelzinnig zijn, en gedwongen huwelijken zijn duidelijk in strijd met wat er staat.

  Ik zit hier dus niemand te overtuigen, ik zeg wel dat het mogelijk is om er meer over te weten – als je dat wilt. Als je niet wilt dan niet, en als het jou om het even is, Jansen of Leezenberg, dan zijn wij verder uitgepraat.

 8. @Anja (onder 5), dank voor je reactie. Ik denk dat we het in grote lijnen eens zijn.

  @Amal (onder 6), mijn reactie (onder 1) had niet als bedoeling om moslims het verwijt te maken dat ze niet tegen Wilders moeten procederen.

  Over dat onderwerp ben ik namelijk wat ambigu en was er daarom nooit zelf over begonnen…;-) Met dat ambigu bedoel ik dat ik enerzijds de dingen die Wilders zegt vaak zeer schadelijk vind voor de samenleving en ik ook goed begrijp dat moslims zich daardoor gekwetst kunnen voelen cq er frustratie door ervaren aangezien zij niet/nauwelijks met hem in debat kunnen. Aan de andere kant ben ik er in abstracto – even los van de Wilders-casus gezien dus – wel tegenstander van dat mensen zich in de rechtbank moeten verantwoorden voor een in het publieke debat gegeven mening. Al met al heb ik over de aanklacht tegen Wilders dus geen duidelijke opvatting doordat mijn persoonlijke mening over dit specifieke geval botst met het door mij genoemde algemene principe…

  Wat ik dan wel bedoelde met mijn reactie? Dat ik het jammer vind dat voor de Rechtbank – binnen dit proces op initiatief van Wilders – getracht wordt aan de hand van experts een soort van enig juist beeld te krijgen van de islam. Zoals gezegd geloof ik niet dat een publieke macht zoals de rechtbank in staat moet worden geacht daar een waar oordeel over te spreken, juist doordat m.i. de essentie van het grondrecht van de vrijheid van godsdienst dat soort absolute waarheden eigenlijk relativeert en de betekenis van godsdienst en levensbeschouwing laat aan individuele mensen. Maar goed zoals Anja (onder 5) al schreef, is de reden dat het in de rechtbank toch over de islam gaat, gelegen in de wijze van verdedigen door Wilders. Het is niet anders…

  Hartelijke groet,
  SP-er

 9. Ik heb ook gemengde gevoelens over dit proces, SP-er, al liggen ze misschien voor mij net weer een nuance anders. Ik had graag wel eens duidelijkheid over waar wettelijk de grenzen liggen van waar een beledigende mening geven overgaat in haatzaaien – dat die grens ergens ligt weten we, want als het gaat over antisemitisme zijn daar in Nederland weinig twijfels over, en terecht. Maar ik had vreselijk graag gehad dat we die duidelijkheid hadden kunnen krijgen op een andere manier dan door een proces tegen Wilders. Onder andere omdat het te voorspellen was dat hij er een circus van zou maken, en het hem weer alle gelegenheid geeft om de martelaar uit te hangen en daar zijn voordeel mee te doen.
  Ik weet ook niet wat we er mee aan moeten als het vrijspraak wordt, want dat geeft een akelig triomfgevoel bij de haatzaaiers en maakt het voor de moslims en bondgenoten nog erger dan het al was want die zijn dan bijna officieel benoemd als doelwit voor vrij schieten. En hebben we al bedacht wat het gaat betekenen als het wel tot een veroordeling komt? Welke consequenties heeft het als een politicus veroordeeld wordt?
  Nou ja, ik had de zaak graag uit willen zoeken met een beetje minder opwinding, en minder kans op een nog verder oprukkende polarisatie. Wat mij betreft mag het wel weer eens een beetje saaier in de politiek.

 10. Beste Anja, je blijft de doelpalen verplaatsen. Dat Leezenberg een diepgaande studie van e.e.a heeft gemaakt wil nog niet zeggen dat zijn zienswijze de juiste is. Zonder daarmee overigens Jansen -die op mij de indruk maakt een nar te zijn- gelijk te willen geven. Er zijn ongetwijfeld specialisten te vinden die Leezenberg’s visie weer kunnen bestrijden op grond van nog diepgaander studies. Wat ik maar wil zeggen : Jansen willen bestrijden door een andere exegeet zal de zaak geen snars verder helpen.

  De rest van je betoog kan ik onderschrijven omdat het eigenlijk precies illustreert wat ik wil zeggen. Ieder kan er het zijne mee en dan kan Leezenberg de waarheid ook niet claimen. Of andersom: Leezenberg heeft het bij het rechte eind maar dan zijn de interpretaties weer niet subjectief.

 11. @6
  Sorry, maar ben het spuugzat om als dochter van gastarbeider, migrant, buitelander, allochtoon, moslima, nieuwe Nederlander, Marokkaanse, Nederlandse, hier geboren en getogen Burger of hoe je me ook maar wilt duiden, het pispaaltje te worden van Wilders en zijn aanhang!

  Ik kan me dat ontzettend goed voorstellen. Wilde ik even zeggen.

 12. Die Hans Jansen is de afgelopen jaren totaal geradicaliseerd.

  Hier is een link naar een debat tussen hem en Pim Fortuyn uit 2001 waarin hij nog probeert uiteen te zetten dat het allemaal wel mee valt met de Islam in Nederland: http://www.youtube.com/watch?v=YKdL6QP28gg

  Dat neemt natuurlijk niet weg dat Jansen het volste recht heeft om kritiek te spuien over de Islam. Maar of je hem daarin ook serieus moet nemen, is een tweede.

 13. Ik neem hem in zoverre serieus dat hij zichzelf heeft ingedeeld bij de meute die van moslims de vijand wil maken. Dat vat ik niet licht op. Als deskundige over de islam heeft hij al heel lang afgedaan. Ik vraag me wel eens af hoe iemand die in principe niet stom is, en die er ook nog voor doorgeleerd heeft zo idioot door kan schieten. Maar daar zal je hemzelf niet over horen, net als je van Wilders nooit werkelijk te weten zult komen wat er in godsnaam met die man is gebeurd. Machtswellust, opportunisme, een vals soort messianisme, of het hem echt in zijn bol is geslagen, of hij met al die media-aandacht en zijn isolement echt in zijn eigen importantie is gaan geloven – ik weet het niet. Mijn inlevingsvermogen staakt op dat punt. Ik kan me namelijk op geen enkele manier voorstellen dat die man daar gelukkiger van wordt. Als hij niet zo’n absolute ramp was zou ik het met hem te doen hebben.

 14. Wilders wordt dag en nacht bewaakt omdat hij zijn leven niet zeker is. Ik denk dat daarin voor een groot deel ’s mans radicalisering uit te verklaren valt.

  Ik vind een groot deel van de uitspraken die hij heeft gedaan volstrekt abject. Tegelijkertijd voel ik ook medelijden Wilders en vraag ik mij af hoe ik over de Islam zou denken als ik in zijn schoenen zou staan.

 15. @ Kees (onder 15), wat een interessant filmpje! Dit zegt zo ontzettend veel over hoe Nederland in een buitengewoon korte tijd extreem veranderd is.
  Er zijn een hoop mensen in Nederland geradicaliseerd, en dan bedoel ik eens een keertje niet de moslims…..;-)

 16. Ik mag toch hopen dat jij in dat geval onderscheid kon maken tussen extremisten die het op je gemunt hebben en de grote groep van moslims die er never nooit over zouden piekeren om je schade aan te doen, al zouden ze nog zo’n hekel aan je hebben. Ik ken toch ook mensen als de ouders van het Israelische meisje Smadar dat bij een Palestijnse aanslag is gedood, die niet bereid zijn om alle Palestijnen daarom te haten?
  En wil je niet vergeten dat hij bedreigd werd nadat hij zijn extreme uitingen over moslims deed? Niet dat bedreigingen daarmee gerechtvaardigd zijn want dat zijn ze nooit, maar is het nodig om oorzaak en gevolg uit medelijden om te gaan draaien?

 17. Zeker, voor de moord op Theo van Gogh deed Wilders ook af en toe pittige uitspraken over moslims. Maar echt extreem waren ze echter niet.

  Zo zegt Wilders in een interview met de Volkskrant uit november 2003: “De islam is niet achterlijk, zoals Fortuyn zei, maar de politieke cultuur in Arabische en islamitische landen is wel achterlijk, middeleeuws zelfs, als het gaat om mensenrechten, vrouwen en homo’s”

  Het gaat mij niet om het waarheidsgehalte van deze uitspraak. Ik wil er alleen maar mee aantonen dat Wilders in 2003 in vergelijking met nu de redelijkheid zelve was.

  Zelfs in het beruchte tienpuntenplan dat hij samen met Gert Jan Opmaat opstelde en dat de opmaat vormde voor zijn vertrek uit de VVD (september 2004), komt de islam zelfs niet voor.

  Wat er wel in voor komt: strengere straffen, het opheffen van de maximumsnelheid en het niet laten toetreden van Turkije tot de Europese Unie.

  Hoezo oorzaak en gevolg?

 18. @15 Kees, ik ben ook geradicaliseerd, na de moord op Fortuyn was ik boos, na de moord op van Gogh woedend, nog 1 moord en ik sta niet meer voor mijzelf in.

 19. Dat klinkt flink gestoord, Leo. Als ik je eigen woorden moet geloven ben je een gevaar voor jezelf en voor de maatschappij. Als een moslim dat zou zeggen, zou die met goede reden in de gaten gehouden worden.

 20. Ik geloof dat Kees bedoelt, dat hij terugverlangt naar de tijd van vóór de moord op Van Gogh, en dus ook de tijd van vóór Wilders’ radicalisering.

  Naar de tijd dat Wilders “niet tegen de islam, maar tegen de uitwassen van de islam” was, zoals ik voor Feyenoord ben, maar tegen Feyenoord-hooliganisme. Of liever naar nog eerder.

  Ongeveer naar de tijd die Abdelkader Benali een een eerder blogje hier beschrijft, toen racisme nog iets was voor enge kaalkoppen met foute tekens op hun leren jacks.

 21. Ach, het kan in ieder geval als voorbeeld dienen over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. De hysterie, die heden ten dage het debat rond de islam en Wilders heerst, schept nu niet echt de voorwaarden voor een harmonieuze samenleving, om het maar zwak uit te drukken.

 22. (24) Anja doet het in post 19 voorkomen dat Geert Wilders het in 2004 over zichzelf heeft afgeroepen dat hij wordt bedreigd.

  Afgezien van het feit dat, zoals Anja terecht opmerkt, bedreigingen nooit gerechtvaardigd zijn, wou ik met post 20 aantonen dat Wilders pas na de moord op Theo van Gogh in 2004 pas echt radicaliseerde. En voor degenen die het wellicht vergeten zijn, sinds die moord staat Wilders onder permanente politiebewaking.

  Wilders is niet alleen mede schuldig aan de maatschappelijke verruwing maar tegelijkertijd ook het slachtoffer ervan. Het is ook een van de redenen waarom ik moeite heb met de rechtszaak tegen Wilders.

  Niet Wilders bedreigt de rechtstaat maar de fanatici die hem bedreigen.

 23. @Kees Door wie wordt Wilders dan precies bedreigd? Ook Verhagen kwam tijdens het CDA-congres op met bodyguards. Zolang het slachtofferschap stemmen oplevert zal het wel uitgemolken worden. Tot ze iets nieuws hebben verzonnen.

 24. (27) Zoals je zelf al opmerkt, Kees, ga ik er van uit dat bedreigingen nooit gerechtvaardigd zijn, hoe erg ik het ook kan vinden wat mensen zeggen.

  Als je onder radicaliseren verstaat dat iemand een gehele groep mensen afwijst om wat enkelen hebben gedaan, dan maakt die radicalisering een man ongeschikt om nog op fatsoenlijke wijze parlementarier te zijn.

  Wilders bedreigt wel degelijk de rechtsstaat, door discriminatie normaal te willen maken. Daar zal hij neem ik aan de kans niet toe krijgen, want voor het veranderen van de grondwet heb je tweederde meerderheid nodig, en die krijgt hij niet, maar hij heeft wel een buitengewoon abjecte functie door discriminatie als idee salonfähig te maken.

  Waar het proces over gaat is of hij de grens overschrijdt van de vrije meningsuiting naar haatzaaien. Je kunt persoonlijke ‘verzachtende omstandigheden’ bedenken waarom hij een haatzaaier is geworden, maar dat is geen reden om hem daar mee door te laten gaan – als de rechtbank beslist dat het over de grens is.

  (Beslist de rechtbank dat niet dan heb ik als individu nog steeds het recht om het abject te vinden, en te besluiten dat ik met zo’n politicus nooit wil samenwerken, maar dan is dat niet meer dan mijn beslissing.)

  Als jij wilt suggereren dat hij ‘geradicaliseerd’ is omdat hij zelf slachtoffer is of is geweest – door de bedreiging en door de permanente politiebewaking, dan verklaar je hem feitelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Dat is sneu voor de persoon zelf, maar ook een reden om hem als politicus niet te handhaven. Een vergelijking: mannen die zelf mishandeld zijn hebben een grotere kans dat ze zelf tot mishandelen overgaan. Maar dat is nooit een reden om te zeggen nou toe dan maar, je kunt het ook niet helpen. En helemaal niet voor een verantwoordelijk politicus.

 25. (28) Ik vind dat er twee dingen door elkaar heenlopen, Engelbert. Ik neem aan dat het waar is dat Wilders fysiek bedreigd wordt, en het is erg dat we in een tijd leven dat dat gebeurt, en dat ook andere politici fysiek gevaar lopen. Ook Wilders heeft er het recht op om binnen de grenzen van de wet te zeggen wat hij vindt, en daarbij niet bedreigd te worden, al kan ik die opvattingen weerzinwekkend vinden.

  Ik vind zijn voortdurende pogingen om zichzelf een slachtofferhouding aan te meten wat anders. Zelf vindt hij het geen punt om voortdurend met rotte vis te gooien naar alles en iedereen die hem niet bevalt, moslims, de ‘linkse elite’, pas schold hij een rechter nog uit voor een D66er, wat ik in de onnozelheid ervan nog wel geestig vond, maar zelf heeft hij tenen van een meter, en een pikkie dat hij voortdurend op je deurmat legt zodat je er wel op moet gaan staan en dan roept hij weer au ze doen het weer en ze moeten altijd mij hebben. Dat is een gekozen martelaarschap dat fraai aansluit bij de verongelijktheid van zijn achterban, en dat hij tot de laatste druppel uitmelkt. Dat vind ik wel twee verschillende zaken, denk je niet, Engelbert?

 26. @Anja Wilders mag van mij alles zeggen. Een volwassen democratie hoort daar geen problemen mee te hebben. Persoonlijk geloof ik dat die beveiliging vooral een miljoenenindustrie is en geen enkele garantie geeft voor een verlengd verblijf in het ondermaanse. Het is zijn keuze om het zo te doen. Het viel me wel op dat Verhagen na zijn entree met gorilla’s verder zeer kwetsbaar op het podium zat. Dat vond ik nogal tegenstrijdig en het leek me dan ook meer een psychologische truc om wat extra emotie te kweken. Maar natuurlijk kan het ook allebei waar zijn: een waarachtige dreiging en het uitbuiten daarvan. Er gaan dagelijks oneindig veel meer mensen dood die niet bedreigd worden dan wel. Maar ik gun hem zijn fictie.

 27. Er was iets in de verklaring voor de rechtbank door Jansen wat naar mijn idee verder ging dan kritiek. Als ik hem goed heb beluisterd meende hij dat het overgrote gedeelte van de moslims ‘wel iets beters te doen hadden’ (de gematigde moslims), maar dat dit met het zelfde gemak kan omslaan. Hij stelde het zo voor dat gematigde moslims wel tegen handen afhakken zijn maar als ze er opgewezen worden dat dit in de sharia staat en een religieuze plicht is dan slaan ze als een blad om de boom om en zijn ze ook voor handen afhakken. De suggestie was eigenlijk dat gematigde moslims niet gematigd zijn uit eigen overtuiging maar een gevolg van het feit dat ze niet genoeg achter hun vodden worden aangezeten door de imams.

  Nu zeg ik er bij dat ik het niet terug kan vinden op internet om het nog eens te beluisteren of te bekijken, maar als ik het begrepen heb zoals ik gedaan heb, is dat vele malen ernstiger dan een Jansen die uit de bocht vliegt in zijn Koran interpretaties. Hier heeft Jansen nagenoeg alle in Nederland levende moslims tot de 5-de colonne gebombardeerd. Zelfs Wilders is nog nooit zo ver gegaan. Schandalig!

 28. Menno; http://tinyurl.com/2ubpl5j

  Vanaf minuut 8.00 is het citaat waar jij op doelt aan de orde.

  Het valt mij op dat Jansen in deze zin vaker generaliserend spreekt: “Iedere moslim zal dit…”; “Een moslim denkt zus…”

  Uiteraard zonder enig bewijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *